Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 168/2021

Rok wydania

2021

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
17.12.2021

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Finansowe

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

nie

Hasła powiązane/tematyka

Uniwersytecki Szpital Kliniczny


Utworzony: 20.12.2021, 13:58 przez: Małgorzata Mitrus