Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 3/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Politologia 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 2/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 1/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 71/2021 w sprawie: przyjęcia „Planu działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego na 2021 rok” 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 70/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji inwestycji pn. ”Termodynamika oddziaływań betakoronawirusów z receptorami komórek ludzkich” realizowanej przez Uniwersytet Opolski w ramach środków z Narodowego Centrum Nauki 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 6/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia dla mgra Grzegorza Olosia 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 5/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia dla dr hab. inż. Teresy Krzyśko-Łupickiej, prof. UO 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 4/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia dla prof. dr hab. inż. Marii Ząbkowskiej-Wacławek 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WPT - 4/2021 w sprawie: powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego 2021 05.05.2021 05.05.2021 Obowiązujący
Komunikat Dziekana K_DZW - WNS - 2/2021 w sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 04.05.2021 04.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 69/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji projektu badawczego pod nazwą „Oddziaływanie jonów żelaza z białkiem szoku cieplnego HSPB1” realizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 6/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany przyjętego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 (Korekta III) 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 46/2020-2024 w sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej – dr Danucie Witkowskiej 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 45/2020-2024 w sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską – dr Aleksandrze Starczewskiej-Wojnar 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 44/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego 2021 29.04.2021 01.10.2021 Obowiązujący
Regulamin R - 44/2021 w sprawie: Regulamin studiów Uniwersytetu Opolskiego obowiązujący od 1 października 2021 r. 2021 29.04.2021 01.10.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WE - 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WS - 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2021 28.04.2021 28.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoZ - 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2021 28.04.2021 28.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WPiA - 2/2021 w sprawie: powołania komisji ds. zatwierdzania tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych oraz ich ewentualnych zmian 2021 26.04.2021 26.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 14/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.04.2021 23.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 13/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.04.2021 23.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 12/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.04.2021 23.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 11/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.04.2021 23.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 9/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 22.04.2021 22.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 8/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 22.04.2021 22.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WT - 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2021 22.04.2021 22.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 68/2021 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Finansów 2021 21.04.2021 21.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 67/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 128/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 66/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 65/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 127/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 64/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 123/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 63/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 62/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 61/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 60/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 59/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 115/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 58/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 126/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 57/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 56/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 55/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 54/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 53/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 52/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 113/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 51/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 50/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 129/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 49/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 9/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 19.04.2021 19.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 10/2021 w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 19.04.2021 19.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WS - 1/2021 w sprawie: powołania Komisji ds. zatwierdzania tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych i ich ewentualnych zmian 2021 19.04.2021 19.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 48/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2021 16.04.2021 16.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 47/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 16.04.2021 16.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 46/2021 w sprawie: określenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom naukowym na rok akademicki 2021/2022 2021 16.04.2021 16.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 4/2021 w sprawie: powołania komisji w sprawie zaopiniowania wniosku o sfinansowanie przez Uniwersytet Opolski kosztów postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 2021 16.04.2021 16.04.2021 Obowiązujący
Komunikat Dziekana K_DZW - WS - 2/2021 w sprawie: przywrócenia indywidualnego dostępu studentów do pracowni artystycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 2021 16.04.2021 19.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 8/2021 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 4 marca 2021 r. 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 7/2021 w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zgodę na prowadzenie zajęć z seminarium magisterskiego na kierunku Ekonomia studia stacjonarne w roku akademickim 2020/2021 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 6/2021 w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zgodę na prowadzenie zajęć z seminarium magisterskiego na kierunku Ekonomia studia stacjonarne w roku akademickim 2020/2021 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 5/2021 w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 42/2021 w sprawie: zaopiniowania składu Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Joannie Jabłońskiej 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 41/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wskazanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Joannie Jabłońskiej 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 40/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wskazanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Joannie Jabłońskiej 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 39/2021 w sprawie: zaopiniowania składu Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Annie Jezuicie 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 38/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wskazanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Annie Jezuicie 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 37/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wskazanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Annie Jezuicie 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZiJ - 3/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o zgodę na prowadzenie w zastępstwie zajęć przez dr Annę Mijal z seminarium magisterskiego na kierunku Zarządzanie studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Prorektora P_P - RK - 1/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego postanowienia nr 1/2020 Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów zmiennych ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Opolskim 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WF - 3/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej 2021 14.04.2021 14.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 45/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2021 08.04.2021 08.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 44/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 08.04.2021 08.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 43/2021 w sprawie: określenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim na rok akademicki 2021/2022 2021 07.04.2021 07.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 3/2021 w sprawie: powołania komisji ds. zaopiniowania wniosku o sfinansowanie przez Uniwersytet Opolski kosztów postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 2021 31.03.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WF - 2/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Langue française, institutions européennes et relations internationales 2021 31.03.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora OR - 1/2021 w sprawie: ustalenia dnia 2 kwietnia 2021 r. dniem rektorskim dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi 2021 31.03.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WF - 1/2021 w sprawie: powołania komisji ds. zatwierdzania tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych i ich ewentualnych zmian w ramach kierunków studiów w dyscyplinach wiodących językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii 2021 31.03.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WF - 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2021 31.03.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 43/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 42/2021 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 27/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie gospodarowania aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zasad jej wynajmowania lub wydzierżawiania w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 42/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 41/2021 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu ochrony prawnej dóbr intelektualnych i korzystania z własności intelektualnej w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 41/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 239/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu studiów (II) stopnia dla kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 40/2021 w sprawie: funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego w organizacji 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 40/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA w Uniwersytecie Opolskim 2019 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 39/2021 w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski w roku akademickim 2021/2022 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 39/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 38/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 38/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 249/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 37/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 207/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2021 30.03.2021 01.10.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 36/2020-2024 w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Opolskiego” 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 35/2020-2024 w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu zasad komercjalizacji oraz zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej w Uniwersytecie Opolskim” 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 34/2020-2024 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 33/2020-2024 w sprawie: uchwalenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego na lata 2021-2027 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 32/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 198/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r. Statut Uniwersytet Opolskiego 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 5/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2021 29.03.2021 29.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 9/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2021 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 8/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 7/2019 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2019 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 6/2021 w sprawie: zatwierdzenia zmian promotora pracy dyplomowej 2021 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 10/2021 w sprawie: zatwierdzenia zmian w programach studiów na kierunku administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne i obsługa biznesu 2021 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 37/2021 w sprawie: szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2021 25.03.2021 25.03.2021 Obowiązujący