Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 27/2023

Data wydania

01.03.2023

Rok wydania

2023

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
01.03.2023

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia
Treść aktu
Tekst jednolity

Hasła powiązane/tematyka

stypendium socjalne, wysokość dochodu


Utworzony: 24.03.2023, 07:40 przez: Natalia