Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 74/2022

Data wydania

23.09.2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
23.09.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich, planiści, Biuro Infrastruktury, Centrum Nowoczesnych Technologii, koordynatorzy kierunków, opiekunowie sal

Czy uchyla inny akt

tak

Czy zmienia inny akt

nie

Hasła powiązane/tematyka

polityka lokalowa, Uniwersytecki System Obsługi Studenta, USOS


Utworzony: 26.09.2022, 08:58 przez: Natalia