Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 86/2022

Data wydania

18.10.2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
18.10.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Prorektor ds. kształcenia i studentów, Komisja ds. kształtowania polityki dydaktycznej

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia
Treść aktu
Tekst jednolity

Hasła powiązane/tematyka

polityka dydaktyczna, Rektorska Komisja ds. kształtowania polityki dydaktycznej


Utworzony: 27.10.2022, 12:14 przez: Natalia