Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2010

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 41/2010 w sprawie: Zmiana zasad gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zwiększenie wynagrodzeń pochodzących z innych Łşródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie Rozporządzenia Mi 2010 23.12.2010 23.12.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2010 w sprawie: Regulamin wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Opolskiego, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej 2010 23.12.2010 23.12.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2010 w sprawie: Kontrola zarządcza oraz sporządzanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Opolskim 2010 23.12.2010 23.12.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2010 w sprawie: Zmiana wysokości opłat za usługi dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim 2010 23.12.2010 23.12.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2010 w sprawie: Ustalenie jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego suplementu do dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów Uniwersytetu Op 2010 20.12.2010 20.12.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2010 w sprawie: Regulamin i cennik usług teleinformatycznych świadczonych przez Uniwersytet Opolski 2010 10.12.2010 10.12.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2010 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Matematyki i Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2010 30.11.2010 30.11.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2010 w sprawie: Dokumentacja przebiegu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2010 15.11.2010 15.11.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2010 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (zm.36/2007) 2010 29.10.2010 29.10.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2010 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2010 20.10.2010 20.10.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2010 w sprawie: Zmiana obiegu dokumentacji ścisłego zarachowania dotyczącej przebiegu studiów oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Opolskim 2010 19.10.2010 19.10.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2010 w sprawie: Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim 2010 12.10.2010 12.10.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2010 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 15/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28.06.2007 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne oraz terminy ich pobierania (Kulturoznawstwo-3.200 zł) 2010 01.10.2010 01.10.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2010 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej w Instytucie Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Zakładu Metod Stochastycznych 2010 01.10.2010 01.10.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2010 w sprawie: Zmiana stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynnosci dydaktyczne (32/2009) 2010 30.09.2010 30.09.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2010 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 15/2007 r. Rektora UO z dnia 28 .06.2007 r. w sprawie pobierania w Uniwersytecie Opolskim opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2010 07.09.2010 07.09.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2010 w sprawie: Zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim – zmiana dyplomu w j.niemieckim 2010 18.08.2010 18.08.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2010 w sprawie: Zmiana stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne (32/2009) 2010 28.07.2010 28.07.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2010 w sprawie: Zmiana wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim 2010 11.06.2010 11.06.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2010 w sprawie: Zmiana zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim 2010 08.06.2010 08.06.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2010 w sprawie: regulaminu ochrony prawnej dóbr intelektualnych i korzystania z własności intelektualnej w Uniwersytecie Opolskim 2010 02.06.2010 02.06.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2010 w sprawie: Zasady wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim 2010 17.05.2010 17.05.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2010 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2010 14.05.2010 14.05.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2010 w sprawie: Zmiana Instrukcji w sprawie wydatkowania środków publicznych z budżetu Uniwersytetu Opolskiego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych na zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro 2010 10.05.2010 10.05.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2010 w sprawie: Zasady gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zwiększenie wynagrodzeń pochodzących z innych Łşródeł niz określone w art.94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra 2010 05.05.2010 05.05.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2010 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2010 04.05.2010 04.05.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2010 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Teologicznego – powołanie Instytutu Nauk o Rodzinie i Zamiejscowego Osrodka Dydaktycznego Wydziału Teologicznego w Gliwicach 2010 04.05.2010 04.05.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2010 w sprawie: Zasady przygotowywania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim 2010 28.04.2010 28.04.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2010 w sprawie: Prowadzenie Księgi Dyplomów w Uniwersytecie Opolskim 2010 19.04.2010 19.04.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2010 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – utworzenie Zakładu Europeistyki 2010 15.04.2010 15.04.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2010 w sprawie: Zasady wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2010 14.04.2010 14.04.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2010 w sprawie: Korzystanie z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego 2010 02.04.2010 02.04.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2010 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (powołanie nowych pracowni, powstanie nowego zakładu, likwidacja stacji terenowej w Ładzy) 2010 04.03.2010 04.03.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2010 w sprawie: Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (35/2009) 2010 01.03.2010 01.03.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2010 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2010 roku 2010 22.02.2010 22.02.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2010 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej instytutu Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2010 10.02.2010 10.02.2010 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2010 w sprawie: Zmiana w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2010 22.01.2010 22.01.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2010 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 32/2009 Rektora UO z dnia 11.09.2009 r. dot. stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne 2010 20.01.2010 20.01.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2009 w sprawie: Karta Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Opolskiego 2009 07.10.2009 07.10.2009 Obowiązujący