Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 14/2023

Data wydania

31.01.2023

Rok wydania

2023

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
31.01.2023

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Uczelniana Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia
Treść aktu
Tekst jednolity

Hasła powiązane/tematyka

etyka badań naukowych


Utworzony: 21.02.2023, 09:51 przez: Natalia