Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 22/2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
06.03.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Biuro Nauki i Obsługi Projektów

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

nie

Hasła powiązane/tematyka

zawieszenie współpracy


Utworzony: 06.03.2022, 20:50 przez: Małgorzata Mitrus