Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora ZR - 92/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.06.2021 11.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 91/2021 w sprawie: ustalenia rocznego podstawowego pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Opolskim 2021 10.06.2021 10.06.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 10/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 10.06.2021 10.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 90/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji projektu badawczego pod nazwą „Analiza współpracy transgranicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4)” realizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 2021 09.06.2021 09.06.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNS - 5/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych, promotorów i recenzentów 2021 02.06.2021 02.06.2021 Obowiązujący
Komunikat Dziekana K_DZW - WS - 3/2021 w sprawie: zasad przeprowadzania zajęć realizowanych w formie pracowni artystycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 2021 02.06.2021 07.06.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 17/2021 w sprawie: zmiany promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 28.05.2021 28.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 16/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów, kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 28.05.2021 28.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 15/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 28.05.2021 28.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 89/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 88/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 87/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 86/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LANGUE FRANÇAISE, INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET RELATIONS INTERNATIONALES 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 85/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku DWUJĘZYCZNOŚĆ W KOMUNIKACJI WIELOKULTUROWEJ 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 84/2021 w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 56/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 14/2020¬2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 55/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 227/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 54/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 53/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia dla kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 52/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 51/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia dla kierunku LANGUE FRANÇAISE, INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET RELATIONS INTERNATIONALES w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 50/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku DWUJĘZYCZNOŚĆ W KOMUNIKACJI WIELOKULTUROWEJ w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 49/2020-2024 w sprawie: zaopiniowania kandydata na dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 48/2020-2024 w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. Julianowi Kornhauserowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 47/2020-2024 w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie prof. Janie Hoffmannovej tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNS - 4/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych, promotorów i recenzentów 2021 26.05.2021 26.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNS - 3/2021 w sprawie: zatwierdzenia zmian w realizowanym harmonogramie studiów na kierunku Historia – wymiar godzinowy praktyk 2021 26.05.2021 26.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNS - 2/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Historia i Teraźniejszość 40+ 2021 26.05.2021 26.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 16/2021 w sprawie: włączenia promotorów z dyscypliny Literaturoznawstwo do oferty Szkoły Doktorskiej 2021 26.05.2021 26.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 15/2021 w sprawie: powołania członków Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej 2021 26.05.2021 26.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNS - 1/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Historia 2021 26.05.2021 26.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 9/2021 w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uniwersytetu Opolskiego dotyczącej przystąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 83/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 8/2021 w sprawie: podziału wyniku finansowego Uniwersytetu Opolskiego netto za rok 2020 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 7/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok 2020 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WMFiI - 4/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoZ - 2/2021 w sprawie: zaopiniowania programów studiów na kierunkach przyporządkowanych do dyscypliny 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 12/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok 2020 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 11/2021 w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uniwersytetu Opolskiego dotyczącej przystąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku Domu Studenta Kmicic 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 10/2021 w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uniwersytetu Opolskiego dotyczącej przystąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku dydaktycznego Instytutu Biologii 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 82/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 21.05.2021 25.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WPT - 1/2021 w sprawie: zaopiniowania programów kształcenia 2021 21.05.2021 21.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 9/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 7/2021 w sprawie: wskazania sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 6/2021 w sprawie: wskazania sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 5/2021 w sprawie: wskazania sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 17/2021 w sprawie: otwarcia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 16/2021 w sprawie: otwarcia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 15/2021 w sprawie: udzielenia płatnego urlopu naukowego nauczycielowi akademickiemu w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 14/2021 w sprawie: zmiany tematu pracy, promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 13/2021 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 15 kwietnia 2021 r. 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 12/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 11/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 10/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WMFiI - 1/2021 w sprawie: powołania Komisji ds. zatwierdzania tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych i ich ewentualnych zmian 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 51/2021 w sprawie: wskazania recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa profesor Janie Hoffmannovej 2021 18.05.2021 18.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 50/2021 w sprawie: wskazania recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa profesor Janie Hoffmannovej 2021 18.05.2021 18.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 49/2021 w sprawie: wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa profesor Janie Hoffmannovej 2021 18.05.2021 18.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 14/2021 w sprawie: wniosku o wybór recenzentów dorobku ws. nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego Julianowi Kornhauserowi 2021 18.05.2021 18.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 13/2021 w sprawie: wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Julianowi Kornhauserowi 2021 18.05.2021 18.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 12/2021 w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego 2021 18.05.2021 18.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 81/2021 w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2021 17.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 20/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 17.05.2021 17.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 19/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 17.05.2021 17.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 18/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 17.05.2021 17.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 17/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 17.05.2021 17.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 16/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 17.05.2021 17.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 15/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 17.05.2021 17.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 14/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 17.05.2021 17.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 13/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 17.05.2021 17.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 12/2021 w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 17.05.2021 17.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 11/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 17.05.2021 17.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 80/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2021 14.05.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WS - 2/2021 w sprawie: zmiany terminu realizacji zajęć „Interdyscyplinarny plener artystyczny” 2021 14.05.2021 14.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 9/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 8/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 79/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 28.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 7/2021 w sprawie: otwarcia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 6/2021 w sprawie: otwarcia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 17/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 16/2021 w sprawie: nieprzedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 15/2021 w sprawie: nieprzedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 14/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 13/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 12/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 11/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 10/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 78/2021 w sprawie: przyjęcia Deklaracji Polityki Erasmusa na lata 2021-2027 2021 11.05.2021 11.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 77/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2021 11.05.2021 11.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 76/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2021 11.05.2021 11.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 9/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Zarządzanie publiczne 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 8/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 75/2021 w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 74/2021 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do koordynacji i realizacji Projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr umowy: RPOP.05.03.01-16-0024/19-00 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 73/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji projektu badawczego pod nazwą „Determinanty i dynamika zróżnicowanej integracji w (post) Brexitowej Europie” realizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 72/2021 w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na 2020 r. 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 7/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 6/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Public Relations 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 5/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Public Relations 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 4/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Politologia 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 3/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Politologia 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 2/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 1/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 71/2021 w sprawie: przyjęcia „Planu działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego na 2021 rok” 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 70/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji inwestycji pn. ”Termodynamika oddziaływań betakoronawirusów z receptorami komórek ludzkich” realizowanej przez Uniwersytet Opolski w ramach środków z Narodowego Centrum Nauki 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 6/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia dla mgra Grzegorza Olosia 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 5/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia dla dr hab. inż. Teresy Krzyśko-Łupickiej, prof. UO 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 4/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia dla prof. dr hab. inż. Marii Ząbkowskiej-Wacławek 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WPT - 4/2021 w sprawie: powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego 2021 05.05.2021 05.05.2021 Obowiązujący
Komunikat Dziekana K_DZW - WNS - 2/2021 w sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 04.05.2021 04.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 69/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji projektu badawczego pod nazwą „Oddziaływanie jonów żelaza z białkiem szoku cieplnego HSPB1” realizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 6/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany przyjętego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 (Korekta III) 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 46/2020-2024 w sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej – dr Danucie Witkowskiej 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 45/2020-2024 w sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską – dr Aleksandrze Starczewskiej-Wojnar 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 44/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego 2021 29.04.2021 01.10.2021 Obowiązujący
Regulamin R - 44/2021 w sprawie: Regulamin studiów Uniwersytetu Opolskiego obowiązujący od 1 października 2021 r. 2021 29.04.2021 01.10.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WE - 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WS - 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2021 28.04.2021 28.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoZ - 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2021 28.04.2021 28.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WPiA - 2/2021 w sprawie: powołania komisji ds. zatwierdzania tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych oraz ich ewentualnych zmian 2021 26.04.2021 26.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 14/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.04.2021 23.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 13/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.04.2021 23.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 12/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.04.2021 23.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 11/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.04.2021 23.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 9/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 22.04.2021 22.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 8/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 22.04.2021 22.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WT - 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2021 22.04.2021 22.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 68/2021 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Finansów 2021 21.04.2021 21.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 67/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 128/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 66/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 65/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 127/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 64/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 123/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 63/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 62/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 61/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 60/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 59/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 115/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 58/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 126/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 57/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 56/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 55/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 54/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 53/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 52/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 113/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 51/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 50/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 129/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 49/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 9/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 19.04.2021 19.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 10/2021 w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 19.04.2021 19.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WS - 1/2021 w sprawie: powołania Komisji ds. zatwierdzania tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych i ich ewentualnych zmian 2021 19.04.2021 19.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 48/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2021 16.04.2021 16.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 47/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 16.04.2021 16.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 46/2021 w sprawie: określenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom naukowym na rok akademicki 2021/2022 2021 16.04.2021 16.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 4/2021 w sprawie: powołania komisji w sprawie zaopiniowania wniosku o sfinansowanie przez Uniwersytet Opolski kosztów postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 2021 16.04.2021 16.04.2021 Obowiązujący
Komunikat Dziekana K_DZW - WS - 2/2021 w sprawie: przywrócenia indywidualnego dostępu studentów do pracowni artystycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 2021 16.04.2021 19.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 8/2021 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 4 marca 2021 r. 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 7/2021 w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zgodę na prowadzenie zajęć z seminarium magisterskiego na kierunku Ekonomia studia stacjonarne w roku akademickim 2020/2021 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 6/2021 w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zgodę na prowadzenie zajęć z seminarium magisterskiego na kierunku Ekonomia studia stacjonarne w roku akademickim 2020/2021 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 5/2021 w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 42/2021 w sprawie: zaopiniowania składu Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Joannie Jabłońskiej 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 41/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wskazanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Joannie Jabłońskiej 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 40/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wskazanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Joannie Jabłońskiej 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 39/2021 w sprawie: zaopiniowania składu Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Annie Jezuicie 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 38/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wskazanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Annie Jezuicie 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 37/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wskazanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Annie Jezuicie 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZiJ - 3/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o zgodę na prowadzenie w zastępstwie zajęć przez dr Annę Mijal z seminarium magisterskiego na kierunku Zarządzanie studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Prorektora P_P - RK - 1/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego postanowienia nr 1/2020 Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów zmiennych ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Opolskim 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WF - 3/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej 2021 14.04.2021 14.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 45/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2021 08.04.2021 08.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 44/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 08.04.2021 08.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 43/2021 w sprawie: określenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim na rok akademicki 2021/2022 2021 07.04.2021 07.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 3/2021 w sprawie: powołania komisji ds. zaopiniowania wniosku o sfinansowanie przez Uniwersytet Opolski kosztów postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 2021 31.03.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WF - 2/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Langue française, institutions européennes et relations internationales 2021 31.03.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora OR - 1/2021 w sprawie: ustalenia dnia 2 kwietnia 2021 r. dniem rektorskim dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi 2021 31.03.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WF - 1/2021 w sprawie: powołania komisji ds. zatwierdzania tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych i ich ewentualnych zmian w ramach kierunków studiów w dyscyplinach wiodących językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii 2021 31.03.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WF - 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2021 31.03.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 43/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 42/2021 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 27/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie gospodarowania aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zasad jej wynajmowania lub wydzierżawiania w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 42/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 41/2021 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu ochrony prawnej dóbr intelektualnych i korzystania z własności intelektualnej w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 41/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 239/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu studiów (II) stopnia dla kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 40/2021 w sprawie: funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego w organizacji 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 40/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA w Uniwersytecie Opolskim 2019 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 39/2021 w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski w roku akademickim 2021/2022 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 39/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 38/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 38/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 249/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 37/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 207/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2021 30.03.2021 01.10.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 36/2020-2024 w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Opolskiego” 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 35/2020-2024 w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu zasad komercjalizacji oraz zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej w Uniwersytecie Opolskim” 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 34/2020-2024 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 33/2020-2024 w sprawie: uchwalenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego na lata 2021-2027 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 32/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 198/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r. Statut Uniwersytet Opolskiego 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 5/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2021 29.03.2021 29.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 9/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2021 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 8/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 7/2019 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2019 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 6/2021 w sprawie: zatwierdzenia zmian promotora pracy dyplomowej 2021 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 10/2021 w sprawie: zatwierdzenia zmian w programach studiów na kierunku administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne i obsługa biznesu 2021 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 37/2021 w sprawie: szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2021 25.03.2021 25.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 36/2021 w sprawie: wprowadzenia zasad realizacji zajęć dydaktycznych przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Opolskim 2021 25.03.2021 25.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 35/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.03.2021 06.04.2021 Obowiązujący
Regulamin R - 35/2021 w sprawie: Regulaminu pracy Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.03.2021 06.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 34/2021 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do koordynacji i realizacji Projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr: POWR.02.12.00-00-SR04/18 2021 23.03.2021 23.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 11/2021 w sprawie: udzielenia płatnego urlopu naukowego nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.03.2021 23.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 17/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2021 22.03.2021 22.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 16/2021 w sprawie: wskazania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 22.03.2021 22.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 4/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu Strategii Uniwersytetu Opolskiego w latach 2021–2027 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 36/2021 w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr hab. Bartosza Zarychty, prof. UO na promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Piotra Godynia 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 35/2021 w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr hab. Zbigniewa Ziembika, prof. UO na promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Piotra Godynia 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 34/2021 w sprawie: zaopiniowania składu Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Aleksandrze Piontek 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 33/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 33/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wskazanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Aleksandrze Piontek 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 32/2021 w sprawie: organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 32/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wskazanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Aleksandrze Piontek 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 3/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 8/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr inż. Pawła Świsłowskiego 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 7/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Katarzyny Drab 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 6/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Damiana Taraska 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 5/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Anny Kafki 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 4/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Marcina Hylewskiego 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 3/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Karoliny Biedki 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 2/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Tomasza Burdzika 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 1/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Anny Białowąs 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 9/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 8/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 7/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 6/2021 w sprawie: wskazania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 5/2021 w sprawie: wyznaczenia dra hab. Christiana Lewandowskiego, prof. UO z Instytutu Nauk o Literaturze UO na promotora mgr Ewy Skał (Szkoła Doktorska) w dyscyplinie literaturoznawstwo 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 4/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 3/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 2/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 10/2021 w sprawie: udzielenia płatnego urlopu naukowego dla nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 1/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Komunikat Dyrektora Instytutu K_DI - IP - 1/2021 w sprawie: terminów wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 15.03.2021 15.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 31/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.03.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 30/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.03.2021 11.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ISzW - 2/2021 w sprawie: zatrudnienia w charakterze pracownika technicznego w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 10.03.2021 10.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ISzW - 1/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisko asystenta w Pracowni Grafiki w Katedrze Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego 2021 10.03.2021 10.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 15/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 09.03.2021 09.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 14/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 09.03.2021 09.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 13/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 09.03.2021 09.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 12/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 09.03.2021 09.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 11/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 09.03.2021 09.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 10/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisko nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim 2021 09.03.2021 09.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 29/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego i języka angielskiego dla cudzoziemców 2021 05.03.2021 05.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 4/2021 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 11 lutego 2021 r. 2021 04.03.2021 04.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 3/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie przez Panią mgr Małgorzatę Hrebeniuk, pracownika Studiów Języków Obcych kursu w języku obcym na kierunku Ekonomia pierwszego stopnia III rok studia stacjonarne i Ekonomia drugiego stopnia II rok studia stacjonarne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 2021 04.03.2021 04.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 27/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 26/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 25/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 24/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 23/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 22/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 21/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego na godziny zlecone w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 28/2021 w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studentami w ramach praktyk realizowanych w Uniwersytecie Opolskim 2021 01.03.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZiJ - 2/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie przez Panią mgr Małgorzatę Hrebeniuk, pracownika Studiów Języków Obcych kursu w języku obcym na kierunku Zarządzanie pierwszego stopnia III rok studia stacjonarne i Zarządzanie drugiego stopnia II rok studia stacjonarne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 2021 01.03.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - IP - 1/2021 w sprawie: powołania komisji ds. zatwierdzania tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych i ich ewentualnych zmian w ramach kierunków studiów przyporządkowanych do Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 01.03.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 5/2021 w sprawie: skutków zmiany wykazu czasopism 2021 26.02.2021 26.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 4/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów, kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Adama Leszczyńskiego 2021 26.02.2021 26.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 27/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 26.02.2021 26.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 26/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 26.02.2021 26.02.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WPiA - 1/2021 w sprawie: wprowadzenia zasad rejestracji na przedmioty obieralne dla studentów kierunków: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz obsługa biznesu 2021 26.02.2021 26.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 25/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 97/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Uniwersytecie Opolskim 2021 25.02.2021 25.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 8/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych, promotorów oraz recenzentów 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 7/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 6/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 5/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 4/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 3/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoZ - 1/2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia (licencjackich) i studiach II stopnia (magisterskich) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 22.02.2021 22.02.2021 Obowiązujący
Komunikat Prorektora K_P - RK - 1/2021 w sprawie: wykazu zajęć, które odbywać się będą w formie stacjonarnej, w siedzibie Uczelni – w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 2021 21.02.2021 21.02.2021 Obowiązujący
Postanowienie Prorektora P_P - RK - 3/2021 w sprawie: powołania Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 3/2021 w sprawie: zaopiniowania strategii rozwoju dyscypliny 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 24/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedur Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 23/2021 w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020–2024 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 2/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych, promotorów oraz recenzentów 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 1/2021 w sprawie: zmiany stanowiska pracy 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 31/2021 w sprawie: zaopiniowania kandydatury prof. dr hab. Jacka Lipoka na promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Weroniki Pilis 2021 11.02.2021 11.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 30/2021 w sprawie: wskazania członków do komisji przeprowadzającej weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK 2021 11.02.2021 11.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 29/2021 w sprawie: zaopiniowania kandydatury dra Adriana Franczyka na promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marcina Walczaka 2021 11.02.2021 11.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 28/2021 w sprawie: zaopiniowania kandydatury prof. dr hab. Bogdana Marcińca na promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marcina Walczaka 2021 11.02.2021 11.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 2/2021 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 23 grudnia 2020 r 2021 11.02.2021 11.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 1/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w ramach umowy cywilnoprawnej w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2020/2021 2021 11.02.2021 11.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IH - 8/2021 w sprawie: w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Dominika Marcinkowskiego na wniosek doktoranta 2021 10.02.2021 10.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 22/2021 w sprawie: utworzenia w strukturze Uniwersytetu Opolskiego ogólnouczelnianej jednostki badawczej o charakterze interdyscyplinarnym – Interdyscyplinarnego Zespołu do Badań nad Dziejami Rodziny 2021 10.02.2021 01.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 21/2021 w sprawie: utworzenia w strukturze Uniwersytetu Opolskiego ogólnouczelnianej jednostki badawczej o charakterze interdyscyplinarnym – Zespołu Badawczego Problemów Społecznych i Edukacyjnych 2021 10.02.2021 01.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 20/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji Projektu „Partnerstwa strategiczne” w obszarze szkolnictwa wyższego akcja KA 203; nr projektu 2020-1-PL01-KA203-081905 realizowanego przez Uniwersytet Opolski jako lidera wraz z zagranicznymi partnerami Universidad de Cádiz (Hiszpania) oraz Klaipedos Universitetas (Litwa) 2021 10.02.2021 10.02.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 2/2021 w sprawie: wskazania sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 09.02.2021 09.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 19/2021 w sprawie: zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2021 09.02.2021 09.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 9/2021 w sprawie: powierzenia realizacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w ramach umowy cywilnoprawnej 2021 05.02.2021 05.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 3/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków Komisji ds. oceny śródokresowej mgra Tomasza Burdzika 2021 04.02.2021 04.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 3/2021 w sprawie: zmiany promotora pracy dyplomowej 2021 04.02.2021 04.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 3/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków Komisji ds. oceny śródokresowej mgra Tomasza Burdzika 2021 04.02.2021 04.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 2/2021 w sprawie: zaopiniowania Regulaminu pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 04.02.2021 04.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 1/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 04.02.2021 04.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 3/2021 w sprawie: zgłoszenia rozprawy doktorskiej dra Bartłomieja Filka do LVI Konkursu „Państwa i Prawa” 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 2/2021 w sprawie: zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 18/2021 w sprawie: dokonania przeglądu materiałów tj. dokumentów lub przedmiotów albo dowolnych ich części, chronionych jako informacja niejawna w Uniwersytecie Opolskim celem ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 17/2021 w sprawie: likwidacji studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 16/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia zmian promotora pracy dyplomowej 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 31/2020-2024 w sprawie: uchylenia uchwały nr 21/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LOGISTYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 30/2020-2024 w sprawie: uchylenia uchwały nr 245/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 29/2020-2024 w sprawie: uchylenia uchwały nr 244/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku BIOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 28/2020-2024 w sprawie: uchylenia uchwały nr 132/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów pierwszego (I) stopnia GRAFIKA INTERMEDIALNA w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 27/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku WIEDZA O TEATRZE I FILMIE w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 26/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 25/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 1/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Księgi Jakości Kształcenia obowiązującej w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 24/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 231/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 23/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 230/2016–2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 22/2020-2024 w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Uniwersytetu Opolskiego 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 15/2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 14/2021 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 13/2021 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku BIOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 12/2021 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 155/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LOGISTYKA 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 11/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku WIEDZA O TEATRZE I FILMIE 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INoL - 1/2021 w sprawie: powołania komisji ds. zatwierdzania tematów, promotorów i recenzentów literaturoznawczych prac dyplomowych oraz ich ewentualnych zmian 2021 27.01.2021 27.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IH - 7/2021 w sprawie: w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 26.01.2021 26.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IH - 6/2021 w sprawie: w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 26.01.2021 26.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 20/2021 w sprawie: powołania przedstawiciela dyscypliny naukowej nauki o kulturze i religii w Radzie Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2021 26.01.2021 26.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 19/2021 w sprawie: odwołania przedstawiciela dyscypliny naukowej nauki o kulturze i religii w Radzie Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2021 26.01.2021 26.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 2/2021 w sprawie: wystąpień publicznych oraz aktywności medialnej Pana dr hab. Juliana Korab-Karpowicza, prof. Uniwersytetu Opolskiego, pracownika Instytutu i członka jego Rady 2021 25.01.2021 25.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 27/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w ramach umowy cywilnoprawnej w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2021 21.01.2021 21.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 26/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w ramach umowy cywilnoprawnej w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2021 21.01.2021 21.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 25/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w ramach umowy cywilnoprawnej w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2021 21.01.2021 21.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 24/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w ramach umowy cywilnoprawnej w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2021 21.01.2021 21.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 23/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w ramach umowy cywilnoprawnej w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2021 21.01.2021 21.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 22/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2021 21.01.2021 21.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 9/2021 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. nadzoru i utrzymania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uniwersytecie Opolskim 2021 20.01.2021 13.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 8/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.01.2021 20.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 8/2021 w sprawie: powierzenia realizacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w ramach umowy cywilnoprawnej 2021 20.01.2021 20.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 7/2021 w sprawie: udzielenia bezpłatnego urlopu naukowego 2021 20.01.2021 20.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 10/2021 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.01.2021 20.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 7/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 19.01.2021 19.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 6/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa budynku DS Niechcic w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19” realizowanej przez Uniwersytet Opolski w ramach środków dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2021 18.01.2021 18.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IH - 5/2021 w sprawie: w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktoranta drugiego roku szkoły doktorskiej mgr Karoliny Biedka 2021 18.01.2021 18.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IH - 3/2021 w sprawie: w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktoranta drugiego roku szkoły doktorskiej mgr Marcina Hylewskiego 2021 18.01.2021 18.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 2/2021 w sprawie: zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych 2021 18.01.2021 18.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IH - 1/2021 w sprawie: w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w ramach umowy cywilnoprawnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego 2021 18.01.2021 18.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej 2021 18.01.2021 18.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 2/2021 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Uniwersytetu Opolskiego wybranej na okres kadencji przypadającej na lata 2021–2024 2021 14.01.2021 14.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 1/2021 w sprawie: wskazania kandydata na Przewodniczącego Rady Uniwersytetu Opolskiego 2021 14.01.2021 14.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 9/2021 w sprawie: wskazania recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 8/2021 w sprawie: wskazania recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 7/2021 w sprawie: wskazania kandydata na przewodniczącego komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 6/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 5/2021 w sprawie: wskazania kandydata na członków komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 4/2021 w sprawie: wskazania kandydata na przewodniczącego komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 3/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 18/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 17/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego na w ramach umowy cywilnoprawnej w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 16/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 15/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 14/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 13/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 12/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 21.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 11/2021 w sprawie: wskazania kandydata na przewodniczącego komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 10/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 1/2021 w sprawie: wskazania recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 5/2021 w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. oceny pracowników – nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.01.2021 11.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 4/2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.01.2021 01.01.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 1/2021 w sprawie: wskazania sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 11.01.2021 11.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 6/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 08.01.2021 08.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 5/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2021 08.01.2021 08.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 3/2021 w sprawie: w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 2021 08.01.2021 08.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 2/2021 w sprawie: w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2021 08.01.2021 08.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 1/2021 w sprawie: w sprawie uchylenia zarządzenia nr 143/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2021 04.01.2021 07.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 172/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji umowy na powierzenie grantu “Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego” 2020 22.12.2020 15.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 171/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 53/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim 2020 22.12.2020 01.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 27/2020 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Pierwszej Rady Uniwersytetu Opolskiego w 2020 r. 2020 21.12.2020 21.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 170/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Opolskiego 2020 18.12.2020 18.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 169/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Uniwersytet Opolski uczelnia (bardzo!) dostępna” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20-00 2020 18.12.2020 18.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 168/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.12.2020 17.12.2020 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora OR - 7/2020 w sprawie: dni wolnych w 2021 r. i przerwy świątecznej między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem dla nauczycieli akademickich i pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi 2020 16.12.2020 16.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 167/2020 w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na 2021 r. 2020 15.12.2020 01.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 166/2020 w sprawie: powołania Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020–2024 2020 14.12.2020 14.12.2020 Obowiązujący
Postanowienie Prorektora P_P - RK - 2/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego postanowienia nr 1/2020 Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów zmiennych ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Opolskim 2020 11.12.2020 11.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 165/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020–2024 2020 10.12.2020 10.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 164/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 63/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim 2020 10.12.2020 10.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 163/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 2020 09.12.2020 09.12.2020 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora OR - 6/2020 w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem rektorskim dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi 2020 04.12.2020 04.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 162/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „DRUG ABUSE PREVENTION FOR YOUTH” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na podstawie umowy 2019-3-TR01-KA205-079609 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 161/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Interdyscyplinarność, wielokulturowość oraz praca z pacjentem w sytuacji niestandardowej w kontekście prowadzenia zajęć dydaktycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w Centrach Symulacji Medycznej” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na podstawie umowy 2019- 1-PL01-KA203-065205 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 160/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego na podstawie umowy 2019-1-PL01-KA203-065062 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 159/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Program kształcenia studentów uczelni medycznych (i nauk o zdrowiu) z zakresu leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego na podstawie umowy 2018-1-PL01-KA203-051055 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 158/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 157/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w Uniwersytecie Opolskim 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 156/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Uniwersytecie Opolskim 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora OR - 5/2020 w sprawie: objaśnienia zasad postępowania z korespondencją przychodzącą do Uniwersytetu Opolskiego 2020 27.11.2020 27.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 21/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia nakierunku LOGISTYKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 26.11.2020 26.11.2020 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 20/2020-2024 w sprawie: powołania członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 19/2020-2024 w sprawie: odwołania członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 18/2020-2024 w sprawie: powołania Rady Uniwersytetu Opolskiego 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 17/2020-2024 w sprawie: zmiany uchwały nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 16/2020-2024 w sprawie: zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 235/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 155/2020 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LOGISTYKA 2020 26.11.2020 26.11.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 154/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora OR - 4/2020 w sprawie: zasad organizacji i warunków pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Opolskiego 2020 24.11.2020 24.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 26/2020 w sprawie: zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021 2020 23.11.2020 28.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 153/2020 w sprawie: wprowadzenia wzoru oświadczenia – zgody na przetwarzanie adresu e-mail osób zatrudnianych w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.11.2020 23.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 152/2020 w sprawie: określenia wysokości stawek świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2020/2021 2020 13.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 151/2020 w sprawie: określenia wysokości stawek świadczeń dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2020/2021 2020 13.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 150/2020 w sprawie: przekazania uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń dla doktorantów Komisji Stypendialnej dla doktorantów i rozpatrywania odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021 2020 13.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 149/2020 w sprawie: przekazania uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów Komisji Stypendialnej dla studentów i rozpatrywania odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów w roku akademickim 2020/2021 2020 13.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 148/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2020 10.11.2020 10.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 147/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2020 10.11.2020 10.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 146/2020 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 2020 04.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 145/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2020 03.11.2020 03.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 144/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2020 26.10.2020 26.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 143/2020 w sprawie: w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2020 24.10.2020 24.10.2020 Nieobowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 4/2020 w sprawie: powierzenia realizacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w ramach umowy cywilnoprawnej 2020 23.10.2020 23.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 142/2020 w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 2020 23.10.2020 23.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 141/2020 w sprawie: wprowadzenia zasad postępowania w związku z wystąpieniem podejrzenia zakażenia na COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego 2020 23.10.2020 23.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 140/2020 w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. polityki naukowej w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.10.2020 23.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 139/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2020 22.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 138/2020 w sprawie: wprowadzenia wysokości stawek za godziny dydaktyczne zrealizowane przez nauczycieli akademickich na podstawie umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Opolskim 2020 20.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 137/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 136/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 135/2020 w sprawie: Regulaminu wydawania i użytkowania elektronicznej legitymacji pracownika – nauczyciela akademickiego (ELN) w Uniwersytecie Opolskim 2020 14.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 3/2020 w sprawie: powierzenia realizacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w ramach umowy cywilnoprawnej 2020 08.10.2020 08.10.2020 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 2/2020 w sprawie: zmiany stanowiska pracy 2020 08.10.2020 08.10.2020 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 1/2020 w sprawie: zmiany stanowiska pracy 2020 08.10.2020 08.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 134/2020 w sprawie: zarządzenia nr 40/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2020 07.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 133/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2020 30.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 132/2020 w sprawie: sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020 29.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 25/2020 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za 2019 r 2020 28.09.2020 28.09.2020 Obowiązujący
Regulamin 131/2020 w sprawie: Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Opolskiego 2020 28.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 131/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego) 2020 28.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 130/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do koordynacji zadania: kontrola obszarów realizacji zadań statutowych przez organa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu – realizowana przez zewnętrznego Wykonawcę 2020 28.09.2020 28.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 24/2020 w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany przyjętego planu rzeczowofinansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 (Korekta II) 2020 24.09.2020 24.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 23/2020 w sprawie: wyboru podmiotu przeprowadzającego ustawowe badanie rocznych sprawozdań finansowych Uniwersytetu Opolskiego w latach 2020 i 2021 2020 24.09.2020 24.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 22/2020 w sprawie: przyznania dodatku zadaniowego rektorowi Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Markowi Masnykowi w okresie kadencji 2020– 2024 2020 24.09.2020 24.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 21/2020 w sprawie: stanowiska Rady Uniwersytetu Opolskiego dotyczącego rozpoczęcia realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa budynku Domu Studenckiego Niechcic, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Katowickiej 87 B, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19” 2020 21.09.2020 21.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 20/2020 w sprawie: stanowiska Rady Uniwersytetu Opolskiego dotyczącego rozpoczęcia realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa budynku Domu Studenckiego Kmicic, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 31, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19” 2020 21.09.2020 21.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 9/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 8/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 7/2020-2024 w sprawie: Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 6/2020-2024 w sprawie: Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 5/2020-2024 w sprawie: Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 4/2020-2024 w sprawie: Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 3/2020-2024 w sprawie: Uchwalenie Regulaminu Senatu Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 2/2020-2024 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 15/2020-2024 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego wydawanych w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 14/2020-2024 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 13/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 129/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 128/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 127/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 126/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 125/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 124/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 123/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 122/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 121/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 120/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 12/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 119/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 118/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 117/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 116/2020 w sprawie: w sprawie powołania Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 115/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 114/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 113/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 112/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 111/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 110/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania „Monitora Uniwersytetu Opolskiego” 2020 17.09.2020 31.08.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 11/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 109/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego w celu opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 108/2020 w sprawie: utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego w organizacji 2020 17.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 107/2020 w sprawie: powołania członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 106/2020 w sprawie: uchylenia zarządzeń dotyczących wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 105/2020 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 10/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 1/2020-2024 w sprawie: Zaopiniowanie umieszczenia na Wzgórzu Uniwersyteckim popiersia Karola Cebuli – Honorowego Senatora Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 104/2020 w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2020 15.09.2020 15.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 103/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2020 11.09.2020 11.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 102/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim 2020 11.09.2020 11.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 19/2020 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2020 10.09.2020 10.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 99/2020 w sprawie: Powołania Komisji ds. przyznawania nagród Quality na kadencję 2020-2024 w Uniwersytecie Opolskim 2020 07.09.2020 07.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 98/2020 w sprawie: Powołanie Rektorskiej Komisji ds. kształtowania polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020-2024 2020 07.09.2020 07.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 101/2020 w sprawie: wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Uniwersytetu Opolskiego 2020 07.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 100/2020 w sprawie: wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego Uniwersytetu Opolskiego 2020 07.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 97/2020 w sprawie: Wprowadzenie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Uniwersytecie Opolskim 2020 24.08.2020 24.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 96/2020 w sprawie: Wprowadzenie Instrukcji Kancelaryjnej w Uniwersytecie Opolskim 2020 24.08.2020 24.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 95/2020 w sprawie: Wprowadzenie przepisów przejściowych dla studentów byłej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dotyczących procedury procesu dyplomowania 2020 12.08.2020 12.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 94/2020 w sprawie: Określenie struktury organizacyjnej Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2020 11.08.2020 11.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 93/2020 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 11.08.2020 11.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 92/2020 w sprawie: Likwidacja Instytutu Matematyki Uniwersytetu Opolskiego oraz zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2020 11.08.2020 11.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 91/2020 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2020 11.08.2020 11.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 90/2020 w sprawie: Rozliczanie i zwrot kaucji za mienie Uniwersytetu Opolskiego 2020 10.08.2020 10.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 89/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Opolskim 2020 05.08.2020 05.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 88/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 2020 31.07.2020 31.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 87/2020 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 56/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego prze 2020 31.07.2020 31.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 86/2020 w sprawie: Ustanowienie okresu przejściowego stosowania w Uniwersytecie Opolskim rozwiązań prawnych wynikających z dotychczasowych wewnętrznych aktów prawnych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2020 31.07.2020 31.07.2020 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora 03/2020 w sprawie: Przerwa między Świętami Bożego Narodzenia 2020 a Sylwestrem dot. nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 2020 31.07.2020 31.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 85/2020 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2020 21.07.2020 21.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 84/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020 17.07.2020 17.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 83/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski w roku akademickim 2020/2021 2020 17.07.2020 17.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 82/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2020 17.07.2020 17.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 81/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim na rok akademicki 2020/2021 2020 17.07.2020 17.07.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 301/2016-2020 w sprawie: Poparcie wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Opolskiemu uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne 2020 16.07.2020 16.07.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 298/2016-2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 226/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 2020 16.07.2020 16.07.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 297/2016-2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 225/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 2020 16.07.2020 16.07.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/296/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 230/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej 2020 16.07.2020 16.07.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/300/2020 w sprawie: Poparcie wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Opolskiemu uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji 2020 16.07.2020 16.07.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/299/2020 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 2020 16.07.2020 16.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 80/2020 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 79/2020 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Instytutu Nauk o Zdrowiu 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 78/2020 w sprawie: Powołanie Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 77/2020 w sprawie: Powołanie prorektora Uniwersytetu Opolskiego i organizacja pracy Kolegium Rektorskiego 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora 02/2020 w sprawie: W sprawie wewnętrznych aktów prawnych organów kolegialnych i jednoosobowych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 76/2020 w sprawie: Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 10.07.2020 10.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 75/2020 w sprawie: Ustalenie rocznego podstawowego pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim 2020 04.07.2020 04.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 74/2020 w sprawie: wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki: francuski, hiszpański i rosyjski 2020 03.07.2020 03.07.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 73/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2020 03.07.2020 03.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 75/2019 w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2020 02.07.2020 02.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2020 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2020 30.06.2020 30.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 70/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 75/2019 w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2020 30.06.2020 30.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 69/2020 w sprawie: Zasady wydawania opinii prawnych w Uniwersytecie Opolskim 2020 22.06.2020 22.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 68/2020 w sprawie: Zasady wydawania i publikowania wewnętrznych aktów prawnych w Uniwersytecie Opolskim 2020 22.06.2020 22.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 67/2020 w sprawie: Utworzenie i zasady funkcjonowania Monitora Uniwersytetu Opolskiego 2020 22.06.2020 22.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 66/2020 w sprawie: Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień 2020 22.06.2020 22.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 65/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2020 18.06.2020 18.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 64/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2020 18.06.2020 18.06.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 295/2016-2020 w sprawie: Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2020 18.06.2020 18.06.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/294/2020 w sprawie: Zmiana podziału mandatów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024 2020 18.06.2020 18.06.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/293/2020 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2020 18.06.2020 18.06.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/292/2020 w sprawie: Zaopiniowanie wniosku Rektora Uniwersytetu Opolskiego o nagrodę ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 2020 18.06.2020 18.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 63/2020 w sprawie: Powołanie Biura Nauki i Obsługi Projektów Uniwersytetu Opolskiego 2020 01.06.2020 01.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 62/2020 w sprawie: Organizacja roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim 2020 29.05.2020 29.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 61/2020 w sprawie: Zarządzanie systemem informatycznym w Uniwersytecie Opolskim 2020 29.05.2020 29.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 60/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom na rok akadem 2020 29.05.2020 29.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 59/2020 w sprawie: Szczególne zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2020 27.05.2020 27.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 58/2020 w sprawie: w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2020 27.05.2020 27.05.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 57/2020 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla studentów 2020 27.05.2020 27.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020 26.05.2020 26.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2020 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2020 w sprawie: Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 53/2020 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/267/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/291/2020 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/290/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany Uchwały nr 219/2026-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim do dyscyplin naukowych i dyscyplin artystycznych 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/289/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) studiów na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/288/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/287/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku TEOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/286/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku STOSUNKI MIʘDZYNARODOWE w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/285/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku STOSUNKI MIʘDZYNARODOWE w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/284/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PUBLIC RELATIONS w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/283/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku PUBLIC RELATIONS w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/282/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku PRAWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/281/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku POLITOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/280/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku POLITOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/279/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/278/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PEDAGOGIKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/277/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku LOGOPEDIA Z JʘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/276/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku FIZYKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/275/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŁƒSKA OD PODSTAW w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/274/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku FILOLOGIA POLSKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/273/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ENGLISH PHILOLOGY w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/272/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku EKONOMIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/271/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku EKONOMIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/270/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/269/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BIOMONITORING w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/268/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku BIOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/266/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BEZPIECZEŁƒSTWO MIʘDZYNARODOWE w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/265/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ADMINISTRACJA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2020 w sprawie: Szczególne zasady przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020 19.05.2020 19.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2020 w sprawie: Zmiana organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim 2020 19.05.2020 19.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2020 w sprawie: Zmiana w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.05.2020 19.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2020 w sprawie: Warunki i tryb zwalniania z opłat za usługi edukacyjne i inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski 2020 18.05.2020 18.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2020 w sprawie: Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim 2020 06.05.2020 06.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2020 w sprawie: Zmiany w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego 2020 04.05.2020 04.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2020 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu przyznawania w Uniwersytecie Opolskim Nagrody Rektora dla uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy szkoły doktorskiej 2020 29.04.2020 29.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2020 w sprawie: Zmiana szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2020 29.04.2020 29.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2020 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2020 29.04.2020 29.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2020 w sprawie: Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim na rok akademicki 2020/2021 2020 17.04.2020 17.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2020 w sprawie: Wysokość opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski w roku akademickim 2020/2021 2020 17.04.2020 17.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA – FILOZOFIA – MUZYKA 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku: TEOLOGIA KANONICZNA 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku: HISTORIA I KULTURA 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów podyplomowych o nazwie: PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów podyplomowych o nazwie: PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE RESOCJALIZACJI 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów podyplomowych o nazwie: PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ INTELEKTUALNĄ 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/264/2020 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 73/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. dot. Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/263/2020 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 93/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 października 2010 r. dot. Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/259/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów podyplomowych o nazwie PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/262/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów na kierunku FARMACJA w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/261/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów na kierunku PSYCHOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/260/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów podyplomowych o nazwie PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE RESOCJALIZACJI w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/258/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów podyplomowych o nazwie PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/257/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku TEOLOGIA KANONICZNA w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/256/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku HISTORIA I KULTURA w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/255/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA – FILOZOFIA – MUZYKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/254/2020 w sprawie: Podział mandatów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/253/2020 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/252/2020 w sprawie: Zaopiniowanie kandydata na Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/251/2020 w sprawie: Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora ks. dr. hab. Markowi LISOWI 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Komunikat Prorektora K_P - RK - 1/2020 w sprawie: KOMUNIKAT nr 01/2020 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 10 kwietnia 2020 r. 2020 10.04.2020 10.04.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2020 w sprawie: Zasady głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Senat Uniwersytetu Opolskiego 2020 07.04.2020 07.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2020 w sprawie: Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2020 07.04.2020 07.04.2020 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora 01/2020 w sprawie: Zarządzenie przeprowadzenia głosowania przez Senat Uniwersytetu Opolskiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020 07.04.2020 07.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2020 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2020 03.04.2020 03.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2020 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2020 02.04.2020 02.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2020 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 31.03.2020 31.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2020 w sprawie: Ogłoszenie naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom na rok akademicki 2020/2021 2020 30.03.2020 30.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie powołania Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2020 20.03.2020 20.03.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/250/2020 w sprawie: Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.03.2020 19.03.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/249/2020 w sprawie: Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.03.2020 19.03.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/248/2020 w sprawie: Zmiana Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.03.2020 19.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2020 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.03.2020 17.03.2020 Obowiązujący
Regulamin 28/2020 w sprawie: Regulamin wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.03.2020 17.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2020 w sprawie: Zasady przyznawania i rozliczania dodatku zadaniowego za realizację zadań związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.03.2020 17.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2020 16.03.2020 16.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2020 w sprawie: Zmiany w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego 2020 16.03.2020 16.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2020 w sprawie: Zmiany w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego 2020 13.03.2020 13.03.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2020 w sprawie: Ustalenie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. 2020 12.03.2020 12.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2020 w sprawie: Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego 2020 10.03.2020 10.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2020 w sprawie: Wstrzymanie wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników 2020 06.03.2020 06.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2020 w sprawie: Zmiana w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (powołanie Mieczysława Wojtaszka) 2020 03.03.2020 03.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2020 w sprawie: Zmiana w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (odwołanie Arkadiusza Szymańskiego) 2020 03.03.2020 03.03.2020 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2020 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu kursów zmiennych ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Opolskim 2020 02.03.2020 02.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2020 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 28.02.2020 28.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2020 w sprawie: Wstrzymanie wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników 2020 28.02.2020 28.02.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2020 w sprawie: Plan działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego w 2020 roku 2020 28.02.2020 28.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2020 w sprawie: Powołanie zespołu zadaniowego ds. monitoringu studentów powracających z krajów zagrożonych koronawirusem 2019 – nCoV 2020 27.02.2020 27.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2020 w sprawie: Wstrzymanie wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników 2020 25.02.2020 25.02.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2020 w sprawie: Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim oraz zasady jej finansowania i obsługi administracyjnej 2020 25.02.2020 25.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2020 w sprawie: Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego i języka angielskiego dla cudzoziemców 2020 25.02.2020 25.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2020 w sprawie: wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na język niemiecki 2020 14.02.2020 14.02.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2020 w sprawie: Powołanie stałej rektorskiej komisji do spraw finansów Uniwersytetu Opolskiego 2020 12.02.2020 12.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2020 w sprawie: Zmiana wytycznych dla wszczęcia postępowania w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim (74/2019) 2020 12.02.2020 12.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2020 w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. polityki naukowej w Uniwersytecie Opolskim 2020 11.02.2020 11.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2020 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego międzywydziałowego interdyscyplinarnego zespołu badawczego – Katedra Studiów nad Kulturą Żydowską – KSNKŻ (Chair of Jewish Culture Studies – CJCS) 2020 30.01.2020 30.01.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2020 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego międzywydziałowego interdyscyplinarnego zespołu badawczego – Interdyscyplinarne Laboratorium Przestrzeni Społecznych i Projektów Artystycznych (Interdisciplinary Lab for Social Space and Art) 2020 30.01.2020 30.01.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 3/2020 w sprawie: Utworzenia w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2020 23.01.2020 23.01.2020 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 245/2016-2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.01.2020 23.01.2020 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 244/2016-2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku BIOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.01.2020 23.01.2020 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 243/2016-2020 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 235/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019 w sprawie wytycznych dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.01.2020 23.01.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/247/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów drugiego (II) stopnia dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.01.2020 23.01.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/246/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.01.2020 23.01.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/242/2020 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2020 23.01.2020 23.01.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 2/2020 w sprawie: Utworzenia w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku BIOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2020 23.01.2020 23.01.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów drugiego (II) stopnia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2020 23.01.2020 23.01.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2020 23.01.2020 23.01.2020 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora 01/2020 w sprawie: Określenie wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu niebędącego własnością Uniwersytetu Opolskiego 2020 21.01.2020 21.01.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 1/2020 w sprawie: przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Opolskiego 2020 14.01.2020 14.01.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 81/2019 w sprawie: Wprowadzenie jednolitego tekstu Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim. 2019 30.12.2019 30.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 80/2019 w sprawie: Zmiana Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim 2019 30.12.2019 30.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 83/2019 w sprawie: systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego (regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej,Regulamin korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego,Zasady odpłatności za korzystania z systemu biblioteczno-informacyj 2019 27.12.2019 27.12.2019 Obowiązujący
Regulamin 83/2019 w sprawie: Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego i system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Opolskiego 2019 27.12.2019 27.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 82/2019 w sprawie: Stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego z ustawą i statutem Uniwersytetu Opolskiego 2019 27.12.2019 27.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 79/2019 w sprawie: Regulamin rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim 2019 18.12.2019 18.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 78/2019 w sprawie: Zmiana składu Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 18.12.2019 18.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 77/2019 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2019 18.12.2019 18.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 76/2019 w sprawie: Organizacja Systemu Stałych Dyżurów Uniwersytetu Opolskiego 2019 11.12.2019 11.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 75/2019 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2019 09.12.2019 09.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 74/2019 w sprawie: Wprowadzenie wytycznych dla wszczęcia postępowania w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim 2019 06.12.2019 06.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 73/2019 w sprawie: Ustalenie dnia 24 grudnia 2019 r. dniem rektorskim dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi 2019 29.11.2019 29.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2019 w sprawie: Ustalenie w Uniwersytecie Opolskim wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu 2019 22.11.2019 22.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2019 w sprawie: Szkolenia pracowników Uniwersytetu Opolskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 2019 22.11.2019 22.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 70/2019 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2019 22.11.2019 22.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 69/2019 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 68/2019 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów drugiego stopnia na kierunku INFORMATYKA 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 67/2019 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów drugiego stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 66/2019 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 65/2019 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 68/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. dot. wprowadzenia wytycznych dla opracowania Programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz dla opracowania Projektów programów studiów 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 64/2019 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 11/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/235/2019 w sprawie: Wytyczne dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/231/2019 w sprawie: Powołanie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/230/2019 w sprawie: Powołanie członków Uczelnianej Komisji Wyborczej 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/241/2019 w sprawie: Uchwalenie programu rozwoju kształcenia na lata 2018-2028 w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego – dla kierunku lekarskiego 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/240/2019 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego ( I ) stopnia dla kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/239/2019 w sprawie: Uchwalenie programu studiów drugiego ( II ) stopnia dla kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/238/2019 w sprawie: Uchwalenie programu studiów drugiego ( II ) stopnia dla kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/237/2019 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego ( I ) stopnia dla kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/236/2019 w sprawie: Zmiana uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/234/2019 w sprawie: Zmiana Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/233/2019 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomów doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego wydawanych w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/232/2019 w sprawie: Nadanie prof. dr. hab. Lechowi Borowcowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/229/2019 w sprawie: Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora ks. dr. hab. Andrzejowi ANDERWALDOWI 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 63/2019 w sprawie: Powołanie Rektorskiej Komisji ds. kształtowania polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskim 2019 18.11.2019 18.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 62/2019 w sprawie: Przekazanie uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów Komisji Stypendialnej i rozpatrywania odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej 2019 14.11.2019 14.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 61/2019 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2019/2020. 2019 14.11.2019 14.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 60/2019 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2019/2020. 2019 14.11.2019 14.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 59/2019 w sprawie: Opłaty za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego i ich duplikatów w Uniwersytecie Opolskim 2019 14.11.2019 14.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 58/2019 w sprawie: Stosowanie rozwiązań alternatywnych wobec studentów i doktorantów z niepełnosprawnością Uniwersytetu Opolskiego 2019 07.11.2019 07.11.2019 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2019 w sprawie: Dotyczy stosowania przepisu § 31 ust. 2 Regulaminu studiów doktoranckich 2019 07.11.2019 07.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 57/2019 w sprawie: Zasady rozliczania kosztów i finansowania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora pracownikom Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzanych w Uniwersytecie Opolskim lub w innych podmiotach 2019 06.11.2019 06.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2019 w sprawie: Wnoszenie opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych w Uniwersytecie Opolskim 2019 06.11.2019 06.11.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2019 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. opracowania Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Opolskim 2019 31.10.2019 31.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2019 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 2019 29.10.2019 29.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 53/2019 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu udostępniania informacji publicznej przez Uniwersytet Opolski 2019 29.10.2019 29.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2019 w sprawie: Wzory dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na język angielski 2019 24.10.2019 24.10.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2019 w sprawie: Wysokość stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 18.10.2019 18.10.2019 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2019 w sprawie: Komentarz do zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2019 02.10.2019 02.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2019 w sprawie: Powołanie prorektorów Uniwersytetu Opolskiego i organizacja pracy Kolegium Rektorskiego 2019 01.10.2019 01.10.2019 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora 03/2019 w sprawie: Wyznaczenie pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2019 01.10.2019 01.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2019 w sprawie: Struktura organizacyjna i funkcyjna Instytutów Uniwersytetu Opolskiego 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2019 w sprawie: Przepisy wprowadzające Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Opolskiego 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2019 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2019 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2019 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Lekarskiego 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2019 w sprawie: Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2019 w sprawie: Wdrożenie modułu nauczycielskiego na studiach drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim 2019 27.09.2019 27.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/228/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 56/2016-2020 z dnia 29 VI 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2019 25.09.2019 25.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/227/2019 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2019 25.09.2019 25.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/226/2019 w sprawie: Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 2019 25.09.2019 25.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/225/2019 w sprawie: Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 2019 25.09.2019 25.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2019 w sprawie: Zmiana składu Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 24.09.2019 24.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2019 w sprawie: Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2019 24.09.2019 24.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2019 w sprawie: Zmiana składu Komisji Likwidacyjnej w Uniwersytecie Opolskim 2019 20.09.2019 20.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/224/2019 w sprawie: Podjęcie działań związanych z przystąpieniem do projektu: EDUNET – międzyuczelniana sieć edukacji transgranicznej 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/223/2019 w sprawie: Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/222/2019 w sprawie: Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/221/2019 w sprawie: Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/220/2019 w sprawie: Potwierdzanie w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/219/2019 w sprawie: Przyporządkowanie kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim do Dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/218/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 153/2016-2020 z dnia 24 I 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/217/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 113/2016-2020 z dnia 24 V 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/216/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 84/2016-2020 z dnia 25 I 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/215/2019 w sprawie: Zatwierdzenie efektów uczenia się na kierunkach: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, HISTORIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, MUZYKOLOGIA, ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION, JʘZYK BIZNESU, FILOLOGIA POLSKA, GERMANISTIK, JʘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JʘZYKIEM NIEMIE 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2019 w sprawie: Przepisy wprowadzające i przejściowe Regulaminu Pracy 2019 11.09.2019 11.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2019 w sprawie: Regulaminu Pracy Uniwersytetu Opolskiego 2019 11.09.2019 11.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2019 w sprawie: Zmiany wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski (18/2019) 2019 10.09.2019 10.09.2019 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 03/2019 w sprawie: Zmiana miesięcznych opłat odrębnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2019 08.08.2019 08.08.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2019 w sprawie: Zmiana Regulaminu działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim (29/2019) 2019 31.07.2019 31.07.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2019 w sprawie: Zasady nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.07.2019 25.07.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2019 w sprawie: Zmiana zasad opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim (52/2017) 2019 24.07.2019 24.07.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2019 w sprawie: Zmiana w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 08.07.2019 08.07.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2019 w sprawie: Regulamin wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2019 01.07.2019 01.07.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2019 w sprawie: Struktura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego 2019 28.06.2019 28.06.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2019 w sprawie: Centralny system ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasady funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego 2019 26.06.2019 26.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/214/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 136/2016-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/213/2019 w sprawie: Wyrażenie zgody na zapewnienie środków na realizację projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz po 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/212/2019 w sprawie: Podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu: Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie młóta browarnianego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/211/2019 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/210/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 39/2016-2020 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/209/2019 w sprawie: Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/208/2019 w sprawie: Zniesienie prowadzenia 2-letnich studiów II stopnia na kierunku informatyka 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/206/2019 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. hab. Lechowi Borowcowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/205/2019 w sprawie: Opinia w przedmiocie utworzenia Wydziału Lekarskiego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/204/2019 w sprawie: Opinia w przedmiocie utworzenia Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020-/207/2019 w sprawie: Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2019 w sprawie: Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim 2019 21.06.2019 21.06.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 28/2019 w sprawie: zmiany zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim (1/2016) 2019 07.06.2019 07.06.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 27/2019 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za rok 2018 2019 07.06.2019 07.06.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 26/2019 w sprawie: zmian w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 07.06.2019 07.06.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 25/2019 w sprawie: organizacji roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Opolskiego 2019 30.05.2019 30.05.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 24/2019 w sprawie: wprowadzenia Polityki prywatności w serwisie informacyjnym WWW Uniwersytetu Opolskiego 2019 30.05.2019 30.05.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 23/2019 w sprawie: zmiany wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w Uniwersytecie Opolskim 2019 24.05.2019 24.05.2019 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/203/2019 w sprawie: Zatwierdzenie rekomendacji i wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej na rok 2019 2019 23.05.2019 23.05.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/202/2019 w sprawie: Zatwierdzenie do realizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2019 2019 23.05.2019 23.05.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/201/2019 w sprawie: Rozliczenie wyniku finansowego netto za 2018 r. 2019 23.05.2019 23.05.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/200/2019 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2018 r. 2019 23.05.2019 23.05.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 22/2019 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego 2019 15.05.2019 15.05.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 21/2019 w sprawie: zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010) 2019 15.05.2019 15.05.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 20/2019 w sprawie: ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej oraz ilości miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom na rok akademicki 2019/2020 2019 10.05.2019 10.05.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/199/2019 w sprawie: Przepisy wprowadzające Statut Uniwersytetu Opolskiego 2019 09.05.2019 09.05.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/198/2019 w sprawie: Statut Uniwersytetu Opolskiego 2019 09.05.2019 09.05.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 19/2019 w sprawie: powołania Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 30.04.2019 30.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/197/2019 w sprawie: Odstąpienie od realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Dmowskiego 7-9 w Opolu 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/196/2019 w sprawie: Odstąpienie od realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/195/2019 w sprawie: Nadanie sali nr 2.7 Collegium Iuridicum imienia Profesora Stanisława Malarskiego 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/194/2019 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/193/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 82/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/192/2019 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 144/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/191/2019 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunku GRAFIKA INTERMEDIALNA 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/190/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 132/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/189/2019 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 166/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 lutego 2019 r. 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/188/2019 w sprawie: Ustalenie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/187/2019 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów i wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/186/2019 w sprawie: Uchwalenie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/185/2019 w sprawie: Uchwalenie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/184/2019 w sprawie: Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego na rok akademicki 2019/2020 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Regulamin 2012-2016/186/2019 w sprawie: Regulamin studiów Uniwersytetu Opolskiego obowiązujący od 1 października 2019 r. 2019 25.04.2019 01.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 18/2019 w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski 2019 17.04.2019 17.04.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 17/2019 w sprawie: utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 15.04.2019 15.04.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 16/2019 w sprawie: wprowadzenia procedury przejmowania zwłok niepochowanych przez uprawnione podmioty i programu świadomej donacji zwłok na potrzeby naukowo-dydaktyczne 2019 12.04.2019 12.04.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 15/2019 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Biologii i Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2019 09.04.2019 09.04.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 14/2019 w sprawie: powołania składu Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim 2019 09.04.2019 09.04.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 13/2019 w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim 2019 08.04.2019 08.04.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 12/2019 w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 29.03.2019 29.03.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 11/2019 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2019 29.03.2019 29.03.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/183/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 87/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 I 2018 r. w sprawie zgody na realizację inwestycji pn. Przebudowa części pomieszczeń Uniwersytetu Opolskiego zlokalizowanych przy ul. Witosa 26, dotychczasowej siedziby poradni stomat 2019 21.03.2019 21.03.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/182/2019 w sprawie: Zaopiniowanie zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019 21.03.2019 21.03.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/181/2019 w sprawie: Powołanie Przewodniczącego Pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Opolskiego 2019 21.03.2019 21.03.2019 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 02/2019 w sprawie: Wysokość stawek wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę pedagogiczną nad studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Opolskiego odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych/instytucjach 2019 08.03.2019 08.03.2019 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2019 w sprawie: Uzupełnienie w Systemie Rezerwacji Sal bieżących planów zajęć. 2019 06.03.2019 06.03.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 10/2019 w sprawie: zmian w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 27.02.2019 27.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/180/2019 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania pn.: Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/179/2019 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/178/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 152/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (TURYSTYKA I WYPOCZYNEK) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/177/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 151/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (NUTRIBIOCHEMIA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/176/2019 w sprawie: Zmiany Uchwały nr 150/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (LOGOPEDIA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/175/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 149/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (GAME STUDIES II) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/174/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 148/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (GAME STUDIES I) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/173/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 147/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (GERMANISTIK-LEHRAMT) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/172/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 146/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (ENGLISH PHILOLOGY) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/171/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 145/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (zamiast filologii) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/170/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 144/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/169/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 143/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (ANGEWANDTE GERMANISTIK) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/168/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 141/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. (GOSPODARKA PRZESTRZENNA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/167/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 140/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. (PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/166/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 132/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. (GRAFIKA INTERMEDIALNA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/165/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 131/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. (MUZYKOLOGIA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/164/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 130/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. (PEDAGOGIKA SPECJALNA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/163/2019 w sprawie: Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie NAUKI CHEMICZNE na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/162/2019 w sprawie: Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie HISTORIA na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/161/2019 w sprawie: Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie PEDAGOGIKA na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/160/2019 w sprawie: Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie NAUKI TEOLOGICZNE na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/159/2019 w sprawie: Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie JʘZYKOZNAWSTWO na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/158/2019 w sprawie: Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie LITERATUROZNAWSTWO na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/157/2019 w sprawie: Powołanie Pierwszej Rady Uniwersytetu Opolskiego 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 9/2019 w sprawie: przyjęcia „Rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego w 2019 r.” 2019 14.02.2019 14.02.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 8/2019 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2019 07.02.2019 07.02.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 7/2019 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 66/2018 r. Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. dot. likwidacji kierunku studiów Filologia prowadzonego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego 2019 31.01.2019 31.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/156/2019 w sprawie: Zmiana treści uchwały Senatu UO nr 51/2016-2020 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie projektu Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja K 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/155/2019 w sprawie: Zmiana montażu finansowego do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 3/2016-2020 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/154/2019 w sprawie: Zatwierdzenie listy kandydatów do wyróżnienia z okazji Jubileuszu 25-lecia UO 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/153/2019 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/152/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/151/2019 w sprawie: Powołania od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia NUTRIBIOCHEMIA 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/150/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia LOGOPEDIA Z JʘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/149/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia GAME STUDIES 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/148/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia GAME STUDIES 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/147/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia GERMANISTIK – LEHRAMT 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/146/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia ENGLISH PHILOLOGY – TEACHER TRAINING PROGRAMME 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/145/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowych kierunków studiów do realizacji na Wydziale Filologicznym 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/144/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/143/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia ANGEWANDTE GERMANISTIK 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 6/2019 w sprawie: powołania pełnomocnika ds. równego traktowania w Uniwersytecie Opolskim 2019 22.01.2019 22.01.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 5/2019 w sprawie: zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 18.01.2019 18.01.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 4/2019 w sprawie: powołania Komitetu Nominacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2019 15.01.2019 15.01.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 3/2019 w sprawie: zmiany w organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Opolskim (25/2018) 2019 09.01.2019 09.01.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 2/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2013) 2019 09.01.2019 09.01.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 1/2019 w sprawie: powołania Zespołu Rektorskiego ds. opracowania nowej struktury organizacyjnej jednostek administracyjnych i Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2019 03.01.2019 03.01.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 73/2018 w sprawie: Zmiany zasad rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim (57/2013) 2018 21.12.2018 21.12.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2018 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2018 21.12.2018 21.12.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2018 w sprawie: Procedura dotycząca organizacji zajęć dydaktycznych i badawczych w jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych udostępnionych Uczelni na podstawie umowy udostępnienia 2018 21.12.2018 21.12.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 70/2018 w sprawie: Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/142/2018 w sprawie: Zniesienie prowadzenia studiów na kierunku filologia 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/141/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/140/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów jednolitych magisterskich PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/139/2018 w sprawie: Zmiana montażu finansowego do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 3/2016-2020 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/138/2018 w sprawie: Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów za wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/137/2018 w sprawie: Rozstrzygnięcia kierunkowe w związku z przygotowywaniem nowego Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/136/2018 w sprawie: Określenie sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/135/2018 w sprawie: Zatwierdzenie arkuszy ocen pracowniczych i zasad oceny pracowników 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 69/2018 w sprawie: Zakres działania, zasady finansowania i struktura organizacyjna Międzywydziałowej Katedry Badań Interdyscyplinarnych nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Opolskiego 2018 14.12.2018 14.12.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 09/2018 w sprawie: Miesięczne opłaty odrębnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2018 14.12.2018 14.12.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 68/2018 w sprawie: Wprowadzenie wytycznych dla opracowania Programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz dla opracowania Projektów programów studiów 2018 12.12.2018 12.12.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 67/2018 w sprawie: Zmiany w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2018 10.12.2018 10.12.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 65/2018 w sprawie: Wdrożenie modułu nauczycielskiego na studiach drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim 2018 07.12.2018 07.12.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/134/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 112/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2019/2020 2018 29.11.2018 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/133/2018 w sprawie: Zatwierdzenie wykazu kierunków, na które laureaci określonych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego w latach 2019-2022 2018 29.11.2018 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/131/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia MUZYKOLOGIA 2018 29.11.2018 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/130/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów jednolitych magisterskich PEDAGOGIKA SPECJALNA 2018 29.11.2018 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/129/2018 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu prowadzenia badań losów absolwentów na Uniwersytecie Opolskim 2018 29.11.2018 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/128/2018 w sprawie: Zatwierdzenie do realizacji prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2019 2018 29.11.2018 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 132/2016-2020 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia GRAFIKA INTERMEDIALNA 2018 29.11.2018 29.11.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 66/2018 w sprawie: Likwidacja kierunku studiów Filologia prowadzonego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego 2018 28.11.2018 28.11.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 64/2018 w sprawie: Wprowadzenie tłumaczeń na język angielski umów o warunkach wnoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim 2018 28.11.2018 28.11.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 63/2018 w sprawie: Zmiana opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2018 28.11.2018 28.11.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 62/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2018 28.11.2018 28.11.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 61/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – Instytut Nauk Technicznych, Instytut Biotechnologii 2018 16.11.2018 16.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/127/2018 w sprawie: Opinia o włczeniu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego 2018 15.11.2018 15.11.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 60/2018 w sprawie: Regulamin odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego 2018 09.11.2018 09.11.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 08/2018 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2018/2019. 2018 09.11.2018 09.11.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 07/2018 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2018/2019. 2018 09.11.2018 09.11.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 59/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2018 06.11.2018 06.11.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 58/2018 w sprawie: Powołanie pełnomocników Rektora odpowiedzialnych za dyscyplinę naukową w Uniwersytecie Opolskim 2018 30.10.2018 30.10.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/126/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji 2018 25.10.2018 25.10.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/125/2018 w sprawie: Opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Międzywydziałowej Katedry Badań nad Szkolnictwem Wyższym 2018 25.10.2018 25.10.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 57/2018 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego. 2018 12.10.2018 12.10.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2018 05.10.2018 05.10.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2018 w sprawie: Zasady prowadzenia studiów krótkoterminowych w Uniwersytecie Opolskim 2018 03.10.2018 03.10.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2018 w sprawie: Zmiana zakresu obowiązków prorektorów Uniwersytetu Opolskiego 2018 01.10.2018 01.10.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 53/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2018 28.09.2018 28.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2018 w sprawie: Określenie zakresu kompetencji Dyrektora Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2018 28.09.2018 28.09.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/124/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych oraz zespołu nieruchomości budynkowych i budowli Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu 2018 27.09.2018 27.09.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/123/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej – Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego 2018 27.09.2018 27.09.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/122/2018 w sprawie: Zmiana montażu finansowego do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 3/ 2016-2020 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 2018 27.09.2018 27.09.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/121/2018 w sprawie: Wygaszanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów 2018 27.09.2018 27.09.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 06/2018 w sprawie: Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne 2018 27.09.2018 27.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2018 w sprawie: zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2018 24.09.2018 24.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Biologii i Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego 2018 24.09.2018 24.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. danych naukowych w systemie POL-on w Uniwersytecie Opolskim 2018 12.09.2018 12.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Kultury i Języka Francuskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – zmiana nazwy Pracowni Językoznawstwa Frankońskiego 2018 11.09.2018 11.09.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 05/2018 w sprawie: Zasady realizacji zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz konsultacji nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Opolskim 2018 07.09.2018 07.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. opracowania nowego Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Opolskim 2018 06.09.2018 06.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2018 w sprawie: Zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (48/2017) 2018 06.09.2018 06.09.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2018 w sprawie: Wyznaczenie inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Opolskim 2018 28.08.2018 28.08.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2018 w sprawie: Opłata miesięczna za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego. 2018 28.08.2018 28.08.2018 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora 03/2018 w sprawie: Ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2018 28.08.2018 28.08.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2018 w sprawie: Zmiana Regulaminu udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2013) 2018 14.08.2018 14.08.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2018 w sprawie: Określenie trybu wydawania prac naukowych i dydaktycznych poza Wydawnictwem Uniwersytetu Opolskiego przy współfinansowaniu ze środków uczelni. 2018 14.08.2018 14.08.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2018 w sprawie: Zasady publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy 2018 14.08.2018 14.08.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. nowego modelu kształcenia doktorantów oraz założeń nowej procedury nadawania stopni i tytułów naukowych na Uniwersytecie Opolskim 2018 16.07.2018 16.07.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. nowego modelu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim 2018 16.07.2018 16.07.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. przygotowania nowej organizacji i struktury Uniwersytetu Opolskiego 2018 16.07.2018 16.07.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2018 w sprawie: Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za rok 2017 2018 11.07.2018 11.07.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2018 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2018 11.07.2018 11.07.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – przekształcenie Katedry Kultury i Języka Francuskiego w Instytut 2018 09.07.2018 09.07.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2018 w sprawie: Utworzenie jednostki międzywydziałowej – Zakładu Dydaktyki Nauk Ścisłych oraz zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2018 28.06.2018 28.06.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu ds. opracowania koncepcji Optymalizacja funkcjonowania procesów administracyjnych 2018 28.06.2018 28.06.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2018 w sprawie: Ustalenie Regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których Uniwersytet Opolski jest podmiotem tworzącym. 2018 28.06.2018 28.06.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/120/2018 w sprawie: Opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Dydaktyki Nauk Ścisłych 2018 28.06.2018 28.06.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/119/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na utworzenie kierunku pielęgniarstwo w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2018 28.06.2018 28.06.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/118/2018 w sprawie: Zniesienie prowadzenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo 2018 28.06.2018 28.06.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (nowe Instytuty) 2018 27.06.2018 27.06.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2018 w sprawie: Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej w Uniwersytecie Opolskim 2018 18.06.2018 18.06.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/112/2018 w sprawie: Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2019/2020 2018 28.05.2018 28.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (utworzenie Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO) 2018 25.05.2018 25.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/117/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 39/2016-2020 z dnia 27 IV 2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/116/2018 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 122/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania Zintegrowany System Zarządzania Energią na Kampusie Uniwersytetu Opolskiego 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/115/2018 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 120/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania: Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytet 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/114/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i umarzania opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/113/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/111/2018 w sprawie: Zatwierdzenie rekomendacji i wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej na rok 2018 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/110/2018 w sprawie: Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2018 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/109/2018 w sprawie: Zatwierdzenie rozliczenia wyniku finansowego netto za rok 2017 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/108/2018 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2017 r. 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2018 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angiel 2018 16.05.2018 16.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2018 w sprawie: Wprowadzenie tłumaczeń na język angielski umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności 2018 16.05.2018 16.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2018 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego (wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych) 2018 15.05.2018 15.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2018 w sprawie: Organizacja roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Opolskim 2018 15.05.2018 15.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2018 w sprawie: Zmiana Zarządzenia Nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie procedury i kryteriów udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Opol 2018 14.05.2018 14.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2018 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2007) 2018 14.05.2018 14.05.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2018 w sprawie: zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010) 2018 11.05.2018 11.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2018 w sprawie: Likwidacja stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2018 09.05.2018 09.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (utworzenie Instytutu Medycyny, przekształcenie samodzielnych katedr w instytuty) 2018 08.05.2018 08.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/107/2018 w sprawie: Wyrażenie opinii dotyczącej połczenia Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2018 27.04.2018 27.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/99/2018 w sprawie: Zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku prowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/98/2018 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/106/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji projektu pn. System prognozowania skutków narażania zdrowia ludności wiejskiej na niekontrolowaną emisję niską 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/105/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 88/2016-2020 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Dmowskiego 7-9 w Opolu 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/104/2018 w sprawie: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 78/2016-2020 z dnia 25 I 2018 r. w sprawie powołania od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/103/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 31/2016-2020 z dnia 27 IV 2017 r. w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/102/2018 w sprawie: Zasady doboru kandydatów na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2018/2019 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/101/2018 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/100/2018 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Opolskiego 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia analizy wykorzystania sal dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego 2018 24.04.2018 24.04.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego – Biuro Projektów Naukowych 2018 24.04.2018 24.04.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2018 w sprawie: Powołania w strukturze Uniwersytetu Opolskiego w Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Nauk Pedagogicznych, powstałego z połczenia istniejących instytutów: Instytutu Studiów Edukacyjnych oraz Instytutu Nauk Pedagogicznych 2018 19.04.2018 19.04.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2018 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2018 16.04.2018 16.04.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2018 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2018 05.04.2018 05.04.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2018 w sprawie: Zmiana w sposobie organizacji pracy oraz odpowiedzialności poszczególnych osób, komórek organizacyjnych i grup pracowniczych związanych z prowadzeniem przebiegu studiów z wykorzystaniem systemu USOS (36/2014) 2018 05.04.2018 05.04.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 04/2018 w sprawie: Zmiana Harmonogramu zadań w systemie USOS związanych z rozliczaniem semestrów w okresie od września do sierpnia w Uniwersytecie Opolskim 2018 27.03.2018 27.03.2018 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora 02/2018 w sprawie: Ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2018 23.03.2018 23.03.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/97/2018 w sprawie: Zmiana treści uchwały Senatu UO nr 51/2016-2020 z 25 V 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie projektu Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskie 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/96/2018 w sprawie: Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2018/2019 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/95/2018 w sprawie: Uzupełnienie Uchwały nr 72/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 V 2014 r. w sprawie uprawnień rekrutacyjnych dla laureatów olimpiad i konkursów 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/94/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunku powołanego na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/93/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/92/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/91/2018 w sprawie: Poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Ryszardowi Wójcickiemu 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 03/2018 w sprawie: Regulamin rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane w Uniwersytecie Opolskim 2018 20.03.2018 20.03.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2018 w sprawie: Zasady ustalania i wnoszenia opłat za nostryfikację stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą w Uniwersytecie Opolskim 2018 16.03.2018 16.03.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2018 w sprawie: Procedura i kryteria udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Opolskim 2018 14.03.2018 14.03.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2018 w sprawie: Zmiany Regulaminu wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim (15/2013) 2018 12.03.2018 12.03.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/90/2018 w sprawie: Poparcie federacji Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2018 09.03.2018 09.03.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2018 w sprawie: Wprowadzenie wzorów wniosków w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostki organizacyjnej wydziału, jednostki ogólnouczelnianej, międzywydziałowej i pozawydziałowej. 2018 07.03.2018 07.03.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2018 w sprawie: Utworzenie Biura do spraw podmiotów leczniczych oraz zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Opolskiego 2018 07.03.2018 07.03.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2018 w sprawie: Zmiany w organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Opolskim (24/2017) 2018 26.02.2018 26.02.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/89/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu 2018 22.02.2018 22.02.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/88/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Dmowskiego 7-9 w Opolu 2018 22.02.2018 22.02.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2018 w sprawie: Przyjęcie Rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego w 2018 roku 2018 21.02.2018 21.02.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2018 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania i działania Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim. 2018 16.02.2018 16.02.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2018 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2018 15.02.2018 15.02.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 02/2018 w sprawie: Zasady przedkładania przez cudzoziemców w trakcie odbywania studiów na zasadach odpłatności dokumentów potwierdzających status Polaka 2018 14.02.2018 14.02.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2018 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego (cennik Villa Academica) 2018 12.02.2018 12.02.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2018 w sprawie: Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach.( 18/2014) 2018 08.02.2018 08.02.2018 Nieobowiązujący
Obwieszczenie Rektora 01/2018 w sprawie: Powołanie składu Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim 2018 08.02.2018 08.02.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Edukacyjnych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego (utworzenie Katedry Teoretycznych Podstaw Edukacji i Wychowania) 2018 29.01.2018 29.01.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2018 w sprawie: zasady przyznawania godzin dla nauczycieli akademickich za sprawowaną opiekę techniczną nad studentami przygotowującymi pracę magisterską 2018 26.01.2018 26.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 73/2016-2020 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2018 25.01.2018 25.01.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/87/2018 w sprawie: Zgoda na realizację inwestycji pn. Przebudowa części pomieszczeń Uniwersytetu Opolskiego zlokalizowanych przy ul. Witosa 26, dotychczasowej siedziby poradni stomatologicznej USK w Opolu, celem dostosowania do funkcji obiektu dydaktycznego służącemu kształ 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/86/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 46/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 V 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/85/2018 w sprawie: Wykaz kierunków i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/84/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/83/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/82/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowych kierunków studiów na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/81/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/80/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowych kierunków studiów na Wydziale Filologicznym 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/79/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowych kierunków studiów na Wydziale Nauk Społecznych 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/78/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/77/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 25.01.2018 25.01.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/76/2018 w sprawie: Zniesienie prowadzenia studiów na kierunku zarządzanie informacją w nowych mediach 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/75/2018 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/74/2018 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/72/2018 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów aneksów do umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (dotyczy przyjętych w semestrze zimowym 2017/2018) 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/71/2018 w sprawie: Szczegółowe zasady i tryb stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2018 w sprawie: Uchylenie zarządzenia 52/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 73/2017 w sprawie: Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym (utworzenie Biura Projektów Strategicznych) 2017 22.12.2017 22.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2017 w sprawie: Zmiany zasad rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim (57/2013) 2017 21.12.2017 21.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2017 w sprawie: Wprowadzenie Procedury korzystania ze służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Opolskim 2017 21.12.2017 21.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 70/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – likwidacja Pracowni anatomii rozwojowej i fizjologii roślin 2017 20.12.2017 20.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 69/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim (ECTS,cudzoziemcy – opłaty w zł) 2017 15.12.2017 15.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 68/2017 w sprawie: Powołanie składu Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim 2017 12.12.2017 12.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 67/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – przekształcenie Pracowni Kryminalistyki w Zakład Kryminalistyki 2017 12.12.2017 12.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 66/2017 w sprawie: Powołanie i działanie Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim 2017 06.12.2017 06.12.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 65/2017 w sprawie: Powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2017 05.12.2017 05.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 64/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 63/2017 w sprawie: Powołanie Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/70/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych oraz zespołu nieruchomości budynkowych i budowli Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/69/2017 w sprawie: Powołanie członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/68/2017 w sprawie: Zatwierdzenie Założeń misji i organizacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/67/2017 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/66/2017 w sprawie: Zatwierdzenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2018 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 62/2017 w sprawie: Zasady gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zwiększenie wynagrodzeń pochodzących z innych Łşródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra 2017 27.11.2017 27.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 61/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Pracowni Badań nad Komunikacją 2017 27.11.2017 27.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 60/2017 w sprawie: w sprawie: obowiązkowego szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej w Uniwersytecie Opolskim. 2017 27.11.2017 27.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 59/2017 w sprawie: Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów studiów pierwszego albo drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego, którzy mogą ubiegać się o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego 2017 20.11.2017 20.11.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 17/2017 w sprawie: Ustalenie miesięcznych opłat odrębnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2017 15.11.2017 15.11.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 16/2017 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2017/2018. 2017 15.11.2017 15.11.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 15/2017 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2017/2018 2017 15.11.2017 15.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 58/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2017 30.10.2017 30.10.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/65/2017 w sprawie: Nadanie prof. dr. hab. inż. Pawłowi Kazimierzowi Kafarskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 26.10.2017 26.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 57/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2017 25.10.2017 25.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2017 25.10.2017 25.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2017 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 54/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. dot. wyodrębniania, klasyfikowania i ewidencjonowania wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Opolski oraz sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS. 2017 24.10.2017 24.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2017 18.10.2017 18.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 53/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 12.10.2017 12.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2017 w sprawie: Wprowadzenie nowych zasad opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim 2017 03.10.2017 03.10.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2017 w sprawie: Organizacja zajęć z przysposobienia bibliotecznego prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim. 2017 29.09.2017 29.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2017 29.09.2017 29.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2017 w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2017 29.09.2017 29.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2017 w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2017 28.09.2017 28.09.2017 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/64/2017 w sprawie: Wybór kandydatów z Uniwersytetu Opolskiego do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2018 r. 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/63/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 11/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 XI 2016 r. dotyczącej zgody na realizację projektu pn. Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/62/2017 w sprawie: Zmiana wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/61/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i umarzania opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/60/2017 w sprawie: Zmiany Uchwały nr 25/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki umarzania tych opłat 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/59/2017 w sprawie: Wygasanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/58/2017 w sprawie: Zatwierdzenie ramowego planu pracy Senatu UO w roku akademickim 2017/2018 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2017 w sprawie: Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2017 27.09.2017 27.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2017 w sprawie: Baza dydaktyczna kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego 2017 27.09.2017 27.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Opolu 2017 26.09.2017 26.09.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 14/2017 w sprawie: Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne (rok akademicki 2017/2018) 2017 25.09.2017 25.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. dot. krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego 2017 15.09.2017 15.09.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2017 w sprawie: Zmiany Regulaminu prowadzenia kursów w Uniwersytecie Opolskim (1/2014) 2017 29.08.2017 29.08.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2017 w sprawie: Wprowadzenie Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Uniwersytecie Opolskim 2017 17.08.2017 17.08.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 13/2017 w sprawie: Zmiana wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę pedagogiczną nad studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Opolskiego odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych/instytucjach (1/2017) 2017 07.08.2017 07.08.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2017 w sprawie: Zmiana Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2017 02.08.2017 02.08.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2017 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu serwisu informacyjnego WWW oraz udostępniania, wdrażania i utrzymania stron WWW w Uniwersytecie Opolskim. 2017 31.07.2017 31.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 maja 2017 r. dot. utworzenia w strukturze Uniwersytetu Opolskiego nowego wydziału – Wydziału Sztuki 2017 27.07.2017 27.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa 2017 27.07.2017 27.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2017 w sprawie: Zmiana Regulaminu Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 25.07.2017 25.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2017 w sprawie: Rozwiązanie Zespołu Rektorskiego ds. utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie. 2017 24.07.2017 24.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2017 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2017 24.07.2017 24.07.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 12/2017 w sprawie: Zasady przydzielania kodów dla nowych kierunków i specjalności oraz dla nowych programów studiów i przedmiotów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim 2017 21.07.2017 21.07.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 11/2017 w sprawie: Zasady wpisywania ocen do elektronicznego indeksu studentów/doktorantów w Uniwersytecie Opolskim 2017 21.07.2017 21.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2017 w sprawie: Wprowadzenie indeksu w formie elektronicznej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2017 17.07.2017 17.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2017 w sprawie: Ustalenie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2017 10.07.2017 10.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2017 w sprawie: Formy zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. 2017 05.07.2017 05.07.2017 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora 03/2017 w sprawie: Ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2017 03.07.2017 03.07.2017 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/57/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości Województwa Opolskiego 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/56/2017 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/55/2017 w sprawie: Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/54/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/53/2017 w sprawie: Nadanie prof. dr. hab. n. med. Franciszkowi Kokotowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2017 w sprawie: zmiany Regulaminu udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2013) 2017 28.06.2017 28.06.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2017 w sprawie: zmiana zarządzenia nr 13/2016 utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego 2017 28.06.2017 28.06.2017 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 10/2017 w sprawie: Wzór karty obiegowej dla słuchaczy kończących studia podyplomowe 2017 26.06.2017 26.06.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 09/2017 w sprawie: Wprowadzenie elektronicznej karty obiegowej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego będących przed obroną prac dyplomowych 2017 26.06.2017 26.06.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2017 w sprawie: Zmiana zasad publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy (14/2007) 2017 20.06.2017 20.06.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2017 w sprawie: Zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 2017 14.06.2017 14.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/52/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 14.06.2017 14.06.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2017 w sprawie: Zmiana zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim (1/2016) 2017 09.06.2017 09.06.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 08/2017 w sprawie: Zasady odbioru dyplomu, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego 2017 09.06.2017 09.06.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 07/2017 w sprawie: Wprowadzenie Harmonogramu zadań w systemie USOS związanych z rozliczaniem semestrów w okresie od września do sierpnia w Uniwersytecie Opolskim 2017 09.06.2017 09.06.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 06/2017 w sprawie: Wprowadzenia testowej wersji indeksu elektronicznego dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim – zmiany (3/2017) 2017 09.06.2017 09.06.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2017 w sprawie: Regulamin prowadzenia kursów w Uniwersytecie Opolskim – zmiany (1/2014) 2017 08.06.2017 08.06.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2017 w sprawie: Organizacja roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Opolskim 2017 31.05.2017 31.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/46/2017 w sprawie: Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019 2017 30.05.2017 30.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/51/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na kontynuowanie projektu Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/50/2017 w sprawie: Ustalenie liczby prodziekanów tworzonego Wydziału Sztuki 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/49/2017 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/48/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 119/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 VI 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów – kierunek lekarski 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/47/2017 w sprawie: Wytyczne do wprowadzania programów kształcenia kierunków studiów w Uniwersytecie Opolskim 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/45/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 163/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 VI 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/44/2017 w sprawie: Zatwierdzenie do realizacji rekomendacji Rektorskiej Komisji Budżetowej UO na rok 2017 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/43/2017 w sprawie: Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2017 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/42/2017 w sprawie: Rozliczenie wyniku finansowego netto za 2016 r. 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/41/2017 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2016 r. 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo – Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (powołanie Centrum Symulacji Medycznych) 2017 23.05.2017 23.05.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2017 w sprawie: Zmiana wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w tłumaczeniu na język angielski w Uniwersytecie Opolskim 2017 17.05.2017 17.05.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2017 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego nowego wydziału – Wydziału Sztuki 2017 15.05.2017 15.05.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2017 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Opolskiego – przekształcenie Biura ds. Badań Współpracy z Zagranicą w Dział 2017 15.05.2017 15.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/40/2017 w sprawie: Nadanie sali nr 112 Instytutu Psychologii imienia prof. dr hab. Andrzeja Szmajkego 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/39/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/38/2017 w sprawie: Wydanie opinii w przedmiocie utworzenia Wydziału Sztuki 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/37/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/36/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i zwalniania z opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/35/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 25/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/34/2017 w sprawie: Uzupełnienie zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 – zmiana w załczniku nr 3 do Uchwały nr 14/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 I 2017 r. 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/33/2017 w sprawie: Uzupełnienie wykazu kierunków i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 w Uchwale nr 13/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 I 2017 r. 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/32/2017 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2017/2018 nowego kierunku studiów na Wydziale Nauk Społecznych 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/31/2017 w sprawie: Zatwierdzenie nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/30/2017 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Pawłowi Kazimierzowi Kafarskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2017 w sprawie: Zmiany w Regulaminie zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim 2017 20.04.2017 20.04.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2017 07.04.2017 07.04.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2017 w sprawie: Szkolenia dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 2017 04.04.2017 04.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/29/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/28/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na oddanie w używanie nieruchomości przy ulicy Wojciecha Drzymały 1a 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/27/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na przejęcie od Samorządu Województwa Opolskiego obowiązków i uprawnień organu tworzącego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/26/2017 w sprawie: Zasady pobierania i zwalniania z opłat od cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/25/2017 w sprawie: Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/24/2017 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/23/2017 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu Opolskiego 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/22/2017 w sprawie: Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/21/2017 w sprawie: Zasady doboru kandydatów na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2017/2018 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/20/2017 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. hab. n. med. Franciszkowi Kokotowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2017 w sprawie: Zmiany wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Opolskim 2017 20.03.2017 20.03.2017 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 05/2017 w sprawie: Wprowadzenie nowych wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim 2017 08.03.2017 08.03.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2017 w sprawie: Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach.(18/2014) 2017 28.02.2017 28.02.2017 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 04/2017 w sprawie: Organizacja uroczystości promocji doktorskich i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim 2017 28.02.2017 28.02.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2017 w sprawie: Zakres działania, zasady finansowania i struktura organizacyjna Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Dziejami Kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów Uniwersytetu Opolskiego 2017 24.02.2017 24.02.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 03/2017 w sprawie: Wprowadzenie testowej wersji indeksu elektronicznego dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim 2017 20.02.2017 20.02.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2017 w sprawie: Zmiany w Regulaminie przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2017 17.02.2017 17.02.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2017 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2017 r.