Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2006

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 46/2006 w sprawie: Zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w UO – zmiana skali ocen na dyplomach 2006 29.12.2006 29.12.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2006 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Opolskiego ( zm. Zarządz. nr 23/2003) 2006 29.12.2006 29.12.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2006 w sprawie: Regulamin Kontroli Finansowej w Uniwersytecie Opolskim 2006 29.12.2006 29.12.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2006 w sprawie: Regulamin rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim 2006 28.12.2006 28.12.2006 Obowiązujący
Regulamin 43/2006 w sprawie: Regulamin rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim 2006 28.12.2006 28.12.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2006 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej w Instytucie Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego – likwidacja Pracowni Dziejów Polonii i Spraw Narodowościowych 2006 21.12.2006 21.12.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2006 w sprawie: Zmiana struktury Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego – likwidacja Zakładu Katalizy i powołanie Zakładu Chemii Organicznej 2006 15.12.2006 15.12.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2006 w sprawie: Zasady rozliczania prac remontowo-budowlanych i konserwacyjnych w Uniwersytecie Opolskim 2006 23.11.2006 23.11.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2006 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego – powołanie Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością 2006 21.11.2006 21.11.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2006 w sprawie: zasad udostępniania zbiorów elektronicznych oraz korzystania ze stanowisk komputerowych w Bibliotece Głównej i bibiotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego 2006 10.11.2006 10.11.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2006 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Rozwoju 2006 19.10.2006 19.10.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2006 w sprawie: Zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego (zm. zarządz.32/2003) 2006 17.10.2006 17.10.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2006 w sprawie: Zmiana nazw prodziekanów Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2006 29.09.2006 29.09.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2006 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2006 29.09.2006 29.09.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2006 w sprawie: Zmiana cennika opłat i usług świadczonych w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersaytetu Opolskiego 2006 28.09.2006 28.09.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2006 w sprawie: Zasady pobierania kaucji od czytelników za wypożyczone książki i postępowania ze środkami finansowymi pochodzącymi z tego tytułu 2006 28.09.2006 28.09.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2006 w sprawie: Struktura Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2006 28.09.2006 28.09.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2006 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 18/2006 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21.06.2006 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim 2006 26.09.2006 26.09.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2006 w sprawie: Struktura organizacyjna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2006 18.09.2006 18.09.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2006 w sprawie: Zmiana stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objętych przydziałami miejsc w roku akademickim 2006 18.09.2006 18.09.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2006 w sprawie: Regulamin udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwerystetu Opolskiego 2006 14.09.2006 14.09.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2006 w sprawie: Zmiany w umowie zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim 2006 12.09.2006 12.09.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2006 w sprawie: Wprowadzenie wzoru umowy zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim 2006 28.08.2006 28.08.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2006 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej w Instytucie Fizyki oraz Instytucie Matematyki i Informatyki 2006 22.08.2006 22.08.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2006 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym – powołanie Zakładu Badań Wschodnich w Instytucie Politologii 2006 11.08.2006 11.08.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2006 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 18/2006 Rektra Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21.06.2006 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim. 2006 07.08.2006 07.08.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2006 w sprawie: Opłaty za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim. 2006 21.06.2006 21.06.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2006 w sprawie: Wprowadzenie obowiązkowego szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w Uniwersytecie Opolskim 2006 31.05.2006 31.05.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2006 w sprawie: Wprowadzenie wynagrodzenia lektora za przeprowadzenie egzaminu z języka obcego przed obroną pracy doktorskiej w Uniwersytecie Opolskim. 2006 17.05.2006 17.05.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2006 w sprawie: Zmiana wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim 2006 15.05.2006 15.05.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2006 w sprawie: Zmiana opłat za usługi kserograficzne świadczone przez Uniwersytet Opolski ( zm. zarządz. 43/2002 ) 2006 05.05.2006 05.05.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2006 w sprawie: Zasady postępowania ze zużytym sprzętem i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz zużytymi materiałami eksploatacyjnymi i opakowaniami po nich w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. 2006 27.04.2006 27.04.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2006 w sprawie: Zmiany w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego” 2006 25.04.2006 25.04.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2006 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – przeniesienie Zakładu Badań Fizykochemicznych do Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej. 2006 31.03.2006 31.03.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2006 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2006 roku. 2006 21.03.2006 21.03.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2006 w sprawie: Wprowadzenie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2006/2007 2006 14.03.2006 14.03.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2006 w sprawie: Wprowadzenie „Regulaminu postępowania przy przygotowaniu, składaniu i realizacji projektów/wniosków finansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej” w Uniwersytecie Opolskim. 2006 13.03.2006 13.03.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2006 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Biura Funduszy Strukturalnych 2006 13.03.2006 13.03.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2006 w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. 2006 16.02.2006 16.02.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2006 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – Zakład Biologii Roślin wraz z pracowniami 2006 06.02.2006 06.02.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2006 w sprawie: Zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim 2006 24.01.2006 24.01.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2006 w sprawie: Wprowadzenie opłaty za usługę kserograficzną realizowaną na kopiarkach samoobsługowych Uniwersytetu Opolskiego (zm. zarządzenia nr 43/2002). 2006 09.01.2006 09.01.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2006 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2006 06.01.2006 06.01.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2005 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Rady Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2005 09.12.2005 09.12.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2005 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2005 25.10.2005 25.10.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2004 w sprawie: Przeprowadzenie przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej Uniwersytetu Opolskiego 2004 20.09.2004 20.09.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2004 w sprawie: Zasady wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnej 2004 12.05.2004 12.05.2004 Nieobowiązujący