Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 55/2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
02.06.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Nauki i Obsługi Projektów

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

nie

Hasła powiązane/tematyka

Komisja, studia krótkoterminowe


Utworzony: 15.06.2022, 09:41 przez: Małgorzata Mitrus