Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora ZR - 92/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.06.2021 11.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 91/2021 w sprawie: ustalenia rocznego podstawowego pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Opolskim 2021 10.06.2021 10.06.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 10/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 10.06.2021 10.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 90/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji projektu badawczego pod nazwą „Analiza współpracy transgranicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4)” realizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 2021 09.06.2021 09.06.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNS - 5/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych, promotorów i recenzentów 2021 02.06.2021 02.06.2021 Obowiązujący
Komunikat Dziekana K_DZW - WS - 3/2021 w sprawie: zasad przeprowadzania zajęć realizowanych w formie pracowni artystycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 2021 02.06.2021 07.06.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 17/2021 w sprawie: zmiany promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 28.05.2021 28.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 16/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów, kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 28.05.2021 28.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 15/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 28.05.2021 28.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 89/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący