Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 2/2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
24.01.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

nie
Treść aktu

Hasła powiązane/tematyka

wprowadzenie organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Opolskim


Utworzony: 24.01.2022, 07:49 przez: Patrycja Keska
Ostatnio zmodyfikowany: 24.01.2022, 08:03 przez: Patrycja Keska