Monitor UO

o monitorze

Monitor Uniwersytetu Opolskiego, zgodnie z § 120 Statutu Uniwersytetu Opolskiego oraz § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 67/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie: utworzenia i zasad funkcjonowania „Monitora Uniwersytetu Opolskiego” (t.j. z dnia 17 września 2020 r.) – jest centralnym systemem publikowania wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim. 

W Monitorze Uniwersytetu Opolskiego publikuje się:

 1. zarządzenia rektora;
 2. obwieszczenia rektora;
 3. uchwały senatu;
 4. uchwały rady uniwersytetu;
 5. stanowiska rady instytutu;
 6. postanowienia prorektora;
 7. postanowienia dyrektora instytutu;
 8. postanowienia dziekana;
 9. postanowienia dyrektora szkoły doktorskiej;
 10. komunikaty prorektora;
 11. komunikaty dyrektora instytutu;
 12. komunikaty dziekana;
 13. komunikaty dyrektora szkoły doktorskiej;
 14. instrukcje kanclerza; polecenia kanclerza.