Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 33/2021

Data wydania

18.03.2021

Rok wydania

2021

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
18.03.2021

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Uniwersytet Opolski

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia
Treść aktu
Tekst jednolity

Hasła powiązane/tematyka

godziny dydaktyczne nauczycieli akademickich, ograniczenie funkcjonowania, praca zdalna


Utworzony: 18.03.2021, 17:00 przez: Małgorzata Mitrus