Monitor UO

Akty prawne

Akty prawne z podziałem wstępnym

Statut Uniwersytetu Opolskiego

Informacje związane ze statutem Uniwersytetu Opolskiego

Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/Odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/Odznacz wszystko
opieka nad studentami w ramach praktyk
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2017

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus2017

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Uchwała Senatu 2016-2020/68/2017 w sprawie: Zatwierdzenie Założeń misji i organizacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 20171130 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/70/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych oraz zespołu nieruchomości budynkowych i budowli Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu 2017 20171130 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/69/2017 w sprawie: Powołanie członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2017 20171130 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/67/2017 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 20171130 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/66/2017 w sprawie: Zatwierdzenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2018 2017 20171130 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/65/2017 w sprawie: Nadanie prof. dr. hab. inż. Pawłowi Kazimierzowi Kafarskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 20171026 26.10.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/62/2017 w sprawie: Zmiana wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170928 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/64/2017 w sprawie: Wybór kandydatów z Uniwersytetu Opolskiego do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2018 r. 2017 20170928 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/63/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 11/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 XI 2016 r. dotyczącej zgody na realizację projektu pn. Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego 2017 20170928 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/61/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i umarzania opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2017 20170928 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/60/2017 w sprawie: Zmiany Uchwały nr 25/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki umarzania tych opłat 2017 20170928 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/59/2017 w sprawie: Wygasanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów 2017 20170928 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/58/2017 w sprawie: Zatwierdzenie ramowego planu pracy Senatu UO w roku akademickim 2017/2018 2017 20170928 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/56/2017 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2017 20170629 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/55/2017 w sprawie: Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich 2017 20170629 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/57/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości Województwa Opolskiego 2017 20170629 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/54/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170629 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/53/2017 w sprawie: Nadanie prof. dr. hab. n. med. Franciszkowi Kokotowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170629 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/52/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170614 14.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/46/2017 w sprawie: Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019 2017 20170530 30.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/49/2017 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2017 20170525 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/47/2017 w sprawie: Wytyczne do wprowadzania programów kształcenia kierunków studiów w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170525 25.05.2017 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/51/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na kontynuowanie projektu Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie 2017 20170525 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/50/2017 w sprawie: Ustalenie liczby prodziekanów tworzonego Wydziału Sztuki 2017 20170525 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/48/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 119/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 VI 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów – kierunek lekarski 2017 20170525 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/45/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 163/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 VI 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 2017 20170525 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/44/2017 w sprawie: Zatwierdzenie do realizacji rekomendacji Rektorskiej Komisji Budżetowej UO na rok 2017 2017 20170525 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/43/2017 w sprawie: Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2017 2017 20170525 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/42/2017 w sprawie: Rozliczenie wyniku finansowego netto za 2016 r. 2017 20170525 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/41/2017 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2016 r. 2017 20170525 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/35/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 25/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat 2017 20170427 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/40/2017 w sprawie: Nadanie sali nr 112 Instytutu Psychologii imienia prof. dr hab. Andrzeja Szmajkego 2017 20170427 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/39/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2017 20170427 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/38/2017 w sprawie: Wydanie opinii w przedmiocie utworzenia Wydziału Sztuki 2017 20170427 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/37/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170427 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/36/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i zwalniania z opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2017 20170427 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/34/2017 w sprawie: Uzupełnienie zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 – zmiana w załączniku nr 3 do Uchwały nr 14/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 I 2017 r. 2017 20170427 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/33/2017 w sprawie: Uzupełnienie wykazu kierunków i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 w Uchwale nr 13/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 I 2017 r. 2017 20170427 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/32/2017 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2017/2018 nowego kierunku studiów na Wydziale Nauk Społecznych 2017 20170427 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/31/2017 w sprawie: Zatwierdzenie nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170427 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/30/2017 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Pawłowi Kazimierzowi Kafarskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170427 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/23/2017 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170323 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/21/2017 w sprawie: Zasady doboru kandydatów na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2017/2018 2017 20170323 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/25/2017 w sprawie: Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat 2017 20170323 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/26/2017 w sprawie: Zasady pobierania i zwalniania z opłat od cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2017 20170323 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/29/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2017 20170323 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/28/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na oddanie w używanie nieruchomości przy ulicy Wojciecha Drzymały 1a 2017 20170323 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/27/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na przejęcie od Samorządu Województwa Opolskiego obowiązków i uprawnień organu tworzącego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 2017 20170323 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/24/2017 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170323 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/22/2017 w sprawie: Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 2017 20170323 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/20/2017 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. hab. n. med. Franciszkowi Kokotowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170323 23.03.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/13/2017 w sprawie: Kierunki i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 2017 20170126 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/14/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 163/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 VI 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 2017 20170126 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/15/2017 w sprawie: Uzupełnienie Uchwały nr 72/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 V 2014 r. w sprawie uprawnień rekrutacyjnych dla laureatów olimpiad i konkursów 2017 20170126 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/16/2017 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2017 20170126 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/12/2017 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2017/2018 nowych kierunków studiów 2017 20170126 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/17/2017 w sprawie: Zatwierdzenie arkuszy ocen pracowniczych i zasad oceny pracowników 2017 20170126 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/19/2017 w sprawie: Uzupełnienie Uchwały nr 2/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 IX 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. konsolidacji potencjału Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2017 20170126 26.01.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/18/2017 w sprawie: Opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Dziejami Kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów 2017 20170126 26.01.2017 Obowiązujący2017

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 73/2017 w sprawie: Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym (utworzenie Biura Projektów Strategicznych) 2017 22.12.2017 22.12.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2017 w sprawie: Zmiany zasad rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim (57/2013) 2017 21.12.2017 21.12.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2017 w sprawie: Wprowadzenie Procedury korzystania ze służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Opolskim 2017 20171221 21.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 70/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – likwidacja Pracowni anatomii rozwojowej i fizjologii roślin 2017 20171220 20.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 69/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim (ECTS,cudzoziemcy – opłaty w zł) 2017 20171215 15.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 68/2017 w sprawie: Powołanie składu Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim 2017 20171212 12.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 67/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – przekształcenie Pracowni Kryminalistyki w Zakład Kryminalistyki 2017 20171212 12.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 66/2017 w sprawie: Powołanie i działanie Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim 2017 20171206 06.12.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 65/2017 w sprawie: Powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2017 20171205 05.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 63/2017 w sprawie: Powołanie Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim 2017 20171130 30.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 64/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej 2017 20171130 30.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 62/2017 w sprawie: Zasady gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zwiększenie wynagrodzeń pochodzących z innych Łşródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra 2017 20171127 27.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 61/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Pracowni Badań nad Komunikacją 2017 20171127 27.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 60/2017 w sprawie: w sprawie: obowiązkowego szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej w Uniwersytecie Opolskim. 2017 20171127 27.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 59/2017 w sprawie: Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów studiów pierwszego albo drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego, którzy mogą ubiegać się o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego 2017 20171120 20.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 58/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2017 20171030 30.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2017 20171025 25.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 57/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2017 20171025 25.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2017 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 54/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. dot. wyodrębniania, klasyfikowania i ewidencjonowania wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Opolski oraz sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS. 2017 20171024 24.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2017 20171018 18.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 53/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 20171012 12.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2017 w sprawie: Wprowadzenie nowych zasad opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim 2017 20171003 03.10.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2017 w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170929 29.09.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2017 w sprawie: Organizacja zajęć z przysposobienia bibliotecznego prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim. 2017 20170929 29.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170929 29.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2017 w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170928 28.09.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2017 w sprawie: Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170927 27.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2017 w sprawie: Baza dydaktyczna kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170927 27.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 45/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2017 20170926 26.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. dot. krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170915 15.09.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 43/2017 w sprawie: zmiany zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170829 29.08.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2017 w sprawie: Zmiany Regulaminu prowadzenia kursów w Uniwersytecie Opolskim (1/2014) 2017 20170829 29.08.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2017 w sprawie: Wprowadzenie Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170817 17.08.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2017 w sprawie: Zmiana Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170802 02.08.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2017 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu serwisu informacyjnego WWW oraz udostępniania, wdrażania i utrzymania stron WWW w Uniwersytecie Opolskim. 2017 20170731 31.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 maja 2017 r. dot. utworzenia w strukturze Uniwersytetu Opolskiego nowego wydziału – Wydziału Sztuki 2017 20170727 27.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa 2017 20170727 27.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2017 w sprawie: Zmiana Regulaminu Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170725 25.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2017 w sprawie: Rozwiązanie Zespołu Rektorskiego ds. utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie. 2017 20170724 24.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2017 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170724 24.07.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2017 w sprawie: Wprowadzenie indeksu w formie elektronicznej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170717 17.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2017 w sprawie: Ustalenie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170710 10.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2017 w sprawie: Formy zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. 2017 20170705 05.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2017 w sprawie: zmiany Regulaminu udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2013) 2017 20170628 28.06.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2017 w sprawie: zmiana zarządzenia nr 13/2016 utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170628 28.06.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2017 w sprawie: Zmiana zasad publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy (14/2007) 2017 20170620 20.06.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2017 w sprawie: Zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 2017 20170614 14.06.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2017 w sprawie: Regulamin prowadzenia kursów w Uniwersytecie Opolskim – zmiany (1/2014) 2017 20170608 08.06.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2017 w sprawie: Organizacja roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170531 31.05.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo – Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (powołanie Centrum Symulacji Medycznych) 2017 20170523 23.05.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2017 w sprawie: Zmiana wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w tłumaczeniu na język angielski w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170517 17.05.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2017 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego nowego wydziału – Wydziału Sztuki 2017 20170515 15.05.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2017 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Opolskiego – przekształcenie Biura ds. Badań Współpracy z Zagranicą w Dział 2017 20170515 15.05.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170427 27.04.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2017 w sprawie: Zmiany w Regulaminie zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170420 20.04.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170407 07.04.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2017 w sprawie: Szkolenia dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 2017 20170404 04.04.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2017 w sprawie: Zmiany wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170320 20.03.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2017 w sprawie: Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach.(18/2014) 2017 20170228 28.02.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2017 w sprawie: Zakres działania, zasady finansowania i struktura organizacyjna Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Dziejami Kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170224 24.02.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2017 w sprawie: Zmiany w Regulaminie przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170217 17.02.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2017 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2017 r. 2017 20170214 14.02.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2017 w sprawie: Regulamin Pracy Zespołu ds. Kształcenia na Odległość (e-learningu) w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170210 10.02.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2017 w sprawie: powołania Zespołu do nadzoru realizacji projektu Budowa Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego. 2017 20170201 01.02.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2017 w sprawie: organizacji Stałego Dyżuru Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170123 23.01.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2017 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170123 23.01.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2012 w sprawie: Regulamin platformy e-learningowej Uniwersytetu Opolskiego 2012 20121204 04.12.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2012 w sprawie: Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010) 2012 20121010 10.10.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2012 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angiel 2012 20120612 12.06.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2007 w sprawie: Tryb udzielania nauczycielom akademickim urlopu wypoczynkowego w Uniwersytecie Opolskim 2007 20070427 27.04.2007 Obowiązujący2017

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus2017

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Obwieszczenie Rektora 03/2017 w sprawie: Ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170703 03.07.2017 Nieobowiązujący2017

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Komunikat Prorektora 16/2017 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2017/2018. 2017 20171115 15.11.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 17/2017 w sprawie: Ustalenie miesięcznych opłat odrębnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2017 20171115 15.11.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 15/2017 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2017/2018 2017 20171115 15.11.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 14/2017 w sprawie: Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne (rok akademicki 2017/2018) 2017 20170925 25.09.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 13/2017 w sprawie: Zmiana wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę pedagogiczną nad studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Opolskiego odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych/instytucjach (1/2017) 2017 20170807 07.08.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 12/2017 w sprawie: Zasady przydzielania kodów dla nowych kierunków i specjalności oraz dla nowych programów studiów i przedmiotów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170721 21.07.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 11/2017 w sprawie: Zasady wpisywania ocen do elektronicznego indeksu studentów/doktorantów w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170721 21.07.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 10/2017 w sprawie: Wzór karty obiegowej dla słuchaczy kończących studia podyplomowe 2017 20170626 26.06.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 09/2017 w sprawie: Wprowadzenie elektronicznej karty obiegowej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego będących przed obroną prac dyplomowych 2017 20170626 26.06.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 07/2017 w sprawie: Wprowadzenie Harmonogramu zadań w systemie USOS związanych z rozliczaniem semestrów w okresie od września do sierpnia w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170609 09.06.2017 Obowiązujący
Instrukcja Kanclerza 26/2017 w sprawie: Zmiana zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim (1/2016) 2017 20170609 09.06.2017 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 08/2017 w sprawie: Zasady odbioru dyplomu, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego 2017 20170609 09.06.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 06/2017 w sprawie: Wprowadzenia testowej wersji indeksu elektronicznego dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim – zmiany (3/2017) 2017 20170609 09.06.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 05/2017 w sprawie: Wprowadzenie nowych wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170308 08.03.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 04/2017 w sprawie: Organizacja uroczystości promocji doktorskich i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170228 28.02.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 03/2017 w sprawie: Wprowadzenie testowej wersji indeksu elektronicznego dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170220 20.02.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 02/2017 w sprawie: Regulamin rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane „Do wyboru” w Uniwersytecie Opolskim 2017 20170214 14.02.2017 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2017 w sprawie: Wynagrodzenie dla nauczycieli sprawujących opiekę pedagogiczną nad studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Opolskiego odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych/instytucjach 2017 20170214 14.02.2017 Obowiązujący