Monitor UO

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenie Rektora

Numer aktu prawnego

ZR - 34/2022

Rok wydania

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący
Akt obowiązuje od
30.03.2022

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Instytut Nauk Medycznych

Czy uchyla inny akt

nie

Czy zmienia inny akt

nie

Hasła powiązane/tematyka

struktura organizacyjna


Utworzony: 06.04.2022, 11:20 przez: Małgorzata Mitrus