Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1 2 3 20
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora ZR - 99/2020 w sprawie: Powołania Komisji ds. przyznawania nagród Quality na kadencję 2020-2024 w Uniwersytecie Opolskim 2020 07.09.2020 07.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 98/2020 w sprawie: Powołanie Rektorskiej Komisji ds. kształtowania polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020-2024 2020 07.09.2020 07.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 97/2020 w sprawie: Wprowadzenie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Uniwersytecie Opolskim 2020 24.08.2020 24.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 96/2020 w sprawie: Wprowadzenie Instrukcji Kancelaryjnej w Uniwersytecie Opolskim 2020 24.08.2020 24.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 95/2020 w sprawie: Wprowadzenie przepisów przejściowych dla studentów byłej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dotyczących procedury procesu dyplomowania 2020 12.08.2020 12.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 94/2020 w sprawie: Określenie struktury organizacyjnej Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2020 11.08.2020 11.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 93/2020 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2020 11.08.2020 11.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 92/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego 2021 11.06.2021 11.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 92/2020 w sprawie: Likwidacja Instytutu Matematyki Uniwersytetu Opolskiego oraz zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2020 11.08.2020 11.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 91/2021 w sprawie: ustalenia rocznego podstawowego pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Opolskim 2021 10.06.2021 10.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 91/2020 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2020 11.08.2020 11.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 90/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji projektu badawczego pod nazwą „Analiza współpracy transgranicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4)” realizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 2021 09.06.2021 09.06.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 90/2020 w sprawie: Rozliczanie i zwrot kaucji za mienie Uniwersytetu Opolskiego 2020 10.08.2020 10.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 9/2021 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. nadzoru i utrzymania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uniwersytecie Opolskim 2021 20.01.2021 13.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 9/2021 w sprawie: wskazania recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 9/2021 w sprawie: powierzenia realizacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w ramach umowy cywilnoprawnej 2021 05.02.2021 05.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 9/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 9/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2021 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 9/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 19.04.2021 19.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 9/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 22.04.2021 22.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 9/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Zarządzanie publiczne 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 9/2021 w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Uniwersytetu Opolskiego dotyczącej przystąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 9/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 9/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 9/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 9/2019 w sprawie: przyjęcia „Rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego w 2019 r.” 2019 14.02.2019 14.02.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 89/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 89/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Opolskim 2020 05.08.2020 05.08.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 88/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 88/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 2020 31.07.2020 31.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 87/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku STUDIA NAUCZYCIELSKIE – FIZYKA I MATEMATYKA 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 87/2020 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 56/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego prze 2020 31.07.2020 31.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 86/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LANGUE FRANÇAISE, INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET RELATIONS INTERNATIONALES 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 86/2020 w sprawie: Ustanowienie okresu przejściowego stosowania w Uniwersytecie Opolskim rozwiązań prawnych wynikających z dotychczasowych wewnętrznych aktów prawnych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2020 31.07.2020 31.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 85/2021 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku DWUJĘZYCZNOŚĆ W KOMUNIKACJI WIELOKULTUROWEJ 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 85/2020 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2020 21.07.2020 21.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 84/2021 w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Opolskim 2021 27.05.2021 27.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 84/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020 17.07.2020 17.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 83/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 83/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski w roku akademickim 2020/2021 2020 17.07.2020 17.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 83/2019 w sprawie: systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego (regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej,Regulamin korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego,Zasady odpłatności za korzystania z systemu biblioteczno-informacyj 2019 27.12.2019 27.12.2019 Obowiązujący
Regulamin 83/2019 w sprawie: Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego i system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Opolskiego 2019 27.12.2019 27.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 82/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 21.05.2021 25.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 82/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2020 17.07.2020 17.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 82/2019 w sprawie: Stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego z ustawą i statutem Uniwersytetu Opolskiego 2019 27.12.2019 27.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 81/2021 w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2021 17.05.2021 20.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 81/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim na rok akademicki 2020/2021 2020 17.07.2020 17.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 81/2019 w sprawie: Wprowadzenie jednolitego tekstu Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim. 2019 30.12.2019 30.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 80/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2021 14.05.2021 01.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 80/2020 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 80/2019 w sprawie: Zmiana Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim 2019 30.12.2019 30.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 8/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 20.01.2021 20.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 8/2021 w sprawie: wskazania recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 12.01.2021 12.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IH - 8/2021 w sprawie: w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Dominika Marcinkowskiego na wniosek doktoranta 2021 10.02.2021 10.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 8/2021 w sprawie: powierzenia realizacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w ramach umowy cywilnoprawnej 2021 20.01.2021 20.01.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 8/2021 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2021 16.03.2021 16.03.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej P_DSD - 8/2021 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr inż. Pawła Świsłowskiego 2021 17.03.2021 17.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 8/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2021 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 8/2021 w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych, promotorów oraz recenzentów 2021 23.02.2021 23.02.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 8/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2021 22.04.2021 22.04.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 8/2021 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 4 marca 2021 r. 2021 15.04.2021 15.04.2021 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WNoPiKS - 8/2021 w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 8/2021 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 13.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 8/2021 w sprawie: podziału wyniku finansowego Uniwersytetu Opolskiego netto za rok 2020 2021 24.05.2021 24.05.2021 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 8/2020-2024 w sprawie: Zmiana programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII w Uniwersytecie Opolskim 2020 17.09.2020 17.09.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 8/2019 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2019 07.02.2019 07.02.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 79/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 13.05.2021 28.04.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 79/2020 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Instytutu Nauk o Zdrowiu 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 79/2019 w sprawie: Regulamin rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim 2019 18.12.2019 18.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 78/2021 w sprawie: przyjęcia Deklaracji Polityki Erasmusa na lata 2021-2027 2021 11.05.2021 11.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 78/2020 w sprawie: Powołanie Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 78/2019 w sprawie: Zmiana składu Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 18.12.2019 18.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 77/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2021 11.05.2021 11.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 77/2020 w sprawie: Powołanie prorektora Uniwersytetu Opolskiego i organizacja pracy Kolegium Rektorskiego 2020 15.07.2020 15.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 77/2019 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2019 18.12.2019 18.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 76/2021 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2021 11.05.2021 11.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 76/2020 w sprawie: Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2020 10.07.2020 10.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 76/2019 w sprawie: Organizacja Systemu Stałych Dyżurów Uniwersytetu Opolskiego 2019 11.12.2019 11.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 75/2021 w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 75/2020 w sprawie: Ustalenie rocznego podstawowego pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim 2020 04.07.2020 04.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 75/2019 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2019 09.12.2019 09.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 74/2021 w sprawie: powołania Zespołu projektowego do koordynacji i realizacji Projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr umowy: RPOP.05.03.01-16-0024/19-00 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 74/2020 w sprawie: wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki: francuski, hiszpański i rosyjski 2020 03.07.2020 03.07.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 74/2019 w sprawie: Wprowadzenie wytycznych dla wszczęcia postępowania w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim 2019 06.12.2019 06.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 73/2021 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji projektu badawczego pod nazwą „Determinanty i dynamika zróżnicowanej integracji w (post) Brexitowej Europie” realizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 73/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2020 03.07.2020 03.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 73/2019 w sprawie: Ustalenie dnia 24 grudnia 2019 r. dniem rektorskim dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi 2019 29.11.2019 29.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 73/2016-2020 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2018 25.01.2018 25.01.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 73/2018 w sprawie: Zmiany zasad rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim (57/2013) 2018 21.12.2018 21.12.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 73/2017 w sprawie: Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym (utworzenie Biura Projektów Strategicznych) 2017 22.12.2017 22.12.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 73/2012-2016 w sprawie: Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii – budynek Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskiej 46 w Opolu 2014 30.05.2014 30.05.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 72/2021 w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na 2020 r. 2021 10.05.2021 10.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2020 w sprawie: Zmiana i ogłoszenie tekstu jednolitego zarządzenia nr 75/2019 w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2020 02.07.2020 02.07.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2019 w sprawie: Ustalenie w Uniwersytecie Opolskim wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu 2019 22.11.2019 22.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2018 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2018 21.12.2018 21.12.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2017 w sprawie: Zmiany zasad rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim (57/2013) 2017 21.12.2017 21.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 71/2021 w sprawie: przyjęcia „Planu działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego na 2021 rok” 2021 06.05.2021 06.05.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2020 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2020 30.06.2020 30.06.2020 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2019 w sprawie: Szkolenia pracowników Uniwersytetu Opolskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 2019 22.11.2019 22.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2018 w sprawie: Procedura dotycząca organizacji zajęć dydaktycznych i badawczych w jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych udostępnionych Uczelni na podstawie umowy udostępnienia 2018 21.12.2018 21.12.2018 Obowiązujący

1 2 3 20