Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1 2 3 20
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora ZR - 2/2020 w sprawie: Utworzenia w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku BIOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2020 23.01.2020 23.01.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 3/2020 w sprawie: Utworzenia w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2020 23.01.2020 23.01.2020 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 244/2016-2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku BIOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.01.2020 23.01.2020 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 245/2016-2020 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w Uniwersytecie Opolskim 2020 23.01.2020 23.01.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2020 w sprawie: wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na język niemiecki 2020 14.02.2020 14.02.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2020 w sprawie: Wstrzymanie wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników 2020 25.02.2020 25.02.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2020 w sprawie: Wstrzymanie wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników 2020 28.02.2020 28.02.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2020 w sprawie: Zmiany w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego 2020 13.03.2020 13.03.2020 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora K_P - RK - 1/2020 w sprawie: KOMUNIKAT nr 01/2020 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 10 kwietnia 2020 r. 2020 10.04.2020 10.04.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 58/2020 w sprawie: w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 2020 27.05.2020 27.05.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 74/2020 w sprawie: wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki: francuski, hiszpański i rosyjski 2020 03.07.2020 03.07.2020 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 21/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia nakierunku LOGISTYKA w Uniwersytecie Opolskim 2020 26.11.2020 26.11.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 143/2020 w sprawie: w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 2020 24.10.2020 24.10.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 155/2020 w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Opolskim stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LOGISTYKA 2020 26.11.2020 26.11.2020 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2019 w sprawie: Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim 2019 21.06.2019 21.06.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 2/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2013) 2019 09.01.2019 09.01.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 23/2019 w sprawie: zmiany wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w Uniwersytecie Opolskim 2019 24.05.2019 24.05.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2019 w sprawie: Regulamin wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2019 01.07.2019 01.07.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2019 w sprawie: Zmiana zasad opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim (52/2017) 2019 24.07.2019 24.07.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2019 w sprawie: Zmiana Regulaminu działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim (29/2019) 2019 31.07.2019 31.07.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2019 w sprawie: Wzory dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na język angielski 2019 24.10.2019 24.10.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2019 w sprawie: Wnoszenie opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych w Uniwersytecie Opolskim 2019 06.11.2019 06.11.2019 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 73/2016-2020 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2018 25.01.2018 25.01.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/77/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 25.01.2018 25.01.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2018 w sprawie: Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach.( 18/2014) 2018 08.02.2018 08.02.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2018 w sprawie: Zmiany Regulaminu wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim (15/2013) 2018 12.03.2018 12.03.2018 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 03/2018 w sprawie: Regulamin rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane w Uniwersytecie Opolskim 2018 20.03.2018 20.03.2018 Nieobowiązujący
Obwieszczenie Rektora 02/2018 w sprawie: Ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2018 23.03.2018 23.03.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2018 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2007) 2018 14.05.2018 14.05.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2018 w sprawie: Zmiana Regulaminu udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2013) 2018 14.08.2018 14.08.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2018 w sprawie: Zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (48/2017) 2018 06.09.2018 06.09.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 132/2016-2020 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia GRAFIKA INTERMEDIALNA 2018 29.11.2018 29.11.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 66/2018 w sprawie: Likwidacja kierunku studiów Filologia prowadzonego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego 2018 28.11.2018 28.11.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 65/2018 w sprawie: Wdrożenie modułu nauczycielskiego na studiach drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim 2018 07.12.2018 07.12.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 68/2018 w sprawie: Wprowadzenie wytycznych dla opracowania Programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz dla opracowania Projektów programów studiów 2018 12.12.2018 12.12.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2018 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2018 21.12.2018 21.12.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2017 w sprawie: organizacji Stałego Dyżuru Uniwersytetu Opolskiego 2017 23.01.2017 23.01.2017 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 02/2017 w sprawie: Regulamin rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane „Do wyboru” w Uniwersytecie Opolskim 2017 14.02.2017 14.02.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2017 w sprawie: Zmiany w Regulaminie przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2017 17.02.2017 17.02.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2017 w sprawie: Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach.(18/2014) 2017 28.02.2017 28.02.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2017 w sprawie: Zmiany wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Opolskim 2017 20.03.2017 20.03.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2017 w sprawie: Zmiana wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w tłumaczeniu na język angielski w Uniwersytecie Opolskim 2017 17.05.2017 17.05.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2017 w sprawie: Zmiana zasad publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy (14/2007) 2017 20.06.2017 20.06.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2017 w sprawie: zmiana zarządzenia nr 13/2016 utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego 2017 28.06.2017 28.06.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2017 w sprawie: zmiany Regulaminu udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2013) 2017 28.06.2017 28.06.2017 Nieobowiązujący
Obwieszczenie Rektora 03/2017 w sprawie: Ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2017 03.07.2017 03.07.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. dot. krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego 2017 15.09.2017 15.09.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2017 w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2017 28.09.2017 28.09.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2017 w sprawie: Wprowadzenie nowych zasad opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim 2017 03.10.2017 03.10.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 66/2017 w sprawie: Powołanie i działanie Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim 2017 06.12.2017 06.12.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2016 w sprawie: zasady przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim 2016 15.01.2016 15.01.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2016 w sprawie: wprowadzenie zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego 2016 02.02.2016 02.02.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2016 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. dot. krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego 2016 17.02.2016 17.02.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2016 w sprawie: wprowadzenie wzorów wniosków w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostki organizacyjnej wydziału, jednostki ogólnouczelnianej, międzywydziałowej i pozawydziałowej 2016 05.04.2016 05.04.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2016 w sprawie: utworzenie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego 2016 26.04.2016 26.04.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2016 w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania za pracę związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2016 10.05.2016 10.05.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2016 w sprawie: wprowadzenie wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim 2016 07.06.2016 07.06.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2016 w sprawie: wprowadzenie elektronicznych indeksów doktorantów w Uniwersytecie Opolskim 2016 15.06.2016 15.06.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2016 w sprawie: zatwierdzenie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2016 08.07.2016 08.07.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2016 w sprawie: wprowadzenia regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2016 16.09.2016 16.09.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2016 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2016 21.09.2016 21.09.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2016 w sprawie: wprowadzenie Procedury korzystania ze służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Opolskim 2016 30.09.2016 30.09.2016 Nieobowiązujący
Obwieszczenie Rektora 02/2016 w sprawie: ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2016 27.09.2016 27.09.2016 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 05/2016 w sprawie: wprowadzenie elektronicznej karty obiegowej dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego lub osób rezygnujących ze studiów 2016 07.11.2016 07.11.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2016 w sprawie: wprowadzenie umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności w języku angielskim 2016 22.11.2016 22.11.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2016 w sprawie: wprowadzenie Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2016 01.12.2016 01.12.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2016 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 czerwca 2007 r. dot. zasad publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków 2016 07.12.2016 07.12.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2015 w sprawie: zmiany zasad wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2015 12.03.2015 12.03.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2015 w sprawie: Zasady przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim 2015 12.03.2015 12.03.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2015 w sprawie: zmiany w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2015 15.04.2015 15.04.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2015 w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Centrum Informatycznego 2015 22.04.2015 22.04.2015 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 105/2012-2016 w sprawie: zatwierdzenie „Regulaminu zarządzenia własnością intelektualną Uniwersytetu Opolskiego” 2015 23.04.2015 23.04.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2015 w sprawie: wprowadzenie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2015 25.06.2015 25.06.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2015 w sprawie: wprowadzenie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2015 26.06.2015 26.06.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2015 w sprawie: wprowadzenie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2015 30.06.2015 30.06.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2015 w sprawie: powołanie Zespołu Rektorskiego do spraw utworzenia : Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” 2015 18.08.2015 18.08.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2015 w sprawie: wprowadzenie zmian w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2015 20.08.2015 20.08.2015 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 04/2015 w sprawie: ustalenie opłaty miesięcznej za miejsce w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego. 2015 27.04.2015 27.04.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2015 w sprawie: zmiany zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach 2015 01.09.2015 01.09.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2015 w sprawie: zmiany zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach 2015 19.10.2015 19.10.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2015 w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2015 19.10.2015 19.10.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2015 w sprawie: w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego 2015 21.12.2015 21.12.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2014 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2007) 2014 24.02.2014 24.02.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2014 w sprawie: Zmiana zasad odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego (49/2012) 2014 24.02.2014 24.02.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2014 w sprawie: Regulamin przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2014 30.04.2014 30.04.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2014 w sprawie: Zasady rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach 2014 15.05.2014 15.05.2014 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 04/2014 w sprawie: Wprowadzenie wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim 2014 20.06.2014 20.06.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2014 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Opolskiego (23/2003) 2014 25.06.2014 25.06.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2014 w sprawie: Polityka bezpieczeństwa Uniwersytetu Opolskiego 2014 25.06.2014 25.06.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2014 w sprawie: Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach (18/2014) 2014 26.06.2014 26.06.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2014 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2007) 2014 11.09.2014 11.09.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2014 w sprawie: Zmiana w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim (20/2007) 2014 02.10.2014 02.10.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2014 w sprawie: Zasady opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim 2014 19.11.2014 19.11.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2014 w sprawie: wyodrębnianie,klasyfikowanie i ewidencjonowanie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Opolski oraz sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS 2014 22.12.2014 22.12.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2013 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim 2013 03.01.2013 03.01.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2013 w sprawie: Zmiany zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora w Uniwersytecie Opolskim (27/2005) 2013 11.01.2013 11.01.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2013 w sprawie: Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora w Uniwersytecie Opolskim (27/2005) 2013 28.01.2013 28.01.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2013 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego(36/2007) 2013 28.01.2013 28.01.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2013 w sprawie: Wzory dyplomów uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim 2013 14.02.2013 14.02.2013 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2013 w sprawie: Zasady wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2013 07.03.2013 07.03.2013 Nieobowiązujący

1 2 3 20