Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Uchwała Senatu

Numer aktu prawnego

US_UO - 174/2020-2024

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
23.06.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Rada Naukowa

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

nie

Hasła powiązane/tematyka

uprawnienia równoważne


Utworzony: 29.06.2022, 20:06 przez: Małgorzata Mitrus