Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 163/2021

Rok wydania

2021

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
15.12.2021

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Rektora

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

nie
Treść aktu

Hasła powiązane/tematyka

sygnaliści


Utworzony: 16.12.2021, 11:36 przez: Małgorzata Mitrus