Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 18/2022

Data wydania

01.03.2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Nieobowiązujący
Akt obowiązywał od
01.03.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Szkoła Doktorska

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia

Hasła powiązane/tematyka

Rada Programowa Szkoły Doktorskiej


Utworzony: 01.03.2022, 18:56 przez: Małgorzata Mitrus
Ostatnio zmodyfikowany: 01.02.2023, 12:13 przez: Natalia