Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 67/2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
17.08.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia
Tekst jednolity

Hasła powiązane/tematyka

Rada Instytutu


Utworzony: 07.09.2022, 08:31 przez: Małgorzata Mitrus