Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 115/2022

Data wydania

07.12.2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
07.12.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Uczelniana Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia
Treść aktu
Tekst jednolity

Hasła powiązane/tematyka

etyka badań naukowych, Uczelniana Komisja ds. Etyki Badań Naukowych


Utworzony: 22.12.2022, 08:46 przez: Natalia