Monitor UO

Akty prawne

W tej sekcji wyświetlane są akty prawne z podziałem wstępnym

Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1 2 3 23
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 14/2021 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za 2020 r. 2021 29.06.2021 29.06.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 13/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany przyjętego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021 (Korekta I) 2021 29.06.2021 29.06.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 9/2021 w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uniwersytetu Opolskiego dotyczącej przystąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 8/2021 w sprawie: podziału wyniku finansowego Uniwersytetu Opolskiego netto za rok 2020 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 7/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok 2020 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 12/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok 2020 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 11/2021 w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uniwersytetu Opolskiego dotyczącej przystąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku Domu Studenta Kmicic 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 10/2021 w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uniwersytetu Opolskiego dotyczącej przystąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku dydaktycznego Instytutu Biologii 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 6/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany przyjętego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 (Korekta III) 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 5/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2021 29.03.2021 29.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 4/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu Strategii Uniwersytetu Opolskiego w latach 2021–2027 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 3/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 2/2021 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Uniwersytetu Opolskiego wybranej na okres kadencji przypadającej na lata 2021–2024 2021 14.01.2021 14.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 1/2021 w sprawie: wskazania kandydata na Przewodniczącego Rady Uniwersytetu Opolskiego 2021 14.01.2021 14.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 27/2020 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Pierwszej Rady Uniwersytetu Opolskiego w 2020 r. 2020 21.12.2020 21.12.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 26/2020 w sprawie: zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021 2020 23.11.2020 28.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 25/2020 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za 2019 r 2020 28.09.2020 28.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 24/2020 w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany przyjętego planu rzeczowofinansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 (Korekta II) 2020 24.09.2020 24.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 23/2020 w sprawie: wyboru podmiotu przeprowadzającego ustawowe badanie rocznych sprawozdań finansowych Uniwersytetu Opolskiego w latach 2020 i 2021 2020 24.09.2020 24.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 22/2020 w sprawie: przyznania dodatku zadaniowego rektorowi Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Markowi Masnykowi w okresie kadencji 2020– 2024 2020 24.09.2020 24.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 21/2020 w sprawie: stanowiska Rady Uniwersytetu Opolskiego dotyczącego rozpoczęcia realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa budynku Domu Studenckiego Niechcic, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Katowickiej 87 B, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19” 2020 21.09.2020 21.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 20/2020 w sprawie: stanowiska Rady Uniwersytetu Opolskiego dotyczącego rozpoczęcia realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa budynku Domu Studenckiego Kmicic, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 31, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19” 2020 21.09.2020 21.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 19/2020 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2020 10.09.2020 10.09.2020 Obowiązujący

1 2 3 23


1 2 3 23
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Uchwała Senatu US_UO - 125/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 235/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2021 29.06.2021 29.06.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 124/2020-2024 w sprawie: zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2022/2023 2021 29.06.2021 29.06.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 123/2020-2024 w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie Kard. Kurtowi Kochowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2021 29.06.2021 29.06.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 99/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 98/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 97/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 96/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku PUBLIC RELATIONS w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 95/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PUBLIC RELATIONS w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 94/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 93/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 92/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 91/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku POLITOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 90/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku POLITOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 89/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 88/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 87/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku BIOTECHNOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 86/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku MUZYKOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 85/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku OBSŁUGA BIZNESU w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 84/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 240/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu studiów pierwszego ( I ) stopnia dla kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 83/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku MATEMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 82/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ADMINISTRACJA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 81/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku ADMINISTRACJA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 80/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 79/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 78/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku INŻYNIERA ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 77/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BIOTECHNOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 76/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku INŻYNIERA ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 75/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku BIOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 74/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BIOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 73/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku GERMANISTIK w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 72/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 71/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 70/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku MASTER OF LIBERAL ARTS w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 69/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku ENGLISH PHILOLOGY w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 68/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ENGLISH PHILOLOGY w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 67/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku ENGLISH PHILOLOGY – TEACHER TRAINING PROGRAMME w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 66/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ENGLISH PHILOLOGY w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 65/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku GERMANISTIK w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 64/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 63/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 62/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA OD PODSTAW w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 61/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku JĘZYK BIZNESU w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 60/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 59/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku GAME STUDIES w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 58/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku LINGWISTYKA STOSOWANA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 57/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku EDYTORSTWO w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 56/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 14/2020¬2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 55/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 227/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 54/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 53/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia dla kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 52/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 51/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia dla kierunku LANGUE FRANÇAISE, INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET RELATIONS INTERNATIONALES w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 50/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku DWUJĘZYCZNOŚĆ W KOMUNIKACJI WIELOKULTUROWEJ w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 49/2020-2024 w sprawie: zaopiniowania kandydata na dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 48/2020-2024 w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. Julianowi Kornhauserowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 47/2020-2024 w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie prof. Janie Hoffmannovej tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 122/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 121/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 120/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 119/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku HISTORIA i TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+ w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 118/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku DIETETYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 117/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 116/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 247/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu studiów drugiego ( II ) stopnia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 115/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 246/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu studiów pierwszego ( I ) stopnia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 114/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku LOGISTYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 113/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku EKONOMIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 112/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku EKONOMIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 111/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 110/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ROLNICTWO w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 109/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku HISTORIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 108/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku HISTORIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 107/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku FIZJOTERAPIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 106/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 105/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 104/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 103/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 102/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 101/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 100/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 46/2020-2024 w sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej – dr Danucie Witkowskiej 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 45/2020-2024 w sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską – dr Aleksandrze Starczewskiej-Wojnar 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 44/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego 2021 29.04.2021 01.10.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 43/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 42/2020-2024 w sprawie: uchwalenia zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 41/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 239/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu studiów (II) stopnia dla kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 40/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA w Uniwersytecie Opolskim 2019 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 39/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 38/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 249/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 37/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 207/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2021 30.03.2021 01.10.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 36/2020-2024 w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Opolskiego” 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 35/2020-2024 w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu zasad komercjalizacji oraz zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej w Uniwersytecie Opolskim” 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 34/2020-2024 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 33/2020-2024 w sprawie: uchwalenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego na lata 2021-2027 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 32/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 198/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r. Statut Uniwersytet Opolskiego 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 31/2020-2024 w sprawie: uchylenia uchwały nr 21/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LOGISTYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 30/2020-2024 w sprawie: uchylenia uchwały nr 245/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 29/2020-2024 w sprawie: uchylenia uchwały nr 244/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku BIOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 28/2020-2024 w sprawie: uchylenia uchwały nr 132/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów pierwszego (I) stopnia GRAFIKA INTERMEDIALNA w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 27/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku WIEDZA O TEATRZE I FILMIE w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 26/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 25/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 1/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Księgi Jakości Kształcenia obowiązującej w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 24/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 231/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 23/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 230/2016–2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 22/2020-2024 w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Uniwersytetu Opolskiego 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 21/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia nakierunku LOGISTYKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 26.11.2020 26.11.2020 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 20/2020-2024 w sprawie: powołania członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 19/2020-2024 w sprawie: odwołania członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 18/2020-2024 w sprawie: powołania Rady Uniwersytetu Opolskiego 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 17/2020-2024 w sprawie: zmiany uchwały nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 16/2020-2024 w sprawie: zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 235/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 9/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 8/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 7/2020-2024 w sprawie: Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 6/2020-2024 w sprawie: Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 5/2020-2024 w sprawie: Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 4/2020-2024 w sprawie: Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 3/2020-2024 w sprawie: Uchwalenie Regulaminu Senatu Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 2/2020-2024 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 15/2020-2024 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego wydawanych w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 14/2020-2024 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 13/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 12/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 11/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 10/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 1/2020-2024 w sprawie: Zaopiniowanie umieszczenia na Wzgórzu Uniwersyteckim popiersia Karola Cebuli – Honorowego Senatora Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 301/2016-2020 w sprawie: Poparcie wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Opolskiemu uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne 2020 16.07.2020 16.07.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/299/2020 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 2020 16.07.2020 16.07.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 298/2016-2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 226/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 2020 16.07.2020 16.07.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 297/2016-2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 225/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 2020 16.07.2020 16.07.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/296/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 230/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej 2020 16.07.2020 16.07.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/300/2020 w sprawie: Poparcie wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Opolskiemu uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji 2020 16.07.2020 16.07.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 295/2016-2020 w sprawie: Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2020 18.06.2020 18.06.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/294/2020 w sprawie: Zmiana podziału mandatów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024 2020 18.06.2020 18.06.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/293/2020 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2020 18.06.2020 18.06.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/292/2020 w sprawie: Zaopiniowanie wniosku Rektora Uniwersytetu Opolskiego o nagrodę ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 2020 18.06.2020 18.06.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/291/2020 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/267/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/290/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany Uchwały nr 219/2026-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim do dyscyplin naukowych i dyscyplin artystycznych 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/289/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) studiów na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/288/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/287/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku TEOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/286/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku STOSUNKI MIʘDZYNARODOWE w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/285/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku STOSUNKI MIʘDZYNARODOWE w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/284/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PUBLIC RELATIONS w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/283/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku PUBLIC RELATIONS w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/282/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku PRAWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/281/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku POLITOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/280/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku POLITOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/279/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/278/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PEDAGOGIKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/277/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku LOGOPEDIA Z JʘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/276/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku FIZYKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/275/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŁƒSKA OD PODSTAW w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/274/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku FILOLOGIA POLSKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/273/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ENGLISH PHILOLOGY w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/272/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku EKONOMIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/271/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku EKONOMIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/270/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/269/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BIOMONITORING w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/268/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku BIOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/266/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku BEZPIECZEŁƒSTWO MIʘDZYNARODOWE w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/265/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ADMINISTRACJA w Uniwersytecie Opolskim 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/264/2020 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 73/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. dot. Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/263/2020 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 93/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 października 2010 r. dot. Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/259/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów podyplomowych o nazwie PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/254/2020 w sprawie: Podział mandatów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024 2020 16.04.2020 16.04.2020 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/262/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów na kierunku FARMACJA w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/261/2020 w sprawie: Uchwalenie zmiany programu studiów na kierunku PSYCHOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/260/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów podyplomowych o nazwie PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE RESOCJALIZACJI w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/258/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów podyplomowych o nazwie PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/257/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku TEOLOGIA KANONICZNA w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/256/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku HISTORIA I KULTURA w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/255/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA – FILOZOFIA – MUZYKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/253/2020 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/252/2020 w sprawie: Zaopiniowanie kandydata na Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/251/2020 w sprawie: Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora ks. dr. hab. Markowi LISOWI 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/248/2020 w sprawie: Zmiana Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.03.2020 19.03.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/250/2020 w sprawie: Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.03.2020 19.03.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/249/2020 w sprawie: Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.03.2020 19.03.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 245/2016-2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.01.2020 23.01.2020 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 244/2016-2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku BIOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.01.2020 23.01.2020 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 243/2016-2020 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 235/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019 w sprawie wytycznych dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.01.2020 23.01.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/247/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów drugiego (II) stopnia dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.01.2020 23.01.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/246/2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.01.2020 23.01.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/242/2020 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2020 23.01.2020 23.01.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/235/2019 w sprawie: Wytyczne dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/236/2019 w sprawie: Zmiana uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/234/2019 w sprawie: Zmiana Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/231/2019 w sprawie: Powołanie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/230/2019 w sprawie: Powołanie członków Uczelnianej Komisji Wyborczej 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/241/2019 w sprawie: Uchwalenie programu rozwoju kształcenia na lata 2018-2028 w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego – dla kierunku lekarskiego 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/240/2019 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego ( I ) stopnia dla kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/239/2019 w sprawie: Uchwalenie programu studiów drugiego ( II ) stopnia dla kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/238/2019 w sprawie: Uchwalenie programu studiów drugiego ( II ) stopnia dla kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/237/2019 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego ( I ) stopnia dla kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/233/2019 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomów doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego wydawanych w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/232/2019 w sprawie: Nadanie prof. dr. hab. Lechowi Borowcowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/229/2019 w sprawie: Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora ks. dr. hab. Andrzejowi ANDERWALDOWI 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/228/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 56/2016-2020 z dnia 29 VI 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2019 25.09.2019 25.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/227/2019 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2019 25.09.2019 25.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/226/2019 w sprawie: Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 2019 25.09.2019 25.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/225/2019 w sprawie: Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 2019 25.09.2019 25.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/218/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 153/2016-2020 z dnia 24 I 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/217/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 113/2016-2020 z dnia 24 V 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/216/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 84/2016-2020 z dnia 25 I 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/224/2019 w sprawie: Podjęcie działań związanych z przystąpieniem do projektu: EDUNET – międzyuczelniana sieć edukacji transgranicznej 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/223/2019 w sprawie: Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/222/2019 w sprawie: Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/221/2019 w sprawie: Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/220/2019 w sprawie: Potwierdzanie w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/219/2019 w sprawie: Przyporządkowanie kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim do Dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/215/2019 w sprawie: Zatwierdzenie efektów uczenia się na kierunkach: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, HISTORIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, MUZYKOLOGIA, ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION, JʘZYK BIZNESU, FILOLOGIA POLSKA, GERMANISTIK, JʘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JʘZYKIEM NIEMIE 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/214/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 136/2016-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/210/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 39/2016-2020 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/213/2019 w sprawie: Wyrażenie zgody na zapewnienie środków na realizację projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz po 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/212/2019 w sprawie: Podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu: Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie młóta browarnianego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/211/2019 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/209/2019 w sprawie: Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/208/2019 w sprawie: Zniesienie prowadzenia 2-letnich studiów II stopnia na kierunku informatyka 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/206/2019 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. hab. Lechowi Borowcowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/205/2019 w sprawie: Opinia w przedmiocie utworzenia Wydziału Lekarskiego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/204/2019 w sprawie: Opinia w przedmiocie utworzenia Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020-/207/2019 w sprawie: Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/203/2019 w sprawie: Zatwierdzenie rekomendacji i wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej na rok 2019 2019 23.05.2019 23.05.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/202/2019 w sprawie: Zatwierdzenie do realizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2019 2019 23.05.2019 23.05.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/201/2019 w sprawie: Rozliczenie wyniku finansowego netto za 2018 r. 2019 23.05.2019 23.05.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/200/2019 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2018 r. 2019 23.05.2019 23.05.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/199/2019 w sprawie: Przepisy wprowadzające Statut Uniwersytetu Opolskiego 2019 09.05.2019 09.05.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/198/2019 w sprawie: Statut Uniwersytetu Opolskiego 2019 09.05.2019 09.05.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/197/2019 w sprawie: Odstąpienie od realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Dmowskiego 7-9 w Opolu 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/196/2019 w sprawie: Odstąpienie od realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/195/2019 w sprawie: Nadanie sali nr 2.7 Collegium Iuridicum imienia Profesora Stanisława Malarskiego 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/194/2019 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/191/2019 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunku GRAFIKA INTERMEDIALNA 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/188/2019 w sprawie: Ustalenie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/186/2019 w sprawie: Uchwalenie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/185/2019 w sprawie: Uchwalenie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/184/2019 w sprawie: Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego na rok akademicki 2019/2020 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/193/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 82/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. [BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II st] 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/192/2019 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 144/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/190/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 132/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. 2019 25.04.2019 25.04.2019 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/189/2019 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 166/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 lutego 2019 r. 2019 25.04.2019 25.04.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/187/2019 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów i wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2019 25.04.2019 25.04.2019 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/182/2019 w sprawie: Zaopiniowanie zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019 21.03.2019 21.03.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/181/2019 w sprawie: Powołanie Przewodniczącego Pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Opolskiego 2019 21.03.2019 21.03.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/183/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 87/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 I 2018 r. w sprawie zgody na realizację inwestycji pn. Przebudowa części pomieszczeń Uniwersytetu Opolskiego zlokalizowanych przy ul. Witosa 26, dotychczasowej siedziby poradni stomat 2019 21.03.2019 21.03.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/180/2019 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania pn.: Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/179/2019 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/176/2019 w sprawie: Zmiany Uchwały nr 150/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (LOGOPEDIA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/163/2019 w sprawie: Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie NAUKI CHEMICZNE na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/162/2019 w sprawie: Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie HISTORIA na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/161/2019 w sprawie: Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie PEDAGOGIKA na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/160/2019 w sprawie: Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie NAUKI TEOLOGICZNE na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/159/2019 w sprawie: Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie JʘZYKOZNAWSTWO na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/158/2019 w sprawie: Zgłoszenie kandydata w dyscyplinie LITERATUROZNAWSTWO na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/157/2019 w sprawie: Powołanie Pierwszej Rady Uniwersytetu Opolskiego 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/178/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 152/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (TURYSTYKA I WYPOCZYNEK) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/177/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 151/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (NUTRIBIOCHEMIA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/175/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 149/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (GAME STUDIES II) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/174/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 148/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (GAME STUDIES I) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/173/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 147/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (GERMANISTIK-LEHRAMT) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/172/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 146/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (ENGLISH PHILOLOGY) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/171/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 145/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (zamiast filologii) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/170/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 144/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/169/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 143/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. (ANGEWANDTE GERMANISTIK) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/168/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 141/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. (GOSPODARKA PRZESTRZENNA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/167/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 140/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. (PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/166/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 132/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. (GRAFIKA INTERMEDIALNA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/165/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 131/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. (MUZYKOLOGIA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/164/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 130/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. (PEDAGOGIKA SPECJALNA) 2019 21.02.2019 21.02.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/154/2019 w sprawie: Zatwierdzenie listy kandydatów do wyróżnienia z okazji Jubileuszu 25-lecia UO 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/153/2019 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/152/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/151/2019 w sprawie: Powołania od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia NUTRIBIOCHEMIA 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/150/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia LOGOPEDIA Z JʘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/149/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia GAME STUDIES 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/148/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia GAME STUDIES 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/147/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia GERMANISTIK – LEHRAMT 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/146/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia ENGLISH PHILOLOGY – TEACHER TRAINING PROGRAMME 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/145/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowych kierunków studiów do realizacji na Wydziale Filologicznym 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/143/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia ANGEWANDTE GERMANISTIK 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/156/2019 w sprawie: Zmiana treści uchwały Senatu UO nr 51/2016-2020 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie projektu Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja K 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/155/2019 w sprawie: Zmiana montażu finansowego do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 3/2016-2020 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 2019 24.01.2019 24.01.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/144/2019 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA 2019 24.01.2019 24.01.2019 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/142/2018 w sprawie: Zniesienie prowadzenia studiów na kierunku filologia 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/141/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/140/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów jednolitych magisterskich PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/138/2018 w sprawie: Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów za wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/137/2018 w sprawie: Rozstrzygnięcia kierunkowe w związku z przygotowywaniem nowego Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/136/2018 w sprawie: Określenie sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/135/2018 w sprawie: Zatwierdzenie arkuszy ocen pracowniczych i zasad oceny pracowników 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/139/2018 w sprawie: Zmiana montażu finansowego do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 3/2016-2020 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 2018 20.12.2018 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/133/2018 w sprawie: Zatwierdzenie wykazu kierunków, na które laureaci określonych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego w latach 2019-2022 2018 29.11.2018 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/131/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia MUZYKOLOGIA 2018 29.11.2018 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/130/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów jednolitych magisterskich PEDAGOGIKA SPECJALNA 2018 29.11.2018 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/129/2018 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu prowadzenia badań losów absolwentów na Uniwersytecie Opolskim 2018 29.11.2018 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/128/2018 w sprawie: Zatwierdzenie do realizacji prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2019 2018 29.11.2018 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/134/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 112/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2019/2020 2018 29.11.2018 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 132/2016-2020 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia GRAFIKA INTERMEDIALNA 2018 29.11.2018 29.11.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/127/2018 w sprawie: Opinia o włczeniu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego 2018 15.11.2018 15.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/126/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji 2018 25.10.2018 25.10.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/125/2018 w sprawie: Opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Międzywydziałowej Katedry Badań nad Szkolnictwem Wyższym 2018 25.10.2018 25.10.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/124/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych oraz zespołu nieruchomości budynkowych i budowli Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu 2018 27.09.2018 27.09.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/123/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej – Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego 2018 27.09.2018 27.09.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/121/2018 w sprawie: Wygaszanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów 2018 27.09.2018 27.09.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/122/2018 w sprawie: Zmiana montażu finansowego do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 3/ 2016-2020 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 2018 27.09.2018 27.09.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/120/2018 w sprawie: Opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Dydaktyki Nauk Ścisłych 2018 28.06.2018 28.06.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/119/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na utworzenie kierunku pielęgniarstwo w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2018 28.06.2018 28.06.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/118/2018 w sprawie: Zniesienie prowadzenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo 2018 28.06.2018 28.06.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/112/2018 w sprawie: Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2019/2020 2018 28.05.2018 28.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/113/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/111/2018 w sprawie: Zatwierdzenie rekomendacji i wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej na rok 2018 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/110/2018 w sprawie: Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2018 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/109/2018 w sprawie: Zatwierdzenie rozliczenia wyniku finansowego netto za rok 2017 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/108/2018 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2017 r. 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/117/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 39/2016-2020 z dnia 27 IV 2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/116/2018 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 122/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania Zintegrowany System Zarządzania Energią na Kampusie Uniwersytetu Opolskiego 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/115/2018 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 120/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania: Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytet 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/114/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i umarzania opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2018 24.05.2018 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/107/2018 w sprawie: Wyrażenie opinii dotyczącej połczenia Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2018 27.04.2018 27.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/99/2018 w sprawie: Zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku prowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/98/2018 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/106/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji projektu pn. System prognozowania skutków narażania zdrowia ludności wiejskiej na niekontrolowaną emisję niską 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/104/2018 w sprawie: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 78/2016-2020 z dnia 25 I 2018 r. w sprawie powołania od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/102/2018 w sprawie: Zasady doboru kandydatów na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2018/2019 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/101/2018 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/100/2018 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Opolskiego 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/105/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 88/2016-2020 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Dmowskiego 7-9 w Opolu 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/103/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 31/2016-2020 z dnia 27 IV 2017 r. w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2018 26.04.2018 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/97/2018 w sprawie: Zmiana treści uchwały Senatu UO nr 51/2016-2020 z 25 V 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie projektu Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskie 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/96/2018 w sprawie: Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2018/2019 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/95/2018 w sprawie: Uzupełnienie Uchwały nr 72/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 V 2014 r. w sprawie uprawnień rekrutacyjnych dla laureatów olimpiad i konkursów 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/94/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunku powołanego na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/93/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/92/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/91/2018 w sprawie: Poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Ryszardowi Wójcickiemu 2018 22.03.2018 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/90/2018 w sprawie: Poparcie federacji Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2018 09.03.2018 09.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/89/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu 2018 22.02.2018 22.02.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/88/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Dmowskiego 7-9 w Opolu 2018 22.02.2018 22.02.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/86/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 46/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 V 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/75/2018 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2018 25.01.2018 25.01.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 73/2016-2020 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2018 25.01.2018 25.01.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/87/2018 w sprawie: Zgoda na realizację inwestycji pn. Przebudowa części pomieszczeń Uniwersytetu Opolskiego zlokalizowanych przy ul. Witosa 26, dotychczasowej siedziby poradni stomatologicznej USK w Opolu, celem dostosowania do funkcji obiektu dydaktycznego służącemu kształ 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/85/2018 w sprawie: Wykaz kierunków i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/84/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/83/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/82/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowych kierunków studiów na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/81/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/80/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowych kierunków studiów na Wydziale Filologicznym 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/79/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowych kierunków studiów na Wydziale Nauk Społecznych 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/78/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/77/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 25.01.2018 25.01.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/76/2018 w sprawie: Zniesienie prowadzenia studiów na kierunku zarządzanie informacją w nowych mediach 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/74/2018 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/72/2018 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów aneksów do umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (dotyczy przyjętych w semestrze zimowym 2017/2018) 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/71/2018 w sprawie: Szczegółowe zasady i tryb stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2018 25.01.2018 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/70/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych oraz zespołu nieruchomości budynkowych i budowli Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/69/2017 w sprawie: Powołanie członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/68/2017 w sprawie: Zatwierdzenie Założeń misji i organizacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/67/2017 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/66/2017 w sprawie: Zatwierdzenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2018 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/65/2017 w sprawie: Nadanie prof. dr. hab. inż. Pawłowi Kazimierzowi Kafarskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 26.10.2017 26.10.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/63/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 11/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 XI 2016 r. dotyczącej zgody na realizację projektu pn. Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/61/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i umarzania opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/60/2017 w sprawie: Zmiany Uchwały nr 25/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki umarzania tych opłat 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/64/2017 w sprawie: Wybór kandydatów z Uniwersytetu Opolskiego do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2018 r. 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/62/2017 w sprawie: Zmiana wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/59/2017 w sprawie: Wygasanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/58/2017 w sprawie: Zatwierdzenie ramowego planu pracy Senatu UO w roku akademickim 2017/2018 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/54/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/57/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości Województwa Opolskiego 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/56/2017 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/55/2017 w sprawie: Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/53/2017 w sprawie: Nadanie prof. dr. hab. n. med. Franciszkowi Kokotowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/52/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 14.06.2017 14.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/46/2017 w sprawie: Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019 2017 30.05.2017 30.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/48/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 119/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 VI 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów – kierunek lekarski 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/47/2017 w sprawie: Wytyczne do wprowadzania programów kształcenia kierunków studiów w Uniwersytecie Opolskim 2017 25.05.2017 25.05.2017 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/45/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 163/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 VI 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/51/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na kontynuowanie projektu Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/50/2017 w sprawie: Ustalenie liczby prodziekanów tworzonego Wydziału Sztuki 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/49/2017 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/44/2017 w sprawie: Zatwierdzenie do realizacji rekomendacji Rektorskiej Komisji Budżetowej UO na rok 2017 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/43/2017 w sprawie: Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2017 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/42/2017 w sprawie: Rozliczenie wyniku finansowego netto za 2016 r. 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/41/2017 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2016 r. 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/36/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i zwalniania z opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/35/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 25/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/34/2017 w sprawie: Uzupełnienie zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 – zmiana w załączniku nr 3 do Uchwały nr 14/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 I 2017 r. 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/33/2017 w sprawie: Uzupełnienie wykazu kierunków i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 w Uchwale nr 13/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 I 2017 r. 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/31/2017 w sprawie: Zatwierdzenie nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/40/2017 w sprawie: Nadanie sali nr 112 Instytutu Psychologii imienia prof. dr hab. Andrzeja Szmajkego 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/39/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/38/2017 w sprawie: Wydanie opinii w przedmiocie utworzenia Wydziału Sztuki 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/37/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/32/2017 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2017/2018 nowego kierunku studiów na Wydziale Nauk Społecznych 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/30/2017 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Pawłowi Kazimierzowi Kafarskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/24/2017 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/23/2017 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu Opolskiego 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/29/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/28/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na oddanie w używanie nieruchomości przy ulicy Wojciecha Drzymały 1a 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/27/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na przejęcie od Samorządu Województwa Opolskiego obowiązków i uprawnień organu tworzącego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/26/2017 w sprawie: Zasady pobierania i zwalniania z opłat od cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/25/2017 w sprawie: Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/22/2017 w sprawie: Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/21/2017 w sprawie: Zasady doboru kandydatów na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2017/2018 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/20/2017 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. hab. n. med. Franciszkowi Kokotowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 23.03.2017 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/18/2017 w sprawie: Opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Dziejami Kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów 2017 26.01.2017 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/17/2017 w sprawie: Zatwierdzenie arkuszy ocen pracowniczych i zasad oceny pracowników 2017 26.01.2017 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/16/2017 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2017 26.01.2017 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/13/2017 w sprawie: Kierunki i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 2017 26.01.2017 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/12/2017 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2017/2018 nowych kierunków studiów 2017 26.01.2017 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/19/2017 w sprawie: Uzupełnienie Uchwały nr 2/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 IX 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. konsolidacji potencjału Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2017 26.01.2017 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/15/2017 w sprawie: Uzupełnienie Uchwały nr 72/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 V 2014 r. w sprawie uprawnień rekrutacyjnych dla laureatów olimpiad i konkursów 2017 26.01.2017 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/14/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 163/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 VI 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 2017 26.01.2017 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/9/2016 w sprawie: nadanie prof. dr. hab. Tomaszowi Szarocie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2016 24.11.2016 24.11.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/8/2016 w sprawie: nadanie prof. dr. hab. Marcelemu Kosmanowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2016 24.11.2016 24.11.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/11/2016 w sprawie: zgoda na realizację projektu pn.Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego 2016 24.11.2016 24.11.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/10/2016 w sprawie: zatwierdzenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2017 2016 24.11.2016 24.11.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/7/2016 w sprawie: zatwierdzenie zmian do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2016 27.10.2016 27.10.2016 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/6/2016 w sprawie: zmiana Uchwały nr 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo 2016 27.10.2016 27.10.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/5/2016 w sprawie: zmiany wzorów umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności 2016 27.10.2016 27.10.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/4/2016 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2015/2016 2016 27.10.2016 27.10.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/3/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu 2016 29.09.2016 29.09.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/2/2016 w sprawie: powołanie zespołu ds. konsolidacji potencjału Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. 2016 29.09.2016 29.09.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/1/2016 w sprawie: wprowadzenie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Księgi Jakości Kształcenia obowiązującej w Uniwersytecie Opolskim 2016 29.09.2016 29.09.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/170/2016 w sprawie: zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2016 23.06.2016 23.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/169/2016 w sprawie: zmiana nazwy Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO 2016 23.06.2016 23.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/163/2016 w sprawie: zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 2016 06.06.2016 06.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/168/2016 w sprawie: zatwierdzenie uchwały nr 3/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/167/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na na dzieżawę części nieruchomości przy ul. Oleskiej 48 w Opolu 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/166/2016 w sprawie: zatwierdzenie nowych wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za studia lub usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/165/2016 w sprawie: zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/162/2016 w sprawie: utworzenie od roku akademickiego 2017/2018 nowych kierunków studiów 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/161/2016 w sprawie: zatwierdzenie planu finansowego na 2016 rok 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/160/2016 w sprawie: przyjęcie wniosku Rektorskiej Komisji Budżetowej 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/159/2016 w sprawie: rozliczenie zysku netto za 2015 rok 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/158/2016 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok 2015 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/164/2016 w sprawie: zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/157/2016 w sprawie: uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/156/2016 w sprawie: wszczęcie postępowania o nadanie prof. drowi hab. Tomaszowi Szarocie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/155/2016 w sprawie: wszczęcie postępowania o nadanie prof. drowi hab. Marcelemu Kosmanowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/154/2016 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/153/2016 w sprawie: zatwierdzenie zasad doboru kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2016/2017 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/152/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu” 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/151/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Zintegrowany System Zarządzania Energią Uniwersytetu Opolskiego – Etap I – kompleks budynków administracyjno – dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/150/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Zintegrowany System Zarządzania Energią Uniwersytetu Opolskiego – Etap I – Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/149/2016 w sprawie: zatwierdzenie Regulaminu Europejskiego Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego 2016 24.03.2016 24.03.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/148/2016 w sprawie: zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2016/2017 2016 24.03.2016 24.03.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/147/2016 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2016/2017 2016 24.03.2016 24.03.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/146/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na realizację projektu pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego” 2016 10.03.2016 10.03.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/145/2016 w sprawie: w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego 2016 11.02.2016 11.02.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/144/2016 w sprawie: w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego 2016 11.02.2016 11.02.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/143/2016 w sprawie: w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego 2016 11.02.2016 11.02.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/142/2016 w sprawie: powołanie Europejskiego Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego 2016 28.01.2016 28.01.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/141/2016 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2016/2017 2016 28.01.2016 28.01.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/140/2016 w sprawie: zatwierdzenie nowych specjalności studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2016/2017 2016 28.01.2016 28.01.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/139/2016 w sprawie: zatwierdzenie nowych kierunków studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2016/2017 2016 28.01.2016 28.01.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/138/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu” 2016 28.01.2016 28.01.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/137/2015 w sprawie: zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2016 r. 2015 26.11.2015 26.11.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/136/2015 w sprawie: wprowadzenie zmian w Regulaminie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego 2015 26.11.2015 26.11.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/135/2015 w sprawie: zmiany uchwały Senatu UO nr 100/2012-2016 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie „Zakupu i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania wspomagającego procesy związane z realizacją zadań Uniwersytetu Opolskiego, w tym doposażenie w środki trwałe” 2015 29.10.2015 29.10.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/134/2015 w sprawie: zmiany Uchwały nr 120/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 VI 2015 r. dotyczącej wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószko wie – Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Opols 2015 29.10.2015 29.10.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/133/2015 w sprawie: określenie opisu efektów kształcenia kierunku lekarskiego 2015 29.10.2015 29.10.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/132/2015 w sprawie: zatwierdzenie ramowego plany pracy Senatu UO w roku ak. 2015/2016 2015 29.10.2015 29.10.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/131/2015 w sprawie: zatwierdzenie przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 2015 29.10.2015 29.10.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/130/2015 w sprawie: zatwierdzenie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 2015 29.10.2015 29.10.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/129/2015 w sprawie: rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie” 2015 30.09.2015 30.09.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/127/2015 w sprawie: zatwierdzenie Aneksu nr 3 Uchwały nr 83/2012-2016 w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z 11 VII 2014r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzeniem MNiSW z 3 2015 30.09.2015 30.09.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/126B/2015 w sprawie: zatwierdzenie zakładanych efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku ZARZĄDZANIE 2015 30.09.2015 30.09.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/126A/2015 w sprawie: utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE 2015 30.09.2015 30.09.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/125/2015 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania działalności uczelni w roku akademickim 2014/2015 2015 30.09.2015 30.09.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/128/2015 w sprawie: wprowadzenie nowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności oraz o warunkach odpłatności za kurs w Uniwersytecie Opolsk 2015 30.09.2015 30.09.2015 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 124/2012-2016 w sprawie: zatwierdzenie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2015 30.09.2015 30.09.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/123/2015 w sprawie: w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych Łşródeł energii- budynek dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 w Opolu 2015 24.06.2015 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/121/2015 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego” 2015 24.06.2015 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/119/2015 w sprawie: wyrażenie zgody na utworzenie na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów- kierunek lekarski 2015 24.06.2015 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/118/2015 w sprawie: wprowadzenie nowych wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za studia lub usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim 2015 24.06.2015 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/117/2015 w sprawie: wyrażenie zgody na zatwierdzenie regulaminu potwierdzenia efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną 2015 24.06.2015 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/116/2015 w sprawie: zatwierdzenie poprawek do „Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim” 2015 24.06.2015 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/115/2015 w sprawie: nadanie prof. dr. Klemensowi Richterowi tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Opolskiego 2015 24.06.2015 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/122/2015 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania „Zintegrowany System Zarządzania Energią na Kampusie Uniwersytetu Opolskiego” 2015 24.06.2015 24.06.2015 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/120/2015 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania „Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” – Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Opolskiego dla potrzeb rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego 2015 24.06.2015 24.06.2015 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/114/2015 w sprawie: podjęcie działań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa parku w Dąbrowie będącego własnością Uniwersytetu Opolskiego 2015 28.05.2015 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/113/2015 w sprawie: zgoda na realizację projektu „Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie – godnego ochrony, lokalnego hot spotu bioróżnorodności” 2015 28.05.2015 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/112/2015 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na nowych kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych od roku ak. 2015/2016 2015 28.05.2015 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/111/2015 w sprawie: zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim roku akademickim 2016/2017 2015 28.05.2015 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/110/2015 w sprawie: zatwierdzenie nowych kierunków i specjalności realizowanych w UO od roku ak. 2016/2017 2015 28.05.2015 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/109/2015 w sprawie: wnioski Rektorskiej Komisji Budżetowej 2015 28.05.2015 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/108/2015 w sprawie: zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok 2015 28.05.2015 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/107/2015 w sprawie: rozliczenie zysku netto za 2014 rok 2015 28.05.2015 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/106/2015 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego UO za 2014 rok 2015 28.05.2015 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/104/2015 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na nowych specjalnościach kierunków realizowanych na Wydziale Filologicznym od roku ak. 2015/2016 2015 23.04.2015 23.04.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/103/2015 w sprawie: przyjęcie dokumentu pn. „Model kształcenia dualnego na Uniwersytecie Opolskim” 2015 23.04.2015 23.04.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/102/2015 w sprawie: opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Międzynarodowe Centrum Badawcze na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 2015 23.04.2015 23.04.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/101/2015 w sprawie: zatwierdzenie statutu Uniwersytetu Opolskiego z wprowadzonymi zmianami 2015 23.04.2015 23.04.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 105/2012-2016 w sprawie: zatwierdzenie „Regulaminu zarządzenia własnością intelektualną Uniwersytetu Opolskiego” 2015 23.04.2015 23.04.2015 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/99/2015 w sprawie: dotyczy realizacji inwestycji pn.”Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii” 2015 26.03.2015 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/98/2015 w sprawie: dotyczy realizacji inwestycji pn.”Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul.Dmowskiego 8 w Opolu” 2015 26.03.2015 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/97/2015 w sprawie: zatwierdzenie darowizny nieruchomości Powiatu Opolskiego na rzecz Uniwersytetu Opolskiego 2015 26.03.2015 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/96/2015 w sprawie: zatwierdzenie „Regulaminu korzystania z infrastruktury Uniwersytetu Opolskiego” 2015 26.03.2015 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/95/2015 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach : Architektura krajobrazu (I i II stopnia), Nowoczesne materiały (I stopnia), Nauki o rodzinie (III stopnia) 2015 26.03.2015 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/94/2015 w sprawie: zatwierdzenie limitów przyjęć na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2015/2016 2015 26.03.2015 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/93/2015 w sprawie: zatwierdzenie „Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim” 2015 26.03.2015 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/92/2015 w sprawie: zasady doboru kandydatów na studia III stopnia w Uniwersytecie Opolskim 2015 26.03.2015 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/91/2015 w sprawie: zatwierdzenie „Regulaminu studiów Uniwersytetu Opolskiego” 2015 26.03.2015 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/100/2015 w sprawie: dotyczy realizacji inwestycji pn.”Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wspomagającego procesy związane z realizacją zadań Uniwersytetu Opolskiego w tym doposażenie w środki trwałe” 2015 26.03.2015 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/90/2015 w sprawie: podpisanie Porozumienia w sprawie Federacji uczelni publicznych: Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2015 29.01.2015 29.01.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/89/2015 w sprawie: Przyjecie dokumentu pn.”Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego na lata 2015-2020″ 2015 29.01.2015 29.01.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/88/2015 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na drugim stopniu kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2015/2016 2015 29.01.2015 29.01.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/87/2015 w sprawie: zatwierdzenie nowych specjalności studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2015-2020 2015 29.01.2015 29.01.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/86/2015 w sprawie: zatwierdzenie nowych kierunków lub stopni studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2015/2016 2015 29.01.2015 29.01.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/85/2014 w sprawie: w sprawie likwidacji w systemie POL-on jednolitych studiów magisterskich 2014 28.11.2014 28.11.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/84/2014 w sprawie: w sprawie nadania prof. drowi hab. Franciszkowi Gruczy tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2014 27.11.2014 27.11.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/83/2014 w sprawie: w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym i Rozporządzeniem MNiSW z 3 paŁşdziernika 2014 r. 2014 27.11.2014 27.11.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/82/2014 w sprawie: w sprawie prowizorium budżetowego Uniwersytetu Opolskiego na 2015 r. 2014 27.11.2014 27.11.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/81/2014 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2013/2014. 2014 30.10.2014 30.10.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/80/2014 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie auli w budynku Wydziału Ekonomicznego przy ul. Ozimskiej 46 a w Opolu 2014 27.06.2014 27.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/79/2014 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości z wprowadzonymi zmianami 2014 26.06.2014 26.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/78/2014 w sprawie: w sprawie podjęcia współpracy z Edith Cowan University (Australia) 2014 26.06.2014 26.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/77/2014 w sprawie: w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa UO prof. drowi hab. Franciszkowi Gruczy 2014 26.06.2014 26.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/76/N//2014 w sprawie: w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UO O. Profesorowi Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu 2014 26.06.2014 26.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/76/H//2014 w sprawie: w sprawie nadania tytułu honoris causa UO ks. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi 2014 26.06.2014 26.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/75/2014 w sprawie: w sprawie odstąpienia od pobierania opłat za studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych 2014 26.06.2014 26.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/74/2014 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach w roku akademickim 2014/2015 (Filologia specj.Języki obce w turystyce, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Odnawialne Łşródła energii) 2014 31.05.2014 31.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 73/2012-2016 w sprawie: Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii – budynek Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskiej 46 w Opolu 2014 30.05.2014 30.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/72/2014 w sprawie: w sprawie uprawnień rekrutacyjnych dla laureatów olimpiad i konkursów 2014 29.05.2014 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/71/2014 w sprawie: zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2015/2016 2014 29.05.2014 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/70/2014 w sprawie: w sprawie wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej 2014 29.05.2014 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/69/2014 w sprawie: zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2014 2014 29.05.2014 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/68/2014 w sprawie: rozliczenie zysku (straty) lat ubiegłych 2014 29.05.2014 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/67/2014 w sprawie: rozliczenie wyniku finansowego netto za 2013 r. 2014 29.05.2014 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/66/2014 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2013 r. 2014 29.05.2014 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/65/2014 w sprawie: powołanie w strukturach Uniwersytetu Opolskiego Collegium Nobilium – Szkoła Liderów i Centrum Kreatywne 2014 24.04.2014 24.04.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/64/2014 w sprawie: zmiany w Regulaminie Studiów Doktoranckich 2014 24.04.2014 24.04.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/63/2014 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach w roku akademickim 2014/2015 (turystyka historyczna, zarządzanie informacją w nowych mediach, biotechnologia) 2014 24.04.2014 24.04.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/62/2014 w sprawie: Podjęcie działań związanych z realizacją projektu „Termomodernizacja i montaż odnawialnych Łşródeł energii – budynek Wydziału Ekonomicznego ul. Ozimska 46 w Opolu 2014 24.04.2014 24.04.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/61/2014 w sprawie: w sprawie umów o współpracy z partnerami zagranicznymi (współpraca z Montpellier) 2014 24.04.2014 24.04.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/60/2014 w sprawie: zmieniająca załcznik nr 3 do Uchwały 131/2008-2012 z 15.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 2014 28.03.2014 28.03.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/59/2014 w sprawie: w sprawie zasad doboru kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2014/2015 2014 27.03.2014 27.03.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/58/2014 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu systemowego: Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim. 2014 02.02.2014 02.02.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/57/2014 w sprawie: Wyrażenie zgody na zwiększenie udziału własnego Uniwersytetu Opolskiego dla zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych Łşródeł energii – budynek dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 4 w Opolu” 2014 01.02.2014 01.02.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/56/2014 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie inwestycji pn. „Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych Łşródeł energii – budynek Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego ul. Ozimska 46 w Opolu” 2014 31.01.2014 31.01.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/55/2014 w sprawie: Zmiana uchwały nr 5/2012-2016 Senatu UO z dnia 25 paŁşdziernika 2012 r. dot. zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2014 30.01.2014 30.01.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/54/2014 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Komercjalizacji i Transferu Wiedzy 2014 30.01.2014 30.01.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/53/2014 w sprawie: Zatwierdzenie podstawowych wytycznych Programu Erasmus+ w latach 2014-2020 oraz podstawowych zasad funkcjonowania Programu Erasmus+ i polityki Erasmus (Strategii Ogólnej) UO w latach 2014-2020 2014 30.01.2014 30.01.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/52/2014 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego ks. prof. dr.hab. Wacławowi Hryniewiczowi 2014 30.01.2014 30.01.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/51/2014 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego o.prof. dr.hab. Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu 2014 30.01.2014 30.01.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/50/2013 w sprawie: Termomodernizacja budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego 2013 30.11.2013 30.11.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/49/2013 w sprawie: Powołanie Uniwersyteckiego Centrum Komercjalizacji i Transferu Wiedzy 2013 29.11.2013 29.11.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/48/2013 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach w roku akademickim 2014/2015 (Wydział Filologiczny, Wydział Historyczno-Pedagogiczny) 2013 29.11.2013 29.11.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/47/2013 w sprawie: Zatwierdzenie kierunków i specjalności studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskimn w 2014/2015 r. 2013 28.11.2013 28.11.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/46/2013 w sprawie: Zatwierdzenie nowych kierunków i specjalności studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2014/1015 2013 28.11.2013 28.11.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/45/2013 w sprawie: Podjęcie działań związanych z realizacją projektu „Termoizolacja i montaż urządzeń odnawialnych Łşródeł energii – budynek dydaktyczny UO przy ul. Kominka 6 w Opolu” 2013 27.10.2013 27.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/44/2013 w sprawie: Wyrażenie zgody na oddanie w formie umowy-dzieżawy Stowarzyszeniu DELTA Pawilonu Paleontologicznego Uniwersytetu Opolskiego w celu prezentacji publicznej zgromadzonych w nim zbiorów 2013 26.10.2013 26.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/43/2013 w sprawie: Poparcie kandydatur na członków rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i siedemnastu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia 2013 25.10.2013 25.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/42/2013 w sprawie: Wyrażenie zgody na uhonorowanie p. Herberta Grögera oraz Johannesa Grögera Medalem Uniwersytetu Opolskiego 2013 24.10.2013 24.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/41/2013 w sprawie: Zgoda na utworzenie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jako pracowni naukowo-dydaktycznej Biblioteki Głównej UO 2013 24.10.2013 24.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/40/2013 w sprawie: Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2012/2013 2013 24.10.2013 24.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/39/2013 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2012/2013 2013 24.10.2013 24.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/33/2013 w sprawie: Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2013 27.06.2013 27.06.2013 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/38/2013 w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub dzieżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie przy ul. Zamkowej 2013 27.06.2013 27.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/37/2013 w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub dzieżawę nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. H. Sienkiewicza 33 w Opolu 2013 27.06.2013 27.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/36/2013 w sprawie: w sprawie działań związanych z realizacją projektu: „Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych Łşródeł energii – Budynek DS „Mrowisko” na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego” 2013 27.06.2013 27.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/35/2013 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach studiów III stopnia Filozofia i Pedagogika 2013 27.06.2013 27.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/34/2013 w sprawie: Zmiana treści załcznika 3 do Uchwały nr 131/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 2013 22.06.2013 22.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/33/2013 w sprawie: Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2013 21.06.2013 21.06.2013 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/32/2013 w sprawie: Zmiana Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2013 20.06.2013 20.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/31/2013 w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Senatu UO nr 15/2012-2016 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.: „e-Klucz do Opola” 2013 19.06.2013 19.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/30/2013 w sprawie: w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014 2013 18.06.2013 18.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/29/2013 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach w roku akademickim 2013/2014 2013 29.05.2013 29.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/28/2013 w sprawie: w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 2013 29.05.2013 29.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/27/2013 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia przedstawionych rekomendacji i wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej do realizacji przez właściwe organy Uniwersytetu Opolskiego. 2013 29.05.2013 29.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/26/2013 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego UO na rok 2013 2013 29.05.2013 29.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/25/2013 w sprawie: w sprawie pokrycia wyniku finansowego (straty netto) za rok obrotowy 2012 w kwocie -2 015 116,49 zł. z funduszu zasadniczego Uniwersytetu Opolskiego. 2013 28.05.2013 28.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/24/2013 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UO za rok 2012 2013 27.05.2013 27.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/23/2013 w sprawie: nadania Panu doc. drowi Bolesławowi Gleichgewichtowi tytułu Honorowy Profesor Uniwersytetu Opolskiego. 2013 26.05.2013 26.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/22/2013 w sprawie: Podjęcie działań związanych z realizacją projektu: „ODNAWIALNE łRÓDŁA ENERGII OZE – Zakup i montaż Systemu Modułów Ogniw Fotowoltaicznych dla Obiektu Dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 w Opolu” 2013 25.04.2013 25.04.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/21/2013 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w „Regulaminie Studiów Uniwersytetu Opolskiego” 2013 25.04.2013 25.04.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/20/2013 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach w roku akademickim 2013/2014 2013 25.04.2013 25.04.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/19/2013 w sprawie: Przekształcenie Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego 2013 25.04.2013 25.04.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/18/2013 w sprawie: Zatwierdzenia zmian w „Regulaminie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego” 2013 21.03.2013 21.03.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/17/2013 w sprawie: w sprawie ARKUSZA OCENY PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO I NAUKOWEGO 2013 28.02.2013 28.02.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/16/2013 w sprawie: Zmiana uchwały Senatu nr 1/2012-2016 z dnia 25.10.2012 r. dot. podjęcia działań związanych z realizacją projektu: „Przebudowa DS Kmicic na potrzeby działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego w Opolu – etap II,kontynua 2013 28.02.2013 28.02.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/15/2013 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.: „e-Klucz do Opola” 2013 31.01.2013 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/14/2013 w sprawie: w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dotację celową na przebudowę z nadbudową budynku Domu Studenta” Mrowisko” przy ul. Katowickiej 87 w Opolu 2013 31.01.2013 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/13/2013 w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia, w formie umowy darowizny (akt notarialny), majątku służącego rozwojowi terenowej stacji paleontologicznej Uniwersytetu Opolskiego w Krasiejowie, Gmina Ozimek 2013 31.01.2013 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/12/2013 w sprawie: w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą i Statutem UO 2013 31.01.2013 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/11/2013 w sprawie: w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2013 31.01.2013 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/10/2013 w sprawie: w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2013 31.01.2013 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/09/2013 w sprawie: w sprawie nadania Danielowi Olbrychskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2013 31.01.2013 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/08/2012 w sprawie: Uchwała uzupełniająca uchwałę 120/2008-2012 w sprawie wykazu kierunków studiów, na które laureaci określonych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego w latach 2012-2014 2012 29.11.2012 29.11.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/07/2012 w sprawie: Uchwała korygująca uchwałę 159/2008-2012 w sprawie zasad doboru kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 2012 29.11.2012 29.11.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/06/2012 w sprawie: Zatwierdzenie nowych kierunków i specjalności studiów prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim od roku akademickiego 2013/2014 2012 29.11.2012 29.11.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/04/2012 w sprawie: Powołanie Centrum Partnerstwo Wschodnie 2012 25.10.2012 25.10.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/03/2012 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego Danielowi Olbrychskiemu 2012 25.10.2012 25.10.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/02/2012 w sprawie: Zmiana planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie planowanej wysokości nakładów finansowych na realizację wybranych zadań inwestycyjnych i Łşródeł ich finansowania 2012 25.10.2012 25.10.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/01/2012 w sprawie: Przebudowa DS Kmicic na potrzeby działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego w Opolu – etap II, kontynuacja rozbudowy i wyposażenie obiektu 2012 25.10.2012 25.10.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/05/2012 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskimi wzoru dyplomu dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Opolskiego 2012 25.10.2012 25.10.2012 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/174/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu:”Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Ochrona Środowiska Uniwersytetu Opolskiego” 2012 28.06.2012 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/173/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu:”Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Biotechnologia i Inżynieria Środowiska Uniwersytetu Opolskiego” 2012 28.06.2012 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/172/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu:”łeby się lepiej zrozumieć” 2012 28.06.2012 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/171/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu:”Uniwersytety na rzecz pogranicza” 2012 28.06.2012 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/170/2012 w sprawie: w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2012 28.06.2012 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/169/2012 w sprawie: w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2012 28.06.2012 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/168/2012 w sprawie: w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013 2012 28.06.2012 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/167/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Opolskiego 2012 28.06.2012 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/166/2012 w sprawie: w sprawie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu 2012 24.05.2012 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/165/2012 w sprawie: w sprawie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskie] 46a w Opolu 2012 24.05.2012 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/164/2012 w sprawie: w sprawie realizacji inwestycji pn.Wykonanie systemu wentylacji w Katedrze Chemii Ekologicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87 w Opolu 2012 24.05.2012 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/163/2012 w sprawie: w sprawie realizacji inwestycji pn.Modernizacja siedziby Biblioteki Głównej i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu 2012 24.05.2012 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/162/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego” 2012 24.05.2012 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/161/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach zaopiniowanych przez Zespół np. oceny programów kształcenia 2012 24.05.2012 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/160/2012 w sprawie: w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013 2012 24.05.2012 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/159/2012 w sprawie: w sprawie zasad doboru kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 2012 24.05.2012 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/158/2012 w sprawie: w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej 2012 24.05.2012 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/157/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok 2012 24.05.2012 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/156/2012 w sprawie: w sprawie podziału zysku netto roku 2011 2012 24.05.2012 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/155/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 2012 24.05.2012 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/154/2012 w sprawie: w sprawie podpisania umowy o współpracy z partnerem zagranicznym 2012 26.04.2012 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/153/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu: „Uniwersytecki Asystent Innowacji „ 2012 26.04.2012 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/152/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu: „Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką 2” 2012 26.04.2012 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/151/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu: ” Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy – etap 11/” 2012 26.04.2012 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/150/2012 w sprawie: w sprawie nadania skwerowi na wzgórzu uniwersyteckim imienia Vaclava Havla 2012 26.04.2012 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/149/2012 w sprawie: w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego profesorowi Rolfowi Fieguth\’owi. 2012 26.04.2012 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/148/2012 w sprawie: w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego profesorowi Byung Kwon Cheong. 2012 26.04.2012 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/147/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach zaopiniowanych przez Zespół ds. oceny programów kształcenia 2012 26.04.2012 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/146/2012 w sprawie: Efekty kształcenia na kierunku PRACA SOCJALNA 2012 22.03.2012 22.03.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/145/2012 w sprawie: Efekty kształcenia na kierunku FIZYKA TECHNICZNA 2012 22.03.2012 22.03.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/144/2012 w sprawie: Zatwierdzenie znowelizowanej wersji „Regulaminu studiów Uniwersytetu Opolskiego” 2012 22.03.2012 22.03.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/143/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem i zabezpieczeniem środków na realizację projektu Szlak Geoturystyczny „Pradziad”; Inwentaryzacja i dokumentacja stanowisk 2012 23.02.2012 23.02.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/142/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego „Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2012 23.02.2012 23.02.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/141/2012 w sprawie: w sprawie nadania siedzibie Instytutu Sztuki nazwy COLLEGIUM ARTIUM 2012 26.01.2012 26.01.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/140/2012 w sprawie: w sprawie zawarcia umów o współpracy z partnerami zagranicznymi 2012 26.01.2012 26.01.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/139/2012 w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia majątku służącego rozwojowi terenowej stacji paleontologicznej Uniwersytetu Opolskiego m. in. w związku z likwidacją Stowarzyszenia Dinopark 2012 26.01.2012 26.01.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/138/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych UO doktorantom z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Opolskiego” 2012 26.01.2012 26.01.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/137/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia Statutu UO 2012 26.01.2012 26.01.2012 Obowiązujący

1 2 3 23


1 2 3 23
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora ZR - 118/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 21.09.2021 21.09.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 117/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2021 15.09.2021 15.09.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 116/2021 w sprawie: zasad i trybu wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022–2025 2021 08.09.2021 08.09.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 115/2021 w sprawie: zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2021 03.09.2021 03.09.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 114/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 76/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji Systemu Stałych Dyżurów Uniwersytetu Opolskiego 2021 03.09.2021 03.09.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 113/2021 w sprawie: procedur postępowania w Uniwersytecie Opolskim w sytuacji wprowadzenia stopni alarmowych oraz wprowadzenia stopni alarmowych CRP 2021 03.09.2021 03.09.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 112/2021 w sprawie: organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 2021 03.09.2021 03.09.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 111/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 30.08.2021 30.08.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 110/2021 w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia systemu budżetowania w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 30.08.2021 30.08.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 109/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.08.2021 11.08.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 108/2021 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych oraz Instytutu Nauk o Zdrowiu 2021 23.07.2021 23.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 107/2021 w sprawie: wprowadzenia wytycznych do postępowania w sprawie zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej lub artystycznej nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim 2021 22.07.2021 22.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 106/2021 w sprawie: wprowadzenia wytycznych do postępowania w sprawie zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim 2021 22.07.2021 22.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 105/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 74/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla wszczęcia postępowania w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim 2021 22.07.2021 22.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 104/2021 w sprawie: wprowadzenia zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego i prowadzenia gospodarki finansowej w Uniwersytecie Opolskim 2021 22.07.2021 22.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 103/2021 w sprawie: w sprawie wprowadzenia zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej pracownikom Uniwersytetu Opolskiego 2021 21.07.2021 21.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 102/2021 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2021 15.07.2021 15.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 101/2021 w sprawie: w sprawie zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2021 15.07.2021 15.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 100/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 160/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego na podstawie umowy 2019-1-PL01-KA203-065062 2021 14.07.2021 14.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 99/2021 w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na 2021 r. po zmianie nr 1 2021 12.07.2021 12.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 98/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2021 09.07.2021 09.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 97/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2021 01.07.2021 01.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 96/2021 w sprawie: organizacji działalności statutowej Uniwersytetu Opolskiego 2021 29.06.2021 29.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 95/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Opolskim 2021 29.06.2021 13.07.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 94/2021 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do koordynacji i realizacji projektu pod nazwą „Fostering Institutional Transformation of R&I Policies in European Universities – FIT FORTHEM” 2021 22.06.2021 05.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 93/2021 w sprawie: przygotowywania i przekazywania danych Uniwersytetu Opolskiego do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 2021 21.06.2021 21.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 92/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.06.2021 11.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 91/2021 w sprawie: ustalenia rocznego podstawowego pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Opolskim 2021 10.06.2021 10.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 90/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji projektu badawczego pod nazwą „Analiza współpracy transgranicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4)” realizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 2021 09.06.2021 09.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 89/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 88/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 87/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 86/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LANGUE FRANÇAISE, INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET RELATIONS INTERNATIONALES 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 85/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku DWUJĘZYCZNOŚĆ W KOMUNIKACJI WIELOKULTUROWEJ 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 84/2021 w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 83/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 82/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 21.05.2021 25.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 81/2021 w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2021 17.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 80/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2021 14.05.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 79/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 28.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 78/2021 w sprawie: przyjęcia Deklaracji Polityki Erasmusa na lata 2021-2027 2021 11.05.2021 11.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 77/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2021 11.05.2021 11.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 76/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2021 11.05.2021 11.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 75/2021 w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 74/2021 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do koordynacji i realizacji Projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr umowy: RPOP.05.03.01-16-0024/19-00 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 73/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji projektu badawczego pod nazwą „Determinanty i dynamika zróżnicowanej integracji w (post) Brexitowej Europie” realizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 72/2021 w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na 2020 r. 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 71/2021 w sprawie: przyjęcia „Planu działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego na 2021 rok” 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 70/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji inwestycji pn. ”Termodynamika oddziaływań betakoronawirusów z receptorami komórek ludzkich” realizowanej przez Uniwersytet Opolski w ramach środków z Narodowego Centrum Nauki 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 69/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji projektu badawczego pod nazwą „Oddziaływanie jonów żelaza z białkiem szoku cieplnego HSPB1” realizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 2021 29.04.2021 29.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 68/2021 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Finansów 2021 21.04.2021 21.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 67/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 128/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 66/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 65/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 127/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 64/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 123/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 63/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 62/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 61/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 60/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 59/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 115/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 58/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 126/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 57/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 56/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 55/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 54/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 53/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 52/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 113/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 51/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 50/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 129/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 49/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.04.2021 31.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 48/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2021 16.04.2021 16.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 47/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 16.04.2021 16.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 46/2021 w sprawie: określenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom naukowym na rok akademicki 2021/2022 2021 16.04.2021 16.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 45/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2021 08.04.2021 08.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 44/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 08.04.2021 08.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 43/2021 w sprawie: określenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim na rok akademicki 2021/2022 2021 07.04.2021 07.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 42/2021 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 27/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie gospodarowania aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zasad jej wynajmowania lub wydzierżawiania w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 41/2021 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu ochrony prawnej dóbr intelektualnych i korzystania z własności intelektualnej w Uniwersytecie Opolskim 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 40/2021 w sprawie: funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego w organizacji 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 39/2021 w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski w roku akademickim 2021/2022 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 38/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA 2021 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 37/2021 w sprawie: szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2021 25.03.2021 25.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 36/2021 w sprawie: wprowadzenia zasad realizacji zajęć dydaktycznych przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Opolskim 2021 25.03.2021 25.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 35/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Opolskiego 2021 23.03.2021 06.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 34/2021 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do koordynacji i realizacji Projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr: POWR.02.12.00-00-SR04/18 2021 23.03.2021 23.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 33/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 18.03.2021 18.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 32/2021 w sprawie: organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2021 18.03.2021 18.03.2021 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 31/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.03.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 30/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.03.2021 11.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 29/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego i języka angielskiego dla cudzoziemców 2021 05.03.2021 05.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 28/2021 w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studentami w ramach praktyk realizowanych w Uniwersytecie Opolskim 2021 01.03.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 27/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2021 26.02.2021 26.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 26/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 26.02.2021 26.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 25/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 97/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Uniwersytecie Opolskim 2021 25.02.2021 25.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 24/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedur Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 23/2021 w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020–2024 2021 18.02.2021 18.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 22/2021 w sprawie: utworzenia w strukturze Uniwersytetu Opolskiego ogólnouczelnianej jednostki badawczej o charakterze interdyscyplinarnym – Interdyscyplinarnego Zespołu do Badań nad Dziejami Rodziny 2021 10.02.2021 01.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 21/2021 w sprawie: utworzenia w strukturze Uniwersytetu Opolskiego ogólnouczelnianej jednostki badawczej o charakterze interdyscyplinarnym – Zespołu Badawczego Problemów Społecznych i Edukacyjnych 2021 10.02.2021 01.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 20/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji Projektu „Partnerstwa strategiczne” w obszarze szkolnictwa wyższego akcja KA 203; nr projektu 2020-1-PL01-KA203-081905 realizowanego przez Uniwersytet Opolski jako lidera wraz z zagranicznymi partnerami Universidad de Cádiz (Hiszpania) oraz Klaipedos Universitetas (Litwa) 2021 10.02.2021 10.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 19/2021 w sprawie: zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2021 09.02.2021 09.02.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 18/2021 w sprawie: dokonania przeglądu materiałów tj. dokumentów lub przedmiotów albo dowolnych ich części, chronionych jako informacja niejawna w Uniwersytecie Opolskim celem ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 17/2021 w sprawie: likwidacji studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 16/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2021 29.01.2021 29.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 15/2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim 2021 28.01.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 14/2021 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 13/2021 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku BIOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 12/2021 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 155/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LOGISTYKA 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 11/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku WIEDZA O TEATRZE I FILMIE 2021 28.01.2021 28.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 9/2021 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. nadzoru i utrzymania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uniwersytecie Opolskim 2021 20.01.2021 13.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 8/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.01.2021 20.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 10/2021 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.01.2021 20.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 7/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2021 19.01.2021 19.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 6/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa budynku DS Niechcic w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19” realizowanej przez Uniwersytet Opolski w ramach środków dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2021 18.01.2021 18.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 5/2021 w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. oceny pracowników – nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.01.2021 11.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 4/2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.01.2021 01.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 3/2021 w sprawie: w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 2021 08.01.2021 08.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 2/2021 w sprawie: w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2021 08.01.2021 08.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 1/2021 w sprawie: w sprawie uchylenia zarządzenia nr 143/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2021 04.01.2021 07.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 172/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji umowy na powierzenie grantu “Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego” 2020 22.12.2020 15.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 171/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 53/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim 2020 22.12.2020 01.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 170/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Opolskiego 2020 18.12.2020 18.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 169/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Uniwersytet Opolski uczelnia (bardzo!) dostępna” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20-00 2020 18.12.2020 18.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 168/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.12.2020 17.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 167/2020 w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na 2021 r. 2020 15.12.2020 01.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 166/2020 w sprawie: powołania Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020–2024 2020 14.12.2020 14.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 165/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020–2024 2020 10.12.2020 10.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 164/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 63/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim 2020 10.12.2020 10.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 163/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 2020 09.12.2020 09.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 162/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „DRUG ABUSE PREVENTION FOR YOUTH” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na podstawie umowy 2019-3-TR01-KA205-079609 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 161/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Interdyscyplinarność, wielokulturowość oraz praca z pacjentem w sytuacji niestandardowej w kontekście prowadzenia zajęć dydaktycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w Centrach Symulacji Medycznej” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na podstawie umowy 2019- 1-PL01-KA203-065205 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 160/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego na podstawie umowy 2019-1-PL01-KA203-065062 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 159/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Program kształcenia studentów uczelni medycznych (i nauk o zdrowiu) z zakresu leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego na podstawie umowy 2018-1-PL01-KA203-051055 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 158/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 157/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w Uniwersytecie Opolskim 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 156/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Uniwersytecie Opolskim 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 155/2020 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LOGISTYKA 2020 26.11.2020 26.11.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 154/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 153/2020 w sprawie: wprowadzenia wzoru oświadczenia – zgody na przetwarzanie adresu e-mail osób zatrudnianych w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.11.2020 23.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 152/2020 w sprawie: określenia wysokości stawek świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2020/2021 2020 13.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 151/2020 w sprawie: określenia wysokości stawek świadczeń dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2020/2021 2020 13.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 150/2020 w sprawie: przekazania uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń dla doktorantów Komisji Stypendialnej dla doktorantów i rozpatrywania odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021 2020 13.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 149/2020 w sprawie: przekazania uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów Komisji Stypendialnej dla studentów i rozpatrywania odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów w roku akademickim 2020/2021 2020 13.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 148/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2020 10.11.2020 10.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 147/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2020 10.11.2020 10.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 146/2020 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 2020 04.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 145/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2020 03.11.2020 03.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 144/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2020 26.10.2020 26.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 143/2020 w sprawie: w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2020 24.10.2020 24.10.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 142/2020 w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 2020 23.10.2020 23.10.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 141/2020 w sprawie: wprowadzenia zasad postępowania w związku z wystąpieniem podejrzenia zakażenia na COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego 2020 23.10.2020 23.10.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 140/2020 w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. polityki naukowej w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.10.2020 23.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 139/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2020 22.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 138/2020 w sprawie: wprowadzenia wysokości stawek za godziny dydaktyczne zrealizowane przez nauczycieli akademickich na podstawie umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Opolskim 2020 20.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 137/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 136/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 135/2020 w sprawie: Regulaminu wydawania i użytkowania elektronicznej legitymacji pracownika – nauczyciela akademickiego (ELN) w Uniwersytecie Opolskim 2020 14.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 134/2020 w sprawie: zarządzenia nr 40/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2020 07.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 133/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2020 30.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 132/2020 w sprawie: sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020 29.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 131/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego) 2020 28.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 130/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do koordynacji zadania: kontrola obszarów realizacji zadań statutowych przez organa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu – realizowana przez zewnętrznego Wykonawcę 2020 28.09.2020 28.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 129/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 128/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 127/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 126/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 125/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 124/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 123/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 122/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 121/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 120/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 119/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 118/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 117/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 116/2020 w sprawie: w sprawie powołania Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 115/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 114/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 113/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 112/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 111/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 110/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania „Monitora Uniwersytetu Opolskiego” 2020 17.09.2020 31.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 109/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego w celu opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 108/2020 w sprawie: utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego w organizacji 2020 17.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 107/2020 w sprawie: powołania członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 106/2020 w sprawie: uchylenia zarządzeń dotyczących wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 105/2020 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 104/2020 w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2020 15.09.2020 15.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 103/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2020 11.09.2020 11.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 102/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim 2020 11.09.2020 11.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 99/2020 w sprawie: Powołania Komisji ds. przyznawania nagród Quality na kadencję 2020-2024 w Uniwersytecie Opolskim 2020 07.09.2020 07.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 98/2020 w sprawie: Powołanie Rektorskiej Komisji ds. kształtowania polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020-2024 2020 07.09.2020 07.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 101/2020 w sprawie: wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Uniwersytetu Opolskiego 2020 07.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 100/2020 w sprawie: wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego Uniwersytetu Opolskiego 2020 07.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 97/2020 w sprawie: wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Uniwersytecie Opolskim 2020 24.08.2020 24.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 96/2020 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej w Uniwersytecie Opolskim 2020 24.08.2020 24.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 95/2020 w sprawie: wprowadzenia przepisów przejściowych dla studentów byłej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dotyczących procedury procesu dyplomowania 2020 12.08.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 94/2020 w sprawie: określenia struktury organizacyjnej Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2020 11.08.2020 11.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 93/2020 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 11.08.2020 11.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 92/2020 w sprawie: likwidacji Instytutu Matematyki Uniwersytetu Opolskiego oraz zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2020 11.08.2020 11.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 91/2020 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2020 11.08.2020 11.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 90/2020 w sprawie: rozliczania i zwrot kaucji za mienie Uniwersytetu Opolskiego 2020 10.08.2020 10.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 89/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Opolskim 2020 05.08.2020 05.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 88/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 2020 31.07.2020 31.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 87/2020 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 56/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych w Uniwersytecie Opolskim 2020 31.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 86/2020 w sprawie: ustanowienia okresu przejściowego stosowania w Uniwersytecie Opolskim rozwiązań prawnych wynikających z dotychczasowych wewnętrznych aktów prawnych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2020 31.07.2020 31.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 85/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2020 21.07.2020 21.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 84/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020 17.07.2020 17.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 83/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski w roku akademickim 2020/2021 2020 17.07.2020 17.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 82/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2020 17.07.2020 17.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 81/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim na rok akademicki 2020/2021 2020 17.07.2020 17.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 80/2020 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 79/2020 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Instytutu Nauk o Zdrowiu 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 78/2020 w sprawie: Powołanie Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 77/2020 w sprawie: Powołanie prorektora Uniwersytetu Opolskiego i organizacja pracy Kolegium Rektorskiego 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 76/2020 w sprawie: Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 10.07.2020 10.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 75/2020 w sprawie: Ustalenie rocznego podstawowego pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim 2020 04.07.2020 04.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 74/2020 w sprawie: wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki: francuski, hiszpański i rosyjski 2020 03.07.2020 03.07.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 73/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2020 03.07.2020 03.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 75/2019 w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2020 02.07.2020 02.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2020 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2020 30.06.2020 30.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 70/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 75/2019 w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2020 30.06.2020 30.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 69/2020 w sprawie: Zasady wydawania opinii prawnych w Uniwersytecie Opolskim 2020 22.06.2020 22.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 68/2020 w sprawie: Zasady wydawania i publikowania wewnętrznych aktów prawnych w Uniwersytecie Opolskim 2020 22.06.2020 22.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 67/2020 w sprawie: Utworzenie i zasady funkcjonowania Monitora Uniwersytetu Opolskiego 2020 22.06.2020 22.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 66/2020 w sprawie: Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień 2020 22.06.2020 22.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 65/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2020 18.06.2020 18.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 64/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2020 18.06.2020 18.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 63/2020 w sprawie: Powołanie Biura Nauki i Obsługi Projektów Uniwersytetu Opolskiego 2020 01.06.2020 01.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 62/2020 w sprawie: Organizacja roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim 2020 29.05.2020 29.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 61/2020 w sprawie: Zarządzanie systemem informatycznym w Uniwersytecie Opolskim 2020 29.05.2020 29.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 60/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom na rok akadem 2020 29.05.2020 29.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 59/2020 w sprawie: Szczególne zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2020 27.05.2020 27.05.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 58/2020 w sprawie: w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2020 27.05.2020 27.05.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 57/2020 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla studentów 2020 27.05.2020 27.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020 26.05.2020 26.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2020 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2020 w sprawie: Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 53/2020 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2020 21.05.2020 21.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2020 w sprawie: Szczególne zasady przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020 19.05.2020 19.05.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2020 w sprawie: Zmiana organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim 2020 19.05.2020 19.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2020 w sprawie: Zmiana w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.05.2020 19.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2020 w sprawie: Warunki i tryb zwalniania z opłat za usługi edukacyjne i inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski 2020 18.05.2020 18.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2020 w sprawie: Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim 2020 06.05.2020 06.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2020 w sprawie: Zmiany w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego 2020 04.05.2020 04.05.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2020 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu przyznawania w Uniwersytecie Opolskim Nagrody Rektora dla uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy szkoły doktorskiej 2020 29.04.2020 29.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2020 w sprawie: Zmiana szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2020 29.04.2020 29.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2020 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2020 29.04.2020 29.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2020 w sprawie: Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim na rok akademicki 2020/2021 2020 17.04.2020 17.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2020 w sprawie: Wysokość opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski w roku akademickim 2020/2021 2020 17.04.2020 17.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA – FILOZOFIA – MUZYKA 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku: TEOLOGIA KANONICZNA 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku: HISTORIA I KULTURA 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów podyplomowych o nazwie: PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów podyplomowych o nazwie: PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE RESOCJALIZACJI 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów podyplomowych o nazwie: PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ INTELEKTUALNĄ 2020 16.04.2020 16.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2020 w sprawie: Zasady głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Senat Uniwersytetu Opolskiego 2020 07.04.2020 07.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2020 w sprawie: Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2020 07.04.2020 07.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2020 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2020 03.04.2020 03.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2020 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2020 02.04.2020 02.04.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2020 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 31.03.2020 31.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2020 w sprawie: Ogłoszenie naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom na rok akademicki 2020/2021 2020 30.03.2020 30.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie powołania Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2020 20.03.2020 20.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2020 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.03.2020 17.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2020 w sprawie: Zasady przyznawania i rozliczania dodatku zadaniowego za realizację zadań związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.03.2020 17.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2020 16.03.2020 16.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2020 w sprawie: Zmiany w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego 2020 16.03.2020 16.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2020 w sprawie: Zmiany w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego 2020 13.03.2020 13.03.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2020 w sprawie: Ustalenie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. 2020 12.03.2020 12.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2020 w sprawie: Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników,studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego 2020 10.03.2020 10.03.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 21/2020 w sprawie: Wstrzymanie wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników 2020 06.03.2020 06.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2020 w sprawie: Zmiana w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (powołanie Mieczysława Wojtaszka) 2020 03.03.2020 03.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2020 w sprawie: Zmiana w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (odwołanie Arkadiusza Szymańskiego) 2020 03.03.2020 03.03.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2020 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 28.02.2020 28.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2020 w sprawie: Wstrzymanie wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników 2020 28.02.2020 28.02.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2020 w sprawie: Plan działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego w 2020 roku 2020 28.02.2020 28.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2020 w sprawie: Powołanie zespołu zadaniowego ds. monitoringu studentów powracających z krajów zagrożonych koronawirusem 2019 – nCoV 2020 27.02.2020 27.02.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2020 w sprawie: Wstrzymanie wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników 2020 25.02.2020 25.02.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2020 w sprawie: Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim oraz zasady jej finansowania i obsługi administracyjnej 2020 25.02.2020 25.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2020 w sprawie: Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego i języka angielskiego dla cudzoziemców 2020 25.02.2020 25.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2020 w sprawie: wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na język niemiecki 2020 14.02.2020 14.02.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2020 w sprawie: Powołanie stałej rektorskiej komisji do spraw finansów Uniwersytetu Opolskiego 2020 12.02.2020 12.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2020 w sprawie: Zmiana wytycznych dla wszczęcia postępowania w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim (74/2019) 2020 12.02.2020 12.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2020 w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. polityki naukowej w Uniwersytecie Opolskim 2020 11.02.2020 11.02.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2020 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego międzywydziałowego interdyscyplinarnego zespołu badawczego – Katedra Studiów nad Kulturą Żydowską – KSNKŻ (Chair of Jewish Culture Studies – CJCS) 2020 30.01.2020 30.01.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2020 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego międzywydziałowego interdyscyplinarnego zespołu badawczego – Interdyscyplinarne Laboratorium Przestrzeni Społecznych i Projektów Artystycznych (Interdisciplinary Lab for Social Space and Art) 2020 30.01.2020 30.01.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 3/2020 w sprawie: Utworzenia w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2020 23.01.2020 23.01.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 2/2020 w sprawie: Utworzenia w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku BIOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2020 23.01.2020 23.01.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów drugiego (II) stopnia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2020 23.01.2020 23.01.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2020 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2020 23.01.2020 23.01.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 1/2020 w sprawie: przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Opolskiego 2020 14.01.2020 14.01.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 81/2019 w sprawie: Wprowadzenie jednolitego tekstu Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim. 2019 30.12.2019 30.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 80/2019 w sprawie: Zmiana Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim 2019 30.12.2019 30.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 83/2019 w sprawie: systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego (regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej,Regulamin korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego,Zasady odpłatności za korzystania z systemu biblioteczno-informacyj 2019 27.12.2019 27.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 82/2019 w sprawie: Stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego z ustawą i statutem Uniwersytetu Opolskiego 2019 27.12.2019 27.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 79/2019 w sprawie: Regulamin rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim 2019 18.12.2019 18.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 78/2019 w sprawie: Zmiana składu Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 18.12.2019 18.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 77/2019 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2019 18.12.2019 18.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 76/2019 w sprawie: Organizacja Systemu Stałych Dyżurów Uniwersytetu Opolskiego 2019 11.12.2019 11.12.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 75/2019 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2019 09.12.2019 09.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 74/2019 w sprawie: Wprowadzenie wytycznych dla wszczęcia postępowania w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim 2019 06.12.2019 06.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 73/2019 w sprawie: Ustalenie dnia 24 grudnia 2019 r. dniem rektorskim dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi 2019 29.11.2019 29.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2019 w sprawie: Ustalenie w Uniwersytecie Opolskim wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu 2019 22.11.2019 22.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2019 w sprawie: Szkolenia pracowników Uniwersytetu Opolskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 2019 22.11.2019 22.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 70/2019 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2019 22.11.2019 22.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 69/2019 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 68/2019 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów drugiego stopnia na kierunku INFORMATYKA 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 67/2019 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów drugiego stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 66/2019 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 65/2019 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 68/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. dot. wprowadzenia wytycznych dla opracowania Programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz dla opracowania Projektów programów studiów 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 64/2019 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 11/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 63/2019 w sprawie: Powołanie Rektorskiej Komisji ds. kształtowania polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskim 2019 18.11.2019 18.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 62/2019 w sprawie: Przekazanie uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów Komisji Stypendialnej i rozpatrywania odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej 2019 14.11.2019 14.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 61/2019 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2019/2020. 2019 14.11.2019 14.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 60/2019 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2019/2020. 2019 14.11.2019 14.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 59/2019 w sprawie: Opłaty za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego i ich duplikatów w Uniwersytecie Opolskim 2019 14.11.2019 14.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 58/2019 w sprawie: Stosowanie rozwiązań alternatywnych wobec studentów i doktorantów z niepełnosprawnością Uniwersytetu Opolskiego 2019 07.11.2019 07.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 57/2019 w sprawie: Zasady rozliczania kosztów i finansowania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora pracownikom Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzanych w Uniwersytecie Opolskim lub w innych podmiotach 2019 06.11.2019 06.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2019 w sprawie: Wnoszenie opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych w Uniwersytecie Opolskim 2019 06.11.2019 06.11.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2019 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. opracowania Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Opolskim 2019 31.10.2019 31.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2019 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 2019 29.10.2019 29.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 53/2019 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu udostępniania informacji publicznej przez Uniwersytet Opolski 2019 29.10.2019 29.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2019 w sprawie: Wzory dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na język angielski 2019 24.10.2019 24.10.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2019 w sprawie: Wysokość stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 18.10.2019 18.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2019 w sprawie: Powołanie prorektorów Uniwersytetu Opolskiego i organizacja pracy Kolegium Rektorskiego 2019 01.10.2019 01.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2019 w sprawie: Struktura organizacyjna i funkcyjna Instytutów Uniwersytetu Opolskiego 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2019 w sprawie: Przepisy wprowadzające Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Opolskiego 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2019 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2019 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2019 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Lekarskiego 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2019 w sprawie: Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2019 w sprawie: Wdrożenie modułu nauczycielskiego na studiach drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim 2019 27.09.2019 27.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2019