Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2014

1 2 3 10
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 54/2014 w sprawie: wyodrębnianie,klasyfikowanie i ewidencjonowanie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Opolski oraz sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS 2014 22.12.2014 22.12.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2014 w sprawie: Powołanie Rzecznika Praw Studenta w Uniwersytecie Opolskim 2014 12.12.2014 12.12.2014 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 10/2014 w sprawie: Zmiana w Decyzji określenia wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2014/2015 2014 12.12.2014 12.12.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2014 w sprawie: zmiany w Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Opolskiego (13/2007) 2014 04.12.2014 04.12.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/85/2014 w sprawie: w sprawie likwidacji w systemie POL-on jednolitych studiów magisterskich 2014 28.11.2014 28.11.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/84/2014 w sprawie: w sprawie nadania prof. drowi hab. Franciszkowi Gruczy tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2014 27.11.2014 27.11.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/83/2014 w sprawie: w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym i Rozporządzeniem MNiSW z 3 paŁşdziernika 2014 r. 2014 27.11.2014 27.11.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/82/2014 w sprawie: w sprawie prowizorium budżetowego Uniwersytetu Opolskiego na 2015 r. 2014 27.11.2014 27.11.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2014 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego (8/2011) 2014 19.11.2014 19.11.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2014 w sprawie: Zasady opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim 2014 19.11.2014 19.11.2014 Nieobowiązujący

1 2 3 10