Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 3/2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
24.01.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Rektora

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia

Hasła powiązane/tematyka

zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego


Utworzony: 04.02.2022, 14:12 przez: Patrycja Keska
Ostatnio zmodyfikowany: 19.04.2022, 13:09 przez: Małgorzata Mitrus