Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1 2 3 39
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora ZR - 92/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.06.2021 11.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 91/2021 w sprawie: ustalenia rocznego podstawowego pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Opolskim 2021 10.06.2021 10.06.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 10/2021 w sprawie: zatrudnienia na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 10.06.2021 10.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 90/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji projektu badawczego pod nazwą „Analiza współpracy transgranicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4)” realizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 2021 09.06.2021 09.06.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNS - 5/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych, promotorów i recenzentów 2021 02.06.2021 02.06.2021 Obowiązujący
Komunikat Dziekana K_DZW - WS - 3/2021 w sprawie: zasad przeprowadzania zajęć realizowanych w formie pracowni artystycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 2021 02.06.2021 07.06.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 17/2021 w sprawie: zmiany promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 28.05.2021 28.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 16/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów, kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 28.05.2021 28.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 15/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 28.05.2021 28.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 89/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 88/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 87/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 86/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LANGUE FRANÇAISE, INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET RELATIONS INTERNATIONALES 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 85/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku DWUJĘZYCZNOŚĆ W KOMUNIKACJI WIELOKULTUROWEJ 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 84/2021 w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 56/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 14/2020¬2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 55/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 227/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 54/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 53/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia dla kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 52/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 51/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia dla kierunku LANGUE FRANÇAISE, INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET RELATIONS INTERNATIONALES w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 50/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku DWUJĘZYCZNOŚĆ W KOMUNIKACJI WIELOKULTUROWEJ w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 49/2020-2024 w sprawie: zaopiniowania kandydata na dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 48/2020-2024 w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. Julianowi Kornhauserowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 47/2020-2024 w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie prof. Janie Hoffmannovej tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNS - 4/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych, promotorów i recenzentów 2021 26.05.2021 26.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNS - 3/2021 w sprawie: zatwierdzenia zmian w realizowanym harmonogramie studiów na kierunku Historia – wymiar godzinowy praktyk 2021 26.05.2021 26.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNS - 2/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Historia i Teraźniejszość 40+ 2021 26.05.2021 26.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 16/2021 w sprawie: włączenia promotorów z dyscypliny Literaturoznawstwo do oferty Szkoły Doktorskiej 2021 26.05.2021 26.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 15/2021 w sprawie: powołania członków Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej 2021 26.05.2021 26.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNS - 1/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Historia 2021 26.05.2021 26.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 9/2021 w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uniwersytetu Opolskiego dotyczącej przystąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 83/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 8/2021 w sprawie: podziału wyniku finansowego Uniwersytetu Opolskiego netto za rok 2020 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 7/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok 2020 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WMFiI - 4/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoZ - 2/2021 w sprawie: zaopiniowania programów studiów na kierunkach przyporządkowanych do dyscypliny 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 12/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok 2020 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 11/2021 w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uniwersytetu Opolskiego dotyczącej przystąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku Domu Studenta Kmicic 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 10/2021 w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uniwersytetu Opolskiego dotyczącej przystąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku dydaktycznego Instytutu Biologii 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 82/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 21.05.2021 25.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WPT - 1/2021 w sprawie: zaopiniowania programów kształcenia 2021 21.05.2021 21.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 9/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 7/2021 w sprawie: wskazania sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 6/2021 w sprawie: wskazania sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - INT - 5/2021 w sprawie: wskazania sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 17/2021 w sprawie: otwarcia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 16/2021 w sprawie: otwarcia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 15/2021 w sprawie: udzielenia płatnego urlopu naukowego nauczycielowi akademickiemu w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 14/2021 w sprawie: zmiany tematu pracy, promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący

1 2 3 39