Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 32/2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
28.03.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Kanclerza

Czy uchyla inny akt

tak

Czy zmienia inny akt

nie

Hasła powiązane/tematyka

COVID-19


Utworzony: 28.03.2022, 10:23 przez: Małgorzata Mitrus