Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 23/2023

Data wydania

01.03.2023

Rok wydania

2023

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
01.03.2023

Podmiot odpowiedzialny za realizację

komórki i jednostki Uniwersytetu Opolskiego

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia

Hasła powiązane/tematykaUtworzony: 22.03.2023, 12:05 przez: Natalia