Monitor UO

Akty prawne

Akty prawne z podziałem wstępnym

Statut Uniwersytetu Opolskiego

Informacje związane ze statutem Uniwersytetu Opolskiego

Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/Odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/Odznacz wszystko
praktyki
opieka nad studentami w ramach praktyk
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1 2 3 53
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus

1 2 3 53


1 2 3 53
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Uchwała Senatu US_UO - 232/2020-2024 w sprawie: zaopiniowania umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Zdzisławowi Najderowi w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 231/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 175/2020¬2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2023/2024 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 230/2020-2024 w sprawie: zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2024/2025 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 229/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE DOSTĘPNOSCIĄ – KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOSCI w Uniwersytecie Opolskim 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 228/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów podyplomowych WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I ORATORSTWO w Uniwersytecie Opolskim 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 227/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów podyplomowych BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI w Uniwersytecie Opolskim 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 226/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego stopnia na kierunku OPTOMETRIA w Uniwersytecie Opolskim 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 225/2020-2024 w sprawie: kandydata do Rady Doskonałości Naukowej 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 224/2020-2024 w sprawie: kandydata do Rady Doskonałości Naukowej 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 223/2020-2024 w sprawie: kandydata do Rady Doskonałości Naukowej 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 222/2020-2024 w sprawie: kandydata do Rady Doskonałości Naukowej 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 221/2020-2024 w sprawie: kandydata do Rady Doskonałości Naukowej 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 220/2020-2024 w sprawie: kandydata do Rady Doskonałości Naukowej 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 219/2020-2024 w sprawie: kandydata do Rady Doskonałości Naukowej 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 218/2020-2024 w sprawie: kandydata do Rady Doskonałości Naukowej 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 217/2020-2024 w sprawie: kandydata do Rady Doskonałości Naukowej 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 216/2020-2024 w sprawie: kandydata do Rady Doskonałości Naukowej 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 215/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 36/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Opolskiego” 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 214/2020-2024 w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Franciszkowi Markowi 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący

1 2 3 53


1 2 3 53
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora ZR - 63/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 169/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Inwentaryzacyjnej w Uniwersytecie Opolskim 2023 22.09.2023 22.09.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 62/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2023 20.09.2023 20.09.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 61/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim 2023 04.09.2023 04.09.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 60/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2023 30.08.2023 30.08.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 59/2023 w sprawie: zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Uniwersytetu Opolskiego obsługującym monitory ekranowe 2023 29.08.2023 29.08.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 58/2023 w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za rok 2022 2023 28.07.2023 28.07.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 57/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 53/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej przez Uniwersytet Opolski 2023 26.07.2023 26.07.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 56/2023 w sprawie: warunków korzystania z logo Uniwersytetu Opolskiego 2023 25.07.2023 25.07.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 55/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 28/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2023/2024 2023 19.07.2023 19.07.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 54/2023 w sprawie: wprowadzenia polityki zarządzania niepełnosprawnością w Uniwersytecie Opolskim 2023 13.07.2023 13.07.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 53/2023 w sprawie: utworzenia studiów drugiego (II) stopnia na kierunku OPTOMETRIA w Uniwersytecie Opolskim 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 52/2023 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE DOSTĘPNOŚCIĄ – KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI w Uniwersytecie Opolskim 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 51/2023 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych na kierunku WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I ORATORSTWO w Uniwersytecie Opolskim 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 50/2023 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych na kierunku BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI w Uniwersytecie Opolskim 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 49/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za rok 2022 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 48/2023 w sprawie: szczegółowego trybu postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący

1 2 3 53


1 2 3 53
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Regulamin R - 62/2023 w sprawie: Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2023 20.09.2023 20.09.2023 Obowiązujący
Regulamin R - 61/2023 w sprawie: Regulamin organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim 2023 04.09.2023 04.09.2023 Obowiązujący
Regulamin R - 60/2023 w sprawie: Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Opolskiego 2023 30.08.2023 30.08.2023 Obowiązujący

1 2 3 53


1 2 3 53
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus

1 2 3 53


1 2 3 53
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 21/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 14.09.2023 14.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 20/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 14.09.2023 14.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 19/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 14.09.2023 14.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 18/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 14.09.2023 14.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WPT - 13/2023 w sprawie: zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych, promotorów i recenzentów 2023 13.09.2023 13.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 49/2023 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 13.09.2023 13.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 48/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 13.09.2023 13.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 47/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 13.09.2023 13.09.2023 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WPT - 7/2023 w sprawie: powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.09.2023 11.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 55/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 06.09.2023 06.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 54/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 06.09.2023 06.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 53/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 06.09.2023 06.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IH - 42/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego 2023 05.09.2023 05.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IH - 40/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego 2023 05.09.2023 05.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IH - 39/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego 2023 05.09.2023 05.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IH - 41/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego 2023 05.09.2023 05.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 15/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 05.09.2023 05.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 14/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 05.09.2023 05.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 24/2023 w sprawie: zmiany recenzenta prac dyplomowych 2023 04.09.2023 04.09.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 45/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Biologii z dnia 15 czerwca 2023 r. 2023 27.07.2023 27.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 44/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.07.2023 27.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 43/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.07.2023 27.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 42/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.07.2023 27.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 41/2023 w sprawie: wskazanie kandydatów na członków komisji egzaminu z dyscypliny dodatkowej 2023 27.07.2023 27.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 40/2023 w sprawie: wskazania promotora na członka komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 27.07.2023 27.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 39/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 27.07.2023 27.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 38/2023 w sprawie: wskazania kandydata na przewodniczącego komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 27.07.2023 27.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 37/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 27.07.2023 27.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 16/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 21.07.2023 21.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 46/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 22 czerwca 2023 r. 2023 20.07.2023 20.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 45/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 20.07.2023 20.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 44/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 20.07.2023 20.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WS - 9/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze pracownika technicznego w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2023 14.07.2023 14.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WS - 8/2023 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2023 14.07.2023 14.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WS - 7/2023 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2023 14.07.2023 14.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WS - 6/2023 w sprawie: zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2023 14.07.2023 14.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 78/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 14.07.2023 14.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 77/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 14.07.2023 14.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 41/2023 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych, promotorów i recenzentów 2023 13.07.2023 13.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 40/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 13.07.2023 13.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 52/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 13.07.2023 13.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 51/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 13.07.2023 13.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ISzW - 7/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.07.2023 12.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ISzW - 6/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.07.2023 12.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 33/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 10.07.2023 10.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 32/2023 w sprawie: wskazania kandydata na promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 10.07.2023 10.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 31/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 10.07.2023 10.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 30/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 10.07.2023 10.07.2023 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 5/2023 w sprawie: wskazania sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 07.07.2023 07.07.2023 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 4/2023 w sprawie: wskazania sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 07.07.2023 07.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 23/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.07.2023 07.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 22/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.07.2023 07.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 21/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.07.2023 07.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 20/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.07.2023 07.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 19/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.07.2023 07.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 18/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.07.2023 07.07.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WCh - 31/2023 w sprawie: powołania koordynatora praktyk dydaktycznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2023 30.06.2023 30.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ISzW - 5/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielowi akademickiemu Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2023 30.06.2023 30.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WMFiI - 14/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WMFiI - 13/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WMFiI - 12/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 44/2023 w sprawie: wniosku o umorzenie przewodu doktorskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 43/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 42/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 41/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 40/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 39/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 38/2023 w sprawie: zaopiniowania propozycji kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 37/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielom akademickim Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 36/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielom akademickim Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 35/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielom akademickim Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 34/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielom akademickim Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 29.06.2023 29.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 39/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielom akademickim Wydziału Nauk Społecznych 2023 28.06.2023 28.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 32/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 31/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 30/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 29/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 28/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 27/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 26/2023 w sprawie: przyznania nauczycielom akademickim Instytutu Nauk Pedagogicznych nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 25/2023 w sprawie: przyznania nauczycielom akademickim Instytutu Nauk Pedagogicznych nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 24/2023 w sprawie: przyznania nauczycielom akademickim Instytutu Nauk Pedagogicznych nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 14/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 13/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 34/2023 w sprawie: zaopiniowania propozycji kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 33/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielom akademickim Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 32/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielom akademickim Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 31/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielom akademickim Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 30/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielom akademickim Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 29/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielom akademickim Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 28/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielom akademickim Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 27/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 26/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 25/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 24/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 23/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 22/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 21/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 12/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielom akademickim Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 2023 27.06.2023 27.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 17/2023 w sprawie: przyznanie nagrody Rektora dla nauczyciela akademickiego Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.06.2023 26.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 16/2023 w sprawie: przyznanie nagrody Rektora dla nauczyciela akademickiego Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.06.2023 26.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 15/2023 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2023 26.06.2023 26.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 14/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.06.2023 26.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 30/2023 w sprawie: przyznania nauczycielom akademickim Instytutu Nauk o Polityce i Administracji nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.06.2023 26.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 20/2023 w sprawie: zaopiniowania propozycji kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024 2023 23.06.2023 23.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 19/2023 w sprawie: przyznania nauczycielom akademickim Instytutu Nauk Prawnych nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.06.2023 23.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 18/2023 w sprawie: przyznania nauczycielom akademickim Instytutu Nauk Prawnych nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.06.2023 23.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 17/2023 w sprawie: przyznania nauczycielom akademickim Instytutu Nauk Prawnych nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.06.2023 23.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 16/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów, kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 23.06.2023 23.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 15/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów, kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 23.06.2023 23.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 60/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 59/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 57/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 55/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 51/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 50/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 48/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 46/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 45/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 44/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 42/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 170/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 169/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 167/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 165/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 161/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 160/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 158/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 156/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 155/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 154/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 152/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 34/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 138/2023 w sprawie: zaopiniowania kandydatów na członków komisji rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 148/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielowi akademickiemu Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 147/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielowi akademickiemu Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 146/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielowi akademickiemu Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 145/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielowi akademickiemu Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 144/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielowi akademickiemu Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 143/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielowi akademickiemu Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 142/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielowi akademickiemu Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 141/2023 w sprawie: przyznania nagrody Rektora nauczycielowi akademickiemu Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 22.06.2023 22.06.2023 Obowiązujący

1 2 3 53