Monitor UO

Akty prawne

Akty prawne z podziałem wstępnym

Statut Uniwersytetu Opolskiego

Informacje związane ze statutem Uniwersytetu Opolskiego

Numer aktuData wydaniaTreść aktuZmiany
21/2020-2024 2020-11-26 w sprawie uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LOGISTYKA w Uniwersytecie Opolskim
20/2020-2024 2020-11-26 w sprawie powołania członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
19/2020-2024 2020-11-26 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
18/2020-2024 2020-11-26 w sprawie powołania Rady Uniwersytetu Opolskiego
17/2020-2024 2020-11-26 w sprawie zmiany uchwały nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022
16/2020-2024 2020-11-26 w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 243/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019 w sprawie wytycznych dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim
15/2020-2024 2020-09-17 Zatwierdzenie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego wydawanych w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce
14/2020-2024 2020-09-17 Zatwierdzenie wzorów dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce
13/2020-2024 2020-09-17 Zmiany programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim
12/2020-2024 2020-09-17 Zmiana programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO w Uniwersytecie Opolskim
11/2020-2024 2020-09-17 Zmiana programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO w Uniwersytecie Opolskim
10/2020-2024 2020-09-17 Zmiana programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Uniwersytecie Opolskim
9/2020-2024 2020-09-17 Zmiana programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Uniwersytecie Opolskim
8/2020-2024 2020-09-17 Zmiana programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII w Uniwersytecie Opolskim
7/2020-2024 2020-09-17 Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
6/2020-2024 2020-09-17 Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
5/2020-2024 2020-09-17 Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
4/2020-2024 2020-09-17 Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
3/2020-2024 2020-09-17 Uchwalenie Regulaminu Senatu Uniwersytetu Opolskiego
2/2020-2024 2020-09-17 Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
1/2020-2024 2020-09-17 Zaopiniowanie umieszczenia na Wzgórzu Uniwersyteckim popiersia Karola Cebuli – Honorowego Senatora Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/301 2020-07-16 Poparcie wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Opolskiemu uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne
2016-2020/300 2020-07-16 Poparcie wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Opolskiemu uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
2016-2020/299 2020-07-16 Zmiana Uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
2016-2020/298 2020-07-16 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 226/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
2016-2020/297 2020-07-16 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 225/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
2016-2020/296 2020-07-16 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 230/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej
2016-2020/295 2020-06-18 Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022
2016-2020/294 2020-06-18 Zmiana podziału mandatów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024
2016-2020/293 2020-06-18 Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/292 2020-06-18 Zaopiniowanie wniosku Rektora Uniwersytetu Opolskiego o nagrodę ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
2016-2020/291 2020-05-21 Zmiana Uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
2016-2020/290 2020-05-21 Uchwalenie zmiany Uchwały nr 219/2026-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim do dyscyplin naukowych i dyscyplin artystycznych
2016-2020/289 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) studiów na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/288 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/287 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku TEOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/286 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/285 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/284 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PUBLIC RELATIONS w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/283 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku PUBLIC RELATIONS w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/282 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku PRAWO w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/281 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku POLITOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/280 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku POLITOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/279 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/278 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PEDAGOGIKA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/277 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/276 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku FIZYKA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/275 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA OD PODSTAW w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/274 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku FILOLOGIA POLSKA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/273 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ENGLISH PHILOLOGY w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/272 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku EKONOMIA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/271 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku EKONOMIA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/270 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/269 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BIOMONITORING w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/268 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku BIOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/267 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/266 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/265 2020-05-21 Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ADMINISTRACJA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/264 2020-04-16 Uchylenie Uchwały nr 73/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. dot. Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/263 2020-04-16 Uchylenie Uchwały nr 93/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 października 2010 r. dot. Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/262 2020-04-16 Uchwalenie zmiany programu studiów na kierunku FARMACJA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/261 2020-04-16 Uchwalenie zmiany programu studiów na kierunku PSYCHOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/260 2020-04-16 Uchwalenie programu studiów podyplomowych o nazwie PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE RESOCJALIZACJI w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/259 2020-04-16 Uchwalenie programu studiów podyplomowych o nazwie PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/258 2020-04-16 Uchwalenie programu studiów podyplomowych o nazwie PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/257 2020-04-16 Uchwalenie programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku TEOLOGIA KANONICZNA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/256 2020-04-16 Uchwalenie programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku HISTORIA I KULTURA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/255 2020-04-16 Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA – FILOZOFIA – MUZYKA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/254 2020-04-16 Podział mandatów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024
2016-2020/253 2020-04-16 Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/252 2020-04-16 Zaopiniowanie kandydata na Rektora Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/251 2020-04-16 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora ks. dr. hab. Markowi LISOWI
2016-2020/250 2020-03-19 Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/249 2020-03-19 Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/248 2020-03-19 Zmiana Statutu Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/247 2020-01-23 Uchwalenie programu studiów drugiego (II) stopnia dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/246 2020-01-23 Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/245 2020-01-23 Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/244 2020-01-23 Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku BIOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/243 2020-01-23 Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 235/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019 w sprawie wytycznych dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/242 2020-01-23 Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/241 2019-11-21 Uchwalenie programu rozwoju kształcenia na lata 2018-2028 w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego – dla kierunku lekarskiego
2016-2020/240 2019-11-21 Uchwalenie programu studiów pierwszego ( I ) stopnia dla kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/239 2019-11-21 Uchwalenie programu studiów drugiego ( II ) stopnia dla kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/238 2019-11-21 Uchwalenie programu studiów drugiego ( II ) stopnia dla kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/237 2019-11-21 Uchwalenie programu studiów pierwszego ( I ) stopnia dla kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/236 2019-11-21 Zmiana uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
2016-2020/235 2019-11-21 Wytyczne dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/234 2019-11-21 Zmiana Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/233 2019-11-21 Zatwierdzenie wzorów dyplomów doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego wydawanych w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/232 2019-11-21 Nadanie prof. dr. hab. Lechowi Borowcowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/231 2019-11-21 Powołanie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej
2016-2020/230 2019-11-21 Powołanie członków Uczelnianej Komisji Wyborczej
2016-2020/229 2019-11-21 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora ks. dr. hab. Andrzejowi ANDERWALDOWI
2016-2020/228 2019-09-25 Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 56/2016-2020 z dnia 29 VI 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018
2016-2020/227 2019-09-25 Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/226 2019-09-25 Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
2016-2020/225 2019-09-25 Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
2016-2020/224 2019-09-17 Podjęcie działań związanych z przystąpieniem do projektu: EDUNET – międzyuczelniana sieć edukacji transgranicznej
2016-2020/223 2019-09-17 Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
2016-2020/222 2019-09-17 Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
2016-2020/221 2019-09-17 Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/220 2019-09-17 Potwierdzanie w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną
2016-2020/219 2019-09-17 Przyporządkowanie kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim do Dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
2016-2020/218 2019-09-17 Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 153/2016-2020 z dnia 24 I 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów
2016-2020/217 2019-09-17 Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 113/2016-2020 z dnia 24 V 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym
2016-2020/216 2019-09-17 Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 84/2016-2020 z dnia 25 I 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów
2016-2020/215 2019-09-17 Zatwierdzenie efektów uczenia się na kierunkach: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, HISTORIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, MUZYKOLOGIA, ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION, JĘZYK BIZNESU, FILOLOGIA POLSKA, GERMANISTIK, JĘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM, KULTUROZNAWSTWO, ENGLISH PHILOLOGY, HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+
2016-2020/214 2019-06-25 Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 136/2016-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni
2016-2020/213 2019-06-25 Wyrażenie zgody na zapewnienie środków na realizację projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny
2016-2020/212 2019-06-25 Podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu: Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie młóta browarnianego
2016-2020/211 2019-06-25 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/210 2019-06-25 Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 39/2016-2020 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6”
2016-2020/209 2019-06-25 Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021
2016-2020/208 2019-06-25 Zniesienie prowadzenia 2-letnich studiów II stopnia na kierunku informatyka
2016-2020-/207 2019-06-25 Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/206 2019-06-25 Wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. hab. Lechowi Borowcowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/205 2019-06-25 Opinia w przedmiocie utworzenia Wydziału Lekarskiego
2016-2020/204 2019-06-25 Opinia w przedmiocie utworzenia Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
2016-2020/203 2019-05-23 Zatwierdzenie rekomendacji i wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej na rok 2019
2016-2020/202 2019-05-23 Zatwierdzenie do realizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2019
2016-2020/201 2019-05-23 Rozliczenie wyniku finansowego netto za 2018 r.
2016-2020/200 2019-05-23 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2018 r.
2016-2020/199 2019-05-09 Przepisy wprowadzające Statut Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/198 2019-05-09 Statut Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/197 2019-04-25 Odstąpienie od realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Dmowskiego 7-9 w Opolu”
2016-2020/196 2019-04-25 Odstąpienie od realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu”
2016-2020/195 2019-04-25 Nadanie sali nr 2.7 Collegium Iuridicum imienia Profesora Stanisława Malarskiego
2016-2020/194 2019-04-25 Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA
2016-2020/193 2019-04-25 Zmiana Uchwały nr 82/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.
2016-2020/192 2019-04-25 Uchylenie Uchwały nr 144/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.
2016-2020/191 2019-04-25 Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunku GRAFIKA INTERMEDIALNA
2016-2020/190 2019-04-25 Zmiana Uchwały nr 132/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r.
2016-2020/189 2019-04-25 Uchylenie Uchwały nr 166/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 lutego 2019 r.
2016-2020/188 2019-04-25 Ustalenie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/187 2019-04-25 Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów i wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/186 2019-04-25 Uchwalenie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/185 2019-04-25 Uchwalenie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/184 2019-04-25 Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego na rok akademicki 2019/2020
2016-2020/183 2019-03-21 Zmiana Uchwały nr 87/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 I 2018 r. w sprawie zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa części pomieszczeń Uniwersytetu Opolskiego zlokalizowanych przy ul. Witosa 26, dotychczasowej siedziby poradni stomatologicznej USK w Opolu, celem dostosowania do funkcji obiektu dydaktycznego służącemu kształceniu w zakresie anatomii”
2016-2020/182 2019-03-21 Zaopiniowanie zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2016-2020/181 2019-03-21 Powołanie Przewodniczącego Pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/180 2019-02-21 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania pn.: Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/179 2019-02-21 Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów
2016-2020/178 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 152/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (TURYSTYKA I WYPOCZYNEK)
2016-2020/177 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 151/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (NUTRIBIOCHEMIA)
2016-2020/176 2019-02-21 Zmiany Uchwały nr 150/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (LOGOPEDIA)
2016-2020/175 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 149/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (GAME STUDIES II)
2016-2020/174 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 148/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (GAME STUDIES I)
2016-2020/173 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 147/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (GERMANISTIK-LEHRAMT)
2016-2020/172 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 146/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (ENGLISH PHILOLOGY)
2016-2020/171 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 145/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (zamiast filologii)
2016-2020/170 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 144/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA)
2016-2020/169 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 143/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (ANGEWANDTE GERMANISTIK)
2016-2020/168 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 141/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. (GOSPODARKA PRZESTRZENNA)
2016-2020/167 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 140/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. (PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA)
2016-2020/166 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 132/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. (GRAFIKA INTERMEDIALNA)
2016-2020/165 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 131/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. (MUZYKOLOGIA)
2016-2020/164 2019-02-21 Zmiana Uchwały nr 130/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. (PEDAGOGIKA SPECJALNA)
2016-2020/163 2019-02-21 Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie NAUKI CHEMICZNE na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej
2016-2020/162 2019-02-21 Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie HISTORIA na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej
2016-2020/161 2019-02-21 Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie PEDAGOGIKA na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej
2016-2020/160 2019-02-21 Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie NAUKI TEOLOGICZNE na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej
2016-2020/159 2019-02-21 Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie JĘZYKOZNAWSTWO na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej
2016-2020/158 2019-02-21 Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie LITERATUROZNAWSTWO na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej
2016-2020/157 2019-02-21 Powołanie Pierwszej Rady Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/156 2019-01-24 Zmiana treści uchwały Senatu UO nr 51/2016-2020 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie projektu „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie”
2016-2020/155 2019-01-24 Zmiana montażu finansowego do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 3/2016-2020 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”
2016-2020/154 2019-01-24 Zatwierdzenie listy kandydatów do wyróżnienia z okazji Jubileuszu 25-lecia UO zatwierdzenia listy kandydatów do wyróżnienia z okazji Jubileuszu 25-lecia UO
2016-2020/153 2019-01-24 Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów
2016-2020/152 2019-01-24 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
2016-2020/151 2019-01-24 Powołania od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia NUTRIBIOCHEMIA
2016-2020/150 2019-01-24 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM
2016-2020/149 2019-01-24 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia GAME STUDIES
2016-2020/148 2019-01-24 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia GAME STUDIES
2016-2020/147 2019-01-24 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia GERMANISTIK – LEHRAMT
2016-2020/146 2019-01-24 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia ENGLISH PHILOLOGY – TEACHER TRAINING PROGRAMME
2016-2020/145 2019-01-24 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowych kierunków studiów do realizacji na Wydziale Filologicznym
2016-2020/144 2019-01-24 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA
2016-2020/143 2019-01-24 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia ANGEWANDTE GERMANISTIK
2016-2020/142 2018-12-20 Zniesienie prowadzenia studiów na kierunku filologia
2016-2020/141 2018-12-20 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia GOSPODARKA PRZESTRZENNA
2016-2020/140 2018-12-20 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów jednolitych magisterskich PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
2016-2020/139 2018-12-20 Zmiana montażu finansowego do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 3/2016-2020 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”
2016-2020/138 2018-12-20 Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów za wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego
2016-2020/137 2018-12-20 Rozstrzygnięcia kierunkowe w związku z przygotowywaniem nowego Statutu Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/136 2018-12-20 Określenie sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni
2016-2020/135 2018-12-20 Zatwierdzenie arkuszy ocen pracowniczych i zasad oceny pracowników
2016-2020/134 2018-11-29 Zmiana Uchwały nr 112/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2019/2020
2016-2020/133 2018-11-29 Zatwierdzenie wykazu kierunków, na które laureaci określonych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego w latach 2019-2022
2016-2020/132 2018-11-29 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia GRAFIKA INTERMEDIALNA
2016-2020/131 2018-11-29 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia MUZYKOLOGIA
2016-2020/130 2018-11-29 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów jednolitych magisterskich PEDAGOGIKA SPECJALNA
2016-2020/129 2018-11-29 Zatwierdzenie Regulaminu prowadzenia badań losów absolwentów na Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/128 2018-11-29 Zatwierdzenie do realizacji prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2019
2016-2020/127 2018-11-15 Opinia o włączeniu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/126 2018-10-25 Wyrażenie zgody na realizację projektu pn. \"Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny\"
2016-2020/125 2018-10-25 Opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Międzywydziałowej Katedry Badań nad Szkolnictwem Wyższym”
2016-2020/124 2018-09-27 Wyrażenie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych oraz zespołu nieruchomości budynkowych i budowli Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu
2016-2020/123 2018-09-27 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: „Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej – Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego”
2016-2020/122 2018-09-27 Zmiana montażu finansowego do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 3/2016-2020 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”
2016-2020/121 2018-09-27 Wygaszanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów
2016-2020/120 2018-06-28 Opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Dydaktyki Nauk Ścisłych
2016-2020/119 2018-06-28 Wyrażenie zgody na utworzenie kierunku pielęgniarstwo w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021
2016-2020/118 2018-06-28 Zniesienie prowadzenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo
2016-2020/112 2018-05-28 Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2019/2020
2016-2020/117 2018-05-24 Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 39/2016-2020 z dnia 27 IV 2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6”
2016-2020/116 2018-05-24 Uchylenie Uchwały nr 122/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania „Zintegrowany System Zarządzania Energią na Kampusie Uniwersytetu Opolskiego”
2016-2020/115 2018-05-24 Uchylenie Uchwały nr 120/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania: „Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Opolskiego dla potrzeb rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego”
2016-2020/114 2018-05-24 Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i umarzania opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski
2016-2020/113 2018-05-24 Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym
2016-2020/111 2018-05-24 Zatwierdzenie rekomendacji i wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej na rok 2018
2016-2020/110 2018-05-24 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2018
2016-2020/109 2018-05-24 Zatwierdzenie rozliczenia wyniku finansowego netto za rok 2017
2016-2020/108 2018-05-24 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2017 r.
2016-2020/107 2018-04-27 Wyrażenie opinii dotyczącej połączenia Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
2016-2020/106 2018-04-26 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji projektu pn. System prognozowania skutków narażania zdrowia ludności wiejskiej na niekontrolowaną emisję niską
2016-2020/105 2018-04-26 Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 88/2016-2020 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Dmowskiego 7-9 w Opolu
2016-2020/104 2018-04-26 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 78/2016-2020 z dnia 25 I 2018 r. w sprawie powołania od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji
2016-2020/103 2018-04-26 Zmiana Uchwały nr 31/2016-2020 z dnia 27 IV 2017 r. w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/102 2018-04-26 Zasady doboru kandydatów na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2018/2019
2016-2020/101 2018-04-26 Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/100 2018-04-26 Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/99 2018-04-26 Zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku prowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych
2016-2020/98 2018-04-26 Zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/97 2018-03-22 Zmiana treści uchwały Senatu UO nr 51/2016-2020 z 25 V 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie projektu „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie”
2016-2020/96 2018-03-22 Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2018/2019
2016-2020/95 2018-03-22 Uzupełnienie Uchwały nr 72/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 V 2014 r. w sprawie uprawnień rekrutacyjnych dla laureatów olimpiad i konkursów
2016-2020/94 2018-03-22 Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunku powołanego na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym
2016-2020/93 2018-03-22 Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii
2016-2020/92 2018-03-22 Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii
2016-2020/91 2018-03-22 Poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Ryszardowi Wójcickiemu
2016-2020/90 2018-03-09 Poparcie federacji Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
2016-2020/89 2018-02-22 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu
2016-2020/88 2018-02-22 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Dmowskiego 7-9 w Opolu
2016-2020/87 2018-01-25 Zgoda na realizację inwestycji pn. „Przebudowa części pomieszczeń Uniwersytetu Opolskiego zlokalizowanych przy ul. Witosa 26, dotychczasowej siedziby poradni stomatologicznej USK w Opolu, celem dostosowania do funkcji obiektu dydaktycznego służącemu kształceniu w zakresie anatomii”
2016-2020/86 2018-01-25 Zmiana Uchwały nr 46/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 V 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019
2016-2020/85 2018-01-25 Wykaz kierunków i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019
2016-2020/84 2018-01-25 Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów
2016-2020/83 2018-01-25 Zatwierdzenie efektów kształcenia nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii
2016-2020/82 2018-01-25 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowych kierunków studiów na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym
2016-2020/81 2018-01-25 Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym
2016-2020/80 2018-01-25 Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowych kierunków studiów na Wydziale Filologicznym
2016-2020/79 2018-01-25 Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowych kierunków studiów na Wydziale Nauk Społecznych
2016-2020/78 2018-01-25 Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji
2016-2020/77 2018-01-25 Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii Uchwała uchylona Uchwałą nr 2016-2020/92
2016-2020/76 2018-01-25 Zniesienie prowadzenia studiów na kierunku zarządzanie informacją w nowych mediach
2016-2020/75 2018-01-25 Zatwierdzenie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/74 2018-01-25 Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/73 2018-01-25 Zatwierdzenie Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/72 2018-01-25 Zatwierdzenie wzorów aneksów do umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (dotyczy przyjętych w semestrze zimowym 2017/2018)
2016-2020/71 2018-01-25 Szczegółowe zasady i tryb stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/70 2017-11-30 Wyrażenie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych oraz zespołu nieruchomości budynkowych i budowli Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu
2016-2020/69 2017-11-30 Powołanie członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
2016-2020/68 2017-11-30 Zatwierdzenie „Założeń misji i organizacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Opolskiego”
2016-2020/67 2017-11-30 Zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/66 2017-11-30 Zatwierdzenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2018
2016-2020/65 2017-10-26 Nadanie prof. dr. hab. inż. Pawłowi Kazimierzowi Kafarskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/64 2017-09-28 Wybór kandydatów z Uniwersytetu Opolskiego do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2018 r.
2016-2020/63 2017-09-28 Zmiana Uchwały nr 11/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 XI 2016 r. dotyczącej zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego”
2016-2020/62 2017-09-28 Zmiana wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/61 2017-09-28 Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i umarzania opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski
2016-2020/60 2017-09-28 Zmiany Uchwały nr 25/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki umarzania tych opłat
2016-2020/59 2017-09-28 Wygasanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów
2016-2020/58 2017-09-28 Zatwierdzenie ramowego planu pracy Senatu UO w roku akademickim 2017/2018
2016-2020/57 2017-06-29 Wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości Województwa Opolskiego
2016-2020/56 2017-06-29 Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018
2016-2020/55 2017-06-29 Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich
2016-2020/54 2017-06-29 Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/53 2017-06-29 Nadanie prof. dr. hab. n. med. Franciszkowi Kokotowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/52 2017-06-14 Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/46 2017-05-30 Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019
2016-2020/51 2017-05-25 Wyrażenie zgody na kontynuowanie projektu „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie”
2016-2020/50 2017-05-25 Ustalenie liczby prodziekanów tworzonego Wydziału Sztuki
2016-2020/49 2017-05-25 Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018
2016-2020/48 2017-05-25 Zmiana Uchwały nr 119/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 VI 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów – kierunek lekarski
2016-2020/47 2017-05-25 Wytyczne do wprowadzania programów kształcenia kierunków studiów w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/45 2017-05-25 Zmiana Uchwały nr 163/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 VI 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018
2016-2020/44 2017-05-25 Zatwierdzenie do realizacji rekomendacji Rektorskiej Komisji Budżetowej UO na rok 2017
2016-2020/43 2017-05-25 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2017
2016-2020/42 2017-05-25 Rozliczenie wyniku finansowego netto za 2016 r.
2016-2020/41 2017-05-25 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2016 r.
2016-2020/40 2017-04-27 Nadanie sali nr 112 Instytutu Psychologii imienia prof. dr hab. Andrzeja Szmajkego
2016-2020/39 2017-04-27 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6”
2016-2020/38 2017-04-27 Wydanie opinii w przedmiocie utworzenia Wydziału Sztuki
2016-2020/37 2017-04-27 Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/36 2017-04-27 Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i zwalniania z opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski
2016-2020/35 2017-04-27 Zmiana Uchwały nr 25/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat
2016-2020/34 2017-04-27 Uzupełnienie zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 – zmiana w załączniku nr 3 do Uchwały nr 14/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 I 2017 r.
2016-2020/33 2017-04-27 Uzupełnienie wykazu kierunków i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 w Uchwale nr 13/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 I 2017 r.
2016-2020/32 2017-04-27 Powołanie od roku akademickiego 2017/2018 nowego kierunku studiów na Wydziale Nauk Społecznych
2016-2020/31 2017-04-27 Zatwierdzenie nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim
2016-2020/30 2017-04-27 Wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Pawłowi Kazimierzowi Kafarskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/29 2017-03-23 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6”
2016-2020/28 2017-03-23 Wyrażenie zgody na oddanie w używanie nieruchomości przy ulicy Wojciecha Drzymały 1a
2016-2020/27 2017-03-23 Wyrażenie zgody na przejęcie od Samorządu Województwa Opolskiego obowiązków i uprawnień organu tworzącego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
2016-2020/26 2017-03-23 Zasady pobierania i zwalniania z opłat od cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski
2016-2020/25 2017-03-23 Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat
2016-2020/24 2017-03-23 Zatwierdzenie zmian w „Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim”
2016-2020/23 2017-03-23 Zatwierdzenie zmian w „Regulaminie studiów Uniwersytetu Opolskiego”
2016-2020/22 2017-03-23 Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018
2016-2020/21 2017-03-23 Zasady doboru kandydatów na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2017/2018
2016-2020/20 2017-03-23 Wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. hab. n. med. Franciszkowi Kokotowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/19 2017-01-26 Uzupełnienie Uchwały nr 2/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 IX 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. konsolidacji potencjału Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
2016-2020/18 2017-01-26 Opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Dziejami Kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów”
2016-2020/17 2017-01-26 Zatwierdzenie arkuszy ocen pracowniczych i zasad oceny pracowników
2016-2020/16 2017-01-26 Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018
2016-2020/15 2017-01-26 Uzupełnienie Uchwały nr 72/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 V 2014 r. w sprawie uprawnień rekrutacyjnych dla laureatów olimpiad i konkursów
2016-2020/14 2017-01-26 Zmiana Uchwały nr 163/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 VI 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018
2016-2020/13 2017-01-26 Kierunki i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018
2016-2020/12 2017-01-26 Powołanie od roku akademickiego 2017/2018 nowych kierunków studiów
2016-2020/11 2016-11-24 zgoda na realizację projektu pn.„Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego”
2016-2020/10 2016-11-24 zatwierdzenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2017
2016-2020/9 2016-11-24 nadanie prof. dr. hab. Tomaszowi Szarocie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/8 2016-11-24 nadanie prof. dr. hab. Marcelemu Kosmanowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
2016-2020/7 2016-10-27 zatwierdzenie zmian do „Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim”
2016-2020/6 2016-10-27 zmiana Uchwały nr 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Rozporządzeniem MNiSW z 3 października 2014 r.
2016-2020/5 2016-10-27 zmiany wzorów umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności
2016-2020/4 2016-10-27 zatwierdzenie sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2015/2016
2016-2020/3 2016-09-29 wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”
2016-2020/2 2016-09-29 powołanie zespołu ds. konsolidacji potencjału Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
2016-2020/1 2016-09-29 wprowadzenie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Księgi Jakości Kształcenia obowiązującej w Uniwersytecie Opolskim
2012-2016/170 2016-06-23 zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/169 2016-06-23 zmiana nazwy Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO
2012-2016/163 2016-06-06 zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018
2012-2016/168 2016-06-02 zatwierdzenie uchwały nr 3/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej
2012-2016/167 2016-06-02 wyrażenie zgody na na dzierżawę części nieruchomości przy ul. Oleskiej 48 w Opolu
2012-2016/166 2016-06-02 zatwierdzenie nowych wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za studia lub usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim
2012-2016/165 2016-06-02 zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/164 2016-06-02 zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/162 2016-06-02 utworzenie od roku akademickiego 2017/2018 nowych kierunków studiów
2012-2016/161 2016-06-02 zatwierdzenie planu finansowego na 2016 rok
2012-2016/160 2016-06-02 przyjęcie wniosku Rektorskiej Komisji Budżetowej
2012-2016/159 2016-06-02 rozliczenie zysku netto za 2015 rok
2012-2016/158 2016-06-02 zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok 2015
2012-2016/157 2016-04-28 uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020
2012-2016/156 2016-04-28 wszczęcie postępowania o nadanie prof. drowi hab. Tomaszowi Szarocie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/155 2016-04-28 wszczęcie postępowania o nadanie prof. drowi hab. Marcelemu Kosmanowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/154 2016-04-28 zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna
2012-2016/153 2016-04-28 zatwierdzenie zasad doboru kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2016/2017
2012-2016/152 2016-04-28 wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. \"Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu\"
2012-2016/151 2016-04-28 wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. \"Zintegrowany System Zarządzania Energią Uniwersytetu Opolskiego - Etap I - kompleks budynków administracyjno - dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu
2012-2016/150 2016-04-28 wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. \"Zintegrowany System Zarządzania Energią Uniwersytetu Opolskiego - Etap I - Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu
2012-2016/149 2016-03-24 zatwierdzenie Regulaminu Europejskiego Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/148 2016-03-24 zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2016/2017
2012-2016/147 2016-03-24 zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2016/2017
2012-2016/146 2016-03-10 wyrażenie zgody na realizację projektu pn. \"Profesjonalizacja usług Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego\"
2012-2016/145 2016-02-11 w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/144 2016-02-11 w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/143 2016-02-11 w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/142 2016-01-28 powołanie Europejskiego Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/141 2016-01-28 zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2016/2017
2012-2016/140 2016-01-28 zatwierdzenie nowych specjalności studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2016/2017
2012-2016/139 2016-01-28 zatwierdzenie nowych kierunków studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2016/2017
2012-2016/138 2016-01-28 wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. \"Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu\"
2012-2016/137 2015-11-26 zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2016 r.
2012-2016/136 2015-11-26 wprowadzenie zmian w Regulaminie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/135 2015-10-29 zmiany uchwały Senatu UO nr 100/2012-2016 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie \"Zakupu i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania wspomagającego procesy związane z realizacją zadań Uniwersytetu Opolskiego, w tym doposażenie w środki trwałe\"
2012-2016/134 2015-10-29 zmiany Uchwały nr 120/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 VI 2015 r. dotyczącej wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószko wie - Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Opolskiego dla potrzeb rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego
2012-2016/133 2015-10-29 określenie opisu efektów kształcenia kierunku lekarskiego
2012-2016/132 2015-10-29 zatwierdzenie ramowego plany pracy Senatu UO w roku ak. 2015/2016
2012-2016/131 2015-10-29 zatwierdzenie przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020
2012-2016/130 2015-10-29 zatwierdzenie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020
2012-2016/129 2015-09-30 rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pod nazwą: \"Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie\"
2012-2016/128 2015-09-30 wprowadzenie nowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności oraz o warunkach odpłatności za kurs w Uniwersytecie Opolskim
2012-2016/127 2015-09-30 zatwierdzenie Aneksu nr 3 Uchwały nr 83/2012-2016 w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z 11 VII 2014r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzeniem MNiSW z 3 X 2014r.
2012-2016/126B 2015-09-30 zatwierdzenie zakładanych efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku ZARZĄDZANIE
2012-2016/126A 2015-09-30 utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE
2012-2016/125 2015-09-30 zatwierdzenie sprawozdania działalności uczelni w roku akademickim 2014/2015
2012/2016/124 2015-09-30 zatwierdzenie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej
2012-2016/123 2015-06-24 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. \"Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii- budynek dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 w Opolu
2012-2016/122 2015-06-24 wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania \"Zintegrowany System Zarządzania Energią na Kampusie Uniwersytetu Opolskiego\"
2012-2016/121 2015-06-24 wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania \"Rewitalizacja i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego\"
2012-2016/120 2015-06-24 wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania \"Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie\" - Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Opolskiego dla potrzeb rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego
2012-2016/119 2015-06-24 wyrażenie zgody na utworzenie na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów- kierunek lekarski
2012-2016/118 2015-06-24 wprowadzenie nowych wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za studia lub usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim
2012-2016/117 2015-06-24 wyrażenie zgody na zatwierdzenie regulaminu potwierdzenia efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną
2012-2016/116 2015-06-24 zatwierdzenie poprawek do \"Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim\"
2012-2016/115 2015-06-24 nadanie prof. dr. Klemensowi Richterowi tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/114 2015-05-28 podjęcie działań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa parku w Dąbrowie będącego własnością Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/113 2015-05-28 zgoda na realizację projektu \"Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie - godnego ochrony, lokalnego hot spotu bioróżnorodności\"
2012-2016/112 2015-05-28 zatwierdzenie efektów kształcenia na nowych kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych od roku ak. 2015/2016
2012-2016/111 2015-05-28 zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim roku akademickim 2016/2017
2012-2016/110 2015-05-28 zatwierdzenie nowych kierunków i specjalności realizowanych w UO od roku ak. 2016/2017
2012-2016/109 2015-05-28 wnioski Rektorskiej Komisji Budżetowej
2012-2016/108 2015-05-28 zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok
2012-2016/107 2015-05-28 rozliczenie zysku netto za 2014 rok
2012-2016/106 2015-05-28 zatwierdzenie sprawozdania finansowego UO za 2014 rok
2012-2016/105 2015-04-23 zatwierdzenie \"Regulaminu zarządzenia własnością intelektualną Uniwersytetu Opolskiego\"
2012-2016/104 2015-04-23 zatwierdzenie efektów kształcenia na nowych specjalnościach kierunków realizowanych na Wydziale Filologicznym od roku ak. 2015/2016
2012-2016/103 2015-04-23 przyjęcie dokumentu pn. \"Model kształcenia dualnego na Uniwersytecie Opolskim\"
2012-2016/102 2015-04-23 opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą \"Międzynarodowe Centrum Badawcze na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
2012-2016/101 2015-04-23 zatwierdzenie statutu Uniwersytetu Opolskiego z wprowadzonymi zmianami
2012-2016/100 2015-03-26 dotyczy realizacji inwestycji pn.\"Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wspomagającego procesy związane z realizacją zadań Uniwersytetu Opolskiego w tym doposażenie w środki trwałe\"
2012-2016/99 2015-03-26 dotyczy realizacji inwestycji pn.\"Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii\"
2012-2016/98 2015-03-26 dotyczy realizacji inwestycji pn.\"Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul.Dmowskiego 8 w Opolu\"
2012-2016/97 2015-03-26 zatwierdzenie darowizny nieruchomości Powiatu Opolskiego na rzecz Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/96 2015-03-26 zatwierdzenie \"Regulaminu korzystania z infrastruktury Uniwersytetu Opolskiego\"
2012-2016/95 2015-03-26 zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach : Architektura krajobrazu (I i II stopnia), Nowoczesne materiały (I stopnia), Nauki o rodzinie (III stopnia)
2012-2016/94 2015-03-26 zatwierdzenie limitów przyjęć na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2015/2016
2012-2016/93 2015-03-26 zatwierdzenie \"Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim\"
2012-2016/92 2015-03-26 zasady doboru kandydatów na studia III stopnia w Uniwersytecie Opolskim
2012-2016/91 2015-03-26 zatwierdzenie \"Regulaminu studiów Uniwersytetu Opolskiego\"
2012-2016/90 2015-01-29 podpisanie Porozumienia w sprawie Federacji uczelni publicznych: Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
2012-2016/89 2015-01-29 Przyjecie dokumentu pn.\"Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego na lata 2015-2020\"
2012-2016/88 2015-01-29 zatwierdzenie efektów kształcenia na drugim stopniu kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2015/2016
2012-2016/87 2015-01-29 zatwierdzenie nowych specjalności studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2015-2020
2012-2016/86 2015-01-29 zatwierdzenie nowych kierunków lub stopni studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2015/2016
2012-2016/85 2014-11-28 w sprawie likwidacji w systemie POL-on jednolitych studiów magisterskich
2012-2016/84 2014-11-27 w sprawie nadania prof. drowi hab. Franciszkowi Gruczy tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/83 2014-11-27 w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym i Rozporządzeniem MNiSW z 3 października 2014 r.
2012-2016/82 2014-11-27 w sprawie prowizorium budżetowego Uniwersytetu Opolskiego na 2015 r.
2012-2016/81 2014-10-30 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2013/2014.
2012-2016/80 2014-06-27 w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie auli w budynku Wydziału Ekonomicznego przy ul. Ozimskiej 46 a w Opolu
2012-2016/79 2014-06-26 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości z wprowadzonymi zmianami
2012-2016/78 2014-06-26 w sprawie podjęcia współpracy z Edith Cowan University (Australia)
2012-2016/77 2014-06-26 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa UO prof. drowi hab. Franciszkowi Gruczy
2012-2016/76/N/ 2014-06-26 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UO O. Profesorowi Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu
2012-2016/76/H/ 2014-06-26 w sprawie nadania tytułu honoris causa UO ks. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi
2012-2016/75 2014-06-26 w sprawie odstąpienia od pobierania opłat za studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych
2012-2016/74 2014-05-31 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach w roku akademickim 2014/2015 (Filologia specj.Języki obce w turystyce, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii)
2012-2016/73 2014-05-30 Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii-budynek Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskiej 46 w Opolu
2012-2016/72 2014-05-29 w sprawie uprawnień rekrutacyjnych dla laureatów olimpiad i konkursów
2012-2016/71 2014-05-29 zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2015/2016
2012-2016/70 2014-05-29 w sprawie wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej
2012-2016/69 2014-05-29 zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2014
2012-2016/68 2014-05-29 rozliczenie zysku (straty) lat ubiegłych
2012-2016/67 2014-05-29 rozliczenie wyniku finansowego netto za 2013 r.
2012-2016/66 2014-05-29 zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2013 r.
2012-2016/65 2014-04-24 powołanie w strukturach Uniwersytetu Opolskiego Collegium Nobilium - Szkoła Liderów i Centrum Kreatywne
2012-2016/64 2014-04-24 zmiany w Regulaminie Studiów Doktoranckich
2012-2016/63 2014-04-24 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach w roku akademickim 2014/2015 (turystyka historyczna, zarządzanie informacją w nowych mediach, biotechnologia)
2012-2016/62 2014-04-24 Podjęcie działań związanych z realizacją projektu \"Termomodernizacja i montaż odnawialnych źródeł energii - budynek Wydziału Ekonomicznego ul. Ozimska 46 w Opolu
2012-2016/61 2014-04-24 w sprawie umów o współpracy z partnerami zagranicznymi (współpraca z Montpellier)
2012-2016/60 2014-03-28 zmieniająca załącznik nr 3 do Uchwały 131/2008-2012 z 15.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
2012-2016/59 2014-03-27 w sprawie zasad doboru kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2014/2015
2012-2016/58 2014-02-02 w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu systemowego: Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim.
2012-2016/57 2014-02-01 Wyrażenie zgody na zwiększenie udziału własnego Uniwersytetu Opolskiego dla zadania inwestycyjnego pn.\"Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii - budynek dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 4 w Opolu\"
2012-2016/56 2014-01-31 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie inwestycji pn. \"Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii - budynek Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego ul. Ozimska 46 w Opolu\"
2012-2016/55 2014-01-30 Zmiana uchwały nr 5/2012-2016 Senatu UO z dnia 25 października 2012 r. dot. zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim
2012-2016/54 2014-01-30 Zatwierdzenie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Komercjalizacji i Transferu Wiedzy
2012-2016/53 2014-01-30 Zatwierdzenie podstawowych wytycznych Programu Erasmus+ w latach 2014-2020 oraz podstawowych zasad funkcjonowania Programu Erasmus+ i polityki Erasmus (Strategii Ogólnej) UO w latach 2014-2020
2012-2016/52 2014-01-30 Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego ks. prof. dr.hab. Wacławowi Hryniewiczowi
2012-2016/51 2014-01-30 Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego o.prof. dr.hab. Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu
2012-2016/50 2013-11-30 Termomodernizacja budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/49 2013-11-29 Powołanie Uniwersyteckiego Centrum Komercjalizacji i Transferu Wiedzy
2012-2016/48 2013-11-29 Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach w roku akademickim 2014/2015 (Wydział Filologiczny, Wydział Historyczno-Pedagogiczny)
2012-2016/47 2013-11-28 Zatwierdzenie kierunków i specjalności studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskimn w 2014/2015 r.
2012-2016/46 2013-11-28 Zatwierdzenie nowych kierunków i specjalności studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2014/1015
2012-2016/45 2013-10-27 Podjęcie działań związanych z realizacją projektu \"Termoizolacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii - budynek dydaktyczny UO przy ul. Kominka 6 w Opolu\"
2012-2016/44 2013-10-26 Wyrażenie zgody na oddanie w formie umowy-dzierżawy Stowarzyszeniu DELTA Pawilonu Paleontologicznego Uniwersytetu Opolskiego w celu prezentacji publicznej zgromadzonych w nim zbiorów
2012-2016/43 2013-10-25 Poparcie kandydatur na członków rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i siedemnastu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia
2012-2016/42 2013-10-24 Wyrażenie zgody na uhonorowanie p. Herberta Grögera oraz Johannesa Grögera Medalem Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/41 2013-10-24 Zgoda na utworzenie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jako pracowni naukowo-dydaktycznej Biblioteki Głównej UO
2012-2016/40 2013-10-24 Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2012/2013
2012-2016/39 2013-10-24 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2012/2013
2012-2016/38 2013-06-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie przy ul. Zamkowej
2012-2016/37 2013-06-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. H. Sienkiewicza 33 w Opolu
2012-2016/36 2013-06-27 w sprawie działań związanych z realizacją projektu: \"Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii - Budynek DS \"Mrowisko\" na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego\"
2012-2016/35 2013-06-27 zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach studiów III stopnia Filozofia i Pedagogika
2012-2016/34 2013-06-22 Zmiana treści załącznika 3 do Uchwały nr 131/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
2012-2016/33 2013-06-21 Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim
2012-2016/32 2013-06-20 Zmiana Statutu Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/31 2013-06-19 w sprawie zmiany Uchwały Senatu UO nr 15/2012-2016 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.: \"e-Klucz do Opola\"
2012-2016/30 2013-06-18 w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014
2012-2016/29 2013-05-29 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach w roku akademickim 2013/2014
2012-2016/28 2013-05-29 w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015
2012-2016/27 2013-05-29 w sprawie zatwierdzenia przedstawionych rekomendacji i wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej do realizacji przez właściwe organy Uniwersytetu Opolskiego.
2012-2016/26 2013-05-29 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego UO na rok 2013
2012-2016/25 2013-05-28 w sprawie pokrycia wyniku finansowego (straty netto) za rok obrotowy 2012 w kwocie -2 015 116,49 zł. z funduszu zasadniczego Uniwersytetu Opolskiego.
2012-2016/24 2013-05-27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UO za rok 2012
2012-2016/23 2013-05-26 nadania Panu doc. drowi Bolesławowi Gleichgewichtowi tytułu Honorowy Profesor Uniwersytetu Opolskiego.
2012-2016/22 2013-04-25 Podjęcie działań związanych z realizacją projektu: \"ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OZE - Zakup i montaż Systemu Modułów Ogniw Fotowoltaicznych dla Obiektu Dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 w Opolu\"
2012-2016/21 2013-04-25 Zatwierdzenie zmian w \"Regulaminie Studiów Uniwersytetu Opolskiego\"
2012-2016/20 2013-04-25 Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach w roku akademickim 2013/2014
2012-2016/19 2013-04-25 Przekształcenie Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/18 2013-03-21 Zatwierdzenia zmian w \"Regulaminie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego\"
2012-2016/17 2013-02-28 w sprawie ARKUSZA OCENY PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO I NAUKOWEGO
2012-2016/16 2013-02-28 Zmiana uchwały Senatu nr 1/2012-2016 z dnia 25.10.2012 r. dot. podjęcia działań związanych z realizacją projektu: \"Przebudowa DS Kmicic na potrzeby działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego w Opolu - etap II,kontynuacja rozbudowy i wyposażenie obiektu\"
2012-2016/15 2013-01-31 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.: \"e-Klucz do Opola\"
2012-2016/14 2013-01-31 w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dotację celową na przebudowę z nadbudową budynku Domu Studenta\" Mrowisko\" przy ul. Katowickiej 87 w Opolu
2012-2016/13 2013-01-31 w sprawie nieodpłatnego nabycia, w formie umowy darowizny (akt notarialny), majątku służącego rozwojowi terenowej stacji paleontologicznej Uniwersytetu Opolskiego w Krasiejowie, Gmina Ozimek
2012-2016/12 2013-01-31 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą i Statutem UO
2012-2016/11 2013-01-31 w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim
2012-2016/10 2013-01-31 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/09 2013-01-31 w sprawie nadania Danielowi Olbrychskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/08 2012-11-29 Uchwała uzupełniająca uchwałę 120/2008-2012 w sprawie wykazu kierunków studiów, na które laureaci określonych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego w latach 2012-2014
2012-2016/07 2012-11-29 Uchwała korygująca uchwałę 159/2008-2012 w sprawie zasad doboru kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014
2012-2016/06 2012-11-29 Zatwierdzenie nowych kierunków i specjalności studiów prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim od roku akademickiego 2013/2014
2012-2016/05 2012-10-25 Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim i wzoru dyplomu dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Opolskiego
2012-2016/04 2012-10-25 Powołanie Centrum Partnerstwo Wschodnie
2012-2016/03 2012-10-25 Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego Danielowi Olbrychskiemu
2012-2016/02 2012-10-25 Zmiana planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie planowanej wysokości nakładów finansowych na realizację wybranych zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania
2012-2016/01 2012-10-25 Przebudowa DS Kmicic na potrzeby działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego w Opolu - etap II, kontynuacja rozbudowy i wyposażenie obiektu
2008-2012/174 2012-06-28 w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu:\"Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Ochrona Środowiska Uniwersytetu Opolskiego\"
2008-2012/173 2012-06-28 w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu:\"Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Biotechnologia i Inżynieria Środowiska Uniwersytetu Opolskiego\"
2008-2012/172 2012-06-28 w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu:\"Żeby się lepiej zrozumieć\"
2008-2012/171 2012-06-28 w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu:\"Uniwersytety na rzecz pogranicza\"
2008-2012/170 2012-06-28 w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim
2008-2012/169 2012-06-28 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego
2008-2012/168 2012-06-28 w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013
2008-2012/167 2012-06-28 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Opolskiego
2008-2012/166 2012-05-24 w sprawie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu
2008-2012/165 2012-05-24 w sprawie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskie] 46a w Opolu
2008-2012/164 2012-05-24 w sprawie realizacji inwestycji pn.Wykonanie systemu wentylacji w Katedrze Chemii Ekologicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87 w Opolu
2008-2012/163 2012-05-24 w sprawie realizacji inwestycji pn.Modernizacja siedziby Biblioteki Głównej i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu uchylono uchwałą nr 99/2012-2016
2008-2012/162 2012-05-24 w sprawie zatwierdzenia zmian w \"Regulaminie Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego\"
2008-2012/161 2012-05-24 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach zaopiniowanych przez Zespół np. oceny programów kształcenia
2008-2012/160 2012-05-24 w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013
2008-2012/159 2012-05-24 w sprawie zasad doboru kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014
2008-2012/158 2012-05-24 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej
2008-2012/157 2012-05-24 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok
2008-2012/156 2012-05-24 w sprawie podziału zysku netto roku 2011
2008-2012/155 2012-05-24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011
2008-2012/154 2012-04-26 w sprawie podpisania umowy o współpracy z partnerem zagranicznym
2008-2012/153 2012-04-26 w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu: \"Uniwersytecki Asystent Innowacji \"
2008-2012/152 2012-04-26 w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu: \"Nauka dla przemysłu - przemysł z nauką 2\"
2008-2012/151 2012-04-26 w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu: \" Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy - etap 11/\"
2008-2012/150 2012-04-26 w sprawie nadania skwerowi na wzgórzu uniwersyteckim imienia Vaclava Havla
2008-2012/149 2012-04-26 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego profesorowi Rolfowi Fieguth\'owi.
2008-2012/148 2012-04-26 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego profesorowi Byung Kwon Cheong.
2008-2012/147 2012-04-26 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach zaopiniowanych przez Zespół ds. oceny programów kształcenia
2008-2012/146 2012-03-22 Efekty kształcenia na kierunku PRACA SOCJALNA
2008-2012/145 2012-03-22 Efekty kształcenia na kierunku FIZYKA TECHNICZNA
2008-2012/144 2012-03-22 Zatwierdzenie znowelizowanej wersji \"Regulaminu studiów Uniwersytetu Opolskiego\"
2008-2012/143 2012-02-23 w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem i zabezpieczeniem środków na realizację projektu Szlak Geoturystyczny \"Pradziad\"; Inwentaryzacja i dokumentacja stanowisk
2008-2012/142 2012-02-23 w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego \"Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim
2008-2012/141 2012-01-26 w sprawie nadania siedzibie Instytutu Sztuki nazwy COLLEGIUM ARTIUM
2008-2012/140 2012-01-26 w sprawie zawarcia umów o współpracy z partnerami zagranicznymi
2008-2012/139 2012-01-26 w sprawie nieodpłatnego nabycia majątku służącego rozwojowi terenowej stacji paleontologicznej Uniwersytetu Opolskiego m. in. w związku z likwidacją Stowarzyszenia Dinopark
2008-2012/138 2012-01-26 w sprawie zatwierdzenia \"Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych UO doktorantom z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Opolskiego\"
2008-2012/137 2012-01-26 w sprawie zatwierdzenia Statutu UO

Numer aktuData wydaniaTreść aktuZmiany
10/2021 2021-01-20 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego
09/2021 2021-01-20 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. nadzoru i utrzymania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uniwersytecie Opolskim
08/2021 2021-01-20 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego
07/2021 2021-01-19 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
6/2021 2021-01-18 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa budynku DS Niechcic w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19” realizowanej przez Uniwersytet Opolski w ramach środków dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5/2021 2021-01-11 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. oceny pracowników – nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego
4/2021 2021-01-11 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego
3/2021 2021-01-08 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego
2/2021 2021-01-08 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
1/2021 2021-01-04 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 143/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19
172/2020 2020-12-22 w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji umowy na powierzenie grantu “Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego”
171/2020 2020-12-22 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 53/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim
170/2020 2020-12-18 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Opolskiego
169/2020 2020-12-18 w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Uniwersytet Opolski uczelnia (bardzo!) dostępna” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20-00
168/2020 2020-12-17 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu Opolskiego
167/2020 2020-12-15 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na 2021 r.
166/2020 2020-12-14 w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020–2024
165/2020 2020-12-10 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020–2024
164/2020 2020-12-10 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 63/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim
163/2020 2020-12-09 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych
162/2020 2020-11-30 w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „DRUG ABUSE PREVENTION FOR YOUTH” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na podstawie umowy 2019-3-TR01-KA205-079609
161/2020 2020-11-30 w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Interdyscyplinarność, wielokulturowość oraz praca z pacjentem w sytuacji niestandardowej w kontekście prowadzenia zajęć dydaktycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w Centrach Symulacji Medycznej” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na podstawie umowy 2019-1-PL01-KA203-065205
160/2020 2020-11-30 w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego na podstawie umowy 2019-1-PL01-KA203-065062
159/2020 2020-11-30 w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Program kształcenia studentów uczelni medycznych (i nauk o zdrowiu) z zakresu leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego na podstawie umowy 2018-1-PL01-KA203-051055
158/2020 2020-11-30 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Opolskim
157/2020 2020-11-30 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w Uniwersytecie Opolskim
156/2020 2020-11-30 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Uniwersytecie Opolskim
155/2020 2020-11-26 w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LOGISTYKA
154/2020 2020-11-26 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych
153/2020 2020-11-23 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia – zgody na przetwarzanie adresu e-mail osób zatrudnianych w Uniwersytecie Opolskim
152/2020 2020-11-13 w sprawie określenia wysokości stawek świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2020/2021
151/2020 2020-11-13 w sprawie określenia wysokości stawek świadczeń dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2020/2021
150/2020 2020-11-13 w sprawie przekazania uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń dla doktorantów Komisji Stypendialnej dla doktorantów i rozpatrywania odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021
149/2020 2020-11-13 w sprawie przekazania uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów Komisji Stypendialnej dla studentów i rozpatrywania odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów w roku akademickim 2020/2021
148/2020 2020-11-10 w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego
147/2020 2020-11-10 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021
146/2020 2020-11-04 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021
145/2020 2020-11-03 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego
144/2020 2020-10-26 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Statutu Uniwersytetu Opolskiego
143/2020 2020-10-24 w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19
142/2020 2020-10-23 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
141/2020 2020-10-23 w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w związku z wystąpieniem podejrzenia zakażenia na COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego
140/2020 2020-10-23 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. polityki naukowej w Uniwersytecie Opolskim
139/2020 2020-10-22 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego
138/2020 2020-10-20 w sprawie wprowadzenia wysokości stawek za godziny dydaktyczne zrealizowane przez nauczycieli akademickich na podstawie umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Opolskim
137/2020 2020-10-19 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
136/2020 2020-10-19 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
135/2020 2020-10-14 Regulamin wydawania i użytkowania elektronicznej legitymacji pracownika – nauczyciela akademickiego (ELN) w Uniwersytecie Opolskim
134/2020 2020-10-07 w sprawie zarządzenia nr 40/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim
133/2020 2020-09-30 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego
132/2020 2020-09-29 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
131/2020 2020-09-28 Zmiana zarządzenia nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego)
130/2020 2020-09-28 Powołanie Zespołu Zadaniowego do koordynacji zadania: kontrola obszarów realizacji zadań statutowych przez organa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu – realizowana przez zewnętrznego Wykonawcę
129/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego
128/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
127/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego
126/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego
125/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
124/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego Zm: 133/2020 z 30.09.2020 r.; 145/2020 z 03.11.2020 r.
123/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego
122/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Zm: zarządz. nr 07/2021 z 19.01.2021 r.
121/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego
120/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego Zm. zarządz. 137/2020 z 19.10.2020 r.
119/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
118/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego Zm:zarządz. nr 08/2021 z 20.01.2021 r.
117/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
116/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego
115/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego
114/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego Zm. zarządz. 136/2020 z 19.10.2020 r.
113/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego
112/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego Zm. zarządz. nr 139/2020 z 22.10.2020 r.
111/2020 2020-09-17 Powołanie Rady Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego
110/2020 2020-09-17 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania „Monitora Uniwersytetu Opolskiego”
109/2020 2020-09-17 Powołanie Zespołu Zadaniowego w celu opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego
108/2020 2020-09-17 Utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego w organizacji
107/2020 2020-09-17 Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
106/2020 2020-09-17 Uchylenie zarządzeń dotyczących wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce
105/2020 2020-09-17 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego
104/2020 2020-09-15 Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego
103/2020 2020-09-11 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021
102/2020 2020-09-11 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim
101/2020 2020-09-07 Wyznaczenie inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Uniwersytetu Opolskiego
100/2020 2020-09-07 Wyznaczenie administratora systemu teleinformatycznego Uniwersytetu Opolskiego
99/2020 2020-09-07 Powołanie Komisji ds. przyznawania nagród Quality na kadencję 2020-2024 w Uniwersytecie Opolskim
98/2020 2020-09-07 Powołanie Rektorskiej Komisji ds. kształtowania polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020-2024
97/2020 2020-08-24 Wprowadzenie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Uniwersytecie Opolskim
96/2020 2020-08-24 Wprowadzenie Instrukcji Kancelaryjnej w Uniwersytecie Opolskim
95/2020 2020-08-12 Wprowadzenie przepisów przejściowych dla studentów byłej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dotyczących procedury procesu dyplomowania
94/2020 2020-08-11 Określenie struktury organizacyjnej Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego
93/2020 2020-08-11 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
92/2020 2020-08-11 Likwidacja Instytutu Matematyki Uniwersytetu Opolskiego oraz zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
91/2020 2020-08-11 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego
90/2020 2020-08-10 Rozliczanie i zwrot kaucji za mienie Uniwersytetu Opolskiego
89/2020 2020-08-05 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Opolskim
88/2020 2020-07-31 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych
87/2020 2020-07-31 Uchylenie zarządzenia nr 56/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych w Uniwersytecie Opolskim
86/2020 2020-07-31 Ustanowienie okresu przejściowego stosowania w Uniwersytecie Opolskim rozwiązań prawnych wynikających z dotychczasowych wewnętrznych aktów prawnych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
85/2020 2020-07-21 Zmiana zarządzenia nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego
84/2020 2020-07-17 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
83/2020 2020-07-17 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski w roku akademickim 2020/2021
82/2020 2020-07-17 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021
81/2020 2020-07-17 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim na rok akademicki 2020/2021
80/2020 2020-07-15 Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu
79/2020 2020-07-15 Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Instytutu Nauk o Zdrowiu
78/2020 2020-07-15 Powołanie Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego
77/2020 2020-07-15 Powołanie prorektora Uniwersytetu Opolskiego i organizacja pracy Kolegium Rektorskiego
76/2020 2020-07-10 Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
75/2020 2020-07-04 Ustalenie rocznego podstawowego pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim
74/2020 2020-07-03 Wzory dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki: francuski, hiszpański i rosyjski Uchylone zarządz. 106 z 17.09.2020 r.
73/2020 2020-07-03 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
72/2020 2020-07-02 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 75/2019 w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim
71/2020 2020-06-30 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego
70/2020 2020-06-30 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 75/2019 w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim
69/2020 2020-06-22 Zasady wydawania opinii prawnych w Uniwersytecie Opolskim
68/2020 2020-06-22 Zasady wydawania i publikowania wewnętrznych aktów prawnych w Uniwersytecie Opolskim
67/2020 2020-06-22 Utworzenie i zasady funkcjonowania „Monitora Uniwersytetu Opolskiego” Zm.: zarządz. 110/2020 z 17.09.2020 r.
66/2020 2020-06-22 Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień
65/2020 2020-06-18 Zmiana i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
64/2020 2020-06-18 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
63/2020 2020-06-01 Powołanie Biura Nauki i Obsługi Projektów Uniwersytetu Opolskiego
62/2020 2020-05-29 Organizacja roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim
61/2020 2020-05-29 Zarządzanie systemem informatycznym w Uniwersytecie Opolskim
60/2020 2020-05-29 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom na rok akademicki 2020/2021
59/2020 2020-05-27 Szczególne zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych Zm: zarządz. nr 65/2020 z 18.06.2020 r.
58/2020 2020-05-27 Szczególne zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych Zm: zarządz. nr 64/2020 z 18.06.2020r.; 73/2020 z 03.07.2020 r.
57/2020 2020-05-27 Wprowadzenie Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla studentów
56/2020 2020-05-26 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
55/2020 2020-05-21 Zmiana zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego
54/2020 2020-05-21 Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
53/2020 2020-05-21 Zmiana zarządzenia nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. 104/2020 z 15.09.2020 r.
52/2020 2020-05-19 Szczególne zasady przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zm: 56/2020 z 26.05.2020 r. ; 84/2020 z 17.07.2020 r.;132/2020 z 29.09.2020 r.
51/2020 2020-05-19 Zmiana organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim
50/2020 2020-05-19 Zmiana w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego
49/2020 2020-05-18 Warunki i tryb zwalniania z opłat za usługi edukacyjne i inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski
48/2020 2020-05-06 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim
47/2020 2020-05-04 Zmiany w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego
46/2020 2020-04-29 Wprowadzenie Regulaminu przyznawania w Uniwersytecie Opolskim Nagrody Rektora dla uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy szkoły doktorskiej
45/2020 2020-04-29 Zmiana szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021
44/2020 2020-04-29 Zmiana zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego
43/2020 2020-04-17 Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim na rok akademicki 2020/2021 Zm.: 81/2020 z 17.07.2020r.
42/2020 2020-04-17 Wysokość opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski w roku akademickim 2020/2021 Zm.: 83/2020 z 17.07.2020 r.
41/2020 2020-04-16 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA – FILOZOFIA – MUZYKA
40/2020 2020-04-16 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku: TEOLOGIA KANONICZNA
39/2020 2020-04-16 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku: HISTORIA I KULTURA
38/2020 2020-04-16 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów podyplomowych o nazwie: PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ
37/2020 2020-04-16 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów podyplomowych o nazwie: PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE RESOCJALIZACJI
36/2020 2020-04-16 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów podyplomowych o nazwie: PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ INTELEKTUALNĄ
35/2020 2020-04-07 Zasady głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Senat Uniwersytetu Opolskiego
34/2020 2020-04-07 Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 Zm: 45/2020 z 29.04.2020 r.; 82/2020 z 17.07.2020 r.; 147/2020 z 10.11.2020 r.
33/2020 2020-04-03 Zmiana zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego
32/2020 2020-04-02 Zmiana zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. 104/2020 z 15.09.2020 r.
31/2020 2020-03-31 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
30/2020 2020-03-30 Ogłoszenie naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom na rok akademicki 2020/2021 zm: zarządz. nr 60/2020 z 29.05.2020 r.
29/2020 2020-03-20 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie powołania Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego
28/2020 2020-03-17 Wprowadzenie Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Opolskim Zm: 89/2020 z 05.08.2020 r.
27/2020 2020-03-17 Zasady przyznawania i rozliczania dodatku zadaniowego za realizację zadań związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim
26/2020 2020-03-16 Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego
25/2020 2020-03-16 Zmiany w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego
24/2020 2020-03-13 Zmiany w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 47/2020 z 04.05.2020 r.
23/2020 2020-03-12 Ustalenie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r.
22/2020 2020-03-10 Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego
21/2020 2020-03-06 Wstrzymanie wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników
20/2020 2020-03-03 Zmiana w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (powołanie Mieczysława Wojtaszka)
19/2020 2020-03-03 Zmiana w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (odwołanie Arkadiusza Szymańskiego)
18/2020 2020-02-28 Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
17/2020 2020-02-28 Wstrzymanie wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników Uchylone zarządzeniem nr 21/2020 z 06.03.2020 r.
16/2020 2020-02-28 Plan działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego w 2020 roku
15/2020 2020-02-27 Powołanie zespołu zadaniowego ds. monitoringu studentów powracających z krajów zagrożonych koronawirusem 2019 – nCoV
14/2020 2020-02-25 Wstrzymanie wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników Uchylone zarządz. nr 17/2020 z 28.02.2020 r.
13/2020 2020-02-25 Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim oraz zasady jej finansowania i obsługi administracyjnej
12/2020 2020-02-25 Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego i języka angielskiego dla cudzoziemców
11/2020 2020-02-14 Wzory dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na język niemiecki Uchylone zarządz. 106 z 17.09.2020 r.
10/2020 2020-02-12 Powołanie stałej rektorskiej komisji do spraw finansów Uniwersytetu Opolskiego
09/2020 2020-02-12 Zmiana wytycznych dla wszczęcia postępowania w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim (74/2019)
08/2020 2020-02-11 powołania Rektorskiej Komisji ds. polityki naukowej w Uniwersytecie Opolskim
07/2020 2020-01-30 Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego międzywydziałowego interdyscyplinarnego zespołu badawczego – Katedra Studiów nad Kulturą Żydowską – KSNKŻ (Chair of Jewish Culture Studies – CJCS)
06/2020 2020-01-30 Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego międzywydziałowego interdyscyplinarnego zespołu badawczego – Interdyscyplinarne Laboratorium Przestrzeni Społecznych i Projektów Artystycznych (Interdisciplinary Lab for Social Space and Art)
05/2020 2020-01-23 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów drugiego (II) stopnia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
04/2020 2020-01-23 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
03/2020 2020-01-23 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
02/2020 2020-01-23 Utworzenia w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku BIOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA
01/2020 2020-01-14 Przeprowadzenie wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Opolskiego
81/2019 2019-12-30 Wprowadzenie jednolitego tekstu Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim.
80/2019 2019-12-30 Zmiana Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim
83/2019 2019-12-27 systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego (regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej,Regulamin korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego,Zasady odpłatności za korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego) Zm: 85/2020 z 21.07.2020r.; 148/2020 z 10.11.2020 r.
82/2019 2019-12-27 Stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego z ustawą i statutem Uniwersytetu Opolskiego
79/2019 2019-12-18 Regulamin rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim
78/2019 2019-12-18 Zmiana składu Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego
77/2019 2019-12-18 Uchylenie zarządzenia nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim
76/2019 2019-12-11 Organizacja Systemu Stałych Dyżurów Uniwersytetu Opolskiego
75/2019 2019-12-09 Stawki za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim Zm: zarządz. nr 70/2020 z 30.09.2020 r.; nr 72/2020 z 02.07.2020 r.
74/2019 2019-12-06 Wprowadzenie wytycznych dla wszczęcia postępowania w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim Zm: 09/2020 z 12.02.2020 r.
73/2019 2019-11-29 Ustalenie dnia 24 grudnia 2019 r. dniem rektorskim dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi
70/2019 2019-11-22 Zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
72/2019 2019-11-22 Ustalenie w Uniwersytecie Opolskim wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu
71/2019 2019-11-22 Szkolenia pracowników Uniwersytetu Opolskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
69/2019 2019-11-21 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII
68/2019 2019-11-21 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów drugiego stopnia na kierunku INFORMATYKA
67/2019 2019-11-21 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów drugiego stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE
66/2019 2019-11-21 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE
65/2019 2019-11-21 Uchylenie zarządzenia nr 68/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. dot. wprowadzenia wytycznych dla opracowania „Programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim” oraz dla opracowania „Projektów programów studiów”
64/2019 2019-11-21 Uchylenie zarządzenia nr 11/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim
63/2019 2019-11-18 Powołanie Rektorskiej Komisji ds. kształtowania polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskim
62/2019 2019-11-14 Przekazanie uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów Komisji Stypendialnej i rozpatrywania odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej
61/2019 2019-11-14 Określenie wysokości stawek świadczeń dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2019/2020.
60/2019 2019-11-14 Określenie wysokości stawek świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2019/2020.
59/2019 2019-11-14 Opłaty za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego i ich duplikatów w Uniwersytecie Opolskim
58/2019 2019-11-07 Stosowanie rozwiązań alternatywnych wobec studentów i doktorantów z niepełnosprawnością Uniwersytetu Opolskiego
57/2019 2019-11-06 Zasady rozliczania kosztów i finansowania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora pracownikom Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzanych w Uniwersytecie Opolskim lub w innych podmiotach
56/2019 2019-11-06 Wnoszenie opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone 87/2020 z dnia 31.07.2020 r.
55/2019 2019-10-31 Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. opracowania Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Opolskim
54/2019 2019-10-29 Zmiana zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych
53/2019 2019-10-29 Wprowadzenie Regulaminu udostępniania informacji publicznej przez Uniwersytet Opolski
52/2019 2019-10-24 Wzory dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na język angielski Uchylone zarządz. 106 z 17.09.2020 r.
51/2019 2019-10-18 Wysokość stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego
50/2019 2019-10-01 Powołanie prorektorów Uniwersytetu Opolskiego i organizacja pracy Kolegium Rektorskiego
49/2019 2019-09-30 Struktura organizacyjna i funkcyjna Instytutów Uniwersytetu Opolskiego Zm. 70/2019 z 22.11.2019 r.; 31/2020 z 20.03.2020 r.; 91/2020 z 11.08.2020 r.; 92/2020 z 11.08.2020 r.; 93/2020 z 11.08.2020 r.; 94/2020 z 11.08.2020 r.;105 z 17.09.2020 r.
48/2019 2019-09-30 Przepisy wprowadzające Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Opolskiego
47/2019 2019-09-30 Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego Zm: zarządz. nr 71/2020 z 30.06.2020 r.;131/2020 z 28.09.2020 r.
46/2019 2019-09-30 Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
45/2019 2019-09-30 Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Lekarskiego
44/2019 2019-09-30 Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne
43/2019 2019-09-27 Wdrożenie modułu nauczycielskiego na studiach drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim
42/2019 2019-09-24 Zmiana składu Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
41/2019 2019-09-24 Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. 104/2020 z 15.09.2020 r.; Zm: 32/2020 z 02.04.2020 r.
40/2019 2019-09-20 Zmiana składu Komisji Likwidacyjnej w Uniwersytecie Opolskim
39/2019 2019-09-11 Przepisy wprowadzające i przejściowe Regulaminu Pracy
38/2019 2019-09-11 Regulamin Pracy Uniwersytetu Opolskiego
37/2019 2019-09-10 Zmiany wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski (18/2019)
36/2019 2019-07-31 Zmiana Regulaminu działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim (29/2019) Uchylone zarządz. nr 13/2020 z 25.02.2020 r.
35/2019 2019-07-25 Zasady nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego
34/2019 2019-07-24 Zmiana zasad opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim (52/2017) Uchylone zarządz. nr 69/2020 z dnia 22.06.2020 r.
33/2019 2019-07-08 Zmiana w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
32/2019 2019-07-01 Regulamin wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 27/2020 z 17.03.2020 r.
31/2019 2019-06-28 Struktura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego
30/2019 2019-06-26 Centralny system ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasady funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego Zm.04/2021 z 11.01.2021 r.
29/2019 2019-06-21 Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 13/2020 z 25.02.2020 r. Zm: 36/2019 z 31.07.2019 r.
28/2019 2019-06-07 Zmiana zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim (1/2016)
27/2019 2019-06-07 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za rok 2018
26/2019 2019-06-07 Zmiany w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
25/2019 2019-05-30 Organizacja roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Opolskiego
24/2019 2019-05-30 Wprowadzenie Polityki prywatności w serwisie informacyjnym WWW Uniwersytetu Opolskiego
23/2019 2019-05-24 Zmiana wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 64/2019 z 21.11.2019 r.
22/2019 2019-05-15 Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego.
21/2019 2019-05-15 Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010)
20/2019 2019-05-10 Ogłoszenie naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej oraz ilości miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom na rok akademicki 2019/2020
19/2019 2019-04-30 Powołanie Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego zm.zarządz. 78/2019 z 18.12.2019 r.;29/2020 z 20.03.2020 r.
18/2019 2019-04-17 Wysokość opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski Zm: 37/2019 z 10.09.2019 r.
17/2019 2019-04-15 Utworzenie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego Zm: 26/2020 z 16.03.2020 r.
16/2019 2019-04-12 Wprowadzenie procedury przejmowania zwłok niepochowanych przez uprawnione podmioty i programu świadomej donacji zwłok na potrzeby naukowo-dydaktyczne
15/2019 2019-04-09 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Biologii i Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
14/2019 2019-04-09 Powołanie składu Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim Zm: zarządz. nr 170/2020 z 18.12.2020 r.
13/2019 2019-04-08 Ustalenie limitów przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim
11/2019 2019-03-29 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
12/2019 2019-03-29 Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
10/2019 2019-02-27 Zmiany w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
09/2019 2019-02-14 Przyjęcie \"Rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego w 2019 r.\"
08/2019 2019-02-07 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
07/2019 2019-01-31 Uchylenie zarządzenia nr 66/2018 r. Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. dot. likwidacji kierunku studiów „Filologia” prowadzonego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego
06/2019 2019-01-22 Powołanie pełnomocnika ds. równego traktowania w Uniwersytecie Opolskim
05/2019 2019-01-18 Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
04/2019 2019-01-15 Powołanie Komitetu Nominacyjnego Uniwersytetu Opolskiego
03/2019 2019-01-09 Zmiana w organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Opolskim (25/2018)
02/2019 2019-01-09 Zmiana Regulaminu udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2013) Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
01/2019 2019-01-03 Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. opracowania nowej struktury organizacyjnej jednostek administracyjnych i Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego
73/2018 2018-12-21 Zmiany zasad rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim (57/2013)
71/2018 2018-12-21 Procedura dotycząca organizacji zajęć dydaktycznych i badawczych w jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych udostępnionych Uczelni na podstawie umowy udostępnienia
72/2018 2018-12-21 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
70/2018 2018-12-20 Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim uchylono zarządz. nr 77/2019 z 18.12.2019 r.
69/2018 2018-12-14 Zakres działania, zasady finansowania i struktura organizacyjna Międzywydziałowej Katedry Badań Interdyscyplinarnych nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Opolskiego
68/2018 2018-12-12 Wprowadzenie wytycznych dla opracowania „Programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim” oraz dla opracowania „Projektów programów studiów” Uchylone 65/2019 z 21.11.2019 r.
67/2018 2018-12-10 Zmiany w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
65/2018 2018-12-07 Wdrożenie modułu nauczycielskiego na studiach drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 43/2019 z 27.09.2019 r.
66/2018 2018-11-28 Likwidacja kierunku studiów „Filologia” prowadzonego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. 03/2019 z 31.01.2019r.
64/2018 2018-11-28 Wprowadzenie tłumaczeń na język angielski umów o warunkach wnoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim
63/2018 2018-11-28 Zmiana opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego
62/2018 2018-11-28 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego
61/2018 2018-11-16 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego - Instytut Nauk Technicznych, Instytut Biotechnologii
60/2018 2018-11-09 Regulamin odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego
59/2018 2018-11-06 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
58/2018 2018-10-30 Powołanie pełnomocników Rektora odpowiedzialnych za dyscyplinę naukową w Uniwersytecie Opolskim
57/2018 2018-10-12 Zmiana zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego.
56/2018 2018-10-05 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego
55/2018 2018-10-03 Zasady prowadzenia studiów krótkoterminowych w Uniwersytecie Opolskim
54/2018 2018-10-01 Zmiana zakresu obowiązków prorektorów Uniwersytetu Opolskiego
53/2018 2018-09-28 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego
52/2018 2018-09-28 Określenie zakresu kompetencji Dyrektora Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
51/2018 2018-09-24 zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
50/2018 2018-09-24 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Biologii i Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
49/2018 2018-09-12 Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. danych naukowych w systemie POL-on w Uniwersytecie Opolskim
48/2018 2018-09-11 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Kultury i Języka Francuskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – zmiana nazwy Pracowni Językoznawstwa Frankońskiego
47/2018 2018-09-06 Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. opracowania nowego Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Opolskim
46/2018 2018-09-06 Zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (48/2017) Uchylone zarządz. nr 41/2019 z 24.09.2019 r.
45/2018 2018-08-28 Wyznaczenie inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Opolskim
44/2018 2018-08-28 Opłata miesięczna za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego. Zm.:63/2018 z 28.11.2018 r.; 33/2020 z 03.04.2020 r.;44/2020 z 20.04.2020 r.; 55/2020 z 21.05.2020 r.
43/2018 2018-08-14 Zmiana Regulaminu udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2013) Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
42/2018 2018-08-14 Określenie trybu wydawania prac naukowych i dydaktycznych poza Wydawnictwem Uniwersytetu Opolskiego przy współfinansowaniu ze środków uczelni.
41/2018 2018-08-14 Zasady publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy
40/2018 2018-07-16 Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. nowego modelu kształcenia doktorantów oraz założeń nowej procedury nadawania stopni i tytułów naukowych na Uniwersytecie Opolskim
39/2018 2018-07-16 Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. nowego modelu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim
38/2018 2018-07-16 Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. przygotowania nowej organizacji i struktury Uniwersytetu Opolskiego
37/2018 2018-07-11 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za rok 2017
36/2018 2018-07-11 Zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
35/2018 2018-07-09 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego - przekształcenie Katedry Kultury i Języka Francuskiego w Instytut
34/2018 2018-06-28 Utworzenie jednostki międzywydziałowej - Zakładu Dydaktyki Nauk Ścisłych oraz zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
32/2018 2018-06-28 Powołanie Zespołu ds. opracowania koncepcji „Optymalizacja funkcjonowania procesów administracyjnych”
31/2018 2018-06-28 Ustalenie Regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których Uniwersytet Opolski jest podmiotem tworzącym.
33/2018 2018-06-27 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (nowe Instytuty)
30/2018 2018-06-18 Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej w Uniwersytecie Opolskim
29/2018 2018-05-25 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (utworzenie Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO)
28/2018 2018-05-16 Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego.
27/2018 2018-05-16 Wprowadzenie tłumaczeń na język angielski umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności
26/2018 2018-05-15 zmiany zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego (wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych)
25/2018 2018-05-15 Organizacja roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Opolskim zm.:03/2019 z 09.01.2019 r.
24/2018 2018-05-14 Zmiana Zarządzenia Nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie procedury i kryteriów udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Opolskim
23/2018 2018-05-14 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2007) Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
22/2018 2018-05-11 zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010)
21/2018 2018-05-09 Likwidacja stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego
20/2018 2018-05-08 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (utworzenie Instytutu Medycyny, przekształcenie samodzielnych katedr w instytuty)
19/2018 2018-04-24 Powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia analizy wykorzystania sal dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego
18/2018 2018-04-24 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego - Biuro Projektów Naukowych
17/2018 2018-04-19 Powołania w strukturze Uniwersytetu Opolskiego w Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Nauk Pedagogicznych, powstałego z połączenia istniejących instytutów: Instytutu Studiów Edukacyjnych oraz Instytutu Nauk Pedagogicznych
16/2018 2018-04-16 zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
15/2018 2018-04-05 Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
14/2018 2018-04-05 Zmiana w sposobie organizacji pracy oraz odpowiedzialności poszczególnych osób, komórek organizacyjnych i grup pracowniczych związanych z prowadzeniem przebiegu studiów z wykorzystaniem systemu USOS (36/2014)
13/2018 2018-03-16 Zasady ustalania i wnoszenia opłat za nostryfikację stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą w Uniwersytecie Opolskim
12/2018 2018-03-14 Procedura i kryteria udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Opolskim Zm:24/2018 z 14.05.2018 r.
11/2018 2018-03-12 Zmiany Regulaminu wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim (15/2013) Uchylone zarządz. nr 32/2019 z 01.07.2019r.
10/2018 2018-03-07 Wprowadzenie wzorów wniosków w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostki organizacyjnej wydziału, jednostki ogólnouczelnianej, międzywydziałowej i pozawydziałowej.
09/2018 2018-03-07 Utworzenie Biura do spraw podmiotów leczniczych oraz zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Opolskiego
08/2018 2018-02-26 Zmiany w organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Opolskim (24/2017)
07/2018 2018-02-21 Przyjęcie „Rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego w 2018 roku” Załączniki na stanowisku Obrony Cywilnej
06/2018 2018-02-16 Uchylenie zarządzenia nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania i działania Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim.
05/2018 2018-02-15 Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
04/2018 2018-02-12 zmiany zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego (cennik Villa Academica)
03/2018 2018-02-08 Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach.( 18/2014) Uchylone zarządz. nr 57/2019 z 06.11.2019 r.
02/2018 2018-01-29 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Edukacyjnych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego (utworzenie Katedry Teoretycznych Podstaw Edukacji i Wychowania)
01/2018 2018-01-25 Uchylenie zarządzenia 52/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim
73/2017 2017-12-22 Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym (utworzenie Biura Projektów Strategicznych)
72/2017 2017-12-21 Zmiany zasad rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim (57/2013)
71/2017 2017-12-21 Wprowadzenie „Procedury korzystania ze służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Opolskim”
70/2017 2017-12-20 Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego - likwidacja Pracowni anatomii rozwojowej i fizjologii roślin
69/2017 2017-12-15 Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim (ECTS,cudzoziemcy - opłaty w zł)
68/2017 2017-12-12 Powołanie składu Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim
67/2017 2017-12-12 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – przekształcenie Pracowni Kryminalistyki w Zakład Kryminalistyki
66/2017 2017-12-06 Powołanie i działanie Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 06/2018 z 16.02.2018 r.
65/2017 2017-12-05 Powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Zm.67/2018 z 10.12.2018 r.; 42/2019 z 24.09.2019 r.; 19/2020 z 03.03.2020 r.; 20/2020 z 03.03.2020r.
63/2017 2017-11-30 Powołanie Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim Zm. zarządz. 164/2020 z 10.12.2020 r.
64/2017 2017-11-30 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej
62/2017 2017-11-27 Zasady gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zwiększenie wynagrodzeń pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
61/2017 2017-11-27 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Pracowni Badań nad Komunikacją
60/2017 2017-11-27 w sprawie: obowiązkowego szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej w Uniwersytecie Opolskim.
59/2017 2017-11-20 Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów studiów pierwszego albo drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego, którzy mogą ubiegać się o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego
58/2017 2017-10-30 Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
57/2017 2017-10-25 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
56/2017 2017-10-25 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego
55/2017 2017-10-24 Uchylenie zarządzenia nr 54/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. dot. wyodrębniania, klasyfikowania i ewidencjonowania wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Opolski oraz sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS.
54/2017 2017-10-18 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego
53/2017 2017-10-12 Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
52/2017 2017-10-03 Wprowadzenie nowych zasad opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 69/2020 z dnia 22.06.2020 r. Zm; 34/2019 z 24.07.2019 r.;
51/2017 2017-09-29 Organizacja zajęć z przysposobienia bibliotecznego prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim.
50/2017 2017-09-29 Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
49/2017 2017-09-29 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. 104/2020 z 15.09.2020 r.; Zm: 53/2020 z 21.05.2020 r.
48/2017 2017-09-28 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 41/2019 z 24.09.2019 r. Zmiany: zarządz. nr 46/2018 z 06.09.2018 r.
47/2017 2017-09-27 Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego
46/2017 2017-09-27 Baza dydaktyczna kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego
45/2017 2017-09-26 Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Opolu
44/2017 2017-09-15 Zmiana zarządzenia nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. dot. krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz.nr 28/2020 z dnia 17.03.2020 r.
43/2017 2017-08-29 Zmiana zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim (8/2013)
42/2017 2017-08-29 Zmiany Regulaminu prowadzenia kursów w Uniwersytecie Opolskim (1/2014)
41/2017 2017-08-17 Wprowadzenie Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Uniwersytecie Opolskim
40/2017 2017-08-02 Zmiana Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim
39/2017 2017-07-31 Wprowadzenie Regulaminu serwisu informacyjnego WWW oraz udostępniania, wdrażania i utrzymania stron WWW w Uniwersytecie Opolskim.
38/2017 2017-07-27 Zmiana zarządzenia nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 maja 2017 r. dot. utworzenia w strukturze Uniwersytetu Opolskiego nowego wydziału – Wydziału Sztuki
37/2017 2017-07-27 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego - Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa
36/2017 2017-07-25 Zmiana Regulaminu Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego
35/2017 2017-07-24 Rozwiązanie Zespołu Rektorskiego ds. utworzenia „Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie.”
34/2017 2017-07-24 Stawki za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz.nr 28/2020 z dnia 17.03.2020 r.
33/2017 2017-07-17 Wprowadzenie indeksu w formie elektronicznej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego
32/2017 2017-07-10 Ustalenie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego
31/2017 2017-07-05 Formy zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. Zm.54/2019 z 29.10.2019 r.; 88/2020 z 31.07.2020 r.;154/2020 z 27.11.2020 r.; 163/2020 z 09.12.2020 r.
30/2017 2017-06-28 zmiany Regulaminu udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2013) Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
29/2017 2017-06-28 zmiana zarządzenia nr 13/2016 utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 30/2019 z 26.06.2019 r.
28/2017 2017-06-20 Zmiana zasad publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy (14/2007) Uchylone zarządz. nr 42/2018 z 14.08.2018 r.
27/2017 2017-06-14 Zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Wojewódzkiego Centrum Medycznego” w Opolu Zm: 45/2017 z 26.09.2017 r.;58/2017 z 30.10.2017 r.
26/2017 2017-06-09 Zmiana zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim (1/2016)
25/2017 2017-06-08 Regulamin prowadzenia kursów w Uniwersytecie Opolskim - zmiany (1/2014)
24/2017 2017-05-31 Organizacja roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Opolskim Zm. 08/2018 z 26.02.2018 r.
23/2017 2017-05-23 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo - Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (powołanie Centrum Symulacji Medycznych)
22/2017 2017-05-17 Zmiana wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w tłumaczeniu na język angielski w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 64/2019 z 21.11.2019 r.
21/2017 2017-05-15 Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego nowego wydziału - Wydziału Sztuki zm.38/2017 z 27.07.2017 r.
20/2017 2017-05-15 Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Opolskiego - przekształcenie Biura ds. Badań Współpracy z Zagranicą w Dział
19/2017 2017-05-15 Zmiana zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego.
18/2017 2017-05-10 Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010)
17/2017 2017-04-27 Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
16/2017 2017-04-26 Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego.
15/2017 2017-04-26 Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010)
14/2017 2017-04-20 Zmiany w Regulaminie zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim
13/2017 2017-04-07 Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
12/2017 2017-04-04 Szkolenia dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
11/2017 2017-03-20 Zmiany wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 64/2019 z 21.11.2019 r.
10/2017 2017-02-28 Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach.(18/2014) Uchylone zarządz. nr 57/2019 z 06.11.2019 r.
09/2017 2017-02-24 Zakres działania, zasady finansowania i struktura organizacyjna Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Dziejami Kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów Uniwersytetu Opolskiego
08/2017 2017-02-17 Zmiany w Regulaminie przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 01/2018 z 25.01.2018 r.
07/2017 2017-02-15 Tryb udzielania nauczycielom akademickim urlopu wypoczynkowego w Uniwersytecie Opolskim
06/2017 2017-02-14 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2017 r.
05/2017 2017-02-10 Regulamin Pracy Zespołu ds. Kształcenia na Odległość (e-learningu) w Uniwersytecie Opolskim
04/2017 2017-02-10 Regulamin platformy e-learningowej Uniwersytetu Opolskiego
03/2017 2017-02-01 powołania Zespołu do nadzoru realizacji projektu „Budowa Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego”.
02/2017 2017-01-23 organizacji Stałego Dyżuru Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. 76/2019 z 11.12.2019r.
01/2017 2017-01-23 Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Opolskiego
60/2016 2016-12-30 zmiany w Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Uniwersytecie Opolskim (zm.16B/2002)
59/2016 2016-12-30 zmiany zasad rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim (zm. 57/2013)
58/2016 2016-12-15 wprowadzanie przez jednostki organizacyjne danych do systemu USOS i POL-on w zakresie programów kształcenia, przydziałów czynności, minimów kadrowych, badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostkach
57/2016 2016-12-15 zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminów ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
56/2016 2016-12-12 zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
55/2016 2016-12-07 zmiany zarządzenia nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 czerwca 2007 r. dot. zasad publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy – zmiana zasad konstruowania planu wydawniczego Uchylone zarządz. nr 41/2018 z 14.08.2018 r.
54/2016 2016-12-06 zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim
53/2016 2016-12-02 składanie dokumentów elektronicznych za pomocą platformy ePUAP
52/2016 2016-12-01 wprowadzenie Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim Uchylone 01/2018 z 25.01.2018 r. Zm. 08/2017 z 17.02.2016 r.
51/2016 2016-11-22 zasady przydzielania i rozliczania żetonów uprawniających do odbycia przez studentów zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim
50/2016 2016-11-22 wprowadzenie umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności w języku angielskim Uchylone zarządz. nr 27/2018 z 16 maja 2018 r.
49/2016 2016-11-22 likwidacja zakładowej formacji obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego
48/2016 2016-10-26 zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
47/2016 2016-10-25 zmiany zarządzenia nr 30/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 września 2015 r. dot. przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
46/2016 2016-10-18 zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
46a/2016 2016-10-13 Zmiana składu Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim
45/2016 2016-10-11 zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim
44/2016 2016-10-03 zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego
43/2016 2016-10-03 zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego
42/2016 2016-09-30 wprowadzenie „Procedury korzystania ze służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Opolskim” Uchylone zarządz. 71/2017 z 21.12.2017 r.
41/2016 2016-09-29 Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne Uchylone zarządz.nr 28/2020 z dnia 17.03.2020 r.; uchylony § 1 zarządz. nr 34/2017 z 24.07.2017 r.
40/2016 2016-09-21 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 54/2016 z 6.12.2016r.;40/2017 z 02.08.2017 r.; 134/2020 z 07.10.2020 r.
39/2016 2016-09-21 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. 49/2017 z 29.09.2017 r.
38/2016 2016-09-16 wprowadzenia regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone 48/2017 z 28.09.2017 r.
37/2016 2016-09-12 utworzenia funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) oraz powołania Uczelnianego Zespołu ds. USOS
36/2016 2016-09-06 utworzenia funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. imprez i imprez masowych w Uniwersytecie Opolskim.
35/2016 2016-09-01 Zakresy obowiązków prorektorów Uniwersytetu Opolskiego
34/2016 2016-08-16 wprowadzenie umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności w języku angielskim uchylono zarz.50/2016 z dnia 22.11.2016r.
33/2016 2016-08-16 protokolarne zniszczenie unieważnionych kart przydziału do formacji obrony cywilnej w Uniwersytecie Opolskim
31/2016 2016-07-28 zmiany nazwy Wydziału Historyczno-Pedagogicznego na Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego
30/2016 2016-07-22 zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
29/2016 2016-07-22 zadania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych
28/2016 2016-07-11 zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego (powołanie Centrum badań nad Zarządzeniem w Ochronie Zdrowia)
27/2016 2016-07-11 wprowadzenia nazwy „Uniwersytet Opolski” w tłumaczeniu na języki obce
26/2016 2016-07-08 zatwierdzenie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. 47/2017 z 27.09.2017 r.
25/2016 2016-06-22 zmiany „Zasad dzierżawy lokali (pomieszczeń) Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego”
24/2016 2016-06-22 utworzenie studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym
23/2016 2016-06-15 wprowadzenie elektronicznych indeksów doktorantów w Uniwersytecie Opolskim Uchylone 33/2017 z 17.07.2017 r.
22/2016 2016-06-07 wprowadzenie zasad przydzielania i rozliczania żetonów uprawniających do odbycia przez studentów zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim uchylono zarz.nr 51/2016 z 22.11.2016r.
21/2016 2016-06-07 zmiany zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
20/2016 2016-06-07 wprowadzenie wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 64/2019 z 21.11.2019 r.
19/2016 2016-06-06 zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim
18/2016 2016-05-31 uprawnienia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego przebywających na płatnym urlopie naukowym
17/2016 2016-05-25 zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminów ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
16/2016 2016-05-13 zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
15/2016 2016-05-10 zmiany Regulaminu wynagradzania za pracę związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 32/2019 z 01.07.2019r.
14/2016 2016-04-29 wprowadzenie zmian w Procedurach Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim
13/2016 2016-04-26 utworzenie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 30/2019 z 26.06.2019 r. Zm. 29/2017 z 28.06.2017 r.
12/2016 2016-04-26 zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 roku dotyczące wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminów ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
11/2016 2016-04-05 wprowadzenie wzorów wniosków w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostki organizacyjnej wydziału, jednostki ogólnouczelnianej, międzywydziałowej i pozawydziałowej Uchylone zarządz. nr 10/2018 z 07.03.3018 r.
10/2016 2016-04-01 Przegląd dokumentacji niejawnej Uniwersytetu Opolskiego
09/2016 2016-03-24 zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
08/2016 2016-02-29 wprowadzenie warunków korzystania z logo Uniwersytetu Opolskiego przez podmioty zewnętrzne
07/2016 2016-02-25 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2016 roku Wytyczne oraz załączniki znajdują się w OC
06/2016 2016-02-24 wprowadzenie standardów świadczenia usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego
05/2016 2016-02-17 zmiany zarządzenia nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. dot. krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz.nr 28/2020 z dnia 17.03.2020 r.
04/2016 2016-02-15 wprowadzenie polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Opolskim
03/2016 2016-02-02 wprowadzenie zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 35/2019 z 25.07.2019 r.
02/2016 2016-01-22 zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Sztuki Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
01/2016 2016-01-15 zasady przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim zmiana zarządz. 26/2017 z 09.06.2017 r.; 28/2019 z 07.06.2019 r.
46/2015 2015-12-21 w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz.nr 28/2020 z dnia 17.03.2020 r. Zm.:zarz.5/2016 z 17.02.2016r.;44/2017 z 15.09.2017 r.
45/2015 2015-12-18 utworzenia funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. imprez masowych w Uniwersytecie Opolskim Uchylono zarządz, nr 36/2016 z dnia 06.09.2016 r.
44/2015 2015-12-03 zmiany zasad odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego
43/2015 2015-11-16 zmiany zarządzenia nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. dot. stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne uchylono zarz. 41/2016 z 29.09.2016r.
42/2015 2015-11-16 zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
41/2015 2015-11-09 Wprowadzenie zasad monitorowania opłat i windykacji zaległych należności w Uniwersytecie Opolskim
40/2015 2015-10-20 zmiany zarządzenia nr 36/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14 października 2014 r. dot. zmian wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminów ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
39/2015 2015-10-19 zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 40/2016 r. z 21.09.2016 r.
38/2015 2015-10-19 zmiany zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach Uchylone zarządz. nr 57/2019 z 06.11.2019 r.
37/2015 2015-10-14 zmiany w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 38/2016 z 16.09.2016 r.
36/2015 2015-10-14 zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminów ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 40/2015 z dnia 20.10.2015r.
35/2015 2015-09-30 zmiany struktury organizacyjnej w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego
34/2015 2015-09-30 zmiany obiegu dokumentacji ścisłego zarachowania dotyczącej przebiegu studiów oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Opolskim
33/2015 2015-09-25 zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
32/2015 2015-09-21 wprowadzanie przez jednostki organizacyjne danych do systemu USOS i POL-on w zakresie programów kształcenia, przydziałów czynności, minimów kadrowych, badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostkach 58/2016 z 15.12.2016r.
31/2015 2015-09-16 w sprawie bazy dydaktycznej kierunku lekarskiego
30/2015 2015-09-07 przygotowywanie i przekazywanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” zmiany: 47/2016 z 25.10.2016r.
29/2015 2015-09-01 zmiany zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach Uchylone zarządz. nr 57/2019 z 06.11.2019 r.
28/2015 2015-08-31 wprowadzenie zmian w Procedurach Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim
27/2015 2015-08-24 wprowadzenie przetłumaczonych przysięgle na język angielski wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studia lub usługi edukacyjne w Uniwersytecie Opolskim
26/2015 2015-08-20 wprowadzenie zmian w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
25/2015 2015-08-18 powołanie Zespołu Rektorskiego do spraw utworzenia : „Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie\" Uchylone 35/2017 z 24.07.2017 r.
24/2015 2015-07-21 wprowadzenie Regulaminu wydawania i użytkowania elektronicznej legitymacji (EL) w Uniwersytecie Opolskim
23/2015 2015-07-06 Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (likwidacja Katedry Technologii)
22/2015 2015-06-30 wprowadzenie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. 39/2016 z 21.09.2016 r.
21/2015 2015-06-26 wprowadzenie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone 38/2016 z dnia 16.09.2016 r. zm.37/2015 z 14.10.2015r.
20/2015 2015-06-25 wprowadzenie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 40/2016 z 21.09.2016 r. zm.39/2015 z dnia 27.10.2015r.
19/2015 2015-06-09 zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
18/2015 2015-06-03 zmiany zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
17/2015 2015-06-03 zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim
16/2015 2015-06-02 zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminów ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
15/2015 2015-05-20 utworzenia funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. organizacji i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania uczelnią (ZSI), powołania Uczelnianego Zespołu ds. ZSI do obsługi realizacji strategicznego celu operacyjnego Uniwersytetu Opolskiego Strategii rozwoju UO na lata 2015-2020 pn. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego ( ZSI)
14/2015 2015-05-11 zmiany zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego
13/2015 2015-05-10 wprowadzenie Regulaminu Stacji Paleontologicznej Uniwersytetu Opolskiego w Krasiejowie
12/2015 2015-04-22 wprowadzenie Regulaminu Centrum Informatycznego Uchylone 36/2017 z 25.07.2017 r.
11/2015 2015-04-20 zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
10/2015 2015-04-16 wprowadzenie zmian w Procedurach Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim
09/2015 2015-04-15 zmiany w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
08/2015 2015-03-27 Utworzenie studiów trzeciego stopnia w zakresie dyscypliny naukowej nauki o rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
07/2015 2015-03-12 Zasady przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim uchylone zarz. nr 1/2016 z dnia 15.01.2016r.
06/2015 2015-03-12 zmiany zasad wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 32/2019 z 01.07.2019r.
05/2015 2015-03-12 wprowadzenie Regulaminu i cennika usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Uniwersytet Opolski
04/2015 2015-02-27 zmiany w Regulaminie rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim Uchylono zarządz. nr 79/2019 z 18.12.2019 r.
03/2015 2015-02-24 Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
02/2015 2015-02-11 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2015 roku
01/2015 2015-02-02 Zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim (53/2014)
55/2014 2014-12-23 Karta Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Opolskiego
54/2014 2014-12-22 wyodrębnianie,klasyfikowanie i ewidencjonowanie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Opolski oraz sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS Uchylone 55/2017 z 24.20.2015 r.
53/2014 2014-12-22 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim zarządz. nr 01/2015 z 02.02.2015r.,nr 14 z 20.04.2017 r.
52/2014 2014-12-12 Powołanie Rzecznika Praw Studenta w Uniwersytecie Opolskim
51/2014 2014-12-04 zmiany w Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Opolskiego (13/2007)
50/2014 2014-11-19 Zmiany w Regulaminie Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego (8/2011)
49/2014 2014-11-19 Zasady opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 52/2017 z 03.10.2017 r.
48/2014 2014-11-17 Wprowadzenie Procedur Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim. zmiany: 10/2015 z dnia 16.04.2015r., 28/2015 z dnia 31.08.2015r., 14/2016 z dnia 29.04.2016r.
47/2014 2014-11-17 Wprowadzenie Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych oraz wzoru kwestionariusza hospitacji zajęć w Uniwersytecie Opolskim.
46/2014 2014-11-14 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
45/2014 2014-11-14 Zmiana zarządzenia nr 36/12 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu Opolskiego
44/2014 2014-10-24 Zmiany w Regulaminie Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego (8/2011)
43/2014 2014-10-15 Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego. (45/2012) uchylono 22/2015 z dn. 30.06.2015r.
42/2014 2014-10-15 Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (39/2012) uchylono zarz. 21/2015 z dnia 26.06.2015r.
41/2014 2014-10-03 Zmiana zarządzenia nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. dot. stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne (Instytut Studiów Edukacyjnych)
40/2014 2014-10-02 Zmiana w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim (20/2007) Uchylone zarządz. nr 53/2014 z 22.12.2014 r.
39/2014 2014-10-01 Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010 -- oceny w j.niemieckim)
38/2014 2014-09-25 Zmiana zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego (dzierżawa pomieszczeń w AIP)
37/2014 2014-09-18 Zmiana zarządzenia nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. dot. stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne uchylono zarz.41/2016 z 29.09.2016r.
36/2014 2014-09-18 Zmiana w sposobie organizacji pracy oraz odpowiedzialności poszczególnych osób, komórek organizacyjnych i grup pracowniczych związanych z prowadzeniem przebiegu studiów z wykorzystaniem systemu USOS Zm.zarządz. 14/2018 z 05.04.2018 r.
35/2014 2014-09-16 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego (powołanie Instytutu Slawistyki)
34/2014 2014-09-11 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2007) Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
33/2014 2014-09-08 Zmiana zarządzenia nr 37/2013 r. dot. wprowadzenia nowych wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych za studia lub usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim.
32/2014 2014-09-08 Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
31/2014 2014-08-25 Zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim (42/2013)
30/2014 2014-08-25 Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (45/2012) uchylono 22/2015 z dn. 30.06.2015r.
29/2014 2014-08-05 Zasady dzierżawy lokali (pomieszczeń) Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego zarz.25/2016 z dnia 22.06.2016r.
28/2014 2014-06-26 Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach (18/2014) Uchylone zarządz. nr 57/2019 z 06.11.2019 r.
27/2014 2014-06-25 Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Opolskiego (powołanie Centrum Zarządzania Projektami i Biura Organizacyjno-Prawnego)- 1/2012
26/2014 2014-06-25 Polityka bezpieczeństwa Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 48/2020 z 06.05.2020 r.
25/2014 2014-06-25 Zmiany w „Regulaminie Pracy” Uniwersytetu Opolskiego (23/2003) Uchylone zarządz. nr 38/2019 z 09.11.2019 r.
24/2014 2014-06-17 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego (likwidacja Zakładu Zarządzania Jakością i przekształcenie Katedry Logistyki i Marketingu w Zakład)
23/2014 2014-06-12 Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010)
22/2014 2014-06-05 Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
21/2014 2014-05-29 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (likwidacja Zakładu Fizyki Obliczeniowej, powołanie Katedry Fizyki Fazy Skondensowanej)
20/2014 2014-05-15 Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (45/2012) uchylono 22/2015 z dn. 30.06.2015r.
19/2014 2014-05-15 Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
18/2014 2014-05-15 Zasady rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach Uchylone zarządz. nr 57/2019 z 06.11.2019 r. zm: 28/2014 z dnia 26.06.2014 r., 29/2015 z dnia 01.09.2015r., 38/2015 z dnia 19.10.2015r.,10/2017 z 28.02.2017 r.; 03/2018 z 08.02.2018 r.
17/2014 2014-05-12 Powołanie Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim zarządz. 46/2016 z 13.10.2016 r.
16/2014 2014-04-30 Regulamin przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 46/2020 z 29.04.2020 r.
15/2014 2014-04-29 Zasady nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządzeniem nr 3/2016 z dnia 02.02.2016r.
14/2014 2014-04-14 Utworzenie studiów doktoranckich w zakresie chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego
13/2014 2014-04-14 Utworzenie studiów doktoranckich w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
12/2014 2014-04-10 Zasady wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Opolskim
11/2014 2014-03-31 Wprowadzenie nowych wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych za studia lub usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim ( od 1.10.2014 r.).
10/2014 2014-03-28 Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010)
09/2014 2014-03-21 Zmiana zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim (8/2013)
08/2014 2014-02-28 Powołanie Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim
07/2014 2014-02-28 Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim
06/2014 2014-02-24 Zmiana zasad odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego (49/2012) Uchylone zarządz. nr 60/2018 z 09.11.2018 r.
05/2014 2014-02-24 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2007) Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
04/2014 2014-02-24 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2014 roku.
03/2014 2014-02-06 Wzory dyplomów ukończenia studiów Uniwersytecie Opolskim
02/2014 2014-01-30 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Politologi Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego ( powołanie Pracowni Analiz i Ekspertyz)
01/2014 2014-01-14 Regulamin prowadzenia kursów w Uniwersytecie Opolskim Zm. 25/2017 z 08.06.2017 r.;42/2017 z 29.08.2017 r.;
58/2013 2013-12-30 Zmiany struktur organizacyjnych wydziałów Uniwersytetu Opolskiego
57/2013 2013-12-30 Zasady rachunkowości obowiązujące w Uniwersytecie Opolskim Zm. 80/2019 z 30.12.2019 r.; 59/2016 z 30.12.2016 r.; 72/2017 z 21.12.2017 r.; 73/2018 z 21.12.2018 r.
56/2013 2013-12-11 Powołanie Komisji Likwidacyjnej w Uniwersytecie OPolskim Zm. zarządz. nr 40/2019 z 20.09.2019 r.
55/2013 2013-12-09 Zmiany zasad wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim (15/2013) Uchylone zarządz. nr 32/2019 z 01.07.2019r.
53/2013 2013-09-30 Zmiana zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego.
52/2013 2013-09-25 Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej i Koordynatora Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Opolskim oraz określenie ich zadań
51/2013 2013-09-25 Zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego
50/2013 2013-09-25 Zmiana zarządzenia nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. dot. stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne uchylono zarz. 41/2016 z 29.09.2016r.
49/2013 2013-09-20 Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
48/2013 2013-09-20 Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010)
47/2013 2013-09-12 Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (39/2012) uchylono zarz. 21/2015 z dnia 26.06.2015r.
46/2013 2013-09-11 Zmiana w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (45/2012) uchylono 22/2015 z dn. 30.06.2015r.
45/2013 2013-09-06 Zmiana zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego (48/2012) Uchylone zarządz. 15/2014 z 29.04.2014 r
44/2013 2013-09-06 Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
43/2013 2013-08-26 Regulamin Pracy Zespołu ds. Kształcenia na Odległość (e-learningu) w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 5/2017 z 10.02.2017 r.
42/2013 2013-08-26 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim Zm: 31/2014 z 28.08.2014 r., uchylono zarządzeniem nr 20/2015 z dn.25.06.2015r.
41/2013 2013-07-24 Zmiany w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Opolskiego (23/2003) Uchylone zarządz.nr 38/2019 z 11.09.2019 r.
40/2013 2013-07-18 Zmiana zarządzenia nr 28/2013 r. Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. opłat za zajęcia dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
39/2013 2013-06-27 Zmiana w strukturze organizacyjnej Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
38/2013 2013-06-26 Zmiana zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego.
37/2013 2013-06-20 Wprowadzenie wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych za studia lub usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim. Zmiana zarządz. nr 33/2014 z dnia 08.09.2014 r.
36/2013 2013-06-19 Regulamin udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r. zmiany: 09/2015 z dnia 15.04.2015r., 26/2015 z dn. 20.08.2015r.; 30/2017 z 28.06.2017 r.;43/2018 z 14.08.2018r.;02/2019 z 09.01.2019 r.
35/2013 2013-06-12 Wprowadzenie nowego wzoru umowy zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim
34/2013 2013-06-12 Przekształcenie Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego na Uniwersyteckie Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
33/2013 2013-06-07 Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
32/2013 2013-06-07 Utworzenie funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), powołania Uczelnianego Zespołu ds. USOS oraz Grup Roboczych ds. USOS Uchylone zarz. 37/2016 z dnia 12.09.2016 r.
31/2013 2013-05-28 Polityka antymobbingowa w Uniwersytecie Opolskim zmiany oraz tj. zarz.4/2016 z dnia 15.02.2016r.
30/2013 2013-05-28 Zmiana zarządzenia nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego
29/2013 2013-05-24 Regulamin kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Opolskim
28/2013 2013-05-24 Ustalenie wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim zarządz. nr 40/2013 z 18.07.2013 r., nr 19/2014 z 15.05.2014 r., nr 32/2014 z 08.09.2014 r., nr 11/2015 z 20.04.2015r., 16/2015 z 10.06.2015r., 36/2015 z 14.10.2015r.,12/2016 z 26.04.2016r., 17/2016 z 25.05.2016r., 57/2016 z 15.12.2016r., 13/2017 z 07.04.2017 r.;50/2017 z 29.09.2017 r.; 69/2017 z 15.12.2017 r.; 05/2018 z 15.02.2018 r.;16/2018 z 16.04.2018 r.
27/2013 2013-05-23 Gospodarowanie aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zasad jej wynajmowania lub wydzierżawiania w Uniwersytecie Opolskim
26/2013 2013-05-17 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
25/2013 2013-05-16 Wzory świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursów, zaświadczenia ukończenia studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim
24/2013 2013-05-10 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego likwidacja Zakładu Metod Stochastycznych
23/2013 2013-05-06 Sposób potwierdzania przez Uniwersytet Opolski przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 12/2020 z 25.02.2020 r.
21/2013 2013-04-12 Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
20/2013 2013-04-12 Regulamin udostępniania zasobu Archiwum Uniwersytetu Opolskiego
19/2013 2013-04-05 Zmiany w Regulaminie przeprowadzania egzaminu ogólnouczelnianego z języków obcych na poziomie B2 na studiach pierwszego stopnia w Uniwersytecie Opolskim (40/2009)
18/2013 2013-04-05 Zmiana Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim (17/2013)
17/2013 2013-03-14 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 43/2013 z 26.09.2013 r. zarządz. nr 18/2013 z 05.04.2013 r.
16/2013 2013-03-14 Zmiana zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego.
15/2013 2013-03-07 Zasady wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 32 z 01.07.2019 Zm: 55/2013 z dn. 09.12.2013 r., 06/2015 z dnia 12.03.2015r., 15/2016 z dnia 10.05.2016r.,11/2018 z 12.03.2018 r.
14/2013 2013-02-28 Zmiana zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim
13/2013 2013-02-27 Gromadzenie i przechowywanie w bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego duplikatów prac magisterskich i dyplomowych
12/2013 2013-02-25 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2013 r.
11/2013 2013-02-14 Wzory dyplomów uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 64/2019 z 21.11.2019 r. Zm: 20/2016 z dnia 07.06.2016r.;11/2017 z dnia 20.03.2017 r.; 22/2017 z 17.05.2017 r.; 23/2019 z 24.05.2019 r.
10/2013 2013-02-08 Zmiana zarządzenia nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 lutego 2013 r dot. składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Opolskim.
09/2013 2013-02-08 Wprowadzenie do realizacji planu audytu na rok 2013 w Uniwersytecie Opolskim
08/2013 2013-01-31 Zasady kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim Zm. zarządz. nr 14/2013 z 28.02.2013 r. nr 09/2014 z 21.03.2014 r. 43/2017 z 29.08.2017 r.
07/2013 2013-01-29 Zasady wykorzystania informatycznego modułu rejestracji systemu USOS w procesie zarządzania rejestracją studentów na przedmioty ogólnouczelniane do wyboru prowadzone w Uniwersytecie Opolskim w trybie bez żetonów.
06/2013 2013-01-28 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego(36/2007) Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
05/2013 2013-01-28 Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora w Uniwersytecie Opolskim (27/2005) Uchylone zarządz. nr 18/2014 z 15.05.2014 r.
04/2013 2013-01-28 Zmiana zarządzenia nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. dot. stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne uchylono zarz. 41/2016 z 29.09.2016r.
03/2013 2013-01-11 Zmiany zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora w Uniwersytecie Opolskim (27/2005) Uchylone zarządz. nr 18/2014 z 15.05.2014 r.
02/2013 2013-01-03 Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim Zmiany: 04/2013 z 28.01.2013 r. 50/2013 z 25.09.2013 r., 37/2014 z 25.09.2014 r., 43/2015 z 16.11.2015r. uchylono zarz. 41/2016 z 29.09.2016r.
01/2013 2013-01-03 Powołanie Zespołu ds. opracowania i przygotowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w Uniwersytecie Opolskim
52/2012 2012-12-17 Zmiana struktury organizacyjnej Katedry Inżynierii Procesowej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
51/2012 2012-12-04 Regulamin platformy e-learningowej Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 4/2017 z 10.02.2017 r.
50/2012 2012-11-28 Zasady wykorzystania informatycznych modułów PLANISTA i Systemu Rezerwacji Sal systemu USOS w Uniwersytecie Opolskim
49/2012 2012-11-27 Zasady odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. 60/2018 z 09.11.2018 r. Zm. 6/2014 z 24.02.2014 r., 44/2015 z 03.12.2015r.
48/2012 2012-11-27 Zasady nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. 15/2014 z 29.04.2014 r. zm:45/2013 z dnia 06.09.2013 r.
47/2012 2012-11-27 Zakres obowiązków prorektorów Uniwersytetu Opolskiego Uchylono zarz. 35/2016 z 01.09.2016r.
46/2012 2012-11-12 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego
45/2012 2012-11-09 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 46/2013 z dnia 11.09.2013 r.,20/2014 z 15.05.2014 r., 30/2014 z 25.08.2014 r.; 43/2014 z 15.10.2014 r., uchylono 22/2015 z 30.06.2015r.
44/2012 2012-11-09 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji
43/2012 2012-10-31 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego - zmiany w Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej i Katedrze Biosystematyki
42/2012 2012-10-23 Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 30/2018 z 18.06.2018 r.
41/2012 2012-10-15 Zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego (likwidacja Zakładu Teorii Finansów)
40/2012 2012-10-14 Zmiany w zakresie działania Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego w Uniwersytecie Opolskim (zarządz. nr 6/97) Uchylone zarządz. nr 34/2013 z 12.06.2013 r.
39/2012 2012-10-12 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego zarządz. 47/2013 z 12.09.2013 r.; 42/2014 z 15.10.2014 r., uchylono 21/2015 z dnia 26.06.2015r.
38/2012 2012-10-10 Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010)
36/2012 2012-10-02 Organizacja Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu Opolskiego Uchylone 02/2017 z 23.01.2017 r.
35/2012 2012-09-12 Przygotowanie i przeprowadzenie gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego kierowniczej kadry Uniwersytetu Opolskiego
34/2012 2012-09-04 Polityka zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Opolskim
33/2012 2012-09-03 Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne Uchylone zarządz. nr 2/2013 z dn. 03.01.2013 r.
32/2012 2012-07-30 Wprowadzenie zakazu przebywania na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego osób niebędących studentami, pracownikami Uniwersytetu Opolskiego lub użytkownikami kompleksu sportowego Orlik 2012 w trakcie trwania konferencji międzynarodowej
31/2012 2012-07-05 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 17/2013 z 14.03.2013 r.
30/2012 2012-07-04 Utworzenie funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. e-learningu, powołania Uczelnianego Zespołu ds. e-learningu oraz Grup Roboczych ds. e-learningu w Wydziałach Uniwersytetu Opolskiego oraz w Międzywydziałowym Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego i w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego
29/2012 2012-07-03 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
28/2012 2012-06-28 Zmiana w wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim (14/2011)
27/2012 2012-06-28 Wprowadzenie wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 37/2013 z 20.06.2013 r.
26/2012 2012-06-14 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Socjologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
25/2012 2012-06-12 Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
24/2012 2012-06-05 Wprowadzenie wzoru dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 3/2014 z dn. 06.02.2014 r.
23/2012 2012-05-10 Zmiana wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim (14/2011) Uchylono zarządz. nr 79/2019 z 18.12.2019r.
22/2012 2012-05-10 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Politologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
21/2012 2012-05-08 Utworzenie studiów doktoranckich w zakresie fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
20/2012 2012-05-08 Utworzenie studiów doktoranckich w dziedzinie biologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego
19/2012 2012-05-07 Zmiana zasad wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim ( 15/2011) Uchylone zarządz. 15/2013 z 07.03.2013 r.
17/2012 2012-04-26 Zmiana obiegu dokumentacji ścisłego zarachowania dotyczącej przebiegu studiów oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Opolskim (34/2009)
16/2012 2012-04-16 Zmiana w Regulaminie rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim
15/2012 2012-04-16 Ochrona informacji niejawnych w Uniwersytecie Opolskim
14/2012 2012-04-11 Zmiana stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne (32/2009) UCHYLONE zarządz. nr 33/2012 z 03.09.2012 r.
13/2012 2012-04-04 Zmiana zasad rozliczania i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora (27/2005) Uchylone zarządz. nr 18/2014 z 15.05.2014 r.
12/2012 2012-04-04 Zmiana stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne (32/2009) UCHYLONE zarządz. nr 33/2012 z 03.09.2012 r.
11/2012 2012-04-03 Zmiany w zakresie działania Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego w Uniwersytecie Opolskim oraz wprowadzenie Regulaminu odbywania obowiązkowych praktyk studenckich (6/97) Uchylone zarządz. nr 34/2-13 z 12.06.2013 r.
10/2012 2012-03-29 Zmiana Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (30/2011) Uchylone zarządz. nr 45/2012 z 09.11.2012 r.
09/2012 2012-03-29 Zmiana Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (33/2011) Uchylone zarządz. nr 39/2012 z 12.10.2012 r.
08/2012 2012-03-05 Uczelniany system jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 7/2014 z 28.02.2014 r.
07/2012 2012-03-01 Ustalenie wysokości opłat za miejsce w Hotelu Asystenckim Uniwersytetu Opolskiego
06/2012 2012-02-21 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2012 r.
05/2012 2012-02-20 Zmiany w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (24/2006) Uchylone zarządz. nr 36/2013 z 19.06.2013 r.
04/2012 2012-02-14 Powołanie zespołu powypadkowego w Uniwersytecie Opolskim
03/2012 2012-02-10 Składanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Opolskim zarządz. nr 10/2013 z dn. 08.02.2013 r.
02/2012 2012-02-08 Zasady przyznawania stypendiów doktorskich w Uniwersytecie Opolskim
01/2012 2012-01-25 Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Opolskiego 27/2014 z dnia 25/06/2014 r. 19/2015 z dnia 09.06.2015r., 33/2015 z dnia 25.09.2015r., 42/2015 z 16.11.2015r., 2/2016 z 22.01.2016r., 9/2016 z 24.03.2016r., 16/2016 z 13.05.2016r., 28/2016 z 11.07.2016r., 30/2016 z 22.07.2016r., 31/2016 z 28.07.2016r., 43/2016 z 03.10.2016r., 44/2016 z 03.10.2016r., 46/2016 z 18.10.2016r., 48/2016 z 26.10.2016r., 56/2016 z 12.12.2016r., 01/2017 z 23.01.2017r.;20/2017 z 15.05.2017 r.; 21/2017 z 15.05.2017 r.;23/2017 z 23.05.2017 r.;37/2017 z 27.07.2017 r.; 38/2017 z 27.07.2017 r.;53/2017 z 12.10.2017 r.; 54/2017 z 18.10.2017 r.;56/2017 z 25.10.2017 r.; 57/2017 z 25.10.2017 r.;61/2017 z 27.11.2017 r.; 64/2017 z 30.11.2017 r.;67/2017 z 12.12.2017 r.;70/2017 z 20.12.2017 r.;73/2017 z 22.12.2017 r.; 02/2018 z 29.01.2018 r.;9/2018 z 07.03.2018 r.;17/2018 z 19.04.2018 r.;18/2018 z 24.04.2018 r.; 29/2018 z 25.05.2018 r.;33/2018 z 27.06.2018 r.;34/2018 z 28.06.2018r.;35/2018 z 09.07.2018 r.
46/2011 2011-12-23 Zmiana zarządzenia nr 39/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz zasad sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Opolskim
45/2011 2011-12-23 Wprowadzenie \"Kodeksu Etyki pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Opolskim\"
44/2011 2011-12-21 Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Uniwersytetu Opolskiego obsługującym monitory ekranowe
43/2011 2011-12-17 Zmiany zarządzenia nr 20/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 lipca 2007 r/ dot. udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 53/2014 z 22.12.2014 r.
42/2011 2011-12-16 Wprowadzenie do realizacji planu audytu na rok 2012 r.
41/2011 2011-12-15 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego - likwidacja Zakładu Procesów Jednostkowych
40/2011 2011-12-07 Zmiana zarządzenia nr 16/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim - nowy wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe Uchylone: zarządz. nr 08/2013 z dn. 31.01.2013 r.
39/2011 2011-12-02 Zmiana w trybie udzielania nauczycielom akademickim urlopu wypoczynkowego w Uniwersytecie Opolskim (8/2007) Uchylone zarządz. nr 7/2017 z 15.02.2017 r.
38/2011 2011-12-01 Zmiana organizacyjna Instytutu Psychologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
37/2011 2011-11-21 Zmiana zarządzenia nr 37/2003 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2003 r. dot. ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości. Uchylone zarządz. nr 57/2013 z 30.12.2013 r.
36/2011 2011-11-16 Wprowadzenie Regulaminu przyznawania usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego z niepełnosprawnością
35/2011 2011-10-28 Zmiana w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 45/2012 z 09.11.2012 r.
34/2011 2011-09-30 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
33/2011 2011-09-30 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 39/2012 z 12.10.2012 r. Zm. 09/2012 z dn. 29.03.2012 r.
32/2011 2011-09-30 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
31/2011 2011-09-28 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
30/2011 2011-09-27 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 45/2012 z 09.11.2012 r. Zm. zarządz. 35/2011 z dn. 28.10.2011 r. 10/2012 z 29.03.2012 r.
29/2011 2011-09-26 Zmiany struktury organizacyjnej Instututu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego
28/2011 2011-09-26 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
27/2011 2011-09-25 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Edukacyjnych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
26/2011 2011-09-24 Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej i Koordynatora Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Opolskim oraz określenie ich zadań
25/2011 2011-09-14 Zasady odpłatności za usługi edukacyjn e dla cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Opolskim
24/2011 2011-09-14 Zmiany w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjn ej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (24/2006) Uchylone zarządz. nr 36/2013 z 19.06.2013 r.
23/2011 2011-08-03 Opracowanie "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego (POF UO) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
22/2011 2011-07-28 Zmiana w wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim
21/2011 2011-07-08 Zmiana zasad gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zwiększenie wynagrodzeń pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej Uchylone 62/2017 z 27.11.2017 r.
20/2011 2011-06-30 Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora UO z dnia 20.12.2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów , standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego (37/2010)
19/2011 2011-06-28 Zmiana stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne (32/2009) UCHYLONE zarządz. nr 33/2012 z 03.09.2012 r.
18/2011 2011-06-15 Przygotowanie i przeprowadzenie gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego kierowniczej kadry Uniwersytetu Opolskiego
17/2011 2011-05-23 Korzystanie z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego Uchylony załącznik nr 5 zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r. Zm. 16/2013 z 14.03.2013 r. 38/2013 z 26.06.2013 r. 53/2013 z 30.09.2013 r. 38/2014 z 25.09.2014 r. 14/2015 z 08.05.2015 r. 19/2017 z 15.05.2017 r. 32/2017 z 10.07.2017 r. 04/2018 z 12.02.2018 r. 26/2018 z 15.05.2018 r. 57/2018 z 12.10.2018 r.
16/2011 2011-05-17 Uchylenie nieaktualnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Opolskiego
15/2011 2011-05-16 Zasady wynagradzania z prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 15/2013 z 07.03.2013 r. Zm.zarządz. nr 19/2012 z 07.05.2012 r.;11/2018 z 12.03.2018 r.
14/2011 2011-05-05 Wysokośc opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim Zm. zarządz. 22/2011 z 28.07.2011 r. 23/2012 z 10.05.2012 r., 28/2012 z 28.06.2012 r.
13/2011 2011-05-05 Wprowadzenie procedury monitorowania problemów organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim
12/2011 2011-04-28 Wprowadzenie nowego wzoru umowy zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 35/2013 z 12.06.2013 r.
11/2011 2011-04-08 Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2007) Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
10/2011 2011-04-05 Zmiana zarządzenia nr 15/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. dot. wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim Uchylone 14/2011 z 05.05.2011 r.
09/2011 2011-03-23 Zmiany stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne (32/2009) UCHYLONE zarządz. nr 33/2012 z 03.09.2012 r.
08/2011 2011-03-23 Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego Zmiany: zarządz. nr 30/2013 z 28.05.2013 r.;zarządz. nr 44 z 24.10.2014 r.;50/2014 z 19.11.2014 r., uchylono zarz. 26/2016 z 8.07.2016r.
07/2011 2011-03-14 Udzielanie pełnomocnictw pracownikom Uniwersytetu Opolskiego przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 66/2020 z 22.06.2020 r.
06/2011 2011-03-01 Składanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 w Uniwersytecie Opolskim
05/2011 2011-03-01 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2011 r.
04/2011 2011-02-22 Zmiana zarządzenia dotyczącego korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego (8/2010) Uchylone 17/11 z 23.05.2011 r.
03/2011 2011-02-07 Dokumentowanie publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uniwersytetu Opolskiego oraz zasady przekazywania ich do Biblioteki Głównej Uchylono zarządzeniem nr 13/2016 z 26.04.2016r.
02/2011 2011-02-07 Zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego uchylone zarządz. nr 33/2011 z 30.09.2011 r.
01/2011 2011-01-05 Przegląd dokumentacji niejawnej w Uniwersytecie Opolskim
41/2010 2010-12-23 Zmiana zasad gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zwiększenie wynagrodzeń pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej Uchylone 62/2017 z 27.11.2017 r.
40/2010 2010-12-23 Regulamin wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Opolskiego, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej Uchylone 59/2017 z 20.11.2017 r.
39/2010 2010-12-23 Kontrola zarządcza oraz sporządzanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Opolskim Zmiany: zarządz. nr 46/2011 z dnia 23.12.2011 r.
38/2010 2010-12-23 Zmiana wysokości opłat za usługi dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim Uchylone 14/2011 z 05.05.2011 r.
37/2010 2010-12-20 Ustalenie jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego nr 20/2011 z 30.06.2011 r. nr 25/2012 z 12.06.2012 r. nr 18/2015 z 03.06.2015 r. nr 33/2013 z 07.06.2013 r. nr 22/2014 z 05.06.2014 r. nr 49/2013 z 20.09.2013 r. nr 21/2016 z 07.06.2016 r. nr 16/2017 z 26.04.2017 r. nr 28/2018 z 16.05.2018 r. nr 22/2019 z 15.05.2019 r.
36/2010 2010-12-10 Regulamin i cennik usług teleinformatycznych świadczonych przez Uniwersytet Opolski uchylono zarządz. nr 05/2015 z dnia 12.03.2015r.
35/2010 2010-11-30 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Matematyki i Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
34/2010 2010-11-15 Dokumentacja przebiegu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim
33/2010 2010-10-29 Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (zm.36/2007) Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
32/2010 2010-10-29 Zmiana w Regulaminie udostepniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 36/2013 z 19.06.2013 r.
31/2010 2010-10-20 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
30/2010 2010-10-19 Zmiana obiegu dokumentacji ścisłego zarachowania dotyczącej przebiegu studiów oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Opolskim
29/2010 2010-10-12 Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim
28/2010 2010-10-01 Zmiana zarządzenia nr 15/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28.06.2007 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne oraz terminy ich pobierania (Kulturoznawstwo-3.200 zł)
27/2010 2010-10-01 Zmiana struktury organizacyjnej w Instytucie Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego - powołanie Zakładu Metod Stochastycznych
26/2010 2010-09-30 Zmiana stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynnosci dydaktyczne (32/2009) UCHYLONE zarządz. nr 33/2012 z 03.09.2012 r.
25/2010 2010-09-07 Zmiana zarządzenia nr 15/2007 r. Rektora UO z dnia 28 .06.2007 r. w sprawie pobierania w Uniwersytecie Opolskim opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim Uchylone 14/2011 z 05.05.2011 r.
24/2010 2010-08-18 Zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim - zmiana dyplomu w j.niemieckim
23/2010 2010-07-28 Zmiana stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne (32/2009) UCHYLONE zarządz. nr 33/2012 z 03.09.2012 r.
22/2010 2010-06-11 Zmiana wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim Uchylone 14/2011 z 05.05.2011 r.
21/2010 2010-06-08 Zmiana zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim Uchylone: zarządz. nr 08/2013 z dn. 31.01.2013 r.
20/2010 2010-06-02 Regulamin ochrony prawnej dóbr intelektualnych i korzystania z własności intelektualnej w Uniwersytecie Opolskim
19/2010 2010-05-17 Zasady wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim Zm. zarządz. nr 24/2010 z 18.08.2010 r.;nr 29/2010 z 18.08.2010 r.; nr 38/2012 z 10.10.2012 r.;nr 48/2013 z 20.09.2013 r.; nr 10/2014 z 28.03.2014 r.; 23/2014 z 12.06.2014 r.; 39/2014 z 01.10.2014 r.; 17/2015 z 03.06.2015r.,19/2016 z 06.06.2016r., 45/2016 z 11.10.2016r., 15/2017 z 26.04.2017 r.;18/2017 z 10.05.2017 r.; 22/2018 z 11/05.2018 r.; 21/2019 z 15.05.2019 r.
18/2010 2010-05-14 Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
17/2010 2010-05-10 Zmiana Instrukcji w sprawie wydatkowania środków publicznych z budżetu Uniwersytetu Opolskiego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych na zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro Uchylone zarządz. nr 53/2014 z 22.12.2014 r.
15/2010 2010-05-05 Zasady gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zwiększenie wynagrodzeń pochodzących z innych źródeł niz określone w art.94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkonictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej Uchylone 62/2017 z 27.11.2017 r. Zm. 41/2010 z 23.12.2010 r. 21/2011 z 08.07.2011 r.
14/2010 2010-05-04 Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
13/2010 2010-05-04 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Teologicznego - powołanie Instytutu Nauk o Rodzinie i Zamiejscowego Osrodka Dydaktycznego Wydziału Teologicznego w Gliwicach
12/2010 2010-04-28 Zasady przygotowywania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 07/2015 z dnia 12.03.2015r.
11/2010 2010-04-19 Prowadzenie Księgi Dyplomów w Uniwersytecie Opolskim
10/2010 2010-04-15 Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego - utworzenie Zakładu Europeistyki
09/2010 2010-04-14 Zasady wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 15/2011 z dnia 16.05.2011 r.
08/2010 2010-04-02 Korzystanie z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego Uchylone 17/11 z 23.05.2011 r. Zm.zarządz. nr 4/2011 z 22.02.2011 r.
07/2010 2010-03-04 Karta Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 55/2014 z 23.12.2014 r.
06/2010 2010-03-04 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (powołanie nowych pracowni, powstanie nowego zakładu, likwidacja stacji terenowej w Ładzy)
05/2010 2010-03-01 Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (35/2009) Uchylone 30/2011 z 28.09.2011 r.
04/2010 2010-02-22 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2010 roku Wytyczne na stanowisku Obrony Cywilnej
03/2010 2010-02-10 Zmiany w strukturze organizacyjnej instytutu Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego
02/2010 2010-01-22 Zmiana w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 36/2013 z 19.06.2013 r.
01/2010 2010-01-20 Zmiana zarządzenia nr 32/2009 Rektora UO z dnia 11.09.2009 r. dot. stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne UCHYLONE zarządz. nr 33/2012 z 03.09.2012 r.
51/2009 2009-12-18 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
50/2009 2009-12-17 Zasady wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów na Uniwersytecie Opolskim
49/2009 2009-12-04 Zmiany w strukturze organizacyjnej w Instytucie Filologii Angielskiej - powołanie Zakładu Językoznawstwa Stosowanego
48/2009 2009-11-06 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego - likwidacja Katedry Inżynierii Rolniczej i Środowiska
47/2009 2009-11-05 Obowiązki nauczycieli akademickich oraz formy zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim - zmiany
46/2009 2009-11-04 Zmiana wysokości opłat za usługi dydatktyczne w Uniwersytecie Opolskim - inżynieria środowiska Uchylone 14/2011 z 05.05.2011 r.
45/2009 2009-10-30 Przekształcenie Sekcji ds.Zamówień Publicznych w Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego
44/2009 2009-10-30 Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
43/2009 2009-10-27 Zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
42/2009 2009-10-26 Wysokość diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych przyjeżdżających do Uniwersytetu Opolskiego
41/2009 2009-10-21 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 33/2011 z 30.09.2011 r. zm. 2/2011 z 07.02.2011
40/2009 2009-10-09 Regulamin przeprowadzania egzaminu ogólnouczelnianego z języków obcych na poziomie B2 na studiach pierwszego stopnia oraz Regulamin prowadzenia lektoratu z języka obcego na studiach trzeciego stopnia w Uniwersytecie Opolskim zarządz. 19/2013 z 05.04.2013 r.
39/2009 2009-10-09 Zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 51/2013 z 25.09.2013 r.
38/2009 2009-10-07 Karta Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 07/2010 z dn. 04.03.2010 r.
37/2009 2009-10-01 Zmiana wysokości opłat za powtarzanie lektoratu z języka obcego oraz za kontynuowanie nauki jezyka obcego poza limit określony w planie studiów w Uniwersytecie Opolskim Uchylone 14/2011 z 05.05.2011 r.
36/2009 2009-10-01 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego
35/2009 2009-09-30 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone 30/2011 z 29.09.2011 r. Zm. zarządz. nr 5/2010 z 01.03.2010 r.
34/2009 2009-09-28 Obieg dokumentacji ścisłego zarachowania dotyczącej przebiegu studiów oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Opolskim Zm. 30/2010 z 19.10.2010 r. 17/2012 z 26.04.2012 r., 34/2015 z 30.09.2015r.
33/2009 2009-09-15 Wprowadzenie nowego wzoru umowy zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 12/2011 z 28.04.2011 r.
32/2009 2009-09-11 Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne UCHYLONE zarządz. nr 33/2012 z 03.09.2012 r. Zm. zarządz. nr 1/2010 z dn. 20.01.2010 r. nr 23/2010 z 28.07.2010 r. nr 26/2010 z 05.10.2010 r. nr 9/2011 z 23.03.2011 r. nr 19/2011 z 28.06.2011 r. nr 12/2012 z 04.04.2012 r. nr 14/2012 z 11.04.2012 r. nr 13/2012 z 04.04.2012 r. nr 19/2011 z 28.06.2011 r.
31/2009 2009-08-25 Zmiana wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim (zm. 16/2007) Uchylone: zarządz. nr 08/2013 z dn. 31.01.2013 r.
30/2009 2009-07-22 Zmiana zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim (zm. 16/2007) Uchylone: zarządz. nr 08/2013 z dn. 31.01.2013 r.
29/2009 2009-07-17 Zmiana struktury organizacyjnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
28/2009 2009-07-17 Zasady i tryb oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Opolskiego
27/2009 2009-07-16 Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
26/2009 2009-07-15 Zasady wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone 19/2010 z 17.05.2010 r.
25/2009 2009-06-30 Zmiany wysokości opłat za usługi dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2009/2010 Uchylone 14/2011 z 05.05.2011 r.
24/2009 2009-06-18 Zmiany w Regulaminie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (38/2007)
23/2009 2009-06-08 Zasady i tryb zbycia nieruchomości będącej własnością Uniwersytetu Opolskiego położonej w Opolu przy ul. Sienkiewicza 33 (oficyna)
22/2009 2009-06-03 Powołanie Rektorskiej Komisji ds. Plagiatów Naukowych w Uniwersytecie Opolskim
21/2009 2009-06-02 Obowiązki nauczycieli akademickich oraz formy zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz.31/2017 z 05.07.2017 r. zm: zarządz. nr 47/2009 z 05.11.2009 r.
20/2009 2009-05-22 Zasady ustalania i rozliczania należnosci przysługujących pracownikom Uniwersytetu Opolskiego z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Uchylone zarządz.nr 28/2020 z dnia 17.03.2020 r.
19/2009 2009-05-15 Zmiana zarządzenia nr 15/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim Uchylone 14/2011 z 05.05.2011 r.
18/2009 2009-05-11 Zmiany sposobu dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów niebędących własnościa Uniwersytetu w celach służbowych ( zarządz. nr 4/2009) Uchylone zarządz.nr 28/2020 z dnia 17.03.2020 r.
16/2009 2009-05-06 Zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim (zarządz. 20/2007) Uchylone zarządz. nr 53/2014 z 22.12.2014 r.
15/2009 2009-04-23 Zmiana struktury organizacyjnej Biblioteki Głównej (zarządz. 36/2007) Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r.
14/2009 2009-04-20 Zmiany zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnej (zarządz. 17/2006) Uchylone zarządz. nr 9/2010 z dn. 14.04.2010 r.
13/2009 2009-04-01 Regulamin odbywania przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego staży w przedsiębiorstwach województwa opolskiego - "Uniwersytet dla biznesu"
12/2009 2009-03-25 Wysokość stawek wynagrodzeń autorskich i za prace wydawnicze obowiązujące w Uniwersytecie Opolskim
11/2009 2009-03-06 Zmiany w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Opolskiego
10/2009 2009-03-05 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego - powołanie Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej
09/2009 2009-03-02 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego - przekształcenie Katedry Krystalografii w Zakład
08/2009 2009-02-24 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2009 roku Załączniki na stanowisku OC
07/2009 2009-02-11 Zmiany w zarządzeniu nr 18/99 Rektora UO z dnia 06.08.1999 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiaółów archiwalnych do archiwum UO
06/2009 2009-02-11 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego w Instytucie Sztuki i Instytucie Nauk Pedagogicznych
05/2009 2009-02-03 Zmiany w strukturze Katedry Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
04/2009 2009-01-22 Sposób dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów niebędących własnością Uniwersytetu Opolskiego w celach służbowych Uchylone zarządz.nr 28/2020 z dnia 17.03.2020 r. Zm. zarządz. nr 18/2009 z 11.05.2009 r.
03/2009 2009-01-21 Regulamin odbywania staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego w przedsiębiorstwach Województwa Opolskiego
02/2009 2009-01-20 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego (Katedra Logistyki i Marketingu)
01/2009 2009-01-20 Zasady ustalania i wnoszenia opłat za nostryfikację dyplomów w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 13/2018 z 16.03.2018 r.
25/2008 2008-12-23 Zmiana zarządzenia nr 37/2003 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2003 r dot. ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 57/2013 z 30.12.2013 r.
24/2008 2008-12-23 Wprowadzenie instrukcji "Identyfikacja wizualna Uniwersytetu Opolskiego"
23/2008 2008-12-22 Wprowadzenie opłaty za wydanie duplikatu suplementu w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 34/2009 z dn. 28.09.2009 r.
22/2008 2008-12-03 Organizacja Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 36/2012 z dnia 02.10.2012 r.
20/2008 2008-11-12 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego - Instytucie Politologii
21/2008 2008-11-12 Zmiany w strukturze organizacyjnej Katedry Inżynierii Procesowej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
19/2008 2008-11-12 Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (SKUO)
18/2008 2008-11-06 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (zmiany itekst jednolity) Uchylone zarządz. nr 35/2009 z dn. 30.09.2009 r.
17/2008 2008-11-04 Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 41/2009 z 21.10.2009 r.
16/2008 2008-10-30 Struktura organizacyjna Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
15/2008 2008-09-30 Zakres działania prorektorów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz Nr 47/2012 z 27.11.2012 r.
14/2008 2008-09-22 Struktura organizacyjna Wydziału Chemii
13/2008 2008-07-23 Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
12/2008 2008-07-18 Wprowadzenie i stosowanie rozwiązań alternatywnych wobec studentów niepełnosprawnych Uchylone zarządz. nr 58/2019 z 07.11.2019 r.
11/2008 2008-07-17 Zmiany stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nieobjętych przydziałami miejsc w roku akademickim
10/2008 2008-07-16 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego - likiwdacja Międzyinstytutowej Katedry Współczesnych Problemów Śląska Opolskiego, powołanie Katedry Historii Średniowiecznej oraz Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o społeczeństwie
09/2008 2008-07-16 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego - powołanie Zakładu Zarządzania Jakością
08/2008 2008-07-16 Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uchylone zarządz.nr 28/2020 z dnia 17.03.2020 r.
07/2008 2008-06-18 Zmiany w wysokości opłat za usługi dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 25/2009 z 30.06.2009 r.
05/2008 2008-04-21 Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego - utworzenie Katedry Literatury Polskiej i Zakładu Polonistyki Stosowanej
04/2008 2008-02-21 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2008 r.
03/2008 2008-02-14 Zmiany zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 50/2009 z 17.12.2009 r.
02/2008 2008-01-17 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego - powołanie Katedry Kultury i Języka Francuskiego
01/2008 2008-01-08 Zmiany w strukturze organizacyjnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego - powołanie Pracowni Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej
40/2007 2007-12-18 Warunki zatrudniania osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Opolskiego do prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło
39/2007 2007-12-18 Zmiany w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (zarządz. nr 24/2006) Uchylone zarządz. nr 36/2013 z 19.06.2013 r.
38/2007 2007-11-29 Utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 29/2014 z 05.08.2014 r. Zm. nr 24/2009 z 18.06.2009 r.
37/2007 2007-11-29 Zmiany w Regulaminie ustalania wysokosci, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (zm. zarządz. 40/2006 z dnia 28.11.2006 r.) Uchylone zarządz. nr 41/2009 z dnia 21.10.2009 r.
36/2007 2007-11-29 Regulamin Organizacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 83/2019 z 27.12.2019 r. zmiany: nr 15/2009 z 23.04.2009 r. nr 14/2010 z 04.05.2010 r. nr 33/2010 z 29.10.2010 r. nr 11/2011 z 08.04.2011 r. nr 06/2013 z 28.01.2013 r. nr 05/2014 z 24.02.2014 r. nr 34/2014 z 11.09.2014 r. nr 23/2018 z 14.05.2018 r. nr 72/2018 z 21.12.2018 r.
35/2007 2007-11-22 Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (zarządz. nr 9/2007) Uchylone zarządz. nr 35/2009 z dn. 30.09.2009 r.
34/2007 2007-11-07 Zmiany w strukturze organizacyjnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego - powołanie trzech pracowni
32/2007 2007-10-12 Zmiany stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objętych przydziałami miejsc w roku akademickim
31/2007 2007-10-08 Zmiana zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim (zm. zarządz. nr 16/2007 z dnia 03.07.2007 r.) - jednolity tekst Uchylone: zarządz. nr 08/2013 z dn. 31.01.2013 r.
30/2007 2007-10-08 Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
29/2007 2007-10-04 Ustalenie odpłatności za kierunek Praca socjalna w roku akademickim 2007/2008 w Uniwersytecie Opolskim (zm. zarządz. nr 15/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.) Uchylone 14/2011 z 05.05.2011 r.
28/2007 2007-10-03 Zmiany stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz czynności dydaktyczne (zm. zarządz. nr 18/2007 z dnia 20.07.2007 r.) - jednolity tekst Uchylone zarządz. nr 32/2009 z dnia 11.09.2009 r.
27/2007 2007-10-01 Zmiana zarządzenia nr 23/2007 z dnia 5 września 2007 r. dot. obowiązków nauczycieli akademickich oraz o formach zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 21/2009 z 02.06.2009 r.
26/2007 2007-09-26 Organizacja zajęć z przysposobienia bibliotecznego prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 51/2017 z 29.09.2017 r.
25/2007 2007-09-25 Zmiany w zarządzeniu nr 17/2007 Rektora UO z dnia 16.07.2007 r. dot. zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 26/2009 z 15.07.2009 r.
24/2007 2007-09-24 Zmiany w strukturze organizacyjnej Katedry Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego - powołanie Zakładu Paleobiologii
23/2007 2007-09-05 Obowiązki nauczycieli akademickich oraz formy zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 21/2009 z 2.06.2009 r.
22/2007 2007-09-03 Zmiany w organizowaniu szkolenia studentów Uniwersytetu Opolskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
21/2007 2007-08-30 Zmiana umowy zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 33/2009 z 15.09.2009 r.
20/2007 2007-07-26 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 53/2014 z 22.12.2014 r. zm. zarządz. nr 16/2009 z 06.05.09 r. 17/2010 z 10.05.2010 r. 43/2011 z 21.12.11 r. 40/2014 z 02.10.2014 r.
19/2007 2007-07-23 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego - powołanie Zakładu Ekonomiki Informacji
18/2007 2007-07-20 Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne Uchylone zarządz. 32/2009 z 11.09.2009 r.Zm. zarządz. nr 28/2007 z dn. 03.10.2007 r.
17/2007 2007-07-16 Zasady wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 26/2009 z 15.07.2009 r. Zm.zarządz. nr 25/2007 z 16.09.2007 r.
16/2007 2007-07-03 Zasady kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim Uchylone: zarządz. nr 08/2013 z dn. 31.01.2013 r. Zm. zarządz. nr 31/2007 z dn. 08.10.2007 r, 30/2009 z 22.07.2009 r., 31/2009 z 25.08.2009 r., 21/2010 z dn. 08.06.2010 r., 40/2011 z 07.12.2011
15/2007 2007-06-28 Wysokość opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 14/2011 z 05.05.2011 r. Zm. zarządz. nr 29/2007 z dnia 04.10.2007 r.) zarządz. nr 7/2008 z 18.06.2008 r. zarządz. nr 19/2009 z 15.05.2009 r. zarządz. nr 25/2009 z 30.06.2009 r. zarządz. nr 37/2009 z 01.10.2009 r. zarządz. nr 46/2009 z 04.11.2009 r. zarządz. nr 22/2010 z 11.06.2010 r. zarządz. nr 25/2010 z 07.09.2010 r. zarządz. nr 28/2010 z 01.10.2010 r. zarządz. nr 38/2010 z 23.12.2010 r.
14/2007 2007-06-15 Zasady publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy Uchylone zarządz. nr 41/2018 z 14.08.2018 r.;zm.55/2016 z 7.12.2016r.;28/2017 z 20.06.2017 r.
13/2007 2007-06-12 Instrukcja Kancelaryjna w Uniwersytecie Opolskim zarządz. nr 51/2014 z 04.12.2014 r.
12/2007 2007-06-05 Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 8/2011 z 23.03.2010 r.
11/2007 2007-05-16 Zmiany zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracy komisji rekrutacyjnej Uchylone zarządz. nr 9/2010 z dn. 14.04.2010 r.
10/2007 2007-05-14 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim
09/2007 2007-04-27 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Zm: zarządz. nr 35/2007 z dn. 22.11.2007 r. zarządz. nr 18/2008 z 06.11.2008 r. Uchylone zarządz. nr 35/2009 z dn. 30.09.2009 r.
08/2007 2007-04-27 Tryb udzielania nauczycielom akademickim urlopu wypoczynkowego w Uniwersytecie Opolskim Uchylony zarządz. nr 7/2017 z 15.02.3017 r. Zm. zarządz. nr 39/2011 z 02.12.2011 r.
07/2007 2007-03-23 Wprowadzenie opłaty za wynajem sali mulitimedialnej i pracowni komputerowej w budynku Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
06/2007 2007-03-22 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO - utworzenie Instytutu Socjologii i Instytutu Filozofii
05/2007 2007-03-15 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego - powołanie pracowni w Katedrze Technologii - Zakładzie Techniki i Zakładzie Projektowania Techniczno-Informatycznego
04/2007 2007-02-27 Zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego w Instytucie Politologii
03/2007 2007-02-19 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2007 r. Wytyczne i załączniki znajdują się w komórce OC
02/2007 2007-01-24 Uchylenie zarządzenia nr 1/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 03.01.2007 r.
01/2007 2007-01-03 Uchylenie postanowień zarządzenia nr 36/2000 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20.12.2000 r. w sprawie stawek za zajęcia dydaktyczne. Uchylone zarządz. nr 2/2007 z dn. 24.01.2007 r.
46/2006 2006-12-29 Zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w UO - zmiana skali ocen na dyplomach Uchylone zarządz. nr 17/2007 z dn. 16.07.2007 r.
45/2006 2006-12-29 Zmiany w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Opolskiego ( zm. Zarządz. nr 23/2003) Uchylone 38/2019 z 11.09.2019 r.
44/2006 2006-12-29 Regulamin Kontroli Finansowej w Uniwersytecie Opolskim
43/2006 2006-12-28 Regulamin rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim Uchylono zarządz. nr 79/2019 z 18.12.2019 r. Zmiany: zarządz. nr 16/2012 z 16.04.2012 r., zarządz. nr 04/2015 z dnia 27.02.2015r.
42/2006 2006-12-21 Zmiana struktury organizacyjnej w Instytucie Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego - likwidacja Pracowni Dziejów Polonii i Spraw Narodowościowych
41/2006 2006-12-15 Zmiana struktury Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego - likwidacja Zakładu Katalizy i powołanie Zakładu Chemii Organicznej
40/2006 2006-11-28 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 41/2009 z dnia 21.10.2009 r. zarządz. nr 37/2007 z 29.11.2007 r. zarządz. nr 17/2008 z 04.11.2008 r.
39/2006 2006-11-23 Zasady rozliczania prac remontowo-budowlanych i konserwacyjnych w Uniwersytecie Opolskim
38/2006 2006-11-21 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego - powołanie Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością
37/2006 2006-11-10 Zasady udostępniania zbiorów elektronicznych oraz korzystania ze stanowisk komputerowych w Bibliotece Głównej i bibiotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. 148/2020 z 10.11.2020 r.
36/2006 2006-10-27 Przeprowadzenie przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej Uniwersytetu Opolskiego
35/2006 2006-10-19 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego - powołanie Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Rozwoju
34/2006 2006-10-17 Zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego (zm. zarządz.32/2003) Uchylone zarządz. nr 12/2007 z dn. 05.06.2007 r.
33/2006 2006-10-05 Zmiany w Regulaminie Rady MIeszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 12/2007 z dn. 05.06.2007 r.
32/2006 2006-09-29 Zmiana nazw prodziekanów Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego
31/2006 2006-09-29 Zmiana struktury organizacyjnej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego
30/2006 2006-09-28 Zmiana cennika opłat i usług świadczonych w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersaytetu Opolskiego
29/2006 2006-09-28 Zasady pobierania kaucji od czytelników za wypożyczone książki i postępowania ze środkami finansowymi pochodzącymi z tego tytułu
28/2006 2006-09-28 Struktura Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
27/2006 2006-09-26 Zmiana zarządzenia nr 18/2006 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21.06.2006 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim
26/2006 2006-09-18 Struktura organizacyjna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
25/2006 2006-09-18 Zmiana stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objętych przydziałami miejsc w roku akademickim
24/2006 2006-09-14 Regulamin udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwerystetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 36/2013 z 19.06.2013 r. Zmiany: nr 39/2007 z 18.12.2007 r. nr 2/2010 z 22.01.2010 r. nr 32/2010 z 29.10.2010 r. nr 5/2012 z 20.02.2012 r. nr 24/2011 z 14.09.2011 r.
23/2006 2006-09-12 Zmiany w umowie zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 33/2009 z 15.09.2009 r.
22/2006 2006-08-28 Wprowadzenie wzoru umowy zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 33/2009 z 15.09.2009 r. zm.zarządz.nr 23/2006 z 12.09.2006 r., zarządz. nr 21/2007 z dn. 30.08.2007 r.
21/2006 2006-08-22 Zmiana struktury organizacyjnej w Instytucie Fizyki oraz Instytucie Matematyki i Informatyki
20/2006 2006-08-11 Zmiana struktury organizacyjnej na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym - powołanie Zakładu Badań Wschodnich w Instytucie Politologii
19/2006 2006-08-07 Zmiana zarządzenia nr 18/2006 Rektra Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21.06.2006 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim.
18/2006 2006-06-21 Opłaty za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim. Uchylone zarządz. nr 15/2007 z dn. 28.06.2007 r. zm. zarządz. nr 19/2006 z 07.08.2006 r.
17/2006 2006-06-06 Zasady wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnej Uchylone zarządz. nr 9/2010 z dn. 14.04.2010 r. zm. zarządz. nr 11/2007 z 16.05.07 r. nr 14/2009 z 20.04.09 r.
16/2006 2006-05-31 Wprowadzenie obowiązkowego szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. 60/2017 z 27.11.2017 r.
15/2006 2006-05-17 Wprowadzenie wynagrodzenia lektora za przeprowadzenie egzaminu z języka obcego przed obroną pracy doktorskiej w Uniwersytecie Opolskim. Uchylone zarządz. nr 18/2007 z dn. 20.07.2007 r.
14/2006 2006-05-15 Zmiana wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 17/2007 z dn. 16.07.2007 r.
13/2006 2006-05-05 Zmiana opłat za usługi kserograficzne świadczone przez Uniwersytet Opolski ( zm. zarządz. 43/2002 ) Uchylone zarządz. nr 30/2006 z dn. 28.09.2006 r.
12/2006 2006-04-27 Zasady postępowania ze zużytym sprzętem i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz zużytymi materiałami eksploatacyjnymi i opakowaniami po nich w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego.
11/2006 2006-04-25 Zmiany w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego” Uchylone zarządz. nr 40/06 z 28.11.2006 r.
10/2006 2006-03-31 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego - przeniesienie Zakładu Badań Fizykochemicznych do Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej.
09/2006 2006-03-21 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2006 roku. Załączniki znajdują się w komórce OC
08/2006 2006-03-14 Wprowadzenie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2006/2007
07/2006 2006-03-13 Wprowadzenie „Regulaminu postępowania przy przygotowaniu, składaniu i realizacji projektów/wniosków finansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej” w Uniwersytecie Opolskim.
06/2006 2006-03-13 Zmiany w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego - powołanie Biura Funduszy Strukturalnych
05/2006 2006-02-16 zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego.
04/2006 2006-02-06 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego - Zakład Biologii Roślin wraz z pracowniami
03/2006 2006-01-24 Zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 17/2007 z dn. 16.07.2007 r.
02/2006 2006-01-09 Wprowadzenie opłaty za usługę kserograficzną realizowaną na kopiarkach samoobsługowych Uniwersytetu Opolskiego (zm. zarządzenia nr 43/2002). Uchylone zarządz. nr 30/2006 z dn. 28.09.2006 r.
01/2006 2006-01-06 Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
41/2005 2005-12-30 Zmiana zarządzenia nr 37/2003 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30.09.2003 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości Uchylone zarządz. nr 57/2013 z 30.12.2013 r.
40/2005 2005-12-22 Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz bazy magazynowej według stanu na dzień 31.12.2005 r.
39/2005 2005-12-19 Wprowadzenie opłaty za wynajem sprzętu wystawowego Uniwersytetu Opolskiego (43/2002)
38/2005 2005-12-09 Zmiany w Regulaminie Rady Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 12/2007 z dn. 05.06.2007 r.
37/2005 2005-12-02 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Powołanie Międzyinstytutowego Zakładu Kultury i Języka Francuskiego
36/2005 2005-11-30 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
35/2005 2005-11-18 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 01/2012 z 25.01.2012 r.
34/2005 2005-11-18 Zakres działania prorektorów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 15/2008 z dn. 30.09.2008 r.
33/2005 2005-11-02 Zmiany struktury organizacyjnej Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
32/2005 2005-10-25 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 40/06 z 28.11.2006 r. Zm zarządz. nr 11/2006 z 25.04.06 r.
31/2005 2005-10-14 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO (zm. w Instytucie Nauk Społecznych, Instytucie Politologii, Instytucie Filozofii i Socjologii)
30/2005 2005-10-12 Przeprowadzenie przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej Uniwersytetu Opolskiego
29/2005 2005-09-30 Zmiana cennika usług teleinformatycznych (zm.zarządz. 24/2003) Uchylone 36/2010 z 10.12.2010 r.
28/2005 2005-09-26 Struktura organizacyjna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. Nr 28/2006 z dnia 28.09.2006 r.
27/2005 2005-09-14 Zasady rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego albo tytułu profesora Uchylone 18/2014 z 15.05.2014 r. Zm. 13/2012 z dn. 04.04.2012 r.;03/2013 z dn. 11.01.2013 r.; 05/2013 z dn. 28.01.2013 r.
26/2005 2005-09-14 Zmiana wysokości opłat za wydawanie legitymacji studenckich, dyplomów ukończenia studiów i innych dokumentów w Uniwersytecie Opolskim (zmiana zarządz. nr 1/2003 z dn.21.01.2003 r.) Uchylone zarządz. nr 34/2009 z dn. 28.09.2009 r.
25/2005 2005-08-08 Zasady ustalania należności za wynikłe straty w zbiorach bibliotecznych spowodowane z winy pracownika Uniwersytetu Opolskiego.
24/2005 2005-07-29 Zmiana cennika usług teleinformatycznych. Uchylone 36/2010 z dnia 10.12.2010 r.
23/2005 2005-07-26 Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz stypendiów naukowych. Uchylone zarządz. nr 18/2007 z dn. 20.07.2007 r. zm.15/2006 z dn. 17.05.2006 r.
22/2005 2005-07-12 Zmiana opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim.
21/2005 2005-07-05 Organizacja i sposoby ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
20/2005 2005-07-01 Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO -Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej.
19/2005 2005-06-29 Zmiana wysokości stawek stypendium naukowego oraz wynagrodzenia promotora i recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego. Uchylone zarządz. nr 23/2005 z dn. 26.07.05 r.
18/2005 2005-06-23 Zmiana stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objetych przydziałami miejsc w roku akademickim.
16/2005 2005-06-08 Zmiany zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 50/2009 z 17.12.2009 r.
15/2005 2005-06-08 Opłaty za zajecia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 18/2006 z 21.06.2006 r. Zm.zarządz. 22/05 z dnia 12.07.2005 r.
14/2005 2005-06-01 Określenie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim
13/2005 2005-05-06 Zmiany w Regulaminie przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli akademickich za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim Uchylone 17/2006 z 06.06.2006 r.
12/2005 2005-04-27 Zasady wydawania suplementu do dyplomu ukonczenia studiów w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 50/2009 z 17.12.2009 r. Zm. zarządz. nr 16/05 z dn. 08.06.2005 r. zarządz. nr 3/2008 z 14.02.2008 r.
11/2005 2005-04-26 Zmiany organizacyjne w Katedrze Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
10/2005 2005-04-25 Zmiany zasad organizacji zajęć wychowania fizycznego przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Uniwersytecie Opolskim (zm. zarządz. nr 15/04 z dn. 31.05.2004 r.) Uchylone zarządz. nr 48 i 49/2012 z dn. 27.11.2012 r.
09/2005 2005-04-20 Zmiany Regulaminu Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego (zm.32/2003 z 23.09.03 r.)
08/2005 2005-04-05 Ochrona danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Opolskiego.
07/2005 2005-03-24 Zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. nr 39/2009 z dn. 09.10.2009 r.
06/2005 2005-03-14 Zmiany Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. Nr 32/2005 z dnia 25.10.2005 r.
05/2005 2005-03-01 Zmiany organizacyjne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii - powołanie Zakładu Katalizy w Instytucie Chemii
04/2005 2005-02-22 Realizacja zadań obrony cywilnej w 2005 r. Wytyczne i plan OC w Sekcji ds. Obronnych i Inform. Niejawn.
03/2005 2005-02-08 Zmiana zasad przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek w Uniwersytecie Opolskim (zmiana zarządz. nr 5/2004)
02/2005 2005-01-27 Regulaminy Organizacyjne Wydawnictw Uniwersytetu Opolskiego (Wydawnictwo UO, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego)
01/2005 2005-01-27 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim Uchylony zarządz. nr 20/2007 z dn. 26.07.2007 r.
34/2004 2004-12-21 Zmiana \"Regulaminu Pracy\" (zm. zarządzenia nr 23/2003) Uchylone zarządz. nr 38/2019 z 11.09.2019 r.
33/2004 2004-12-20 Zmiany w zarządzeniu nr 39/2002 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15.11.2002 r. (dot. pełnomocnictw) Uchylone zarządz. nr 7/2011 z 14.03.2011 r.
32/2004 2004-12-17 Wydawanie przez Studium Języków Obcych certyfikatu znajomości języka obcego dla studentów Uniwersytetu Opolskiego
31/2004 2004-12-15 Zmiana Regulaminu Udostępniania Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Głównej i Sieci Bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego (zm. Zarządzenia 29/2000)
30/2004 2004-12-08 Zmiana cennika opłat i usług świadczonych w Bibliotece Głównej i sieci bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego (zm. Zarządzenia 43/2002) Uchylone zarządz. nr 30/2006 z dn. 28.09.2006 r.
29/2004 2004-12-01 Zasady korzystania z obiektów sportowych i siłowni Uniwersytetu Opolskiego przez studentów i pracowników uczelni poza zajęciami dydaktycznymi
28/2004 2004-11-29 Wprowadzenia zmian w „Instrukcji o gospodarce środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym”.
27/2004 2004-11-19 Zmiana struktury organizacyjnej w Instytucie Studiów Edukacyjnych oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii (przekształcenie Katedry w Zakład , powołanie nowego zakładu Teoretycznych Podstaw Socjologii)
26/2004 2004-11-16 Wymiana druków między Uniwersytetem Opolskim a innymi uczelniami oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
25/2004 2004-10-26 Zmiany organizacyjne na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w Katedrze Biosystematyki
24/2004 2004-10-26 Organizacja Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu Opolskiego
23/2004 2004-10-18 Zmiany struktury organizacyjnej Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji
22/2004 2004-09-30 Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz stypendiów naukowych Uchylone zarządz. nr 23/2005 z dn. 26.07.2005 r. Zm. zarządz. nr 19/2005 z dn. 29.06.2005 r.
21/2004 2004-09-27 Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego Uchylone zarządz. Nr 32/2005 z 25.10.2005 r. Zm. zarządz.nr 6/05 z dn. 14.03.2005 r.
20/2004 2004-09-27 Zasady wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych Uniwersytetu Opolskiego zm. nr 3/2006 z 24.01.2006 r. zm. nr 14/2006 z 15.05.2006 r. zm. nr 46/2006 z 29.12.2006 r. Uchylone zarządz. nr 17/2007 z dn. 16.07.2007 r.
19/2004 2004-09-20 Zmiany stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objętych przydziałami miejsc w roku akademickim
18/2004 2004-09-20 Przeprowadzenie przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej Uniwersytetu Opolskiego
17/2004 2004-07-21 Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji znajdującej się w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu Opolskiego
16/2004 2004-06-29 Zmiany stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenta Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objętych przydziałami w roku akademickim Uchylone zarządz. nr 18/2005 z dn. 23.06.2005 r.
15/2004 2004-06-10 Zasady nauczania języków obcych przez Studium Języków Obcych oraz zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 28 i49/20212 z dn. 27.11.2012 r. Zm. zarządz. 10/05 z dnia 25.04.2005 r.
14/2004 2004-06-09 Włączenie stacji terenowej w Ładzy w strukturę organizacyjną Katedry Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
13/2004 2004-05-31 Zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w Katedrze Technologii – likwidacja Zakładu Dynamiki
12/2004 2004-05-14 Zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w Katedrze Inżynierii Rolniczej i Środowiska oraz w Katedrze Inżynierii Procesowej
11/2004 2004-05-12 Zasady wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnej Uchylone zarządz. 17/2006 z 06.06.06 r. Zm.zarządz.nr 13/2005 z dn. 6.05.2005 r.
10/2004 2004-05-12 Wprowadzenie w Uniwersytecie Opolskim „Instrukcji Kancelaryjnej” Uchylone zarządz. nr 13/2007 z dn. 12.06.2007 r.
09/2004 2004-05-12 Zmiany struktury Organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego w Instytucie Filozofii i Socjologii i w Instytucie Politologii
08/2004 2004-05-07 Opłaty za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2004/2005 Uchylone zarządz. nr 15/05 z dn. 8.06.2005 r.
07/2004 2004-05-05 Gospodarowanie aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zasady jej wynajmowania lub wydzierżawiania w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 27/2013 z dnia 24.05.2013 r.
06/2004 2004-05-04 „Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Opolskiego” Uchylone zarządz. nr 01/2012 z 25.01.2012 r. Zm. zarządz. nr 35/2005 z dn. 18.11.2005 r.
05/2004 2004-03-05 Zasady przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek w Uniwersytecie Opolskim Zm. zarządz.nr 03/2005 z dn. 08.02.2005 r.
04/2004 2004-02-27 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego – zmiana nazw na Zakład Botaniki Systematycznej, Zakład Zoologii Bezkręgowców, powołanie Pracowni Zoologii Kręgowców
03/2004 2004-02-26 Zasady przygotowywania prac magisterskich i dyplomowych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 12/2010 z dn. 28.04.2010 r.
02/2004 2004-02-25 Zasady przyznawania stypendiów naukowych doktorskich i habilitacyjnych w Uniwersytecie Opolskim Uchylone zarządz. nr 02/2012 z 08.02.2012 r.
01/2004 2004-01-29 Zmiana struktury organizacyjnej na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym - powołanie Instytutu Politologii oraz Instytutu Filozofii i Socjologii

Numer aktuData wydaniaTreść aktuZmiany
07/2020/Obw 2020-12-16 w sprawie dni wolnych w 2021 r. i przerwy świątecznej między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem dla nauczycieli akademickich i pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi
06/2020/Obw 2020-12-04 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem rektorskim dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi
05/2020/Obw 2020-11-27 w sprawie objaśnienia zasad postępowania z korespondencją przychodzącą do Uniwersytetu Opolskiego
04/2020/Obw 2020-11-24 w sprawie zasad organizacji i warunków pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Opolskiego
03/2020/Ob 2020-07-31 Przerwa między Świętami Bożego Narodzenia 2020 a Sylwestrem dot. nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
02/2020/Obw 2020-07-15 W sprawie wewnętrznych aktów prawnych organów kolegialnych i jednoosobowych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
01/2020/Obw 2020-04-07 Zarządzenie przeprowadzenia głosowania przez Senat Uniwersytetu Opolskiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej
01/2020/K 2020-01-21 Określenie wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu niebędącego własnością Uniwersytetu Opolskiego
03/2019/K 2019-10-01 Wyznaczenie pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Opolskiego
03/2018 2018-08-28 Ustalenie procentowych wskaźników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego
02/2018 2018-03-23 Ustalenie procentowych wskaźników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego Uchylone decyzją nr 3/2018 z 28.08.2018 r.
01/2018 2018-02-08 Powołanie składu Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim
2017/03 2017-07-03 Ustalenie procentowych wskaźników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego Uchylona decyzją nr 2/2018 z 23.03.2018 r.
2016/02 2016-09-27 ustalenie procentowych wskaźników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego Uchylone Decyzją nr 03/2017 z 03.07.2017 r.
2016/01 2016-09-08 Powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa specjalistycznego sprzętu chemicznego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego”
2015/01 2015-05-22 Ustalenie procentowych wskaźników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego
2014/01 2014-05-07 Ustalenie procentowych wskaźników narzutów kosztów pośrednich dla działalnosci Uniwersytetu Opolskiego
2013/01 2013-08-20 Ustalenie procentowych wskaźników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego

Numer aktuData wydaniaTreść aktuZmiany
02/2020/Rs 2020-12-11 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego postanowienia nr 1/2020 Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów zmiennych ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Opolskim
01/2020/Rn 2020-11-23 w sprawie wprowadzenia tymczasowych zasad postępowania z drukami ścisłego zarachowania związanych postępowaniami awansowymi w Uniwersytecie Opolskim
01/2020/Kom/Rs 2020-04-10 KOMUNIKAT nr 01/2020 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
01/2020/Rs 2020-03-02 Wprowadzenie Regulaminu kursów zmiennych ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Opolskim zm: post. 02/2020 z 11.12.2020 r.
01/2019/Kom/Rs 2019-11-07 Dotyczy stosowania przepisu § 31 ust.2 regulaminu studiów doktoranckich
01/2019/Komentarz/Rs 2019-10-02 Komentarz do zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego
03/2019 2019-08-08 Zmiana miesięcznych opłat odrębnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego
02/2019 2019-03-08 Wysokość stawek wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę pedagogiczną nad studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Opolskiego odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych/instytucjach Uchylone zarządz. nr 154/2020 z 13.11.2020 r.
01/2019 2019-03-06 Uzupełnienie w Systemie Rezerwacji Sal bieżących planów zajęć.
09/2018 2018-12-14 Miesięczne opłaty odrębnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego Zm: nr 03/2019 z 08.08.2019 r.
08/2018 2018-11-09 Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2018/2019.
07/2018 2018-11-09 Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2018/2019.
06/2018 2018-09-27 Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne
05/2018 2018-09-07 Zasady realizacji zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz konsultacji nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Opolskim
04/2018 2018-03-27 Zmiana Harmonogramu zadań w systemie USOS związanych z rozliczaniem semestrów w okresie od września do sierpnia w Uniwersytecie Opolskim
03/2018 2018-03-20 Regulamin rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane w Uniwersytecie Opolskim Uchylone postanowieniem nr 01/2020 z 03.03.2020 r.
02/2018 2018-02-14 Zasady przedkładania przez cudzoziemców w trakcie odbywania studiów na zasadach odpłatności dokumentów potwierdzających status Polaka
01/2018 2018-01-26 zasady przyznawania godzin dla nauczycieli akademickich za sprawowaną opiekę techniczną nad studentami przygotowującymi pracę magisterską
2017/17 2017-11-15 Ustalenie miesięcznych opłat odrębnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego
2017/16 2017-11-15 Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2017/2018.
2017/15 2017-11-15 Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2017/2018
2017/14 2017-09-25 Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne (rok akademicki 2017/2018)
2017/13 2017-08-07 Zmiana wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę pedagogiczną nad studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Opolskiego odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych/instytucjach (1/2017)
2017/12 2017-07-21 Zasady przydzielania kodów dla nowych kierunków i specjalności oraz dla nowych programów studiów i przedmiotów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim
2017/11 2017-07-21 Zasady wpisywania ocen do elektronicznego indeksu studentów/doktorantów w Uniwersytecie Opolskim
2017/10 2017-06-26 Wzór karty obiegowej dla słuchaczy kończących studia podyplomowe
2017/09 2017-06-26 Wprowadzenie elektronicznej karty obiegowej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego będących przed obroną prac dyplomowych
2017/08 2017-06-09 Zasady odbioru dyplomu, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
2017/07 2017-06-09 Wprowadzenie Harmonogramu zadań w systemie USOS związanych z rozliczaniem semestrów w okresie od września do sierpnia w Uniwersytecie Opolskim zm. decyzja nr4/2018 z 27.03.2018 r.
2017/06 2017-06-09 Wprowadzenia testowej wersji indeksu elektronicznego dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim - zmiany (3/2017)
2017/05 2017-03-08 Wprowadzenie nowych wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim
2017/04 2017-02-28 Organizacja uroczystości promocji doktorskich i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim
2017/03 2017-02-20 Wprowadzenie testowej wersji indeksu elektronicznego dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim
2017/02 2017-02-14 Regulamin rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane \"Do wyboru\" w Uniwersytecie Opolskim Uchylone decyzją nr 03/2018 z 20.03.2018 r.
2017/01 2017-02-14 Wynagrodzenie dla nauczycieli sprawujących opiekę pedagogiczną nad studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Opolskiego odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych/instytucjach Zm. 13/2017 z 07.08.2017 r.
2016/10 2016-12-01 wytyczne dotyczące programu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim
2016/09 2016-11-22 przedłużenie okresu wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2016/2017
2016/08 2016-11-17 określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2016/2017
2016/07 2016-11-17 określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2016/2017
2016/06 2016-11-10 zmiany decyzji nr 3/2015 Prorektora ds. kształcenia i studentów z dnia 26 marca 2015 r. dot. przesyłania plików do Archiwum Prac Dyplomowych – APD Uniwersytetu Opolskiego z pisemnymi pracami dyplomowymi obronionymi w okresie 01.10.2009 r. – 31.03.2015 r.
2016/05 2016-11-07 wprowadzenie elektronicznej karty obiegowej dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego lub osób rezygnujących ze studiów Uchylone 9/2017 z 26.06.2017 r.
2016/04 2016-09-26 Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne
2016/03 2016-06-16 zasady wpisywania ocen do elektronicznego indeksu doktorantów w Uniwersytecie Opolskim
2016/02 2016-02-25 zasady przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego w Uniwersytecie Opolskim
2016/01 2016-01-22 wymiana legitymacji studentów wydawanej w formie papierowej na legitymacje elektroniczne (ELS).
2015/11 2015-12-18 wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. imprez masowych w Uniwersytecie Opolskim
2015/10 2015-11-20 określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2015/2016
2015/09 2015-11-20 określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2015/2016
2015/08 2015-09-28 ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne
2015/07 2015-06-23 wymiana legitymacji doktorantów wydawanych w formie papierowej na legitymacje elektroniczne (ELD)
2015/06 2015-06-22 wprowadzenie Protokołu postępowania kwalifikacyjnego w rekrutacji na studia doktoranckie oraz Indywidualnej karty ocen doktoranta
2015/04 2015-04-27 ustalenie opłaty miesięcznej za miejsce w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego. Uchylone zarządz. nr 32/2017 Rektora UO z 10.07.2017 r.
2015/03 2015-03-26 przesyłanie plików do Archiwum Prac Dyplomowych- APD Uniwersytetu Opolskiego z pisemnymi pracami dyplomowanymi obronionymi w okresie 01.10.2009r.-31.03.2015r. 6/2016 z 10.11.2016r.
2015/02 2015-02-25 Wprowadzenia „Karty Starosty” dla studentów Uniwersytetu Opolskiego pełniących funkcje starosty.
2015/01 2015-02-09 Utworzenie grupy roboczej ds. wdrożenia Systemu Elektronicznej Legitymacji (SEL)
2014/10 2014-12-12 Zmiana w Decyzji określenia wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2014/2015
2014/09 2014-11-17 Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2014/2015. Decyzja nr 10/2014 z dn. 12.12.2014 r.
2014/08 2014-11-17 Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2014/2015.
2014/07 2014-10-10 Przedłużenie okresu wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2014/2015.
2014/06 2014-09-29 Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
2014/05 2014-09-10 W sprawie elektronicznego składania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za rok akademicki 2013/2014
2014/04 2014-06-20 Wprowadzenie wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Uchylona Decyzją nr 5/2017 z 08.03.2017 r.
2014/03 2014-03-31 Wytyczne dotyczące programu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim uchylono decyzją 10/2016 z 01.12.2016r.
2014/02 2014-02-12 Instrukcja wypełniania punktów 4.2 Wymagania programowe oraz 5.2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe w wydawanym suplemencie do dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim
2014/01 2014-01-28 Niezaliczanie środków finansowych uzyskanych z tytułu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej do dochodu doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne
2013/07 2013-11-22 Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2013/2014.
2013/06 2013-11-22 Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2013/2014.
2013/05 2013-11-14 Przedłużenie okresu wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2013/2014.
2013/04 2013-09-16 Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
2013/03 2013-03-28 Regulamin rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane \"Do wyboru\" w Uniwersytecie Opolskim Uchylone decyzją nr 2/2017 z 14.02.2014 r.
2013/02 2013-03-18 Opłaty miesięczne za miejsce w pokojach studenckich w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego
2013/01 2013-03-01 Opłata miesięczna za miejsce w pokoju studenckim w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego
2012/08 2012-12-14 Zasady dotyczące studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim
2012/07 2012-11-30 Zasady dotyczące zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego dla studentów posiadających całkowite zwolnienia lekarskie
2012/06 2012-11-21 Przedłużenie okresu wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2012/2013.
2012/05 2012-11-16 Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2012/2013.
2012/04 2012-11-16 Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2012/2013.
2012/03 2012-11-14 Wprowadzenie do centralnego albumu studenta informacji dotyczących studentów studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w Uniwersytecie Opolskim
2012/02 2012-09-26 Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
2012/01 2012-06-28 Zmiana wzoru karty obiegowej dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego lub osób rezygnujących ze studiów. Uchylone 9/2017 z 26.06.2017 r.