Monitor UO

Akty prawne

Akty prawne z podziałem wstępnym

Statut Uniwersytetu Opolskiego

Informacje związane ze statutem Uniwersytetu Opolskiego

Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/Odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/Odznacz wszystko
opieka nad studentami w ramach praktyk
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2013

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus2013

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Uchwała Senatu 2012-2016/50/2013 w sprawie: Termomodernizacja budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego 2013 20131130 30.11.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/48/2013 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach w roku akademickim 2014/2015 (Wydział Filologiczny, Wydział Historyczno-Pedagogiczny) 2013 20131129 29.11.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/49/2013 w sprawie: Powołanie Uniwersyteckiego Centrum Komercjalizacji i Transferu Wiedzy 2013 20131129 29.11.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/46/2013 w sprawie: Zatwierdzenie nowych kierunków i specjalności studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2014/1015 2013 20131128 28.11.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/47/2013 w sprawie: Zatwierdzenie kierunków i specjalności studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskimn w 2014/2015 r. 2013 20131128 28.11.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/45/2013 w sprawie: Podjęcie działań związanych z realizacją projektu „Termoizolacja i montaż urządzeń odnawialnych Łşródeł energii – budynek dydaktyczny UO przy ul. Kominka 6 w Opolu” 2013 20131027 27.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/44/2013 w sprawie: Wyrażenie zgody na oddanie w formie umowy-dzieżawy Stowarzyszeniu DELTA Pawilonu Paleontologicznego Uniwersytetu Opolskiego w celu prezentacji publicznej zgromadzonych w nim zbiorów 2013 20131026 26.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/43/2013 w sprawie: Poparcie kandydatur na członków rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i siedemnastu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia 2013 20131025 25.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/41/2013 w sprawie: Zgoda na utworzenie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jako pracowni naukowo-dydaktycznej Biblioteki Głównej UO 2013 20131024 24.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/42/2013 w sprawie: Wyrażenie zgody na uhonorowanie p. Herberta Grögera oraz Johannesa Grögera Medalem Uniwersytetu Opolskiego 2013 20131024 24.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/40/2013 w sprawie: Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2012/2013 2013 20131024 24.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/39/2013 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2012/2013 2013 20131024 24.10.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/33/2013 w sprawie: Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130627 27.06.2013 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/35/2013 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach studiów III stopnia Filozofia i Pedagogika 2013 20130627 27.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/36/2013 w sprawie: w sprawie działań związanych z realizacją projektu: „Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych Łşródeł energii – Budynek DS „Mrowisko” na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego” 2013 20130627 27.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/37/2013 w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub dzieżawę nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. H. Sienkiewicza 33 w Opolu 2013 20130627 27.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/38/2013 w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub dzieżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie przy ul. Zamkowej 2013 20130627 27.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/34/2013 w sprawie: Zmiana treści załcznika 3 do Uchwały nr 131/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 2013 20130622 22.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/33/2013 w sprawie: Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130621 21.06.2013 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/32/2013 w sprawie: Zmiana Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130620 20.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/31/2013 w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Senatu UO nr 15/2012-2016 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.: „e-Klucz do Opola” 2013 20130619 19.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/30/2013 w sprawie: w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014 2013 20130618 18.06.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/29/2013 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach w roku akademickim 2013/2014 2013 20130529 29.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/27/2013 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia przedstawionych rekomendacji i wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej do realizacji przez właściwe organy Uniwersytetu Opolskiego. 2013 20130529 29.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/28/2013 w sprawie: w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 2013 20130529 29.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/26/2013 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego UO na rok 2013 2013 20130529 29.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/25/2013 w sprawie: w sprawie pokrycia wyniku finansowego (straty netto) za rok obrotowy 2012 w kwocie -2 015 116,49 zł. z funduszu zasadniczego Uniwersytetu Opolskiego. 2013 20130528 28.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/24/2013 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UO za rok 2012 2013 20130527 27.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/23/2013 w sprawie: nadania Panu doc. drowi Bolesławowi Gleichgewichtowi tytułu Honorowy Profesor Uniwersytetu Opolskiego. 2013 20130526 26.05.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/19/2013 w sprawie: Przekształcenie Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130425 25.04.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/21/2013 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w „Regulaminie Studiów Uniwersytetu Opolskiego” 2013 20130425 25.04.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/20/2013 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach w roku akademickim 2013/2014 2013 20130425 25.04.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/22/2013 w sprawie: Podjęcie działań związanych z realizacją projektu: „ODNAWIALNE łRÓDŁA ENERGII OZE – Zakup i montaż Systemu Modułów Ogniw Fotowoltaicznych dla Obiektu Dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 w Opolu” 2013 20130425 25.04.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/18/2013 w sprawie: Zatwierdzenia zmian w „Regulaminie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego” 2013 20130321 21.03.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/17/2013 w sprawie: w sprawie ARKUSZA OCENY PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO I NAUKOWEGO 2013 20130228 28.02.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/16/2013 w sprawie: Zmiana uchwały Senatu nr 1/2012-2016 z dnia 25.10.2012 r. dot. podjęcia działań związanych z realizacją projektu: „Przebudowa DS Kmicic na potrzeby działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego w Opolu – etap II,kontynua 2013 20130228 28.02.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/15/2013 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.: „e-Klucz do Opola” 2013 20130131 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/14/2013 w sprawie: w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dotację celową na przebudowę z nadbudową budynku Domu Studenta” Mrowisko” przy ul. Katowickiej 87 w Opolu 2013 20130131 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/11/2013 w sprawie: w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130131 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/10/2013 w sprawie: w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130131 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/09/2013 w sprawie: w sprawie nadania Danielowi Olbrychskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130131 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/12/2013 w sprawie: w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą i Statutem UO 2013 20130131 31.01.2013 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/13/2013 w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia, w formie umowy darowizny (akt notarialny), majątku służącego rozwojowi terenowej stacji paleontologicznej Uniwersytetu Opolskiego w Krasiejowie, Gmina Ozimek 2013 20130131 31.01.2013 Obowiązujący2013

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 57/2013 w sprawie: Zasady rachunkowości obowiązujące w Uniwersytecie Opolskim 2013 30.12.2013 30.12.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 58/2013 w sprawie: Zmiany struktur organizacyjnych wydziałów Uniwersytetu Opolskiego 2013 20131230 30.12.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2013 w sprawie: Powołanie Komisji Likwidacyjnej w Uniwersytecie OPolskim 2013 20131211 11.12.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2013 w sprawie: Zmiany zasad wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim (15/2013) 2013 20131209 09.12.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2013 w sprawie: Zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130925 25.09.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2013 w sprawie: Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (39/2012) 2013 20130912 12.09.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2013 w sprawie: Zmiana w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (45/2012) 2013 20130911 11.09.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2013 w sprawie: Zmiana zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego (48/2012) 2013 20130906 06.09.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2013 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130906 06.09.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2013 w sprawie: Regulamin Pracy Zespołu ds. Kształcenia na Odległość (e-learningu) w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130826 26.08.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2013 w sprawie: Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130826 26.08.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2013 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Opolskiego (23/2003) 2013 20130724 24.07.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2013 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 28/2013 r. Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. opłat za zajęcia dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130718 18.07.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2013 w sprawie: Zmiana w strukturze organizacyjnej Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130627 27.06.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2013 w sprawie: Wprowadzenie wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych za studia lub usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim. 2013 20130620 20.06.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2013 w sprawie: Regulamin udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130619 19.06.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2013 w sprawie: Wprowadzenie nowego wzoru umowy zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130612 12.06.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2013 w sprawie: Przekształcenie Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego na Uniwersyteckie Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130612 12.06.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2013 w sprawie: Utworzenie funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), powołania Uczelnianego Zespołu ds. USOS oraz Grup Roboczych ds. USOS 2013 20130607 07.06.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2013 w sprawie: Polityka antymobbingowa w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130528 28.05.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2013 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130528 28.05.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2013 w sprawie: Regulamin kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130524 24.05.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2013 w sprawie: Gospodarowanie aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zasad jej wynajmowania lub wydzieżawiania w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130523 23.05.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2013 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130517 17.05.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2013 w sprawie: Wzory świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursów, zaświadczenia ukończenia studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130516 16.05.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2013 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego likwidacja Zakładu Metod Stochastycznych 2013 20130510 10.05.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2013 w sprawie: Sposób potwierdzania przez Uniwersytet Opolski przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130506 06.05.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2013 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130412 12.04.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2013 w sprawie: Regulamin udostępniania zasobu Archiwum Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130412 12.04.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2013 w sprawie: Zmiany w Regulaminie przeprowadzania egzaminu ogólnouczelnianego z języków obcych na poziomie B2 na studiach pierwszego stopnia w Uniwersytecie Opolskim (40/2009) 2013 20130405 05.04.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2013 w sprawie: Zmiana Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim (17/2013) 2013 20130405 05.04.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2013 w sprawie: Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130314 14.03.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2013 w sprawie: Zasady wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130307 07.03.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 14/2013 w sprawie: zmiany zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130228 28.02.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2013 w sprawie: Gromadzenie i przechowywanie w bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego duplikatów prac magisterskich i dyplomowych 2013 20130227 27.02.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2013 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2013 r. 2013 20130225 25.02.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2013 w sprawie: Wzory dyplomów uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130214 14.02.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2013 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 lutego 2013 r dot. składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Opolskim. 2013 20130208 08.02.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2013 w sprawie: Wprowadzenie do realizacji planu audytu na rok 2013 w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130208 08.02.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 8/2013 w sprawie: zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim 2013 31.01.2013 31.01.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2013 w sprawie: Zasady wykorzystania informatycznego modułu rejestracji systemu USOS w procesie zarządzania rejestracją studentów na przedmioty ogólnouczelniane do wyboru prowadzone w Uniwersytecie Opolskim w trybie bez żetonów. 2013 20130129 29.01.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2013 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego(36/2007) 2013 20130128 28.01.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2013 w sprawie: Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora w Uniwersytecie Opolskim (27/2005) 2013 20130128 28.01.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2013 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. dot. stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne 2013 20130128 28.01.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2013 w sprawie: Zmiany zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora w Uniwersytecie Opolskim (27/2005) 2013 20130111 11.01.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2013 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130103 03.01.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2013 w sprawie: Powołanie Zespołu ds. opracowania i przygotowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130103 03.01.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2012 w sprawie: Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010) 2012 20121010 10.10.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2012 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angiel 2012 20120612 12.06.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2011 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej i Koordynatora Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Opolskim oraz określenie ich zadań 2011 20110924 24.09.2011 Obowiązujący2013

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Regulamin 2012-2016/18/2013 w sprawie: Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130131 31.01.2013 Obowiązujący2013

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Obwieszczenie Rektora 01/2013 w sprawie: Ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130820 20.08.2013 Obowiązujący2013

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Komunikat Prorektora 07/2013 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2013/2014. 2013 20131122 22.11.2013 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 06/2013 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2013/2014. 2013 20131122 22.11.2013 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 05/2013 w sprawie: Przedłużenie okresu wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2013/2014. 2013 20131114 14.11.2013 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 04/2013 w sprawie: Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. 2013 20130916 16.09.2013 Obowiązujący
Instrukcja Kanclerza 28/2013 w sprawie: Ustalenie wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130524 24.05.2013 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 03/2013 w sprawie: Regulamin rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane „Do wyboru” w Uniwersytecie Opolskim 2013 20130328 28.03.2013 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 02/2013 w sprawie: Opłaty miesięczne za miejsce w pokojach studenckich w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130318 18.03.2013 Obowiązujący
Instrukcja Kanclerza 16/2013 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego. 2013 14.03.2013 14.03.2013 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2013 w sprawie: Opłata miesięczna za miejsce w pokoju studenckim w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2013 20130301 01.03.2013 Obowiązujący