Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 171/2021

Rok wydania

2021

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
01.10.2021

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Instytut Chemii

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia
Treść aktu
Tekst jednolity

Hasła powiązane/tematyka

Rada Instytutu Chemii


Utworzony: 23.01.2022, 16:55 przez: Małgorzata Mitrus