Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 26/2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
08.03.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Kanclerza

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

nie
Treść aktu

Hasła powiązane/tematyka

komisja konkursowa


Utworzony: 08.03.2022, 15:06 przez: Małgorzata Mitrus