Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora ZR - 36/2021 w sprawie: wprowadzenia zasad realizacji zajęć dydaktycznych przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Opolskim 2021 25.03.2021 25.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 35/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.03.2021 06.04.2021 Obowiązujący
Regulamin R - 35/2021 w sprawie: Regulaminu pracy Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.03.2021 06.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 34/2021 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do koordynacji i realizacji Projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr: POWR.02.12.00-00-SR04/18 2021 23.03.2021 23.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 11/2021 w sprawie: udzielenia płatnego urlopu naukowego nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.03.2021 23.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 17/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2021 22.03.2021 22.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 16/2021 w sprawie: wskazania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 22.03.2021 22.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 4/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu Strategii Uniwersytetu Opolskiego w latach 2021–2027 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 36/2021 w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr hab. Bartosza Zarychty, prof. UO na promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Piotra Godynia 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 35/2021 w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr hab. Zbigniewa Ziembika, prof. UO na promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Piotra Godynia 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 34/2021 w sprawie: zaopiniowania składu Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Aleksandrze Piontek 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 33/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 33/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wskazanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Aleksandrze Piontek 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 32/2021 w sprawie: organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 32/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wskazanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Aleksandrze Piontek 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 3/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 8/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr inż. Pawła Świsłowskiego 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 7/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Katarzyny Drab 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 6/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Damiana Taraska 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 5/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Anny Kafki 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 4/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Marcina Hylewskiego 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 3/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Karoliny Biedki 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 2/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Tomasza Burdzika 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 1/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Anny Białowąs 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 9/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 8/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 7/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 6/2021 w sprawie: wskazania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 5/2021 w sprawie: wyznaczenia dra hab. Christiana Lewandowskiego, prof. UO z Instytutu Nauk o Literaturze UO na promotora mgr Ewy Skał (Szkoła Doktorska) w dyscyplinie literaturoznawstwo 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 4/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 3/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 2/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 10/2021 w sprawie: udzielenia płatnego urlopu naukowego dla nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 1/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Komunikat Dyrektora Instytutu K_DI - IP - 1/2021 w sprawie: terminów wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 15.03.2021 15.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 31/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.03.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 30/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.03.2021 11.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ISzW - 2/2021 w sprawie: zatrudnienia w charakterze pracownika technicznego w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 10.03.2021 10.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ISzW - 1/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisko asystenta w Pracowni Grafiki w Katedrze Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego 2021 10.03.2021 10.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 15/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 09.03.2021 09.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 14/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 09.03.2021 09.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 13/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 09.03.2021 09.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 12/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 09.03.2021 09.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 11/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 09.03.2021 09.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 10/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisko nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim 2021 09.03.2021 09.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 29/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego i języka angielskiego dla cudzoziemców 2021 05.03.2021 05.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 4/2021 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 11 lutego 2021 r. 2021 04.03.2021 04.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 3/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie przez Panią mgr Małgorzatę Hrebeniuk, pracownika Studiów Języków Obcych kursu w języku obcym na kierunku Ekonomia pierwszego stopnia III rok studia stacjonarne i Ekonomia drugiego stopnia II rok studia stacjonarne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 2021 04.03.2021 04.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 27/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 26/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 25/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 24/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 23/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 22/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 21/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego na godziny zlecone w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 02.03.2021 02.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 28/2021 w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studentami w ramach praktyk realizowanych w Uniwersytecie Opolskim 2021 01.03.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZiJ - 2/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie przez Panią mgr Małgorzatę Hrebeniuk, pracownika Studiów Języków Obcych kursu w języku obcym na kierunku Zarządzanie pierwszego stopnia III rok studia stacjonarne i Zarządzanie drugiego stopnia II rok studia stacjonarne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 2021 01.03.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - IP - 1/2021 w sprawie: powołania komisji ds. zatwierdzania tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych i ich ewentualnych zmian w ramach kierunków studiów przyporządkowanych do Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 01.03.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 5/2021 w sprawie: skutków zmiany wykazu czasopism 2021 26.02.2021 26.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 4/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów, kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Adama Leszczyńskiego 2021 26.02.2021 26.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 27/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 26.02.2021 26.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 26/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 26.02.2021 26.02.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WPiA - 1/2021 w sprawie: wprowadzenia zasad rejestracji na przedmioty obieralne dla studentów kierunków: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz obsługa biznesu 2021 26.02.2021 26.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 25/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 97/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Uniwersytecie Opolskim 2021 25.02.2021 25.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 8/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych, promotorów oraz recenzentów 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 7/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 6/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 5/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 4/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 3/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoZ - 1/2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia (licencjackich) i studiach II stopnia (magisterskich) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 22.02.2021 22.02.2021 Obowiązujący
Komunikat Prorektora K_P - RK - 1/2021 w sprawie: wykazu zajęć, które odbywać się będą w formie stacjonarnej, w siedzibie Uczelni – w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 2021 21.02.2021 21.02.2021 Obowiązujący
Postanowienie Prorektora P_P - RK - 3/2021 w sprawie: powołania Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 3/2021 w sprawie: zaopiniowania strategii rozwoju dyscypliny 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 24/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedur Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 23/2021 w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020–2024 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 2/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych, promotorów oraz recenzentów 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 1/2021 w sprawie: zmiany stanowiska pracy 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 31/2021 w sprawie: zaopiniowania kandydatury prof. dr hab. Jacka Lipoka na promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Weroniki Pilis 2021 11.02.2021 11.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 30/2021 w sprawie: wskazania członków do komisji przeprowadzającej weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK 2021 11.02.2021 11.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 29/2021 w sprawie: zaopiniowania kandydatury dra Adriana Franczyka na promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marcina Walczaka 2021 11.02.2021 11.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 28/2021 w sprawie: zaopiniowania kandydatury prof. dr hab. Bogdana Marcińca na promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marcina Walczaka 2021 11.02.2021 11.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 2/2021 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 23 grudnia 2020 r 2021 11.02.2021 11.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 1/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w ramach umowy cywilnoprawnej w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2020/2021 2021 11.02.2021 11.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IH - 8/2021 w sprawie: w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Dominika Marcinkowskiego na wniosek doktoranta 2021 10.02.2021 10.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 22/2021 w sprawie: utworzenia w strukturze Uniwersytetu Opolskiego ogólnouczelnianej jednostki badawczej o charakterze interdyscyplinarnym – Interdyscyplinarnego Zespołu do Badań nad Dziejami Rodziny 2021 10.02.2021 01.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 21/2021 w sprawie: utworzenia w strukturze Uniwersytetu Opolskiego ogólnouczelnianej jednostki badawczej o charakterze interdyscyplinarnym – Zespołu Badawczego Problemów Społecznych i Edukacyjnych 2021 10.02.2021 01.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 20/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji Projektu „Partnerstwa strategiczne” w obszarze szkolnictwa wyższego akcja KA 203; nr projektu 2020-1-PL01-KA203-081905 realizowanego przez Uniwersytet Opolski jako lidera wraz z zagranicznymi partnerami Universidad de Cádiz (Hiszpania) oraz Klaipedos Universitetas (Litwa) 2021 10.02.2021 10.02.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 2/2021 w sprawie: wskazania sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 09.02.2021 09.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 19/2021 w sprawie: zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2021 09.02.2021 09.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 9/2021 w sprawie: powierzenia realizacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w ramach umowy cywilnoprawnej 2021 05.02.2021 05.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 3/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków Komisji ds. oceny śródokresowej mgra Tomasza Burdzika 2021 04.02.2021 04.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 3/2021 w sprawie: zmiany promotora pracy dyplomowej 2021 04.02.2021 04.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 3/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków Komisji ds. oceny śródokresowej mgra Tomasza Burdzika 2021 04.02.2021 04.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 2/2021 w sprawie: zaopiniowania Regulaminu pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 04.02.2021 04.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 1/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 04.02.2021 04.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 3/2021 w sprawie: zgłoszenia rozprawy doktorskiej dra Bartłomieja Filka do LVI Konkursu „Państwa i Prawa” 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 2/2021 w sprawie: zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 18/2021 w sprawie: dokonania przeglądu materiałów tj. dokumentów lub przedmiotów albo dowolnych ich części, chronionych jako informacja niejawna w Uniwersytecie Opolskim celem ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 17/2021 w sprawie: likwidacji studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący