Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 21/2023

Data wydania

01.03.2023

Rok wydania

2023

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
01.03.2023

Podmiot odpowiedzialny za realizację

komórki i jednostki Uniwersytetu Opolskiego

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia
Treść aktu
Tekst jednolity

Hasła powiązane/tematyka

kształcenie, zasady prowadzenia kształcenia


Utworzony: 01.03.2023, 14:01 przez: Natalia