Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2020

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora ZR - 172/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji umowy na powierzenie grantu “Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego” 2020 22.12.2020 15.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 171/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 53/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim 2020 22.12.2020 01.01.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 27/2020 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Pierwszej Rady Uniwersytetu Opolskiego w 2020 r. 2020 21.12.2020 21.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 170/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Opolskiego 2020 18.12.2020 18.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 169/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Uniwersytet Opolski uczelnia (bardzo!) dostępna” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20-00 2020 18.12.2020 18.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 168/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.12.2020 17.12.2020 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora OR - 7/2020 w sprawie: dni wolnych w 2021 r. i przerwy świątecznej między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem dla nauczycieli akademickich i pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi 2020 16.12.2020 16.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 167/2020 w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na 2021 r. 2020 15.12.2020 01.01.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 166/2020 w sprawie: powołania Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020–2024 2020 14.12.2020 14.12.2020 Obowiązujący
Postanowienie Prorektora P_P - RK - 2/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego postanowienia nr 1/2020 Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów zmiennych ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Opolskim 2020 11.12.2020 11.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 165/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020–2024 2020 10.12.2020 10.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 164/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 63/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim 2020 10.12.2020 10.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 163/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 2020 09.12.2020 09.12.2020 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora OR - 6/2020 w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem rektorskim dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi 2020 04.12.2020 04.12.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 162/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „DRUG ABUSE PREVENTION FOR YOUTH” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na podstawie umowy 2019-3-TR01-KA205-079609 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 161/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Interdyscyplinarność, wielokulturowość oraz praca z pacjentem w sytuacji niestandardowej w kontekście prowadzenia zajęć dydaktycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w Centrach Symulacji Medycznej” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na podstawie umowy 2019- 1-PL01-KA203-065205 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 160/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego na podstawie umowy 2019-1-PL01-KA203-065062 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 159/2020 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji założeń projektu pod nazwą „Program kształcenia studentów uczelni medycznych (i nauk o zdrowiu) z zakresu leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego na podstawie umowy 2018-1-PL01-KA203-051055 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 158/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 157/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w Uniwersytecie Opolskim 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 156/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Uniwersytecie Opolskim 2020 30.11.2020 30.11.2020 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora OR - 5/2020 w sprawie: objaśnienia zasad postępowania z korespondencją przychodzącą do Uniwersytetu Opolskiego 2020 27.11.2020 27.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 21/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia nakierunku LOGISTYKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 26.11.2020 26.11.2020 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 20/2020-2024 w sprawie: powołania członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 19/2020-2024 w sprawie: odwołania członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 18/2020-2024 w sprawie: powołania Rady Uniwersytetu Opolskiego 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 17/2020-2024 w sprawie: zmiany uchwały nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 16/2020-2024 w sprawie: zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 235/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 155/2020 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LOGISTYKA 2020 26.11.2020 26.11.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 154/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 2020 26.11.2020 26.11.2020 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora OR - 4/2020 w sprawie: zasad organizacji i warunków pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Opolskiego 2020 24.11.2020 24.11.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 26/2020 w sprawie: zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021 2020 23.11.2020 28.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 153/2020 w sprawie: wprowadzenia wzoru oświadczenia – zgody na przetwarzanie adresu e-mail osób zatrudnianych w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.11.2020 23.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 152/2020 w sprawie: określenia wysokości stawek świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2020/2021 2020 13.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 151/2020 w sprawie: określenia wysokości stawek świadczeń dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2020/2021 2020 13.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 150/2020 w sprawie: przekazania uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń dla doktorantów Komisji Stypendialnej dla doktorantów i rozpatrywania odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021 2020 13.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 149/2020 w sprawie: przekazania uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów Komisji Stypendialnej dla studentów i rozpatrywania odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów w roku akademickim 2020/2021 2020 13.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 148/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2020 10.11.2020 10.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 147/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2020 10.11.2020 10.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 146/2020 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 2020 04.11.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 145/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2020 03.11.2020 03.11.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 144/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2020 26.10.2020 26.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 143/2020 w sprawie: w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2020 24.10.2020 24.10.2020 Nieobowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 4/2020 w sprawie: powierzenia realizacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w ramach umowy cywilnoprawnej 2020 23.10.2020 23.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 142/2020 w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 2020 23.10.2020 23.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 141/2020 w sprawie: wprowadzenia zasad postępowania w związku z wystąpieniem podejrzenia zakażenia na COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego 2020 23.10.2020 23.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 140/2020 w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. polityki naukowej w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.10.2020 23.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 139/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2020 22.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 138/2020 w sprawie: wprowadzenia wysokości stawek za godziny dydaktyczne zrealizowane przez nauczycieli akademickich na podstawie umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Opolskim 2020 20.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 137/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 136/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2020 19.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 135/2020 w sprawie: Regulaminu wydawania i użytkowania elektronicznej legitymacji pracownika – nauczyciela akademickiego (ELN) w Uniwersytecie Opolskim 2020 14.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 3/2020 w sprawie: powierzenia realizacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w ramach umowy cywilnoprawnej 2020 08.10.2020 08.10.2020 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 2/2020 w sprawie: zmiany stanowiska pracy 2020 08.10.2020 08.10.2020 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 1/2020 w sprawie: zmiany stanowiska pracy 2020 08.10.2020 08.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 134/2020 w sprawie: zarządzenia nr 40/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2020 07.10.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 133/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2020 30.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 132/2020 w sprawie: sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020 29.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 25/2020 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za 2019 r 2020 28.09.2020 28.09.2020 Obowiązujący
Regulamin 131/2020 w sprawie: Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Opolskiego 2020 28.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 131/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego) 2020 28.09.2020 01.10.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 130/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do koordynacji zadania: kontrola obszarów realizacji zadań statutowych przez organa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu – realizowana przez zewnętrznego Wykonawcę 2020 28.09.2020 28.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 24/2020 w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany przyjętego planu rzeczowofinansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 (Korekta II) 2020 24.09.2020 24.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 23/2020 w sprawie: wyboru podmiotu przeprowadzającego ustawowe badanie rocznych sprawozdań finansowych Uniwersytetu Opolskiego w latach 2020 i 2021 2020 24.09.2020 24.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 22/2020 w sprawie: przyznania dodatku zadaniowego rektorowi Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Markowi Masnykowi w okresie kadencji 2020– 2024 2020 24.09.2020 24.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 21/2020 w sprawie: stanowiska Rady Uniwersytetu Opolskiego dotyczącego rozpoczęcia realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa budynku Domu Studenckiego Niechcic, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Katowickiej 87 B, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19” 2020 21.09.2020 21.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 20/2020 w sprawie: stanowiska Rady Uniwersytetu Opolskiego dotyczącego rozpoczęcia realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa budynku Domu Studenckiego Kmicic, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 31, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19” 2020 21.09.2020 21.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 9/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 8/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 7/2020-2024 w sprawie: Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 6/2020-2024 w sprawie: Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 5/2020-2024 w sprawie: Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 4/2020-2024 w sprawie: Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 3/2020-2024 w sprawie: Uchwalenie Regulaminu Senatu Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 2/2020-2024 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 15/2020-2024 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego wydawanych w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 14/2020-2024 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 13/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 129/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 128/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 127/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 126/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 125/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 124/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 123/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 122/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 121/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 120/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 12/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 119/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 118/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 117/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 116/2020 w sprawie: w sprawie powołania Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 115/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 114/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 113/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 112/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 111/2020 w sprawie: powołania Rady Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2020 17.09.2020 01.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 110/2020 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania „Monitora Uniwersytetu Opolskiego” 2020 17.09.2020 31.08.2020 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 11/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący