Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2007

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora ZR - 40/2007 w sprawie: Warunki zatrudniania osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Opolskiego do prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło 2007 18.12.2007 18.12.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2007 w sprawie: Zmiany w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (zarządz. nr 24/2006) 2007 18.12.2007 18.12.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2007 w sprawie: Utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego 2007 29.11.2007 29.11.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2007 w sprawie: Zmiany w Regulaminie ustalania wysokosci, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (zm. zarządz. 40/2006 z dnia 28.11.2006 r.) 2007 29.11.2007 29.11.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2007 w sprawie: Regulamin Organizacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2007 29.11.2007 29.11.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2007 w sprawie: Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (zarządz. nr 9/2007) 2007 22.11.2007 22.11.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2007 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie trzech pracowni 2007 07.11.2007 07.11.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2007 w sprawie: Zmiana zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim (zm. zarządz. nr 16/2007 z dnia 03.07.2007 r.) – jednolity tekst 2007 08.10.2007 08.10.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2007 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2007 08.10.2007 08.10.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2007 w sprawie: Ustalenie odpłatności za kierunek Praca socjalna w roku akademickim 2007/2008 w Uniwersytecie Opolskim (zm. zarządz. nr 15/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.) 2007 04.10.2007 04.10.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2007 w sprawie: Zmiany stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz czynności dydaktyczne (zm. zarządz. nr 18/2007 z dnia 20.07.2007 r.) – jednolity tekst 2007 03.10.2007 03.10.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2007 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 23/2007 z dnia 5 września 2007 r. dot. obowiązków nauczycieli akademickich oraz o formach zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2007 01.10.2007 01.10.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2007 w sprawie: Organizacja zajęć z przysposobienia bibliotecznego prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2007 26.09.2007 26.09.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2007 w sprawie: Zmiany w zarządzeniu nr 17/2007 Rektora UO z dnia 16.07.2007 r. dot. zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim 2007 25.09.2007 25.09.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2007 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Katedry Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Zakładu Paleobiologii 2007 24.09.2007 24.09.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2007 w sprawie: Obowiązki nauczycieli akademickich oraz formy zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2007 05.09.2007 05.09.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2007 w sprawie: Zmiany w organizowaniu szkolenia studentów Uniwersytetu Opolskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 2007 03.09.2007 03.09.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2007 w sprawie: Zmiana umowy zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim 2007 30.08.2007 30.08.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2007 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Zakładu Ekonomiki Informacji 2007 23.07.2007 23.07.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2007 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne 2007 20.07.2007 20.07.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2007 w sprawie: Zasady wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim 2007 16.07.2007 16.07.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2007 w sprawie: Zasady kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim 2007 03.07.2007 03.07.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2007 w sprawie: Wysokość opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2007 28.06.2007 28.06.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2007 w sprawie: Zasady publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy 2007 15.06.2007 15.06.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2007 w sprawie: Instrukcja Kancelaryjna w Uniwersytecie Opolskim 2007 12.06.2007 12.06.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2007 w sprawie: Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2007 05.06.2007 05.06.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2007 w sprawie: Zmiany zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracy komisji rekrutacyjnej 2007 16.05.2007 16.05.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2007 w sprawie: Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2007 14.05.2007 14.05.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2007 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2007 27.04.2007 27.04.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2007 w sprawie: Tryb udzielania nauczycielom akademickim urlopu wypoczynkowego w Uniwersytecie Opolskim 2007 27.04.2007 27.04.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2007 w sprawie: Wprowadzenie opłaty za wynajem sali mulitimedialnej i pracowni komputerowej w budynku Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2007 23.03.2007 23.03.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2007 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO – utworzenie Instytutu Socjologii i Instytutu Filozofii 2007 22.03.2007 22.03.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2007 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie pracowni w Katedrze Technologii – Zakładzie Techniki i Zakładzie Projektowania Techniczno-Informatycznego 2007 15.03.2007 15.03.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2007 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego w Instytucie Politologii 2007 27.02.2007 27.02.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2007 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2007 r. 2007 19.02.2007 19.02.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2007 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 1/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 03.01.2007 r. 2007 24.01.2007 24.01.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2007 w sprawie: Uchylenie postanowień zarządzenia nr 36/2000 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20.12.2000 r. w sprawie stawek za zajęcia dydaktyczne. 2007 03.01.2007 03.01.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2005 w sprawie: Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim 2005 27.01.2005 27.01.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2004 w sprawie: Zmiany stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objętych przydziałami miejsc w roku akademickim 2004 20.09.2004 20.09.2004 Obowiązujący