Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 105/2020

Rok wydania

2020

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
01.09.2020

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Instytut Chemii

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

tak, zmienia
Tekst jednolity

Hasła powiązane/tematyka

struktura organizacyjna Instytutu Chemii


Utworzony: 10.02.2021, 11:48 przez: Małgorzata Mitrus
Ostatnio zmodyfikowany: 14.09.2021, 14:34 przez: