Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2005

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 41/2005 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 37/2003 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30.09.2003 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości 2005 30.12.2005 30.12.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2005 w sprawie: Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz bazy magazynowej według stanu na dzień 31.12.2005 r. 2005 22.12.2005 22.12.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2005 w sprawie: Wprowadzenie opłaty za wynajem sprzętu wystawowego Uniwersytetu Opolskiego (43/2002) 2005 19.12.2005 19.12.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2005 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Rady Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2005 09.12.2005 09.12.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2005 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Powołanie Międzyinstytutowego Zakładu Kultury i Języka Francuskiego 2005 02.12.2005 02.12.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2005 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005 30.11.2005 30.11.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2005 w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2005 18.11.2005 18.11.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2005 w sprawie: Zakres działania prorektorów Uniwersytetu Opolskiego 2005 18.11.2005 18.11.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2005 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2005 02.11.2005 02.11.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2005 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2005 25.10.2005 25.10.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2005 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO (zm. w Instytucie Nauk Społecznych, Instytucie Politologii, Instytucie Filozofii i Socjologii) 2005 14.10.2005 14.10.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2005 w sprawie: Zmiana cennika usług teleinformatycznych (zm.zarządz. 24/2003) 2005 30.09.2005 30.09.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2005 w sprawie: Struktura organizacyjna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2005 26.09.2005 26.09.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2005 w sprawie: Zasady rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego albo tytułu profesora 2005 14.09.2005 14.09.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2005 w sprawie: Zmiana wysokości opłat za wydawanie legitymacji studenckich, dyplomów ukończenia studiów i innych dokumentów w Uniwersytecie Opolskim (zmiana zarządz. nr 1/2003 z dn.21.01.2003 r.) 2005 14.09.2005 14.09.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2005 w sprawie: Zasady ustalania należności za wynikłe straty w zbiorach bibliotecznych spowodowane z winy pracownika Uniwersytetu Opolskiego. 2005 08.08.2005 08.08.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2005 w sprawie: Zmiana cennika usług teleinformatycznych. 2005 29.07.2005 29.07.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2005 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz stypendiów naukowych. 2005 26.07.2005 26.07.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2005 w sprawie: Zmiana opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim. 2005 12.07.2005 12.07.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2005 w sprawie: Organizacja i sposoby ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 2005 05.07.2005 05.07.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2005 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO -Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej. 2005 01.07.2005 01.07.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2005 w sprawie: Zmiana wysokości stawek stypendium naukowego oraz wynagrodzenia promotora i recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego. 2005 29.06.2005 29.06.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2005 w sprawie: Zmiana stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objetych przydziałami miejsc w roku akademickim. 2005 23.06.2005 23.06.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2005 w sprawie: Zmiany zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2005 08.06.2005 08.06.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2005 w sprawie: Opłaty za zajecia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim 2005 08.06.2005 08.06.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2005 w sprawie: Określenie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2005 01.06.2005 01.06.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2005 w sprawie: Zmiany w Regulaminie przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli akademickich za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2005 06.05.2005 06.05.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2005 w sprawie: Zasady wydawania suplementu do dyplomu ukonczenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2005 27.04.2005 27.04.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2005 w sprawie: Zmiany organizacyjne w Katedrze Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005 26.04.2005 26.04.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2005 w sprawie: Zmiany zasad organizacji zajęć wychowania fizycznego przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Uniwersytecie Opolskim (zm. zarządz. nr 15/04 z dn. 31.05.2004 r.) 2005 25.04.2005 25.04.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2005 w sprawie: Zmiany Regulaminu Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego (zm.32/2003 z 23.09.03 r.) 2005 20.04.2005 20.04.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2005 w sprawie: Ochrona danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Opolskiego. 2005 05.04.2005 05.04.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2005 w sprawie: Zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego 2005 24.03.2005 24.03.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2005 w sprawie: Zmiany Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2005 14.03.2005 14.03.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2005 w sprawie: Zmiany organizacyjne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii – powołanie Zakładu Katalizy w Instytucie Chemii 2005 01.03.2005 01.03.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2005 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2005 r. 2005 22.02.2005 22.02.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2005 w sprawie: Zmiana zasad przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek w Uniwersytecie Opolskim (zmiana zarządz. nr 5/2004) 2005 08.02.2005 08.02.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2005 w sprawie: Regulaminy Organizacyjne Wydawnictw Uniwersytetu Opolskiego (Wydawnictwo UO, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego) 2005 27.01.2005 27.01.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2005 w sprawie: Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim 2005 27.01.2005 27.01.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2004 w sprawie: Przeprowadzenie przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej Uniwersytetu Opolskiego 2004 20.09.2004 20.09.2004 Obowiązujący