Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 14/2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
16.02.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Spraw Pracowniczych

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia

Hasła powiązane/tematyka

zmiana warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego


Utworzony: 28.02.2022, 11:05 przez: Małgorzata Mitrus