Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 93/2022

Data wydania

14.11.2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
14.11.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Komisja Stypendialna dla Studentów, Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów, Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich

Czy uchyla inny akt

tak

Czy zmienia inny akt

nie
Treść aktu

Hasła powiązane/tematyka

Komisja Stypendialna, stypendia


Utworzony: 14.11.2022, 09:08 przez: Natalia
Ostatnio zmodyfikowany: 09.12.2022, 08:34 przez: Natalia