Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 42/2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
11.04.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Kanclerza

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

nie

Hasła powiązane/tematyka

Regulamin, Regulamin korzystania z terenów


Utworzony: 13.04.2022, 18:51 przez: Małgorzata Mitrus
Ostatnio zmodyfikowany: 25.04.2022, 13:12 przez: Małgorzata Mitrus