Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2008

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 25/2008 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 37/2003 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2003 r dot. ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Uniwersytecie Opolskim 2008 23.12.2008 23.12.2008 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2008 w sprawie: Wprowadzenie instrukcji „Identyfikacja wizualna Uniwersytetu Opolskiego” 2008 23.12.2008 23.12.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2008 w sprawie: Wprowadzenie opłaty za wydanie duplikatu suplementu w Uniwersytecie Opolskim 2008 22.12.2008 22.12.2008 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2008 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Katedry Inżynierii Procesowej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2008 12.11.2008 12.11.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2008 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego – Instytucie Politologii 2008 12.11.2008 12.11.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2008 w sprawie: Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (SKUO) 2008 12.11.2008 12.11.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2008 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (zmiany itekst jednolity) 2008 06.11.2008 06.11.2008 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2008 w sprawie: Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2008 04.11.2008 04.11.2008 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2008 w sprawie: Struktura organizacyjna Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 2008 30.10.2008 30.10.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2008 w sprawie: Struktura organizacyjna Wydziału Chemii 2008 22.09.2008 22.09.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2008 w sprawie: Wprowadzenie i stosowanie rozwiązań alternatywnych wobec studentów niepełnosprawnych 2008 18.07.2008 18.07.2008 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2008 w sprawie: Zmiany stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nieobjętych przydziałami miejsc w roku akademickim 2008 17.07.2008 17.07.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2008 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego – likiwdacja Międzyinstytutowej Katedry Współczesnych Problemów Śląska Opolskiego, powołanie Katedry Historii Średniowiecznej oraz Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o społeczeństwie 2008 16.07.2008 16.07.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2008 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Zakładu Zarządzania Jakością 2008 16.07.2008 16.07.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2008 w sprawie: Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 2008 16.07.2008 16.07.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2008 w sprawie: Zmiany w wysokości opłat za usługi dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim 2008 18.06.2008 18.06.2008 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2008 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego – utworzenie Katedry Literatury Polskiej i Zakładu Polonistyki Stosowanej 2008 21.04.2008 21.04.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2008 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2008 r. 2008 21.02.2008 21.02.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2008 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Katedry Kultury i Języka Francuskiego 2008 17.01.2008 17.01.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2008 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Pracowni Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej 2008 08.01.2008 08.01.2008 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2007 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2007 08.10.2007 08.10.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2005 w sprawie: Zakres działania prorektorów Uniwersytetu Opolskiego 2005 18.11.2005 18.11.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2005 w sprawie: Zmiany zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2005 08.06.2005 08.06.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2004 w sprawie: Organizacja Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2004 26.10.2004 26.10.2004 Nieobowiązujący