Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 25/2023

Data wydania

01.03.2023

Rok wydania

2023

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
01.03.2023

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Przewodniczący rozwiązanej Rady Instytutu Nauk o Zarzadzaniu i Jakości

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

nie
Treść aktu

Hasła powiązane/tematykaUtworzony: 22.03.2023, 12:34 przez: Natalia