Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 28/2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
15.03.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Specjalista ds. obrony cywilnej

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

nie

Hasła powiązane/tematyka

Plan działania w zakresie obrony cywilnej


Utworzony: 16.03.2022, 09:02 przez: Małgorzata Mitrus