Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 53/2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
26.05.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

nie
Treść aktu

Hasła powiązane/tematyka

studia podyplomowe


Utworzony: 30.05.2022, 19:29 przez: Małgorzata Mitrus