Monitor UO

Akty prawne

Akty prawne z podziałem wstępnym

Statut Uniwersytetu Opolskiego

Informacje związane ze statutem Uniwersytetu Opolskiego

Kontakt

Biuro Rektora Uniwersytetu Opolskiego

Pl. Kopernika 11
45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 03
e-mail: aktyprawne@uni.opole.pl

W sprawach związanych z pełnomocnictwami lub wewnętrznymi aktami prawnymi prosimy kierować wnioski zgodnie z Zarządzeniami Rektora UO nr 66/2020 oraz nr 68/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. przez system EZD na konto techniczne: Akty prawne.